1. místo v konverzační soutěži ve španělském jazyce

V pátek 29. března 2019 se žáci našeho gymnázia zúčastnili konverzační soutěže ve španělském jazyce. Výborně nás reprezentovala Zdeňka Berkovcová ze septimy, která obsadila 1. místo!

Soutěže se dále zúčastnili Marie Jakubcová a Kryštof Konečný, kteří ve svých kategoriích obsadili shodně pátou pozici. Všem zúčastněným gratulujeme a Zdeňce přejeme "MUCHA SUERTE!do celostátního kola, které se koná na konci dubna v Praze.