Díky výborné němčině velké možnosti uplatnění

Někteří studenti považují za dostatečné naučit se výborně anglicky. Ale to je v dnešní době již téměř standard.  Proto je vždy výhodou umět kromě angličtiny ještě další cízí jazyk. Náš student Tomáš Brabec ze současné oktávy si toho byl vědom a využil všechny možnosti, které se nabízely, aby si němčinu důkladně osvojil. To, že se mu to povedlo, doložil složením certifikátu úrovně B2 na Goethe - Institutu. Tomáše sice čeká ještě studium na vysoké škole, ale se získaným certifikátem by už nyní mohl pracovat v různých německých institucích. Moc Tomášovi gratulujeme a i jeho slovy děkujeme paní učitelce Rosenfelderové, která se Tomášovi věnovalla a s přípravou na zkoušky pomáhala. Věříme, že i další studenti budou Tomáše následovat. Přejeme jim k tomu hodně píle a vytrvalosti 

Naše vítěze pozval a ocenil hejtman

Novopečený hejtman Jihočeského kraje pozval vítěze krajského kola Logické olympiády a předal jim jceny.  Z našich studentů získali ocenění za kategorii  B za 1. místo v kraji Jan Souček a za 2. místo převzal cenu Šimon Borovka. V kategorii C byl v kraji na 5. místě z Jírovcovky Jan Franěk. Ocenění soutěžící obdrželi grafické tablety a deskové hry. Od Nadace Jihočeské naděje obdrželi všichni školní potřeby. Všichni tři naši ocenění kluci by se měli zúčastnit celostátního kola, jehož termín je kvůli koronaviru přesunut na 14. prosince letošního roku a konkrétní formu jeho konání určí až příslušná epidemiologická situace- Gratulujeme k vynikající reprezentaci školy a držíme palce, aby se celorepublikové kolo uskutečnilo a naši zástupci v něm mohli uspět. 

Jak dopadl matematický klokan ?

Ti žáci, kteří rádi řeší matematické rébusy, hádanky a tajenky, mohli alespoň online poměřit své síly v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN.

V kategorii Benjamín ve školním kole získali nejvyšší počet bodů v tomto pořadí Vojtěch Dřevikovský  ze 2E, Karel Šustr ze 3E, Karolína Marková ze 2E, Karolína Kučerová ze 3E, Helena Fojtíková ze 3E, Petr Starý ze 3E, Kryštof Podhrázský ze 3E.

V kategorii Kadet se mezi nejlepší zařadili  Hubert Štěpánek ze 4E, Monika Králová ze 5E, Lenka Křížková ze 4E, Jan Koška z 5E, Josef Vít Volný z 5E a Miroslav Kolouch z 5E

V kategorii Junior jsou na prvních šesti místech Ladislav Nagy ze 7E, Václav Bauer ze 6E, Šimon Kubeš ze 6E, Martin Červený ze 3A, Nela Preisová ze 6E a Tomáš Alexa   ze 3A.

V kategorii Student získali nejvíce bodů Petr Augustin z 8E, Tomáš Mašek z 8E, Michaela Kašparová také z 8E, Vojtěch Bauer z 8E, Jan Franěk ze 4A, Štěpán Skalka z 8E a Matyáš Zeman z 8E.

Gratulujeme těm nejlepším řešitelům a děkujeme všem za účast!           

Jak oslavit letos 17. listopad ?

Vzpomínáte, jak jsme loni slavili kulaté 30. výročí 17. listopadu?

Jako jediné českobudějovické gymnázium jsme se připojili k výzvě Festivalu svobody, který byl hlavním organizátorem oslav jak v Praze tak i v regionech. Naše škola využila v průběhu podzimních měsíců 2019 nabídky Festivalu svobody k pořádání besed, promítání filmů, setkání s účastníky listopadových událostí roku 1989, workshopů…V pátek 15. 11. přišli studenti v oblečení z 80. let a uspořádali v tělocvičně školy #sametovyhappening, na kterém přečetly studentky Bára Hanišová a Klára Pešlová studentské prohlášení, paní učitelka Hniličková a pan učitel Kočer připojili pohled a vzpomínku těch, kteří rok 1989 zažili. Studenti i učitelé si společně zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Na závěr happeningu se školou rozeznělo symbolické cinkání klíči. V pondělí 18. listopadu pak měla každá třída svůj „sametový program“. Promítaly se filmy o důležitých událostech, po filmech následovaly besedy a přednášky s pamětníky....

A jak to bude letos? Mohli by nám být vzorem naši bývalí studenti, o kterých se píše, že " Naučili Čechy slavit revoluci"

Martin Pikous je jedním z organizátorů akce Korzo Národní, při které si formou pouličních slavností, diskusemi i koncerty studenti připomínají v Praze výročí 17. listopadu. (citováno z iDnes ze 14. 11. 2018)

Lukáš Černý je předsedou spolku Díky, že můžem, který už sedmým rokem pořádá největší oslavy 17. listopadu  Korzo Národní. Ještě jako student stál několik let v čele oblíbeného Budějovického Majálesu, píše o Lukášovi Forbes

Přejeme všem našim studentům k jejich svátku svobodnou a demokratickou Českou republiku.

 Připojte se k našim bývalým studentům a slavte alespoň z domova. Vydejte se na virtuální KORZO NÁRODNÍ.

