Další úspěchy našich žáků v anglickém jazyce

Po skvělém umístění v soutěži Best in English, dosáhli žáci našich maturitních ročníků v angličtině dalších úspěchů. Hned deset z nich složilo mezinárodně uznávanou zkoušku FCE a čtyřem se podařilo získat certifikát CAE.

Na našem gymnáziu probíhá pod vedením paní učitelky Mylerové pravidelná příprava na tento typ mezinárodních jazykových zkoušek a naši žáci tak mohou směle konkurovat svým vrstevníkům z jiných humanitně zaměřených škol.. Potěšitelné je  i to, že se jednalo o studenty jak osmiletého, tak i čtyřletého gymnázia.

Všem úspěšným blahopřejeme a věříme, že angličtinu využijí nejen při dalším studiu, ale i ve své  budoucí profesi.

Zanedbatelný není ani fakt, že ti, kdo zkoušku FCE či CAE složí, nemusí už díky rozhodnutí MŠMT skládat školní část maturitní zkoušky z anglického jazyka.