Četli u plápolajícího ohýnku svá literární díla

Ve středu odpoledne se sešlo kolem třiceti studentů v učebně hudební výchovy, aby založili novou tradici: Autorské čtení vlastní literární tvorby. Přestože Jírovcovka žije v povědomí veřejnosti jako škola zaměřená na přírodovědné předměty, je mezi jejími žáky plno literárních talentů i příznivců literatury. Literární odpoledne nám to potvrdilo. S povídkami, básněmi, písňovými texty, legendami, pohádkami,epigramy, baladami i úryvky z knihy vystoupili buď autoři sami nebo jejich texty umělecky přednesli jejich spolužáci.  Přehlídku literární tvorby zahájila loňská absolventka Jírovcovky Anička Nováková. Dalšími autory byli Alena Koutecká z primy, Kateřina Kozáková ze sekundy, Lucie Procházková a Patricie Horová z tercie, Michaela Janutková a Nela Vítů z kvarty, Lukáš Stropnický a Kateřina Malá ze sexty, Kateřina Eiblová a Kateřina Macasová ze 2.B, Alžběta Kalná, Lucie Myslivečková a Tomáš Štrobl ze 4.B, Kateřina Vedralová ze 3.A, Laura Pokorná, Daniela Ryplová a Dobruše Lukášová ze septimy. Některé texty četli Helena Fojtíková, David Novotný, Dobruše Lukášová, Tereza Maxerová. Příjemnou předvánoční atmosféru vytvořili nejen studenti, ale i virtuální plápolající ohýnek a vánočně ozdobená třída. Poděkování za krásné odpoledne patří jak autorům literárních děl, tak i našim učitelkám českého jazyka, které literární snažení u žáků podporují.