 

 

Olympiáda, která předběhla dobu

Startovací základní kolo logické olympiády probíhá od samotného začátku existence této soutěže on-line. Letos moc předmětových soutěží probíhat nebude, proto jsme moc rádi, že se poměrně hodně našich studentů pustilo do řešení logických úloh. A ještě větší radost máme z toho, že logický úsudek našim žákům nechybí. Projevilo se to na výsledcích a počtu postupujících do krajských kol. Gratulujeme všem soutěžícím jak k odvaze poměřit své schopnosti s ostatními, tak k postupu do dalšího kola. V příloze najdete shrnutí výsledků. 

Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 910. V kategorii B se z Jírovcovky nejvýše umístil Vít Předota z kvarty (2.-3. místo v kraji) a hned za ním Petr Starý z tercie (4.-5. místo v kraji). Celkem se v kategorii Kategorie C (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 12244 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 683. Za Jírovcovku nejúspěšněji zabodoval Jan Franěk ze 4.A ( v kraji na 9. místě) a Šimon Kubeš ze sexty (na 10.-11. místě v kraji). Děkujeme za reprezentaci školy a všem postupujícím přejeme logické myšlení i v krajském kole!

  

Jaký bude náš parlament ?

Ve čtvrtek 8.10. 2020  se poprvé sešel  Žákovský parlament Jírovcovky v počtu 28 "poslanců". Každá třída (až na 4.B),  má v parlamentu své dva zástupce. Budou se scházet pravidelně, zpočátku každý týden a budou řešit studentské záležitosti a problémy. Věříme, že se své parlamentní práce ujmou aktivně a budou vše projednávat a řešit transparentně a demokraticky. Pomáhat jim  v tom budou čtyři učitelé: pan učitel Kostka, pan učitel  Klučka a paní učitelky Mylerová a Hniličková.

Bohužel hned vzápětí po prvním setkání parlamentu jsme se dozvěděli o přechodu vyššího gymnázia na distanční výuku. To znamená, že "rozjezd" parlamentu budou mít jeho členové docela obtížný. Budeme jim držet palce a věřit, že i tak se chopí naléhavých témat a práce pro spolužáky. Za ochotu a chuť pracovat pro ostatní, zvoleným členům parlamentu děkujeme!

Bojovaly o přežití

Terka Maxerová a Julča Vrtková ve středu 7.10. odpoledne uspořádaly v učebně biologie setkání zájemců o jejich cestovatelsko-biologické dobrodružství v Bulharsku. Zúčastnily se totiž výpravy s biology - vysokoškoláky do odlehlých bulharských míst, aby tam pozorovaly tamní faunu a flóru. Dozvěděli  jsme se o tom, jak Julča a Terka přežily setkání se zmijí růžkatou, o jejich nocování v mrazu v nadmořské výšce  2450 m, kde už si je z výšky vyhlíželi supi, a také jak se koupaly v termálním jezírku... Naštěstí se všem nástrahám bulharské divočiny ubránily a ještě si přivezly biologické suvenýry, které při přednášce popisovaly. Své vyprávění  doplňovaly zajímavými fotkami. Děkujeme Terce a Julče za hezké a zajímavé odpoledne.

Náš absolvent Jonáš v mazinárodním týmu

Ve dnech 12.-14. července 2020 ( v době, kdy měla probíhat mezinárodní MO)se konal 1. ročník soutěže CMC (The Cyberspace Mathematical Competition). Zúčastnil se ho i Jonáš Havelka, letošní maturant. To, jak významně přispěl k úspěchu českého týmu v silné mezinárodní konkurenci najdete o Jonášovi zde. Gratulujeme a přejeme úspěšné studium na univerzitě!

Z Německa učila naše studenty online, dnes se potkali "naživo"

V době vyhlášení karantény jsme dostali od našeho bývalého studenta  kontakt do Německa na studentku VŠ Helenu Bögl, která studuje obor učitelství jazyků N a Šp pro cizince. Měla zájem o spolupráci s učiteli a žáky v ČR. Naše paní učitelka Miloslava Rosenfelderová využila její nabídky a domluvily se, že spolu budou on-line připravovat maturanty G Jírovcova na maturitu z němčiny. Od konce března až do konce minulého školního roku se 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek od 19 do 20:30 hodin, konaly s Helenou on-line  videohodiny německé konverzace. Účastnili se jich naši studenti němčiny, kteří o ně měli zájem. Naše paní učitelka se vždy předem s Helenou domluvila na tématu, o kterém se bude debatovat. Helena si hodiny pečlivě připravovala, k maturantům se přidali i další mladší studenti….

Paní učitelka Rosenfelderová pozvala Helenu k nám do školy. Chceme jí osobně poděkovat za čas, který našim studentům zdarma věnovala. Přijela v pondělí  7.9., prohlédla si školu, navštívila hodinu německého jazyka ve 2:B a hlavně, sešla se se „svými on line studenty“! 

Zatím má Helena i paní učitelka Rosenfelderová chuť pokračovat v zavedeném konverzačním modelu, protože zájem ostatních studentů Jírovcovky trvá.

Společná on line výuka s rodilou mluvčí Helenou dokazuje, že ne vždy jsou nutné složité projekty, ale důležitá je ochota lidí spolu komunikovat.

