Krajské soutěže chemici zahájili vítězstvím

V pátek 7. 12. se na katedře chemie ZF JČU konala první letošní chemická olympiáda. Soutěžilo se v kategorii A, určené studentům 3. a 4. ročníků vyššího gymnázia (septimě, oktávě). Jírovcovku v této náročné soutěži reprezentovala čtveřice soutěžících a vedla si skvěle.

První místo obsadila studentka oktávy  Anna Kovárnová, hned za ní na 2. místě skončil Martin Houška (4.A) a skvělou reprezentaci našeho gymnázia doplnil 5. místem Martin Augustin (8.E).

Všem našim chemikům gratulujeme, děkujeme za skvělou přípravu a držíme palce i do národního kola.

Passengers on the same bus

V týdnu od 26. do 30. 11. 2018 se 5 žáků tercie zúčastnilo výjezdu do kyperské Larnaky v rámci projektu „Passengers on the same bus!! No place for Discrimination, Segregation and Inequality.“, který je součástí Erasmus+.

Cílem projektu je upozornit na nerovné příležitosti, které děti mají v přístupu ke vzdělání, a poukázat na problém šikany. Zároveň se žáci učí spolupracovat ve skupinách, řešit zadané problémy a zlepšují svoje jazykové dovednosti.

Projekt bude pokračovat až do 2020 a během něj se další žáci tercie zúčastní výjezdů do Finska a Itálie.

Začátkem dubna 2019 budeme účastníky projektu hostit v Českých Budějovicích.

Vánoční bazar 2018

Zveme všechny na Vánoční bazar dne 20.12. cca od 8.30 do 12 hodin! Přijímáme vaše příspěvky do prodeje a vaše nápady na stánky! Kdo chce mít zase svůj stánek, prosím hlašte se u holek z 2.B - nejlépe u Karolíny Mertlové. (Fast food nechceme...) Podrobnější info u K.Mylerové

Náboj junior 2018

Stalo se již tradicí, že jeden z listopadových pátků se na našem gymnáziu koná Náboj Junior, soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh.

Nejlépe se to podařilo týmu ve složení Kristián Petr Šulista (4. E), Šimon Kubeš (4. E), Jan Koška (3. E) a Hubert Štěpánek (2. E), který obsadil 2. místo.  Šťastnou sedmičku obsadili Daniel Gribbin (4. E), Štěpán Kříž (4. E), Nela Preisová (4. E) a Julie Vrtková (4. E) a na devítce se umístili Václav Bauer (4. E), Lukáš Kotek (4. E), David Smažík (3. E) a Jáchym Předota (2. E).

Všem soutěžím blahopřejeme!

Nejen hvězdy tančí

Tancem žijí nejen televizní a sportovní hvězdy, ale své taneční lekce ukončili minulý týden i  studenti kvinty a druhých ročníků. Po několikatýdenním trénování předvedli v sobotu své taneční dovednosti na závěrečném večeru tzv. věnečku žáci naší 2. A. Všichni se shodli na tom, že to bylo pár měsíců plných zážitků, které by jinde nezískali a mnozí se rozhodli  pokračovat v tanečních kurzech pro pokročilé. 

Své taneční umění mohou předvést i na blížících se maturitních plesech. Ten první nás čeká již 15. prosince, kdy se v DK Metropol bude konat slavnostní večer budoucích maturantů naší 4.B

Okresní finále volejbalu dívek

V pondělí 12.11.2018 se dívky vyššího gymnázia zúčastnily volejbalového turnaje. Po urputném boji obsadily krásné 4 místo. Hrály ve složení Dilingerová Eliška, Brichtová Michaela, Sahanová Markéta, Kršková Barbora, Naidoo Tasi, Nováková Alice, Šimková Kristina a Buchalová Linda.

Za vědou do Prahy

Celý tento týden probíhá v České republice největší vědecký festivalkterý zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Jde o již 18. ročník Týdne vědy, festivalu určeného studentům středních škol i široké veřejnosti.

V rámci něj se studenti našeho biologického semináře vypravili do Prahy. Dopoledne jsme navštívili Ústav organické chemie a biochemie, kde jsme si vyslechli přednášky o tuberkulóze, o tom, jak se pracuje s nebezpečnými viry, a viděli řadu netradičních chemických experimentů.

