Historie jedné tabulky

Ve středu 4. prosince nebylo v učebně chemie  k hnutí. Nejen studenti seminářů chemie si přišli poslechnout přednášku pana Prof. RNDr. Bc. Petra Slavíčka PhD. z VŠCHT Praha.

Všechny přítomné studenty i pedagogy zaujal  profesor Slavíček povídáním o historii periodické soustavy prvků, o prvcích nových i těch, které možná teprve budou objeveny.  Rok 2019  totiž UNESCO vyhlásilo Mezinárodní rokem periodické tabulky prvků. A tak jsme si povídali co to vlastně ta periodická tabulka je? Kde končí a kde začíná? Může se ještě změnit? Kdybychom ji neznali, vymysleli bychom ji stejně?

Společně strávené dvě hodiny utekly jako voda a my se těšíme na možná příští setkání.