Síň slávy Jírovcovky rozšířila svoje řady

Dnes si někteří učitelé s údivem i nadšením přečetli na webu "Seznam zprávy" poutavý článek o české vědkyni, která "svým objevem možná posune hranice fyziky."  "Je to naše Lucka nebo ne?" dohadovali se na WhatsUpu. Ale nakonec se shodli, že Lucie Augustovičová, podle které  se nyní vědci na Harvardu  pokouší o něco, co zatím nikdo nedokázal - ochladit molekuly velmi blízko k absolutní nule, je opravdu naše absolventka. Tak tedy Lucko, vítej v Síni slávy Jírovcovky! Jsme na tebe hrdí!

Ale když jsme pátrali na webu dál, zjistili jsme, že do Síně slávy naší školy můžeme uvést nejen Lucku, ale ještě Zuzku. Dvě ze tří oceněných vědkyň, které zvítězily ve 14. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika – talentový program jsou naše absolventky!! Vedle Lucie Augustovičové je to také absolventka Jírovcovky Zuzana Musilová. 

Co jsme se o nich ještě dozvěděli v článku webu "21.století"

Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. – zkoumá, jak ochladit látku na teploty miliardkrát nižší než v mezihvězdném prostoru a vytvořit podmínky pro výzkum nové fyziky a jeho využití pro konstrukci a fungování budoucích kvantových počítačů

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. – studuje genetiku zraku ryb s vizí využít tyto poznatky pro léčbu nemocí lidského zraku.

Moc oběma našim absolventkám gratulujeme a těšíme se, že je budeme moci pozvat na Jírovcovku na besedu.

Místo do Nagasaki sedni si k počítači

IBO Challange 2020

Koronavirová epidemie zasahuje bohužel i do soutěží mladých přírodovědných talentů.

Mezinárodní biologická olympiáda (International Biology Olympiad, IBO), která měla původně probíhat v japonském Nagasaki, probíhala po celém světě online distanční formou. Tzv. IBO Challenge (název pro letošní alternativní ročník) proběhla v ČR 10.-13. 8. 2020 v Krkonoších. Mladí biologové museli vyřešit dva  tříhodinové teoretické testy a dvě praktické úlohy (Bioinformatika a Fyziologie živočichů) s využitím počitačů. Česká republika vybojovala v tomto klání 1 zlatou , 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Jednu z nich nám na Jírovcovku přivezla studentka naší budoucí septimy Tereza Maxerová.

https://ibo2020.org/en/home/

Gratulujeme!!!

Volba krále majálesu 2020

Dnes rozhodnuto! Za účasti davů  "poddaných" předal loňský král majálesu Tomáš Fišer královskou korunu Ondrovi Lipoldovi - kandidátovi Jírovcovky na titul "král majálesu 2020"  a popřál mu za nás všechny hodně štěstí v májovém finále. Všichni mu budeme držet palce. Zároveň ale vyzýváme současné spoluorganizátory Českobudějovického majálesu z naší školy, aby aktivně dohlíželi na to, aby byla volba ve stylu fair play a discipliny, které o vítězi budou rozhodovat, měly dostatečně měřitelnou hodnotu! Děkujeme všem organizátorům "februálesu" za zorganizování soutěže a s ní spojené příjemné zábavy a všem odvážným třídním králům a královnám za účast! A také všem, kteří se zúčastnili konečného hlasování. Ať žije král Jírovcovky Ondra L!

Best in English - patříme k nejlepším - umístění naší školy ve světě!

Minulý týden byly konečně zvěřejněny všechny detailní výsledky škol, které se zúčastnily anglické online soutěže Best in English 29.11.2019. Naši žáci podali skvělý výkon a kromě úžasného umístění Pavla Šindeláře, který je 4.nejlepší student v republice, získala naše škola 1.místo v Jihočeském kraji, 14.místo v České republice a 39.místo na světě! Jsme pyšní na naše šikovné angličtináře! Děkujeme! 

Kateřina Mylerová

Bronz na Evropské fyzikální olympiádě

Žák septimy Jonáš Havelka se výborným výsledkem v celostátním kole 
fyzikální olympiády kvalifikoval na Evropskou fyzikální olympiádu, která 
se konala letos od 31. května do 4. června v lotyšské Rize. Tam nám udělal 
radost ziskem bronzové medaile.

Stříbrná medaile z EUSA

Skvěle si vedli čeští středoškoláci na přírodovědné soutěži EUSO. Oba týmy vybojovaly pro Českou republiku stříbrné medailové pásmo. Máme velkou radost, že mezi reprezentanty měla díky Terezce Maxerové své zastoupení i Jírovcovka.

https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1856-euso-cesti-stredoskolaci-dvakrat-stribrni

Gratulujeme k výbornému výsledku  a děkujeme nejen za reprezentaci školy!

Nepřehlédněte

Děkujeme, že jste navštívili náš virtuální den otevřených dveří :-)

Aktuality

Novinky

 • Milí uchazeči o studium,

  vzhledem k mimořádné situaci jsme se rozhodli, že opustíme klasickou formu přijímacích zkoušek nanečisto a celou akci zkusíme zorganizovat online.

  Cermat již zveřejnil ilustrační testy pro tento rok, najdete je zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf
  Součástí těchto testů je jak zadání, tak i klíč správných řešení. 