Odpoledne jsme si v Ústavu makromolekulární chemie povídali o tom, jak lze syntetické polymery použít pro cílenou dopravu do nemocné tkáně a v ní léčivo z polymerního nosiče vhodnou rychlostí uvolňovat.

Důkazy evoluce aneb Nejen o pandině palci

V pátek 26. října zavítal mezi studenty maturitního semináře z biologie RNDr. Stanislav Mihulka PhD. z Jihočeské univerzity.

V přednášce Důkazy evoluce jsme si s ním povídali o naivních i zajímavých dokladech evoluce, o tom, že ptáci jsou dinosauři, o bystrozrakých hlavonožcích či zmínili příběh vitamínu C. 

Těm, kteří by toužili dozvědět se ještě více, doporučujeme knížku Jak se dělá evoluce, jejímž je Stanislav Mihulka spoluautorem.

Děkujeme za zajímavě strávené odpoledne a těšíme se na další přednášku. 

Již 7. listopadu mezi nás zavítá Mgr. Lenka Bittová PhD. s povídáním o epigenetice.

Přírodovědný klokan

Ve středu 10. 10. 2018 se opět po roce naši studenti sešli v dalším ročníku soutěže Přírodovědný klokan, aby poměřili své znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích : Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii byl zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahoval 24 úloh, přičemž studenti  vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Nejvíce mohli získal 120 bodů.

Těmi nejlepšími v mladší kategorii byli : Jan Koška,  Monika Králová (oba 3.E) a Ondřej Švéda (4.E). V té vyšší kategorii pak nejvíce bodů získal Tomáš Mašek  ze 6. E. a jeho spolužáci Jakub Zemčík a Jiří Janků.

Znovuzrození zeměpisného badatelského klubu

Ve středu 26. 9. se poprvé po třech letech sešel zeměpisný badatelský klub. 

Tématem setkání byly, kromě organizačních informací, také zajímavé internetové portály s geografickou tématikou. Klub zatím čítá přes 13 členů, je tudíž stále možné se přihlásit. Na pořadu dne budou během roku terenní pokusy, práce s moderními technologiemi, různé workshopy, spolupráce s katedrou geografie na PF JČU a bádání nad aktuálními společenskými a přírodními problémy. Žádáno bude aktivní zapojení a vzájemné obohacování :)

Více informací v kabinetě 310. 

Bude se na vás těšit Štěpán Klučka a další nadějní geografové 

Moderní hodina chemie 2018

Ve čtvrtek 20. září byla učebna chemie na Jírovcovce plná dýmu a barev. S programem Moderní hodina chemie k nám zavítali studenti VŠCHT Praha. Pro primu a sekundu si připravili motivační ukázky zajímavých experimentů, studenti sexty a druhých ročníků si zase vyzkoušeli práci detektiva. V programu Forenzní analýza se seznámili s technikou daktyloskopie a dalšími metodami, které se používají v kriminalistice při odhalení pachatele.

Věříme, že naše studenty netradiční hodina chemie pobavila a viděli, že chemie není nudnou vědou schovanou za nepochopitelnými složitými vzorci. 

Středoškolský atletický pohár

Ve čtvrtek se družstvo chlapců a dívek naší školy zúčastnilo středoškolského atletického popháru, na němž dívky (Berková Natálie, Tvrzová Gabriela, Tvrzová Veronika, Dobiášová Adéla, Vaníková Lucie, Kubešová Martina, Schemberová Tereza, Frolíková Lenka, Beranová Ema, Hořejšová Lucie, Krejzová Lucie) obsadily 1. místo a vybojovaly si postup do kola krajského a chlapci (Kadlec Jakub, Trnka Pavel, Sak Bohumil, Michalec Jan, Čada Jan, Bauer Vojtěch, Šiška Štěpán, Lipold Ondřej, Beníšek Jakub, Brzobohatý Tomáš, Vodák Martin) obsadili pěkné 4. místo. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k pěkným výsledkům.

Sportovní kurz v Julských Alpách

Druhý týden školy žáci 3. A a 7. E absolvovali sportovně turistický kurz po Slovinsku, Chorvatsku a Itálii.

