Celostátní kolo geologické olympiády

V úterý 16. 5. 2017 se v Říčanech u Prahy konalo historicky první celostátní kolo Geologické olympiády, na nějž se z krajského kola probojovali tři naši studenti. V kategorii středoškoláků zvítězil student 7. E Petr Vaněk, který tím získal jako hlavní cenu dvoudenní zájezd do Muzea diamantů v Amsterdamu.

V mladší kategorii obsadil krásné druhé místo Jiří Janků a 5. - 7. místo Tomáš Mašek, oba ze 4. E. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Výsledková listina celostátního kola Geologické olympiády 2017.pdf

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Obor 79-41-K/81 Gymnázium - osmileté studium

 

Obor 79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté studium

 

Výsledky najdete pod evidenčním (kódovým) číslem, které máte uvedené v pozvánce k přijímacímu řízení.

Dle §60e, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v aktuálním znění zveřejňuje ředitel pouze výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě (školský zákon). Přesné bodové hodnocení obdrží uchazeči v rozhodnutí o nepřijetí.

- v případě přijetí musí uchazeč potvrdit zájem vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí
- zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl přijat na základě odvolání.

- v případě nepřijetí může uchazeč v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

- provozní doba kanceláře 7:30 - 15:30

Matematická olympiáda - První místa jsou naše!

Plná bedna šampaňského …

obrazně řečeno, by čekala na nejlepší řešitele Matematické olympiády z našeho gymnázia.

Velmi dlouhý seznam mnoha skvělých individuálních výsledků zestručněme na stupně vítězů:

Okresní kolo:

Kategorie Z6 – Horázná Hana, Koška Jan, Sýkora Daniel (1. – 12. místo)

Kategorie Z7 – Kubeš Šimon (1. místo)

Kategorie Z8 – Kružberský Jakub (1. – 6. místo)

Krajské kolo:

Kategorie Z9 – Nagy Ladislav (1. místo), Augustin Petr (3. místo)

Kategorie C – Havelka Jonáš (1. místo), Vondrášek Matouš (2. místo)

Kategorie B – Kovárnová Anna (1. místo), Havelka Jonáš (2. místo)

Ohromnou pochvalu však zaslouží všichni řešitelé. Chválíme a blahopřejeme!!!

Další úspěchy v FO

Dne 19. dubna pořádala naše škola krajské kolo Fyzikální olympiády kategorií B,C,D. Z našich žáků zvítězil v kategorii D Jonáš Havelka z kvinty, v kategorii C vyhrála Anna Kovárnová ze sexty a Miroslav Průcha z 2.A obsadil 2. místo. Z celkového počtu 21 úspěšných řešitelů jsme měli osm soutěžících.

Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

Výsledkové listiny

Cena Učené společnosti České republiky 2017

V pondělí 15. května proběhlo v pražském Karolinu Valné shromáždění Učené společnosti České republiky. Při této příležitosti byli oceněni ti jedinci, kteří se zasloužili o rozvoj vědy v naší republice.

Máme velkou radost, že v kategorii středoškolský student byla za studii „Padesát odstínů slunéčka východního a pohlavně přenosná choroba“ udělena cena i našemu Lukáši Fiedlerovi (7.E).

Lukáš se biologii jako svému koníčku věnuje již od nižšího gymnázia a za jeho výsledky v tomto oboru, publikační činnost a vědecké bádání, mu ocenění moc přejeme.

Na fotografii je kromě Lukáše jeho vyučující Mgr. Jarmila Ichová a doc. RNDr. Oldřich Nedvěd CSc. z Přírodovědecké fakulty JU, který je Lukášovým školitelem.

Lukáš Fiedler vítězem Ústředního kola Biologické olympiády

Skvělé zprávy k nám dorazily z Brna, kde v Univerzitním kampusu Bohunice probíhalo ve dnech 24. – 28. 4. 2017 Ústřední kolo 51. ročníku Biologické olympiády. Zúčastnilo se jej 36 nejlepších řešitelů krajských kol, kteří změřili své síly v teoretických, praktických i terénních úlohách. Naše gymnázium reprezentovali hned 3 soutěžící : Lukáš Fiedler, Petr Vaněk (7.E) a Iva Čurnová (8.E). 