  Zkuste si testy napsat sami doma a pokud se budete chtít porovnat s ostatními uchazeči, tak nám zašlete vaše výsledky z matematiky a českého jazyka (body) na email kavrik@jirovcovka.net (testy si tedy musíte opravit sami podle výše uvedeného klíče správných řešení). V emailu nezapomeňte připsat, jestli jde o test pro čtyřleté nebo osmileté studium. Obratem vám zašleteme anonymní kód, který se objeví ve výsledkové listině, která zde bude zveřejněná. Tento postup předpokládá, že všichni budou hrát fér a zašlou opravdu výsledky prvního testu, aby nedocházelo ke zkreslení pořadí. Výsledky nám můžete zasílat do pátku 22. ledna 2021. Poté bude výsledková listina uztavřena.

  Jako druhý krok vám nabídneme rozbor testů s našimi vyučujícími. Tento rozbor proběhne také online formou ve středu 3. února 2021 a přesný postup přihlašování zde bude zveřejněn. Rádi bychom vás rozdělili do menších skupinek, abyste měli dostatek prostoru na dotazy.

  A protože chápeme, že je letos příprava na přijímací řízení složitá, tak jsme se rozhodli, že celá akce proběhne zdarma.

  Výsledková listina je přiložena pod článkem, osmileté studium je na druhém listě (aktualizováno ve středu 20.1. v 19:35)

  Více
 • Vážení uchazeči o studium,

  pro přístí školní rok (2021/2022) budeme otevírat 1 třídu v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a 2 třídy v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium). Jedna ze čtyřletých tříd bude s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd, druhá bude všeobecná.

  Záznam ze dne otevřených dveří: https://youtu.be/64TgRSkP8ZQ?t=1774

  Pokud se chcete na něco zeptat, můžete už dotazy posílat na email kavrik@jirovcovka.net.

  Kritéria přijímacího řízení

  Přihláška ke studiu

  Přihlášku ke studiu naleznete na tomto odkazu: https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2021/Tiskopisy-prihlasek/Prihlaska_SS_2020-2021_denni_editovatelna.pdf
  Návod na vyplnění přihlášky: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss
  Na přihlášce nepožadujeme potvrzení o zdravotní způsobilosti. Známky z konce čtvrtého a osmého ročníku nepočítáme (viz. kritéria přijímacího řízení).

  Přijímací zkoušky nanečisto:
  V letošním školním roce není jisté, zda přijímací zkoušky nanečisto proběhnou. Jejich realizace bude záviset na aktuálních protiepidemických opatřeních. Pokud bude možné zkoušky realizovat, tak na našem gymnáziu proběhnou ve středu 20.1.2021 od 14:45. Na přijímací zkoušky nanečisto se již můžete přihlásit, ale zatím nic neplatťe. Platbu bychom řešili až ve chvíli, kdy bude jasné, že lze zkoušky realizovat.

  Povídání o škole

  Naše priority:

  • kvalita výchovně vzdělávacího procesu
  • kvalitní příprava žáků na vysokou školu a úspěšnost žáků v přijímacím řízení na vysoké školy
  • péče o talentované žáky, úspěšná účast v soutěžích a předmětových olympiádách
  • uspolupráce gymnázia s vysokými školami a vědeckými institucemi (fakultní škola Přírodovědecké fakulty JU a UK, MFF UK, spolupráce se ZSF JČU)
  • přátelské prostředí, vstřícná komunikace mezi žákem a učitelem

  Profil absolventa:

  • absolvent našeho gymnázia si uvědomuje nezbytnost celoživotního vzdělávání
  • je motivován k dalšímu vzdělávání, po absolvování vzdělávání v gymnáziu je připraven k vysokoškolskému studiu nebo k jiné formě terciárního vzdělávání
  • osvojil si vhodné způsoby, metody a strategie pro efektivní učení
  • rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů, volí vhodné způsoby řešení
  • aktivně poznává svět kolem sebe, samostatně vyhledává, třídí a využívá informace, vyvozuje závěry, informace kriticky hodnotí a ověřuje
  • informační a komunikační technologie využívá na úrovni umožňující kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  • je přiměřeně jazykově vybaven pro komunikaci v cizím jazyce (na konci vzdělávání v gymnáziu nejméně v jednom cizím jazyce dosáhne jazykové úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)
  • komplexní vědomostní základ, odborné, stylistické, komunikační dovednosti a efektivní využívání ICT prokáže individuálně zpracovanou maturitní prací ze zvoleného vyučovacího předmětu
  • naslouchá názorům druhých, nemá zábrany při komunikaci se svým okolím, vytváří pozitivní vztahy v kolektivu vrstevníků
  • umí logicky argumentovat, prezentovat a vhodnou formou obhajovat své názory
  • zná pravidla týmové práce a uplatňuje je při spolupráci se spolužáky
  • chápe normy společenského chování a řídí se jimi
  • zajímá se o dění ve společnosti, má základy právního vědomí
  • je tolerantní vůči lidem s odlišným kulturně sociálním zázemím, odlišnou barvou pleti, popřípadě náboženským vyznáním
  • odmítá násilné řešení sporů a problémů
  • uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl přizpůsobuje potřebě o své zdraví pečovat
  • je psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe
  • je šetrný k přírodě, chová se ekologicky
  • smysluplně a aktivně využívá svůj volný čas

   

   

   

   

