Dobře učit znamená stále se učit

V právě skončeném školním roce  skončil také dvouletý projekt určený pro učitele anglického jazyka, učitele přírodovědných předmětů a pro management školy. Projekt byl financován Evropskou Unií a byl součástí programu Erasmus+. Účastníci projektu se zúčastnili celkem deseti mobilit, což znamenalo účast na kurzech pro učitele a pro vedení školy v zahraničí.

Učitelé anglického jazyka prohloubili své znalosti v současné angličtině, naučili se nové praktické metodické postupy u kompetencí poslech, čtení, psaní, mluvení. V kurzech se seznámili s tím, jak výuku zaměřit více na praktické využití jazyka v reálném životě a upozadit akademický přístup výuky. Přivezli si  náměty na rozličné konverzační aktivity, pomocí kterých rozvíjejí kompetence v mluveném projevu u žáků. Všechny nové metody si v kurzech učitelé prakticky vyzkoušeli a měli možnost se vcítit do situací, kterým budou procházet jejich žáci. Aktivity tak jsou okamžitě a snadno aplikovatelné do praxe. Učitelé se rovněž dozvěděli o rozličných internetovými aplikacích a webových stránkách, které předtím neznali. Účastníky těchto kurzů byli učitelé Jana Bodláková, Helena Vítová a Štěpán Klučka.

Do další skupiny patřili učitelé Eva Blažková, Iveta Nagyová, Radek Trča a Pavel Kavřík. Ti si na kurzech „English for everyday life“ zvýšili své jazykové kompetence v angličtině. V kurzech si ověřili, že v původních zemích EU je běžné, že i učitelé neangličtináři používají se svými žáky při výuce angličtinu a účastní se mezinárodních projektů. A tak se ihned po návratu z kurzů se svými žáky pan ředitel Kavřík a paní učitelka Blažková zapojili do spolupráce vE-twinningových projektech. Kontakty ke spolupráci na nich získali právě mezi evropskými učiteli. Mezinárodní projekt "Traveling in a Cultural Triangle" získal ocenění Certifikát kvality, a to nejenom v České republice, ale i v celé Evropě. V současnosti probíhá pod vedením paní učitelky Blažkové další mezinárodní eTwinningový projekt s názvem „Customs and traditions of our countries in photographs, presentations and videos“. 

Koordinátorkou celého projektu byla zástupkyně školy Lenka Kudrličková. Ta se zúčastnila mobilit zaměřených na školský management a získala tak řadu inspirací pro činnost školy, náměty na efektivní vedení porad či  znalosti z time magementu. 

Důležitou součástí projektu jsou i získané pozitivní postoje a názory na důležitost mezinárodní spolupráce, členství naší země v EU a otevřenost k jiným kulturám bez předchozích předsudků. Učitelé prostřednictvím účasti na projektu ovlivňují tímto směrem i žáky.