Bez umění nelze žít

Nyní, v době covidové, probíhá také  výuka výtvarné výchovy on line. Máme tak možnost se po netu více ponořit do dějin výtvarného umění. I s pomocí materiálů a videí z Khanovy školy se pokoušíme "rozebrat" některá umělecká díla. Ale u nás vždy po teorii následuje výtvarná tvorba. Tentokráte jsme zvolili formu projektů pro skupinky žáků.

Ukázky z nich vám tady nabízíme