  Více
 • Někteří studenti považují za dostatečné naučit se výborně anglicky. Ale to je v dnešní době již téměř standard.  Proto je vždy výhodou umět kromě angličtiny ještě další cízí jazyk. Náš student Tomáš Brabec ze současné oktávy si toho byl vědom a využil všechny možnosti, které se nabízely, aby si němčinu důkladně osvojil. To, že se mu to povedlo, doložil složením certifikátu úrovně B2 na Goethe - Institutu. Tomáše sice čeká ještě studium na vysoké škole, ale se získaným certifikátem by už nyní mohl pracovat v různých německých institucích. Moc Tomášovi gratulujeme a i jeho slovy děkujeme paní učitelce Rosenfelderové, která se Tomášovi věnovalla a s přípravou na zkoušky pomáhala. Věříme, že i další studenti budou Tomáše následovat. Přejeme jim k tomu hodně píle a vytrvalosti 

  Více
 • Dobrý den,

  v týdnu od 18. 1. 2021 bude výuka probíhat distančně podle následujícího rozvrhu: rozvrh v týdnu od 18.1.2021 v PDF  

   

  Více
 • Nyní, v době covidové, probíhá také  výuka výtvarné výchovy on line. Máme tak možnost se po netu více ponořit do dějin výtvarného umění. I s pomocí materiálů a videí z Khanovy školy se pokoušíme "rozebrat" některá umělecká díla. Ale u nás vždy po teorii následuje výtvarná tvorba. Tentokráte jsme zvolili formu projektů pro skupinky žáků.

  Ukázky z nich vám tady nabízíme

  Více
 • Vážení uchazeči o studium,

  rozhodli jsme se, že Vám ukážeme naše běžné hodiny. Níže najdete seznam hodin, které budou v příštím týdnu přístupné. Abyste se na hodiny mohli podívat, nemusíte se nikam přihlašovat. Rozhodli jsme se, že veřejné hodiny budeme stejně jako den otevřených dveří vysílat přes stream. To znamená, že uvidíte živý přenos z hodiny, ale nebudete účastníky Meetu a nebudete moct do hodin aktivně zasahovat. Přesné odkazy, na které se budete dívat, se vždy objeví až těsně před začátkem hodiny (max. 10 minut předem). Těšíme se na Vás!

  Datum Předmět Vyučující Třída Den Začátek Stream
  11.1. Španělský jazyk Mgr. B. Lisý 2.E po 8:30 proběhl
  12.1. Matematika Mgr. M. Petrová 1.A út 9:20 proběhl
  12.1. Francouzský jazyk Mgr. H.Kohoutová 7.E út 9:20 proběhl
  12.1. Chemie Mgr. M. Sekyrková 4.E út 11:20 proběhl
  13.1. Německý jazyk Mgr. M. Rosenfelderová 3.E st 8:30 proběhl
  13.1. Biologie Mgr. M. Kostka Ph.D. 7.E st 9:20 proběhl
  13.1. Zeměpis Mgr. J. Vančurová 2.E st 9:20 proběhl
  13.1. Občanská nauka Mgr. L. Beňadiková 1.A st 10:15 proběhl
  13.1. Biologická přednáška "Korýši k neuvěření"  Mgr. Martin Kostka Ph.D., Tereza Maxerová - žákyně gymnázia   st 15:00 záznam
  14.1. Český jazyk a literatura Mgr. I. Buřičová 5.E čt 9:20 proběhl
  14.1. Anglický jazyk Mgr. K. Mylerová 8.E čt 11:20 proběhl
  15.1. Informatika Mgr. K. Pazourek Ph.D. 5.E 8:30 proběhl
  15.1. Fyzika Mgr. I. Nagyová 3.E 9:20 proběhl
  15.1. Dějepis Mgr. K. Dřevikovský 5.E 12:15 proběhl
  Více
 • Dobrý den,

  výuka od pondělí 4.1.2021 bude probíhat ve všech ročnících pouze online podle podzimních rozvrhů (od 2.11.), které už vidíte ve svých aplikacích. 

  Těšíme se na vás :-)

  Více
 • Přejeme Vám krásné a pohodové vánoční svátky v kruhu vašich blízkých a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a prezenčních dní ve škole v roce 2021.

  Více
 • Naši absolventi nám udělali velkou radost jednak krásným výsledkem v matematické soutěži a pak i tímto dopisem:

  "....Dovolili jsme si ještě jednou naposledy reprezentovat naše Gymnázium na soutěži Matematický náboj s konečným výsledkem: 4. místo ze 135 v České republice (lepší byl už jen „Kepler“, „Jaroška“ a „Plzeň“) a 29.místo z 363 mezinárodně (obojí v kategorii Senior). Děkujeme za skvělou přípravu a přejeme Vám hodně úspěchů v příštích soutěžích
  Za náš nábojový tým ve složení Markéta Sahanová, Jakub Ambroz, Jonáš Havelka, Adam Jirák a Matouš Vondrášek, Jonáš Havelka".

  Vedení školy posílá našim úspěšným absolventům velký dík za krásný výsledek a reprezentaci. Máme z vás velkou radost! 

  A jak dopadli naši současní studenti?
  Řádný tým našich seniorů skončil na 33. místě z 90 soutěžních týmů, z Jihočeského kraje před námi byli gymnazisté z PdC Tábor. Dva další soutěžní týmy bojovaly v kategorii juniorů. Tým A obsadil  52 místo a soutěžili v něm Václav Bauer, Šimon Kubeš, Tomáš Salčák, Jan Stejskal, Kristián Šulista, tým B pak skončil na 92. místě. Celkem bylo v této kategorii 135 přihlášených týmů. V kraji před námi bodovali GJVJ ČB a G Třeboň. Věříme, že i současní studenti se časem vypracují po vzoru svých předchůdců na přední místa v soutěži. Děkujeme všem soutěžícím za snahu a týmovou spolupráci!

