Exkurze na rašeliniště – křest ohněm biologa

Členové přírodovědného kroužku navštívili o víkendu rašeliniště Hliníř a Hovízna.  Vedoucí exkurze Leoš Lippl jim ukázal významné druhy rostlin vázané na tato stanoviště a vysvětlil i princip lapání hmyzu u rosnatek a bublinatek.