FESTAKT U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ „30 LET OD PÁDU ŽELEZNÉ OPONY A 15 LET OD VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EU“

FESTAKT U PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ „30 LET OD PÁDU ŽELEZNÉ OPONY A 15 LET OD VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EU“

U příležitosti 30 let od pádu železné opony a 15 let od vstupu České republiky do EU prezentovali naši žáci ve spolupráci s žáky Brucknergymnasia ve Welsu projekt Danube/Vltava - Common Cultural Heritage.

Za skvělou reprezantaci děkujeme.