  Více
 • Podle dnešního vyjádření MŠMT jsou pondělí 21. a úterý 22. prosince vyhlášeny jako dny boje proti COVIDu. O dva dny se tedy prodlouží vánoční volno a výuka začne v pondělí 4.1.2021.

  Více
 • Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 se konalo školní kolo online Olympiády v českém jazyce. Soutěže se v 1. kategorii zúčastnilo 10 žáků, v 2. kategorii 23 žáků.

  V 1. kategorii do okresního kola postupují Jáchym Předota (kvarta) z 1. místa a Adéla Chvalová (kvarta) z 2. místa.

  V 2. kategorii nás v okresním kole budou reprezentovat Nela Vítů (sexta) a Petra Štěpánková (3. B) - 1. - 2. místo, Tereza Maxerová (septima) - 3. místo a Tereza Kubešová (sexta) 4. místo.

  Děkujeme všem za účast ve školním kole a postupujícím držíme palce do okresního kola!

   

  Více
 • Po proběhlých školních kolech matematické olympiády v sekci programování je už nyní jasné, kdo nás bude reprezentovat v krajském kole. Z prvních pěti postupujících za Jihočeský kraj jsou medailová místa obsazena studenty z Jírovcovky: S 39 body postupuje z 1. místa Martin Červený, s 36 body byl na druhém místě Kryštof Maxera a na 3. místě s 32 body je Jan Koška. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

  Více
 • Postupné uvolňování přísných karanténních opatření umožnilo i na Jírovcovce alespoň na týden ve střídavém režimu návrat studentů do tříd. Jak to u nás probíhalo, to popsal redaktor českobudějovického studia Českého rozhlasu Matěj Vodička ve své reportáži. Celé její znění najdete zde v čase 8:39-8:41. Pokud si chcete poslechnout, s jakými pocity se vraceli do školy z distanční výuky kvartáni Adéla Chvalová a Tonda Zemen, tak se zaposlouchejte do reportáže vysílané v čase 15:10-15:13. Uslyšíte v ní také pana ředitele a pana učitele Klučku. Současná doba je náročná pro všechny, ale věříme, že obavy z těžkých písemek a testů budou nakonec zbytečné.

  Více
 • Novopečený hejtman Jihočeského kraje pozval vítěze krajského kola Logické olympiády a předal jim jceny.  Z našich studentů získali ocenění za kategorii  B za 1. místo v kraji Jan Souček a za 2. místo převzal cenu Šimon Borovka. V kategorii C byl v kraji na 5. místě z Jírovcovky Jan Franěk. Ocenění soutěžící obdrželi grafické tablety a deskové hry. Od Nadace Jihočeské naděje obdrželi všichni školní potřeby. Všichni tři naši ocenění kluci by se měli zúčastnit celostátního kola, jehož termín je kvůli koronaviru přesunut na 14. prosince letošního roku a konkrétní formu jeho konání určí až příslušná epidemiologická situace- Gratulujeme k vynikající reprezentaci školy a držíme palce, aby se celorepublikové kolo uskutečnilo a naši zástupci v něm mohli uspět. 

  Více
 • Možná by nám tato zpráva unikla, ale díky našemu hlavnímu členovi Síně slávy Jírovcovky, Danovi Stachovi, který  uváděl předávání cen  pro České hlavy, jsme zachytili i dalšího slavného absolventa. Je jím Dr. Jiří Kratochvíl. Mimo to, že studoval u nás na Jírovcovce, tak působí jako pedagog a vědec na Přírodovědecké fakultě JU, kde také prováděl multidisciplinární výzkum v rámci spolupráce Ústavu fyziky, Ústavu chemie a Ústavu medicínské biologie s Katedrou makromolekulární fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Kromě České hlavy získal řadu ocenění za svůj výzkum na prestižních mezinárodních konferencích, a byl vybrán jako vynikající mladý vědec na setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau, které popsal v rozhovoru pro časopis Journal JU: https://www.yumpu.com/xx/document/read/62864921/journal-04-2019/23. Mezi jeho vášně patří vedle vědy také programování. Může se pyšnit oceněním Mobilní aplikace roku v kategorii Hry za aplikaci Piškvorky (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kreatur.gomoku), kterou programoval s dalším absolventem Jírovcovky Petrem Urbanem.

  Sledujte předávání cen zde a hlavně od 24:35 minuty, kde nám Dan Stach udělal reklamu. Posíláme gratulace Jířímu Kratochvílovi a díky za PR pro Jírovcovku od Dana Stacha:)

  Více
 • Dobrý den,

  v týdnu od 7. 12. 2020 bude výuka probíhat takto:

  - od 7.12. 2020 se vrací formou rotační výuky do školy žáci všech tříd.
  - v týdnu od 7. 12. (a následně i 21. a 22. 12.) budou ve škole prezenčně tyto třídy: 3.E, 4.E, 1.A, 3.A, 3.B, 7.E
  - v týdnu od 14. 12. budou ve škole prezenčně tyto třídy: 1.E, 2.E, 5.E, 2.A, 2.B, 6.E
  - maturitní ročníky chodí stále prezenčně
  - třídy, které nejsou prezenčně ve škole mají distanční (online) výuku
  - od 7. 12. 2020 se ruší povinnost homogenních skupin, takže výuka seminářů bude probíhat normálně se všemi třídami pohromadě
  - rozvrhy budou vycházet z mírně upravených stálých rozvrhů pro prezenční výuku. Třídy na distanční výuce budou mít rovrhy upravené více, ale pravděpodobně vzniknou mezery. 
  - výuka výchov na distanční výuce zůstává pro žáky i nadále dobrovolná

  S pozdravem a přáním pevného zdraví

  Pavel Kavřík

  Rozrhy na týden od 7.12. naleznete zde (PDF).

