Fyzikální experimenty

Na nepovinném předmětu Fyzikální experimenty jsme sestavovali různé elektrické obvody pomocí součástek ze stavebnice Boffin, které jsme v letošním roce získali od firmy KONTAKT ELEKTRONIK.

Mladší se učili zapojit součástky od nejjednodušších obvodů, ti zkušenější, kteří mají za sebou výuku elektřiny a magnetismu, se rovnou pustili do složitějších obvodů a hledali vlastní funkční zapojení.