Cestujeme stejným "autobusem"

V minulém týdnu jsme dostávali plno zajímavých zpráv z italského města Bari. Posílaly nám je paní učitelky Hniličková a Opekarová, které se spolu se studenty Marií Fialkovou, Matějem Klangem, Tomášem Löblem, Zuzanou Maškovou a Karolínou Štěrbovou zúčastnily dalšího mezinárodního setkání v rámci projektu „Passengers on the same bus!“. Naši studenti a s nimi partneři z dalších tří zemí (Itálie, Finsko Kypr) se zapojili do speciálně navržených zážitkových workshopů, navštívili středisko pro přijímání a péči o uprchlíky a migranty, diskutovali a hráli interaktivní hry. To vše zvýšilo jejich povědomí o otázkách migrace, informovanost o právech dětí z rodin migrantů a naplnilo podtitul názvu projektu: „No place for discrimination and inequality“.