  Více
 • Vážení rodiče, milí žáci, od 30.11. se  mění režim výuky a tedy i rozvrhy podle nařízení vlády ČR takto:

  V týdnu od 30.11. do 4.12.  je pro třídy 1E a 2E  povinná prezenční výuka (přítomnost ve škole). Tyto třídy tímto datem zahajují tzv. rotační režim (tzn., že v následujícím týdnu by měly být opět na výuce distanční, pokud nedojde k novým změnám)

  Maturitní ročník- 4.A, 4.B a 8E pokračuji prezenční výukou i v týdnu od 30.11., ale zachovává se homogenita tříd (tzn., že semináře budou vyučovány v oddělených skupinách podle tříd)

  Zbylé třídy  od 30.11. do 4.12.2020 - pokračují v povinné distanční výuce (zůstávají doma), ale online hodiny budou probíhat podle změněného rozvrhu!!

  Předpoklad: v týdnu od 7.12. by měly zahájit prezenční výuku třídy 3E a 4E.

  Prosíme, sledujte i pokyny vyučujících v Classroomu. Ti, kteří půjdou do školy, sledujte také nástěnky s informacemi v přízemí školy.

  Těšíme se na vás a věříme, že to platí i obráceně.

  ? Nové rozrhy na nadcházející týden naleznete zde (PDF).

  Více
 • Ti žáci, kteří rádi řeší matematické rébusy, hádanky a tajenky, mohli alespoň online poměřit své síly v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN.

  V kategorii Benjamín ve školním kole získali nejvyšší počet bodů v tomto pořadí Vojtěch Dřevikovský  ze 2E, Karel Šustr ze 3E, Karolína Marková ze 2E, Karolína Kučerová ze 3E, Helena Fojtíková ze 3E, Petr Starý ze 3E, Kryštof Podhrázský ze 3E.

  V kategorii Kadet se mezi nejlepší zařadili  Hubert Štěpánek ze 4E, Monika Králová ze 5E, Lenka Křížková ze 4E, Jan Koška z 5E, Josef Vít Volný z 5E a Miroslav Kolouch z 5E

  V kategorii Junior jsou na prvních šesti místech Ladislav Nagy ze 7E, Václav Bauer ze 6E, Šimon Kubeš ze 6E, Martin Červený ze 3A, Nela Preisová ze 6E a Tomáš Alexa   ze 3A.

  V kategorii Student získali nejvíce bodů Petr Augustin z 8E, Tomáš Mašek z 8E, Michaela Kašparová také z 8E, Vojtěch Bauer z 8E, Jan Franěk ze 4A, Štěpán Skalka z 8E a Matyáš Zeman z 8E.

  Gratulujeme těm nejlepším řešitelům a děkujeme všem za účast!           

  Více
 • Narazit na jméno bývalého studenta Jírovcovky, o kterém se zmiňují média, to není tak neobvyklé. Složitější je to s absolventkami. Pokud se totiž provdají, tak jsou hůře „odhalitelné“. A tak jsme rádi, že se nám podařilo odhalit naši bývalou studentku Kláru Burianovou, nyní Vlasákovou. Klára je spisovatelka, scénáristka, politická komentátorka, dramaturgyně, publicistka spolupracující s Českou televizí a s Českým rozhlasem. Nedávno debutovala románem Praskliny, knihu dopsala před koronou a pak se některé scény z knihy staly realitou...Více se o další úspěšné absolventce Jírovcovky dozvíte třeba zde: Klára Vlasáková nebo i tady, kde aktuálně reaguje na současné dění a události ve společnosti. Máme z našich absolventů a absolventek a jejich úspěchů radost!

  Více
 • Dobrý den,

  děkujeme všem, kteří dotazník k distanční výuce vyplnili. Myslím, že podle vašich odpovědí jsme zvládli nastavit náročnost distanční výuky téměř optimálně.

  Děkujeme Vám za velké množství pochvalných a povzbudivých vzkazů, vážíme si toho ♥

  A co se týká odpovědí na nejčastější dotazy:

  • zkusíme ještě více diferenciovat výuku pro maturanty tak, aby se mohli více věnovat maturitním předmětům
  • pokusíme se na Vás nevrhnout, až se vrátíte do školy na prezenční výuku s nesmyslným množstvím testů, písemek a zkoušení (ano, tohle všechno bude, ale pokusíme se to ukočírovat v přijatelném množství) – prosím, mluvte s námi, dejte nám vědět, pokud toho na Vás bude moc!
  • skupinovou práci ve výchovách jsme zařadili záměrně. Abyste spolu museli mluvit i mimo vyučovací hodiny :-) 

  S pozdravem

  Pavel Kavřík

  P. S. – ano, i nás bolí od počítačů oči a krční páteř :-)

  Více
 • Letošní ročník soutěže tvůrčího psaní „ Jihočeský úsměv “ byl završen vyhlášením výsledků.To se vzhledem k současné situaci nekonalo veřejně v budově knihovny, ale informaci jsme získali prostřednictvím webových stránek. Pro zástupce našeho gymnázia byla pouze forma sdělení novinkou, protože jinak jsme se opět zařadili mezi vítěze soutěže. Jírovcovku  svými  vítěznými pracemi reprezentují Alena Koutecká 3.E a  Anna Borovanská 1.E  B l a h o p ř e j e m e !

