Informace pro přijaté žáky

  • Schůzka s žáky přijatými do oboru 79-41-K/81 Gymnázium proběhne 3.9.2018 odpoledne
  • Schůzka s žáky přijatými do oboru 79-41-K/41 Gymnázium proběhla 13.6.2018

Adaptační kurzy pro 4leté studium:

1. B: 9. - 11.9.2018
1.A : 11. - 13.9.2018