Číslo účtu

Číslo účtu, na který je možné vložit sponzorský dar je: 312055123/0300.