Informace pro uchazeče o studium

Informace k situaci kolem onemocnění COVID-19

- přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní od obnovení výuky ve školách, termín stanoví MŠMT
- pozvánku, ve které se dozvíte veškeré potřebné informace dostane nejpozději 5 dní před konáním přijímací zkoušky
- přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu
- žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
- v letošní roce nebude možné odvolání proti nepřijetí - školy budou automaticky oslovovat všechny uchazeče "pod čarou" podle toho, jak se bude pořadí posouvat. Technicky tak nepřijde o možnost "se odvolat", pouze bude méně administravních kroků
- bude zkácena doba na odevzdání zápisového lístku na 5 dní
- podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/