V pondělí v brzkých ranních hodinách vyrazilo 46 studentů s pedagogickým doprovodem z Českých Budějovic směrem do Julských Alp. Po náročné jízdě autobusem, kterou většina výpravy strávila dospáváním po nezvykle brzkém vstávání, jsme se krátce po poledni ocitli na začátku první túry. Cesta začínala v údolí Planica, kterému dominují obrovské skokanské můstky a končila v sedle Vršič. Už při tomto výstupu během překonávání 700 výškových metrů někteří z nás začali chápat, že sportovní kurz rozhodně nebude snadný. Z Vršiče nás autobus odvezl do místa našeho ubytování v obci Bovec. V úterý byl v plánu náročný celodenní výstup do nadmořské výšky 2 244 m na horu Krn. Už v necelé polovině výstupu si mnozí uvědomili, že tentokrát je výstup nad jejich síly a túru ukončili u Krnského jezera. Ti  fyzicky nejzdatnější studenti však přece jenom cíle dosáhli. Za toto vypětí se jim dostalo odměny v podobě krásného výhledu na okolní alpské vrcholy. Ve středu nás čekal největší zážitek zájezdu a to raftování na divoké řece Soča. Na vlastní pěst jsme si také vyzkoušeli krizové situace, které mohou při raftování v ledové Soči nastat. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na odpočinkový pobyt k moři do chorvatské Lanterny. Abychom zde jen tak nezaháleli, zahájili jsme čtvrteční den ranním výklusem okolo ubytovacího areálu. Moře bylo teplé a spokojenost byla na místě. Po klidném čtvrtku u moře nastal poslední den výpravy a před návratem do naší milované vlasti jsme se ještě zastavili v Itálii na túru v oblasti Tarvisia, okolo neuvěřitelně čirých jezer Laghi di Fusine. Pak už jsme se těšili na návrat domů.

Sportovní kurz se nám velice líbil a děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci.

Příprava na anglické zkoušky - seminář

Nepovinný seminář Příprava na anglické zkoušky – pro všechny studenty!

FCE:

každé pondělí v 7.40  (začínáme 18.9.!)

místnost  316

CAE:

každou středu ve 14.30 (začínáme 20.9.!)

místnost 316

Kdokoli si chce zlepšit úroveň angličtiny, je vítán! 

Těší se na vás K.Mylerová  (jakékoli informace ohledně certifikátů vám kdykoli podám!)

Dva bronzy z Mezinárodní olympiády věd o Zemi (IESO 2018)

Dva bronzy z Mezinárodní olympiády věd o Zemi (IESO 2018)

Od 8. do 17. srpna se v thajské provincii Kanchanaburi konal na půdě Mahidol University dvanáctý ročník Mezinárodní olympiády věd o Zemi (IESO – International Earth Science Olympiad). Účast na této soutěži si vybojoval i náš bývalý student Petr Vaněk a spolu s dalšími třemi studenty se vydal reprezentovat Českou republiku. Letošní ročník byl co do počtu soutěžících rekordní – soutěžilo 154 studentů z celkem 39 zemí světa.

Olympiáda zahrnuje tři dílčí části hodnocené samostatně – individuální část, ITFI (International Team Field Investigation) a ESP (Earth System Project). Zatímco v individuální části soutěží každý účastník sám za sebe v teoretických i praktických znalostech, ve dvou zbývajících případech je prováděn výzkum v mezinárodních týmech. V rámci ITFI musí tým následně před porotou obhájit svou powerpointovou prezentaci, v případě ESP tým obhajuje svůj poster. Olympiáda zahrnuje několik disciplín – geologii, terestrickou astronomii, meteorologii a environmentální vědy. Mimo to je pro účastníky připraveno i několik zajímavých exkurzí a bohatý doprovodný program – v letošním roce např. do Mallika City, na Železnici smrti nebo na most přes řeku Kwai.

Petrovi se podařilo vybojovat hned dvě bronzové medaile – jednu v individuální soutěži a druhou v mezinárodním týmu za Earth System Project na téma „Land subsidence in Bangkok“ (Pokles zemské kůry pod městem Bangkok).

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Odkazy:

https://ieso2018.posn.or.th/

https://www.facebook.com/ieso2018/

https://www.novinky.cz/veda-skoly/481257-cesti-zaci-uspeli-na-geografickych-soutezich.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/medaile-ceskych-tymu-na-mezinarodnich-geografickych-soutezich

Stříbrná medaile z Mezinárodní biologické olympiády putuje i na jih Čech

Ve dnech 15. - 22. 7. 2018 proběhla v Teheránu hlavním městě Íránu 29.Mezinárodní biologická olympiáda. Mezi 280 soutěžícími ze 70 zemí světa se mladí čeští biologové opět neztratili. Tentokrát čistě mužský tým získal 4 stříbrné medaile.

