Exkurze do tiskárny Karmášek

V rámci výuky počítačové grafiky navštívili studenti druhých ročníků  tiskárnu Karmášek

Studenti se seznámili s realizací grafických návrhů v praxi. Prošli grafickým studiem, kde zakázky dostávají finální podobu. Viděli fotografický ateliér, kde se zhotovují nejen reklamní fotografie, ale též portréty a reportážní fotografie. Na závěr si prohlédli čtyřbarevný tiskařský ofsetový stroj a seznámili se s různými variantami tiskových vazeb.