Máme velkou radost, že tím nejlepším biologem v celé republice je právě náš žák Lukáš Fiedler, který prokázal výborné znalosti a po zásluze zvítězil. Lukáš bude naši republiku reprezentovat koncem července na Mezinárodní biologické olympiádě (IBO), kterou letos hostí Velká Británie.

http://ibo2017.org/

Gratulujeme i ostatním našim reprezentantům : Petr Vaněk je úspěšným řešitelem (13. místo) a Iva Čurnová řešitelem (25. místo).

Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a celého kraje!

Postup do finále Ekonomické olympiády 2017

Blahopřejeme Miroslavu Kulovanému, studentovi 7. E, k postupu do finále Ekonomické olympiády 2017.

Je jedním z 38 postupujících finalistů. Soutěže se zúčastnilo více než 4 000 studentů z celé České republiky z více než 100 středních škol.

Finále Ekonomické olympiády se koná 30. 5. 2017 v České národní bance v Praze.

Držíme palce :).

Sekunda na německé hře Autobahnspiel

Ve středu 10. května se naše třída 2E zúčastnila soutěže o Německu a německy mluvících zemích  Autobahnspiel  v DK Slavie. 
Soutěžilo se ve čtyř až pětičlenných týmech. Cílem hry bylo nasbírat co nejvíce bodů na 16 stanovištích, která představovala jednotlivá německá města, a také "najet" mezi těmito městy největší možný počet kilometrů. Naší třídě se to vydařilo a obsadili jsme všechna tři první místa. 
Akce se nám moc líbila a díky ní jsme se dozvěděli i něco nového.

Tak Auf Wiedersehen!

Nela Vítů, 2E

Stříbro a bronz na FO

Dne 28. 4. 2017 proběhlo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E určené žákům kvarty a 9.tříd ZŠ. Na výborném druhém místě se umístil Vojtěch Bauer a pouze pomocné kritérium odsunulo Štěpána Skalku na místo třetí. Deváté místo patří Gabriele Tvrzové. Všichni naši studenti se stali úspěšnými řešiteli – Petr Augustin, Tomáš Mašek, Pavel Trnka.

Všem studentům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Celková výsledková listina.

Další medaile pro chemii - krajské kolo chemické olympiády kat. B

I v posledním klání Chemické olympiády, krajském kole kategorie B, naši chemici zazářili.

Vítězkou kategorie určené pro 2. a 3. ročníky středních škol (sexta, septima) se stala Anna Kovárnová (6.E). Na výborném 2. místě skončil další náš žák Jan Trnka (3.B).

I ostatní naši účastníci byli úspěšnými řešiteli : Richard Zahradníček (2.A) – 11.místo a Martin Augustin (6.E) – 13.místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme spoustu dalších úspěchů nejen na chemickém poli.

Kvarta na exkurzi v Budvaru

Ve čtvrtek 20. dubna se studenti naší kvarty v rámci výuky chemie vypravili do budějovického pivovaru Budvar, aby se seznámili s dějinami pivovarnictví i technologií přípravy piva. Prohlédli jsme si výrobní prostory pivovaru, varnu i ležácké sklepy, kde pivo získává svou nezaměnitelnou chuť. Nakonec jsme navštívili i moderní multimediální expozici „Příběh budějovického piva“, která představuje zábavnou formou historii vaření piva v Českých Budějovicích.

Momentky z naší návštěvy si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

Autorem fotografií je Štěpán Skalka (4.E).

2.B v AJG


19. dubna obdivovala 2.B v  zámecké jízdárně AJG v  Hluboké nad Vltavou výstavu "Impresionismus- nálady a imprese ve francouzském a českém umění ".

Díla Antonína Slavíčka nebo Václava Radimského jsou na výstavě představena v kontextu francouzských autorů - Alfred Sisley, Edgar Degas... Studenti mohli na jejich originálech pozorovat, jak jsou obrazy malované děleným rukopisem, který  působil na tehdejší publikum nedokončeně.

KK Astronomické olympiády

Naši studenti se i letos zúčastnili Astronomické olympiády. Z podzimního školního kola postoupili do krajského všichni zúčastnění. Pouze malá část z nich pokračovala domácí částí v krajském kole, která je časově hodně náročná a vyžaduje samostudiem si doplnit mnoho znalostí nejenom z astronomie. Doma studenti řešili online test, teoretické úlohy a museli se alespoň pokusit o praktickou nebo pozorovací úlohu. Tentokrát krajské kolo obsahovalo i školní část, ve které studenti řešili početní úlohy.

