Informace pro uchazeče o studium

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:
- termín přijímací zkoušky bude pouze jeden, žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první
- termín přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/41 Gymnázium je pondělí 8. června 2020 (čtyřleté studium)
- termín přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/81 Gymnázium je úterý 9. června 2020 (osmileté studium)
- náhradní termín pro oba obory je stanoven na úterý 23. června 2020

- předpokládané zveřejnění výsledků je v úterý 16. června 2020 v 8:00 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a ve středu 17. června 2020 v 8:00 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (osmileté studium)

- termín pro odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) a do 24. června pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní)

"Odvolání proti nepřijetí"
- v letošním roce není možné podat klasické odvolání proti nepřijetí, "technicky" ale o možnost se odvolat nepřicházíte
- odvolání proti nepřijetí je nahrazeno "Žádostí o vydání nového rozhodnutí", vzor žádosti o nové rozhodnutí
- na podání žádosti o nové rozhodnutí máte 3 dny od převzetí rozhodnutí o nepřijetí
- postup je u žádosti o vydání nového rozhodnutí stejný jako v přechozích letech u odvolání. V případě, že se některý z uchazečů rozhodne nenastoupit, ředitel postupuje podle výsledkové listiny a osloví dalšího v pořadí. 

- pozvánky k přijímací zkoušce, ve které se dozvíte veškeré informace, budeme rozesílat během tohoto týdne (11. - 15. 5. 2020)

- podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/