Celá příroda kvete

A také naši studenti postupně rozkvétají. Na tvářích úsměvy a radost, že se vidí. Každá ze tříd nižšího gymnázia se pod vedením paní učitelky Jarmily Ichové a jejích kolegyň vydala do terénu. Prima ve středu 12.5. ,sekunda v úterý 11.5. Tyto dvě třídy se zaměřily na botaniku. Tercie se v úterý 18.5. učila poskytovat první pomoc a kvarta ve středu 19.5. poznávala geologické útvary a horniny. Jistě byl i čas na povídání a opětovné sbližování třídních kolektivů.