Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

 • Prezentace na Den Země 2019

  Více
 • Intro

  Stanoviště 1

  Stanoviště 2

  Stanoviště 3

  Stanoviště 4

  Stanoviště 5

  Stanoviště 6

  Stanoviště 7

  Stanoviště 8

  Bonus

   

  Více
 •  

  Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

  Název projektu:Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

  Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

  Příjemce: Jihočeský kraj

  Partner s finančním příspěvkem: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8

  Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

  Webový odkaz na internetové stránky projektu:  https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

  Klíčové aktivity realizované Gymnáziem, České Budějovice, Jírovcova 8:

  V rámci projektu budou společně s partnery realizovány projektové dny se zaměřením na zážitkovou pedagogiku v chemii, biologii, geografii, matematice a informatice. Druhou aktivitou, která budě v projektu realizována, jsou kroužky Základy ekologie, Přípravy na olympiádu z matematiky, fyziky, chemie a biologie, Programování, Digitální fotografie a video, Geografický badatelský klub a Fyzikální pokusy. 

  Nabízené kroužky: 

  1) Kroužek programování pro nižší gymnázium

  2) Kroužek programování pro vyšší gymnázium

  3) Kroužek "Základy ekologie"

  4) Kroužek "Zeměpisný badatelský klub"

  5) Kroužek "Fyzikální pokusy"

  6) Kroužek "Digitální fotografie"

  Pokud máte o kterýkoliv kroužek zájem, napiště nám na email gymji@gymji.cz, kde Vám sdělíme veškeré podrobnosti.

  Více