Aktuální složení školské rady

Výsledky voleb do školské rady 2014

Za zástupce zletilých žáků a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

  1. Mgr. Ivana Chloubová
  2. Mgr. Petr Vaněk
  3. Ivana Nucová

Za zástupce pedagogického sboru byli zvoleni:

  1. Mgr. Lenka Kudrličková
  2. Mgr. Alena Opekarová
  3. Mgr. Kateřina Mylerová

Členy za zástupce zřizovatele byli jmenováni:

  1. prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
  2. prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.
  3. Mgr. Michal Vančura, Ph.D.