Geografický úspěch

Mezi mnohé úspěšné soutěže, kterých se účastní studenti našeho gymnázia patří i ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. V okresním kole výborně reprezentovali školu Kateřina Láníková 1.E, Jan Burger 2. E, Daniel Sebastian Gribbin 3.E, Martin Houška 3.A a Jonáš Havelka 6.E. Do krajského kola postoupili Jan Burger, který obsadil krásné 4. místo, Daniel Sebastian Gribbin skončil na 7. místě a 1. místo s postupem co celostátního kola vybojoval Martin Houška. Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.