Dobrodružství s technikou

Ve čtvrtek 16. 6. se naše 1. B zúčastnila na českobudějovickém výstavišti akce „Dobrodružství s technikou".

Mohli jsme si vyzkoušet mnoho pokusů, měření, simulátorů a experimentů. Byly zde vystaveny velké i malé drony, hydraulický bagr, kolejiště a lokomotivy. „Pohráli“ jsem si s různými robotickými modely, vyzkoušeli práci s termokamerou. Zajímavé bylo také pozorovat počítačový systém využívající raka jako bioindikátor kvality vody pomocí sledování jeho srdečního rytmu optickým senzorem.