V kategorii EF se na 1. místě umístil Ladislav Nagy (3. E), který jako jediný postupuje z Jihočeského kraje do republikového kola. V kategorii GH se na 2. místě umístil Daniel Gribbin (2. E) a na 3. místě Vojtěch Palkoska (2. E), bohužel získané body na postup nestačily. Mezi řešiteli se ještě umístili Ondřej Suchan, Monika Králová a Daniel Sýkora, všichni z 1. E.

Všem studentům gratulujeme a přejeme, aby je astronomie nadále bavila.

Krajské kolo chemické olympiády kategorie C - dvě medaile pro naše chemiky

Velmi vyrovnané bylo letos krajské kolo Chemické olympiády kategorie C (1. a 2. ročník SŠ, kvinta, sexta). Naše gymnázium v něm reprezentovalo hned 6 soutěžících. Na pomyslné stupně vítězů se probojovala na 2. místě Anna Kovárnová (6.E) a Richard Zahradníček (2.A), který obsadil 3. místo.  

O pouhý půl bod za medailí skončila na krásném 4. místě Veronika Tvrzová (6.E). I další naši účastníci byli úspěšnými řešiteli : na 10. místě Tomáš Mašek (soutěžil v o třídu vyšší kategorii), na 14. místě Adéla Dobiášová (6.E) a na 18.místě Miroslav Průcha (2.A).

Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Jírovcovky !

Biologové opět ve výborné formě – krajské kolo biologické olympiády kategorie B

V pátek 7. 4. 2017 se na Pedagogické fakultě JČU sešli nejlepší biologové jihočeských středních škol, aby poměřili své síly ve znalostech přírody. Soutěžilo ve v krajském kole Biologické olympiády kategorie B (1.a 2. ročník, kvinta, sexta) a Jírovcovka zde měla početné zastoupení.  Máme velkou radost, že všem našim žákům se v soutěži dařilo.

Vítězem se stal Michal Dvořák z 2.A, 2. místo obsadil Kryštof Nuc (6.E) a třetí skončil Martin Houška (2.A). Obrovským úspěchem je mimosoutěžní 4. místo Terezky Maxerové, která studuje teprve tercii víceletého gymnázia a patří k našim velkým biologickým nadějím.

Radost nám udělaly i Dobruše Lukášová (8.místo) a Adéla Dobiášová (10.místo).

Všem našim žákům k dosaženým výsledkům blahopřejeme a věříme, že vám biologie  bude přinášet úspěchy a radost i nadále!

Náboj 2017 - úspěch našich JUNIORŮ

I v letošním roce se naši studenti zúčastnili matematické soutěže Náboj. Jde se o mezinárodní matematickou soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, podle věku rozdělených na kategorie Juniorů a Seniorů. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce příkladů. Letos se soutěžilo ve městech Bratislava, Budapest, Edinburgh, Gdańsk, Košice, Kraków, Linz, Opava, Passau, Praha, Veszprém, Warszawa a Wrocław.

Výborného výsledku dosáhli naši Junioři ve složení Jan Baron, Anna Kovárnová, Jonáš Havelka, Petr Čapek a Matouš Vondrášek, kteří se v rámci České republiky umístili na 5. místě ze 138 zúčastněných družstev. Senioři ve složení Michal Čermák, Robert Vaňo, Jakub Kuchař, David Kraus a Miroslav Kulovaný skončili na 59. místě ze 138 soutěžících týmů.

Blahopřejeme.

Další eTwinningový projekt

I v letošním školním roce se budeme účastnit mezinárodního eTwinningového projektu - „Customs and traditions of our countries in photographs, presentations and videos“. Projekt byl schválen naším národním centrem 14. 12. 2016. Budeme spolupracovat se školou Γυμνάσιο Ξυλοφάγου - Gymnasium Xylofagou, Kypr  a  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej, Polsko.

Naše aktivity můžete sledovat ve veřejném deníku projektu: https://twinspace.etwinning.net/33062/home

Nepřehlédněte

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 16:00 se uskuteční schůzka s žáky přijatými do čtyřletého studia. Více informací zde.

 

Aktuality

Novinky

 • Ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 16:00 se uskuteční schůzka s žáky přijatými do čtyřletého studia a jejich rodiči.

