Do Vídně za technikou, pandou i adventní náladou

Na jednodenní exkurzi do rakouské metropole se v pondělí vypravili studenti našich 3. ročníků.

 

Po příjezdu do Schönbrunnu jsme se rozdělili na dvě skupiny. Ta přírodovědně zaměřená zamířila s paní učitelkou Valtrovou, Sekyrkovou a panem učitelem Vaňkem do nejstarší ZOO na světě. Obdivovat jsme mohli řadu exotických druhů zvířat, pandu, koaly či hrotnatce, vzdáleně připomínající pravěké trilobity. Díky kouzelné architektuře barokních staveb jsme se přenesli do časů habsburské monarchie, kdy ji císař František I. Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie, v roce 1752 založil - jako “zvěřinec” schönbrunnského zámku.

Druhá skupina vedená paní učitelkou Blažkovou zamířila do Technického muzea. V současné době je v muzeu k vidění mimo jiné expozice s názvem „Mobility“, na které jsme se dozvěděli vše o minulosti i současnosti dopravních prostředků. V jednotlivých výstavních sálech jsme si prohlédli rakouskou nejstarší železnici, která byla ve své době tažena koňmi, první létací stroje nebo i závodní automobily. Ve výšce, někde na úrovni čtvrtého patra, se „vznášel“ vrtulník.

Další zajímavá expozice „Příroda a vědění“ obsahuje hlavní informace z oblasti přírodních věd. Názorně ukazuje, z jakých předpokladů vznikají vědecké teorie. Je zde bezpočet exponátů a většinu z nich jsme si mohli „osahat a použít k vlastním pokusům“. Ty názorně demonstrují i objasňují fyzikální jevy. … „Jak příjemné by bylo, mít všechny tyto pomůcky při hodinách fyziky …………“

Odpoledne jsme pak věnovali prohlídce centra Vídně. Poznali jsme Hofburg, nechali se okouzlit majestátností Stephansdomu, viděli budovu vídeňské opery, kapucínskou kryptu, galerii Albertina, známé luxusní obchodní třídy, budovu parlamentu, novou radnici či Burgtheater. Někteří stihli navštívit i Přírodovědné muzeum.  

Na všechny z nás pak na vánočních trzích u Schönbrunnu, Maria-Theresien-Platzu či jinde v centru města, dýchla krásná vánoční atmosféra.