Máme velkou radost, že jeho součástí byl i náš letošní maturant Lukáš Fiedler (8. E), který byl třetím nejlepším Čechem a obsadil celkovou 59. příčku.

Moc gratulujeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci a Lukášovi přejeme spoustu dalších úspěchů nejen v biologickém bádání. 

Kompletní výsledky jsou k dispozici  na : http://www.ibo2018.org/

Exkurze Irsko 2018

Po dvou letech pro nás paní učitelka Šimková připravila další skvělou exkurzi, tentokrát do Irska.
Trasa představovala více než 5200 ujetých kilometrů a mnoho dalších kilometrů našlapaných krásnou irskou krajinou - v národním parku Killarney nebo podél Moherských útesů - i ve městech, kterými jsme projížděli - Dublin, anglický Bath a Londýn.
Přestože se Irsko zpočátku trochu schovávalo v mlze, dopřálo nám i hodně sluníčka při zdolávání Gap of Dunloe i při plavbě na lodích přes tři ledovcová jezera. Historie na nás dýchla v Rock of Cashel, u Gallarovy oratoře i v domcích připomínajících těžké období hladomoru v 19. století. Ráj na zemi jsme objevili na ostrůvku Garinish, jehož subtropické rostlinstvo hlídali tuleni na okolních skalách. Všude nás doprovázela irská hudba a ověřili jsme si, že opravdu platí It´s A Long Way To Tipperary. A magické setkání s laní a kolouchem v Glendalough za tu ´long way´ stálo.

Přijel k nám ÚDIF

 

Na konec školního roku jsme připravili zážitek nejen pro fyzikální nadšence. Úžasné divadlo fyziky z líhně brněnské Masarykovy univerzity přináší do škol představení, při němž může divák zažít radost z poznání. 
Za cenu jedné kávy a koláčku jste slyšeli světlo, viděli zvuk, vychutnávali si mráz a nakonec i vzplanuli pro fyziku. Umíte si představit lepší závěrečnou hodinu fyziky?
Více na http://udif.cz/

Pozdravy z Japonska

Na výměnný pobyt do Japonska se počátkem června vypravily dvě studentky 1.A : Jessica Střítecká a Klára Březinová. Během své návštěvy se seznamují jak s japonským školstvím, tak i životem v této pro nás tak netradiční zemi.

Z Haguro High School nám poslaly pozdrav a vzpomínku.

Stavebnice Lego vypráví osudy pamětníka

V úterý 19. června vystoupili naši žáci Tomáš Horn, Jakub Ambroz, Kateřina Kučerová, Markéta Sahanová, Tereza Tranová před zcela zaplněným přednáškovým sálem Jihočeského muzea s prezentací připravenou ve spolupráci s neziskovou organizací Post Bellum. Zúčastnili se pod vedením p. učitelky Bodlákové vzdělávacího projektu „Příběhy našich sousedů“. Stali se na nějaký čas dokumentaristy. Měli za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Výsledky své práce předvedli veřejnosti a odborné porotě, která jejich ztvárnění a prezentaci životního osudu pana Josefa Xavera Kobzy ocenila prvním místem. Osudy pana Kobzy zpracovali sextáni v animaci za pomoci stavebnice Lego. Všechny příběhy, které deset školních dokumentárních skupin prezentovalo, byly velmi dojemné a zajímavé. Věříme, že Krajský úřad Jihočeského kraje podpoří projekt i v příštích letech, abychom měli možnost dozvědět se o dalších životních příbězích pamětníků, kteří žijí mezi námi. Tomášovi, Jakubovi, Kateřině a Tereze děkujeme za netradiční a náročné zpracování dokumentu a paní učitelce Bodlákové za podporu projektu.

Prima hraje divadlo

Prima v rámci projektu Antika dramatizovala svůj vlastní příběh z tohoto období. Divadlo s názvem "Zboření Olympu" hrála poprvé ve středu 13. června pro své starší spolužáky. Ti je odměnili opakovaným potleskem.

