Den otevřených dveří 2020

Den otevřených dveří na našem gymnáziu proběhne ve čtvrtek 9. 1. 2020 od 15:00 hodin.

Od 16:00 proběhne beseda pro uchazeče o čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) 

Od 17:30 proběhne beseda pro uchazeče o osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium)

Soušasně probíhají dvě besedy, jedna je určena pro rodiče a druhá pro žáky.

Srdečně Vás zveme.