Expert na Jírovcovce

V rámci projektu "Experti do škol" k nám na gymnázium zavítal pověřený rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D, který studenty společenskovědního semináře seznámil s tématem ČR a přijetí eura. Velice zajímavou přednášku o výhodách a nevýhodách přijetí měny Evropské unie obohatil o své znalosti z praxe a o historii přijímání eura v jiných státech eurozóny.