  Význymnými body jednání budou:

  • výběr třídy (A - rozšířená výuka přírodních věd a matematiky, B - všeobecná)
  • výběr druhého cizího jazyka (francouzský/německý/španělský/
  • výběr estetické výchovy (hudební/výtvarná výchova)
  • informace o adaptačním pobytu

   

  Schůzka s žáky osmiletého studia proběhne v pondělí 4. 9. 2017.

  Více
 • V úterý 16. 5. 2017 se v Říčanech u Prahy konalo historicky první celostátní kolo Geologické olympiády, na nějž se z krajského kola probojovali tři naši studenti. V kategorii středoškoláků zvítězil student 7. E Petr Vaněk, který tím získal jako hlavní cenu dvoudenní zájezd do Muzea diamantů v Amsterdamu.

  V mladší kategorii obsadil krásné druhé místo Jiří Janků a 5. - 7. místo Tomáš Mašek, oba ze 4. E. Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

  Výsledková listina celostátního kola Geologické olympiády 2017.pdf

  Více
 • Obor 79-41-K/81 Gymnázium - osmileté studium

   

  Obor 79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté studium

   

  Výsledky najdete pod evidenčním (kódovým) číslem, které máte uvedené v pozvánce k přijímacímu řízení.

  Dle §60e, odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v aktuálním znění zveřejňuje ředitel pouze výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě (školský zákon). Přesné bodové hodnocení obdrží uchazeči v rozhodnutí o nepřijetí.

  - v případě přijetí musí uchazeč potvrdit zájem vzdělávat se na dané škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí
  - zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl přijat na základě odvolání.

  - v případě nepřijetí může uchazeč v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

  - provozní doba kanceláře 7:30 - 15:30

  Více
 • Plná bedna šampaňského …

  obrazně řečeno, by čekala na nejlepší řešitele Matematické olympiády z našeho gymnázia.

  Velmi dlouhý seznam mnoha skvělých individuálních výsledků zestručněme na stupně vítězů:

  Okresní kolo:

  Kategorie Z6 – Horázná Hana, Koška Jan, Sýkora Daniel (1. – 12. místo)

  Kategorie Z7 – Kubeš Šimon (1. místo)

  Kategorie Z8 – Kružberský Jakub (1. – 6. místo)

  Krajské kolo:

  Kategorie Z9 – Nagy Ladislav (1. místo), Augustin Petr (3. místo)

  Kategorie C – Havelka Jonáš (1. místo), Vondrášek Matouš (2. místo)

  Kategorie B – Kovárnová Anna (1. místo), Havelka Jonáš (2. místo)

  Ohromnou pochvalu však zaslouží všichni řešitelé. Chválíme a blahopřejeme!!!

  Více
 • Dne 19. dubna pořádala naše škola krajské kolo Fyzikální olympiády kategorií B,C,D. Z našich žáků zvítězil v kategorii D Jonáš Havelka z kvinty, v kategorii C vyhrála Anna Kovárnová ze sexty a Miroslav Průcha z 2.A obsadil 2. místo. Z celkového počtu 21 úspěšných řešitelů jsme měli osm soutěžících.

  Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

  Výsledkové listiny

  Více
 • V pondělí 15. května proběhlo v pražském Karolinu Valné shromáždění Učené společnosti České republiky. Při této příležitosti byli oceněni ti jedinci, kteří se zasloužili o rozvoj vědy v naší republice.

  Máme velkou radost, že v kategorii středoškolský student byla za studii „Padesát odstínů slunéčka východního a pohlavně přenosná choroba“ udělena cena i našemu Lukáši Fiedlerovi (7.E).

  Lukáš se biologii jako svému koníčku věnuje již od nižšího gymnázia a za jeho výsledky v tomto oboru, publikační činnost a vědecké bádání, mu ocenění moc přejeme.

  Na fotografii je kromě Lukáše jeho vyučující Mgr. Jarmila Ichová a doc. RNDr. Oldřich Nedvěd CSc. z Přírodovědecké fakulty JU, který je Lukášovým školitelem.

  Více
 • Skvělé zprávy k nám dorazily z Brna, kde v Univerzitním kampusu Bohunice probíhalo ve dnech 24. – 28. 4. 2017 Ústřední kolo 51. ročníku Biologické olympiády. Zúčastnilo se jej 36 nejlepších řešitelů krajských kol, kteří změřili své síly v teoretických, praktických i terénních úlohách. Naše gymnázium reprezentovali hned 3 soutěžící : Lukáš Fiedler, Petr Vaněk (7.E) a Iva Čurnová (8.E). 