   

                 

  Více
 • Vzpomínáte, jak jsme loni slavili kulaté 30. výročí 17. listopadu?

  Jako jediné českobudějovické gymnázium jsme se připojili k výzvě Festivalu svobody, který byl hlavním organizátorem oslav jak v Praze tak i v regionech. Naše škola využila v průběhu podzimních měsíců 2019 nabídky Festivalu svobody k pořádání besed, promítání filmů, setkání s účastníky listopadových událostí roku 1989, workshopů…V pátek 15. 11. přišli studenti v oblečení z 80. let a uspořádali v tělocvičně školy #sametovyhappening, na kterém přečetly studentky Bára Hanišová a Klára Pešlová studentské prohlášení, paní učitelka Hniličková a pan učitel Kočer připojili pohled a vzpomínku těch, kteří rok 1989 zažili. Studenti i učitelé si společně zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Na závěr happeningu se školou rozeznělo symbolické cinkání klíči. V pondělí 18. listopadu pak měla každá třída svůj „sametový program“. Promítaly se filmy o důležitých událostech, po filmech následovaly besedy a přednášky s pamětníky....

  A jak to bude letos? Mohli by nám být vzorem naši bývalí studenti, o kterých se píše, že " Naučili Čechy slavit revoluci"

  Martin Pikous je jedním z organizátorů akce Korzo Národní, při které si formou pouličních slavností, diskusemi i koncerty studenti připomínají v Praze výročí 17. listopadu. (citováno z iDnes ze 14. 11. 2018)

  Lukáš Černý je předsedou spolku Díky, že můžem, který už sedmým rokem pořádá největší oslavy 17. listopadu  Korzo Národní. Ještě jako student stál několik let v čele oblíbeného Budějovického Majálesu, píše o Lukášovi Forbes

  Přejeme všem našim studentům k jejich svátku svobodnou a demokratickou Českou republiku.

   Připojte se k našim bývalým studentům a slavte alespoň z domova. Vydejte se na virtuální KORZO NÁRODNÍ.

   

   

  Více
 • V současnosti se cítíme víc než kdy jindy osamělí, smutky nám přerůstají přes hlavu, valí se na nás všechny problémy osobní, školní, rodinné, environmentální, světové...Milé studentky, milí studenti, nezůstávejte v tom hlavně sami! Pomoc vám všem nabízí školní výchovná poradkyně Katka Mylerová, na kterou se můžete obrátit na telefonní číslo 724 271 236 nebo na mail mylerova@jirovcovka.net. Dále je tu školní psycholožka Nikola Brandová, které klidně a bez obav pište na brandova@gymji.cz. Samozřejmě jsou ochotni vám pomoci i vaši učitelé, nebojte se oslovit ty, ke kterým máte důvěru.

  A pak je tady projekt  NEVYPUSŤ DUŠI, který je zaměřený na duševní zdraví. Tam se taky dozvíte, kde vám mohou poskytnout odbornou pomoc.

  Kdybyste se potřebovali jen ujistit, že v tom nejste sami, můžete se na věřejnoprávním rádiu ČRo na stanici pro mladé zaposlouchat do pořadů, ve kterých se řeší psychické problémy, nemoci, životní postoje a další ožehavá témata, o kterých se často i stydíme mluvit:

  https://wave.rozhlas.cz/balanc-7595065

  https://wave.rozhlas.cz/diagnoza-f-5183697

  https://wave.rozhlas.cz/moje-terapie-8094228

  Držíme všem žákům z Jírovcovky palce a přejeme co možná nejvíc duševní pohody.

  Vaši učitelé a učitelky

   

  Více
 • Startovací základní kolo logické olympiády probíhá od samotného začátku existence této soutěže on-line. Letos moc předmětových soutěží probíhat nebude, proto jsme moc rádi, že se poměrně hodně našich studentů pustilo do řešení logických úloh. A ještě větší radost máme z toho, že logický úsudek našim žákům nechybí. Projevilo se to na výsledcích a počtu postupujících do krajských kol. Gratulujeme všem soutěžícím jak k odvaze poměřit své schopnosti s ostatními, tak k postupu do dalšího kola. V příloze najdete shrnutí výsledků. 

  Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 910. V kategorii B se z Jírovcovky nejvýše umístil Vít Předota z kvarty (2.-3. místo v kraji) a hned za ním Petr Starý z tercie (4.-5. místo v kraji). Celkem se v kategorii Kategorie C (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 12244 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 683. Za Jírovcovku nejúspěšněji zabodoval Jan Franěk ze 4.A ( v kraji na 9. místě) a Šimon Kubeš ze sexty (na 10.-11. místě v kraji). Děkujeme za reprezentaci školy a všem postupujícím přejeme logické myšlení i v krajském kole!

      

  Více