Česko - německá výstava

Česko-německá výstava

V říjnu  skupiny německého jazyka navštívily výstavu „Narozeni v Čechách a na Moravě – u nás (ne)známí?“

Jedná se o jedinečnou dvojjazyčnou výstavu světoznámých osobností německého původu. Osobnosti, se kterými se studenti seznámili, byly přínosem nejen pro hodiny německého jazyka.

http://www.goethecentrum.cz/cs/novinka/narozeni-v-cechach-a-na-morave/