Byli jsme v Evropském Parlamentu

Díky projektu EU #Euroscola se studenti společenskovědního semináře a 3.B. mohli online zúčastnit diskuse v Evropském Parlamentu ve Štrasburku. Společně s dalšími školami z celé EU a zástupci Evropského Parlamentu v čele s viceprezidentkou Nicolou Beerovou rozebírali téma "Digital transformation: what is your vision for the digital age?" Na připravenou video otázku, kterou prezentovali Filip Vondra a Rudolf Žák odpovídal pan Markus Warasin, vedoucí Oddělení zvláštního výboru Evropského parlamentu pro zahraniční vměšování se do všech demokratických procesů EU.

Děkujeme paní učitelce Hniličkové za zprostředkování naší účasti