Botanické mapování aneb S Vojtou za zběhovcem

V pátek 24. června se konala strastiplná výprava za zběhovcem jehlancovým(Ajuga pyramidalis) do CHKO Blanský les. Smyslem akce bylo pomoci Vojtovi Dolejškovi (2.B) najít nové lokality výskytu této tajemné rostliny v okolí Křemže.

Bojovali jsme s tropickým vedrem i všudypřítomnými klíšťaty, ale naše odhodlanost se vyplatila. Nalezli jsme novou paseku, kde bylo více než sto jedinců tohoto druhu. O všechna data, která Vojta zařadí do své práce SOČ,má velký zájem i Správa CHKO Blanský les.

Velký dík patří všem pomocníkům, především dobrovolníkům z 2.A.