  Máme velkou radost, že tím nejlepším biologem v celé republice je právě náš žák Lukáš Fiedler, který prokázal výborné znalosti a po zásluze zvítězil. Lukáš bude naši republiku reprezentovat koncem července na Mezinárodní biologické olympiádě (IBO), kterou letos hostí Velká Británie.

  http://ibo2017.org/

  Gratulujeme i ostatním našim reprezentantům : Petr Vaněk je úspěšným řešitelem (13. místo) a Iva Čurnová řešitelem (25. místo).

  Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a celého kraje!

  Více
 • Oslava jara, mládí, lásky, umění, svobody,...majáles. Každý rok je o něco lepší než ten předchozí. Jírovcovku majáles stmeluje. Důkazem je 2307 hlasů a obrovské území, které Jírovcovka získala. A pak také krásné masky, radost v průvodu, podpora Tomáši Duroňovi. Děkujeme všem studentům z Jírovcovky za dobrovolnou práci při organizaci majálesu a za skvělou reprezentaci školy!

  Více
 • Ve středu 24. května se v rámci majálesových akcí zúčastnili žáci třetích ročníků a septimy divadelního představení Hlas Anne Frankové. Celá akce byla unikátní hned v několika směrech: představení se odehrávalo v hangáru na Letišti České Budějovice v Plané, pro dopravu na místo představení byl vypraven zvláštní vlak, představení sklízelo úspěch na několika kontinentech a jeho autorka a představitelka Anne Frankové, Miřenka Čechová,  za něj získala již plno cen. I studenty Jírovcovky charismatické ztvárnění osudu třináctileté Anne silně zaujalo.

  Více
 • V pátek 19. května bylo pro některé žáky Jírovcovky příjemným osvěžením setkání s Jitkou Nováčkovou, naší bývalou studentkou. Jitka se stala v roce 2011 Miss ČR. O tom, co tomu předcházelo i co následovalo po vítězství v této soutěži, vyprávěla s vtipem a nadhledem. Popularita Jitku vůbec nezměnila, je stále příjemná, milá a skromná. Váží si důležitých hodnot  jako je přátelství, rodina, vzdělání. Na Jírovcovku vzpomíná ráda. Věříme proto, že to nebyla její poslední návštěva u nás.

  Více
 • Blahopřejeme Miroslavu Kulovanému, studentovi 7. E, k postupu do finále Ekonomické olympiády 2017.

  Je jedním z 38 postupujících finalistů. Soutěže se zúčastnilo více než 4 000 studentů z celé České republiky z více než 100 středních škol.

  Finále Ekonomické olympiády se koná 30. 5. 2017 v České národní bance v Praze.

  Držíme palce :).

  Více
 • Ve středu 10. května se naše třída 2E zúčastnila soutěže o Německu a německy mluvících zemích  Autobahnspiel  v DK Slavie. 
  Soutěžilo se ve čtyř až pětičlenných týmech. Cílem hry bylo nasbírat co nejvíce bodů na 16 stanovištích, která představovala jednotlivá německá města, a také "najet" mezi těmito městy největší možný počet kilometrů. Naší třídě se to vydařilo a obsadili jsme všechna tři první místa. 
  Akce se nám moc líbila a díky ní jsme se dozvěděli i něco nového.

  Tak Auf Wiedersehen!

  Nela Vítů, 2E

  Více
 • Dne 28. 4. 2017 proběhlo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E určené žákům kvarty a 9.tříd ZŠ. Na výborném druhém místě se umístil Vojtěch Bauer a pouze pomocné kritérium odsunulo Štěpána Skalku na místo třetí. Deváté místo patří Gabriele Tvrzové. Všichni naši studenti se stali úspěšnými řešiteli – Petr Augustin, Tomáš Mašek, Pavel Trnka.

  Všem studentům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

  Celková výsledková listina.

  Více
 • I v posledním klání Chemické olympiády, krajském kole kategorie B, naši chemici zazářili.

  Vítězkou kategorie určené pro 2. a 3. ročníky středních škol (sexta, septima) se stala Anna Kovárnová (6.E). Na výborném 2. místě skončil další náš žák Jan Trnka (3.B).

  I ostatní naši účastníci byli úspěšnými řešiteli : Richard Zahradníček (2.A) – 11.místo a Martin Augustin (6.E) – 13.místo.

  Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme spoustu dalších úspěchů nejen na chemickém poli.

  Více
 • Ve čtvrtek 20. dubna se studenti naší kvarty v rámci výuky chemie vypravili do budějovického pivovaru Budvar, aby se seznámili s dějinami pivovarnictví i technologií přípravy piva. Prohlédli jsme si výrobní prostory pivovaru, varnu i ležácké sklepy, kde pivo získává svou nezaměnitelnou chuť. Nakonec jsme navštívili i moderní multimediální expozici „Příběh budějovického piva“, která představuje zábavnou formou historii vaření piva v Českých Budějovicích.

  Momentky z naší návštěvy si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii.

  Autorem fotografií je Štěpán Skalka (4.E).

  Více
 • Další skvělé úspěchy si připsali naši mladí biologové. V kategorii D (6. a 7. třída ZŠ, prima a sekunda) byla v okresním kole Biologické olympiády nejlepší naše Julie Vrtková (2.E). Na krásném druhém místě skončil Štěpán Kříž (2.E) a 4. místo obsadila Lota Mikulková (1.E).

  I další naši reprezentanti (Nela Preisová, Kristián Šulista, Samuel Starčevský) byli mezi úspěšnými řešiteli a všichni skončili do 10 .místa.

  V kategorii C (8. a 9 třída ZŠ, tercie a kvarta) navázala na své loňské prvenství Tereza Maxerová (3.E), která v soutěži ztratila jen minimum bodů a s náskokem zvítězila. Na 2. místě skončil Jiří Janků a 3. místo obsadila Kateřina Malá (oba 4. E). Dařilo i ostatním biologům : Tomáš Mašek – 4. místo, Tereza Kučerová – 6.místo a Tereza Nedbalová – 7. místo.

  http://www.ddmcb.cz/php/souteze/1168.pdf

  Úspěch našich biologů je důsledkem jejich talentu, náročné přípravy a skvěle vedeného kroužku Základy ekologie paní učitelky Jarmily Ichové.

  Všem moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci gymnázia.

  Postupujícím držíme palce do krajského kola !

  Více

 • 19. dubna obdivovala 2.B v  zámecké jízdárně AJG v  Hluboké nad Vltavou výstavu "Impresionismus- nálady a imprese ve francouzském a českém umění ".

  Díla Antonína Slavíčka nebo Václava Radimského jsou na výstavě představena v kontextu francouzských autorů - Alfred Sisley, Edgar Degas... Studenti mohli na jejich originálech pozorovat, jak jsou obrazy malované děleným rukopisem, který  působil na tehdejší publikum nedokončeně.

  Více
 • Naši studenti se i letos zúčastnili Astronomické olympiády. Z podzimního školního kola postoupili do krajského všichni zúčastnění. Pouze malá část z nich pokračovala domácí částí v krajském kole, která je časově hodně náročná a vyžaduje samostudiem si doplnit mnoho znalostí nejenom z astronomie. Doma studenti řešili online test, teoretické úlohy a museli se alespoň pokusit o praktickou nebo pozorovací úlohu. Tentokrát krajské kolo obsahovalo i školní část, ve které studenti řešili početní úlohy.

  V kategorii EF se na 1. místě umístil Ladislav Nagy (3. E), který jako jediný postupuje z Jihočeského kraje do republikového kola. V kategorii GH se na 2. místě umístil Daniel Gribbin (2. E) a na 3. místě Vojtěch Palkoska (2. E), bohužel získané body na postup nestačily. Mezi řešiteli se ještě umístili Ondřej Suchan, Monika Králová a Daniel Sýkora, všichni z 1. E.

  Všem studentům gratulujeme a přejeme, aby je astronomie nadále bavila.

  Více
 • Velmi vyrovnané bylo letos krajské kolo Chemické olympiády kategorie C (1. a 2. ročník SŠ, kvinta, sexta). Naše gymnázium v něm reprezentovalo hned 6 soutěžících. Na pomyslné stupně vítězů se probojovala na 2. místě Anna Kovárnová (6.E) a Richard Zahradníček (2.A), který obsadil 3. místo.  

  O pouhý půl bod za medailí skončila na krásném 4. místě Veronika Tvrzová (6.E). I další naši účastníci byli úspěšnými řešiteli : na 10. místě Tomáš Mašek (soutěžil v o třídu vyšší kategorii), na 14. místě Adéla Dobiášová (6.E) a na 18.místě Miroslav Průcha (2.A).

  Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Jírovcovky !

  Více
 • V pátek 7. 4. 2017 se na Pedagogické fakultě JČU sešli nejlepší biologové jihočeských středních škol, aby poměřili své síly ve znalostech přírody. Soutěžilo ve v krajském kole Biologické olympiády kategorie B (1.a 2. ročník, kvinta, sexta) a Jírovcovka zde měla početné zastoupení.  Máme velkou radost, že všem našim žákům se v soutěži dařilo.

  Vítězem se stal Michal Dvořák z 2.A, 2. místo obsadil Kryštof Nuc (6.E) a třetí skončil Martin Houška (2.A). Obrovským úspěchem je mimosoutěžní 4. místo Terezky Maxerové, která studuje teprve tercii víceletého gymnázia a patří k našim velkým biologickým nadějím.

  Radost nám udělaly i Dobruše Lukášová (8.místo) a Adéla Dobiášová (10.místo).

  Všem našim žákům k dosaženým výsledkům blahopřejeme a věříme, že vám biologie  bude přinášet úspěchy a radost i nadále!

  Více
 • Počátkem dubna se v Jindřichově Hradci konalo vyhlášení výsledků Vll. ročníku soutěže tvůrčího psaní a knižních ilustrací. Naši studenti se tradičně této soutěže zúčastnili a z devíti prací, které do soutěže poslali, jich bylo oceněno hned pět.Tereza Maxerová 3.E – poezie - kat. do 14 let.  Patricie Horová 1.E – próza – kat. do 14 let, Daniel Sýkora 1.E – próza – kat. do 14 let, Daniela Ryplová 5.E – próza - kat. dospělí, Laura Pokorná 5.E – próza – kat. dospělí. Práce těchto studentů byly zařazeny do knižní publikace soutěže.

  Laura Pokorná zároveň získala ocenění Jihočeského klubu Obce spisovatelů za douhodobou literární činnost.

  V soutěži knižních ilustrací v kategorii 10 – 14 let získala 1. místo Lucie Procházková z 1.E. Tato ilustrace je rovněž uveřejněna ve sborníku soutěže. Všem oceněným studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

  Více
 • Dne 5. 4. 2017 se v českobudějovickém kulturním domě Slávie konalo krajské kolo Přeboru školních družstev v šachu.

  První místo v kategorii 6. - 9. tříd vybojovalo naše družstvo A ve složení Matyáš Zeman (4. E), Ladislav Nagy (3. E), Martina Šťastná (1. E) a Lukáš Zeman (4. E). Postupují do celostátního kola stejně jako loni s družstvem Gymnázia J. V. Jirsíka, které porazili o 1,5 bodu. Naše družstvo B ve složení Václav a Vojtěch Bauerovi (2. E a 4. E), Jan Kolář (3. E) a Petr Augustin (4. E) skončilo na pěkném 6. místě z 18 družstev.

  V kategorii středních škol nás reprezentovali Jonáš Havelka (5. E), Kryštof Nuc (6. E), Martin Augustin (6. E), Robert Vaňo (7. E) a Jan Baron (6. E) a skončili na 8. místě.

  Oficiální výsledky

  Všem šachistům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

  Více
 • V rámci výuky občanského a společenskovědního základu navštívili studenti našeho gymnázia každoroční akci Jeden svět. Jeden z filmů, který zde zhlédli, nesl název Zemřít pro design. Studenti se v něm seznámili například s temnou stranou výroby mobilních telefonů a jejich příslušenství, následnými dopady na čínské životní prostředí, či pracovními podmínkami zaměstnanců. Dozvěděli se však také o možných ekologičtějších řešeních pro výrobu těchto elektronických spotřebičů na čínské půdě. Po skončení filmu dostali prostor na dané téma diskutovat. 

  Více
 • Do krajského kola Zeměpisné olympiády postoupili z naší školy 4 studenti. Ve velké konkurenci se neztratili a vybojovali krásná umístění. V kategorii A obsadila Monika Králová 2. místo, v kategorii B Daniel Gribbin 2. místo, v kategorii C Tomáš Brabec 9. místo a v kategorii D   Martin Houška 2. místo. Velkým úspěchem je postup Martina Houšky do celostátního kola, kde bude bojovat o postup na mezinárodní olympiádu. Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a Martinovi budeme držet palce v dalším kole.

  Více