Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

zasílám Vám informace k výuce v příštích týdnech.

Výuka na nižším i vyšším gymnáziu by měla do 23. 10. 2020 probíhat distančně. Na týden od 26. do 30. 10. vyhlásil ministr školství prázdniny. Žáci by tedy měli jít prezenčně do školy v pondělí 2. 11. 2020.

Pro potřeby distanční výuky jsme připravili speciální rozvrh, ve kterém zůstaly pouze hodiny, které se budou vyučovat online (videovýuka). Tyto rozvrhy Vám zasílám v příloze. Zbytek hodin bude vyučován distančně. Podle doporučení MŠMT by většina hodin měla probíhat online, proto jsme pro 1-2 hodinové předměty nechali v rozvrhu 1 hodinu online týdně, pro předmět s 3 více hodinovou dotací 2 online hodiny. Dále rozvrh zohledňuje výuku více stejných seminářů. Všechny skupiny stejného semináře jsme dali v rozvrhu na jeden čas. Pro potřeby distanční výuky budeme využívat Google Classroom a pro online výuku Google Meet.

Distanční výuka je podle nového školského zákona povinná, proto budeme během online hodin sledovat účast žáků a případné absence zapisovat do třídní knihy.

V případě potřeby jsme připraveni podpořit žáky i školními notebooky.  Máme jich k dispozici cca 30, proto Vás prosím, abyste této nabídky využili pouze v případě, že není možné jiné řešení, aby se dostalo na všechny žáky, kteří tuto pomoc opravdu potřebují.

Všichni žáci se mohou i nadále stravovat ve školní jídelně. Obědy byly odhlášeny. Pokud tedy chtějí žáci během online výuky chodit na obědy do školní jídelny, musí si je znovu přihlásit. Stravování ve školní jídelně je možné od 11 do 13 hodin.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Pavel Kavřík