Informace pro uchazeče o studium

  • den otevřených dveří na gymnáziu proběhne ve čtvrtek 9. 1. 2020
    • začátek v 15:00
    • beseda s uchazeči o čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) proběhne v 16:00
    • beseda s uchazeči o osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) proběhne od 17:30
    • v 17:00 vystoupí v půdní vestavbě školní sbor