ACHIEVE+

 • Project: Around Cultural Heritage Investigate European Values with Erasmus+ - ACHIEVE+

  reg.number: 2018-1-PT01-KA229-047257

  Více
 • Od neděle 3. listopadu do soboty 9. listopadu absolvoval tým studentů z kvarty studijní pobyt na severu Řecka v rámci projektu Erasmus, aby poznal místní historické a kulturní památky. Za naši školu se exkurze zúčastnily Monika Králová, Ludmila Šnejdová, Martina Šťastná a Žaneta Znachorová, spolu s vyučujícími dějepisu a zeměpisu Kamilem Dřevikovským a Štěpánem Klučkou. Na programu byla prohlídka města Komotini nedaleko tureckých hranic, asi 250 km východně od Soluně, kde tým bydlel, a další dny pak výlety po památkách celého regionu. Mezi ty nejzajímavější patřilo zrenovované původní antické divadlo u Maroneie, archeologický areál starověkého města Filippoi nebo jádro starobylého přístavu Kavala s původní citadelou a římským akvaduktem.

  Více
 • Ve dnech 5. - 10. května se vybraní studenti 3. E zúčastnili výměnného pobytu na jihu itálie v malebném městě Sala Consilina. 

  Během bohatého programu měli studenti možnost navštívit antické památky, účastnit se hodin v místní základní škole a pracovat na zajímavých projektových aktivitách, které byly orientovány převážně na anglický jazyk, IT, zeměpis a dějiny umění. 

  Více
 • V druhém březnovém týdnu navštívili naši školu žáci a vyučující z Portugalska, Itálie, Rumunska, Řecka a Bulharska. Setkání proběhlo jako součást projektu „Around Cultural Heritage Investigate European Values with Erasmus+ = ACHIEVE+“ a během celého týdne jsme si vzájemně představili naše školy, popovídali si o školských systémech v jednotlivých zemích, navštívili Hlubokou nad Vltavou, Český Krumlov, zahráli si hru s QR kódy v našem historickém centru, žáci z ciziny si vyzkoušeli hodinu českého jazyka a také jsme soutěžili o nejhezčí kresbu a fotografii pořízenou během tohoto týdne. Žáci měli také připravené masky nejznámějších monumentů ze svých zemí, s kterými natáčeli rozhovory. Týden jsme zakončili utkáním v bowlingu, kterého se zúčastnili jak žáci a učitelé, tak i rodiče našich žáků. Projekt trvá dva roky, v naší škole ho řeší tercie a další výjezd je plánovaný v květnu do Itálii.

   

   

  journal

  Více
 • 10. - 16. 3. jsme hostili studentské delegace z Portugalska, Řecka, Bulharska, Rumunska a Itálie. 

  Pestrý program měla na starosti 3. E, která připravila historickou bojovou hru v centru města a pečlivě pracovala na projektových aktivitách. Studenti měli rovněž možnost navštívit Prahu, Český Krumlov a zámek Hluboká nad Vltavou. Součástí programu byla soutěž o nejlepšího maskota expedice, přičemž vítězem se stala vydařená brokolice v italských barvách :) 

  Připraven byl rovněž i večerní program, kdy měli účastníci výměnného pobytu příležitost zahrát si bowlingový turnaj. 

  Více