Po stopách alchymie

 

Na Přírodovědeckou fakultu UK Praha se v úterý 5. 6. vypravili naši chemici. V rámci spolupráce si pro ně fakulta připravila celodenní program Alchymie aneb Po stopách chemického prapůvodu. Zhlédli jsme komentovanou výstavu o historickém vývoji chemie, v alchymistické laboratoři si vyzkoušeli výrobu zlata či některé důkazové reakce a hledali jsme tajemnou formuli, abychom vyluštili alchymistův odkaz.

Celý program jsme si užili, dozvěděli se spoustu nových informací a už se těšíme na příští ročník.

 

Geopark gymnázia

Geopark Gymnázia Jírovcova

O geoparku

Geopark Gymnázia Jírovcova je nová pomůcka pro výuku geologie. Nachází se na školní zahradě Gymnázia Jírovcova. Geopark je složen ze dvou částí: první část tvoří velké exponáty hornin, druhá část sestává z menších vzorků umístěných na dvou speciálně vyrobených stolech. V současné době geopark obsahuje 13 velkých exponátů a 32 vzorků.

Velké exponáty vás seznámí s charakteristickými, nebo naopak zcela mimořádnými, horninami České republiky, zejména pak s typickými horninami jižních Čech. Kromě jejich běžné charakteristiky se dozvíte zajímavé informace o vzniku konkrétního exponátu a o geologických procesech, které horninu formovaly a často výrazně ovlivnily jejich podobu.

Malé vzorky prezentují pestrost horninového složení České republiky. Mimo to zde naleznete i průmyslově významné horniny z celého světa, které se používají především jako obkladový materiál.

Mimořádnost geoparku tkví v tom, že si neodnesete pouze strohé informace o jednotlivých horninách, ale pochopíte, co dané horniny formuje a jakými procesy dále procházejí. Publikace Průvodce Geoparkem Gymnázia Jírovcova vás přímo navede na nejpodstatnější znaky horniny a vysvětlí vám, co je jejich příčinou. Nemusíte se obávat, vše je srozumitelně vysvětleno.

Geopark neslouží pouze studentům Gymnázia Jírovcova, naopak všechny školy jsou vítány. Budeme rádi, pokud geopark napomůže výuce geologie i na jiných školách. V případě zájmu kontaktujte Mgr. Jarmilu Ichovou (ichova@gymji.cz).

Historie a budoucnost

Projekt tvorby geoparku byl zahájen v roce 2014, celá jeho příprava a následná realizace zabrala téměř čtyři roky. Slavnostního otevření se Geopark Gymnázia Jírovcova dočkal 7. 11. 2017.

Autorem projektu je bývalý student gymnázia Petr Vaněk, který se podílel na celé realizaci nejen výběrem exponátů, ale je i autorem veškerých textů a tabulí. Značný podíl na uskutečnění celého záměru nese i paní učitelka Mgr. Jarmila Ichová. O odbornou korekci se postaral geolog Jihočeského muzea RNDr. Petr Rajlich, Ph.D., CSc.

Vytvoření geoparku předcházely nutné terénní úpravy. V průběhu roku 2017 přibyly v geoparku dva kovové stoly pro umístění malých vzorků hornin. V červnu 2018 byly veškeré exponáty opatřeny informačními tabulemi obsahující geologickou charakteristiku jednotlivých hornin.

V budoucnu bude geopark opatřen velkou informační tabulí s nejpodstatnějšími geologickými a petrologickými znalostmi. Připravujeme také pracovní listy pro studenty. Zároveň bude geopark doplňován o další exponáty a vzorky. Tvorba geoparku tedy zdaleka nekončí.

Uskutečnění projektu bylo umožněno také díky sponzorským darům a podpoře Jihočeského kraje. Některé exponáty byly dopraveny do objektu školy firmou Kámen a písek spol. s. r. o. Děkujeme!

 

Napsali o geoparku:

https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/kameny-mu-lezely-na-srdci-ctyri-roky-nyni-z-nich-postavil-geopark-20171207.html

https://www.gymji.cz/clanky/nase-nejvetsi-a-nejtezsi-skolni-pomucky

 

 

 

 

Spolupráce s LF 1

Ve středu 30. 5. se studenti biologického semináře 3. ročníků vypravili na exkurzi  do Prahy.
Dopoledne jsme navštívili Anatomický ústav a s odborným výkladem si prohlédli sbírku anatomických preparátů a koster obratlovců. Seznámili jsme se i s technikou plastinace, kterou je možné konzervovat orgány používané při výuce budoucích mediků.
Odpoledne jsme pak ve Fyziologickém ústavu LF 1 absolvovali workshop Umělí lidé zaměřený na monitorování základních životních funkcí a mohli se alespoň na pár desítek minut vžít do pocitů lékaře.

Děkujeme za inspirativní zážitky!

Zlatá včela 2018

Ve dnech 25. - 27. 5. 2018 probíhalo v Nasavrkách u Chrudimi celostátní kolo soutěže Zlatá včela. Jihočeský kraj reprezentovali členové VKM Gymnázia Jírovcova  Filip Stejskal a Klára Hornová (4.E).

Oba naši začínající včelaři se dostali do konkurence borců, kteří se starají  profesionálně o stovky včelstev. Naši amatéři přesto uspěli velmi dobře. Filip se umístil na 5. místě a o dva body mu unikla účast na mezinárodní soutěži IMYB, Klára obsadila skvělé 8. místo.

Oběma gratulujeme a přejeme hodně chovatelských úspěchů.

Úspěšní sekundáni v FO

Dne 24. 5. 2018 se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády – kategorie G (7. tř. ZŠ, sekundy gymnázií). Všech našich devět studentů ze 2. E se stalo úspěšnými řešiteli. První místo si vybojoval Jan Koška. Jen díky horšímu pomocnému hodnocení skončila na 3. místě Zuzana Mašková. 4., 5. a 6. místo patří Josefu Vítu Volnému, Samuelovi Starčevskému a Alexandru Bihunovi.

Výsledné pořadí

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Další medaile pro naše biology

V krajských kolech Biologické olympiády kategorie C a D (ZŠ,  nižší gymnázium) potvrdili naši žáci, že biologii skvěle ovládají.

V kategorii D jsme obsadili první čtyři místa, kdy vítězkou se stala Monika Králová (2.E), 2. místo pak získala Lota Mihulková (2.E) a na třetím skončila Kateřina Kozáková (1.E).

V kategorii C  vybojovala pro Jírovcovku  2. místo  Nikol Junková a místo třetí  Terezka Kučerová (obě 4.E).

Všem účastníkům gratulujeme ke skvělým výsledkům a přejeme hodně štěstí v dalším biologickém bádání .

http://www.ddmcb.cz/php/souteze/1237.pdf

http://www.ddmcb.cz/php/souteze/1238.pdf

Beachvolejbal

Ve čtvrtek 24.5.2018 proběhlo krajské kolo beachvolejbalu SŠ chlapců a 
dívek. Oba naše týmy se velké konkurenci neztratily. Dvojice dívek 
Markéta Sahanová a Michaela Brichtová obsadila pěkné 4. místo. Kluci 
Matěj Emmer a Jakub Reiter postoupili do finále a po vyrovnaném zápase s 
GJVJ dokázali uhrát 1.místo a tím postup na republikové finále v červnu 
v Praze. Oběma dvojicím děkujeme za sportovni výkony a klukům přejeme 
hodně štěstí v Praze.

Postup na IBO pro Lukáše Fiedlera

Skvělou zprávu přivezl na Jírovcovku student naší oktávy Lukáš Fiedler. V přípravném soustředění na Přírodovědecké fakultě UK Praha se mu podařilo vybojovat postupové místo na Mezinárodní biologickou olympiádu IBO 2018 (International Biology Olympiad), kterou letos hostí Irán.

Bude tak spolu s dalšími třemi soutěžícími reprezentovat Českou republiku na této nejprestižnější soutěži mladých biologů.

http://www.ibo2018.org/

Gratulujeme a držíme palce!

Geologická olympiáda - celostátní kolo

Hned čtveřice soutěžících z našeho gymnázia si vybojovala postup do celostátního kola Geologické olympiády.

Z kategorie A (starší žáci) nám skvělé 5. místo přivezla Tereza Maxerová ze 4.E. Obrovským úspěchem je účast v celostátním kole pro Kačenku Kozákovou. Kačka je žákyní naší primy a že  geologie  je jejím velkým koníčkem, dokázala v souboji s o tři roky staršími soupeři.

V kategorii středoškoláků nás reprezentovali Petr Vaněk (8.E) a Tomáš Mašek (5.E) . Petr vybojoval skvělé 2. místo a získal tím možnost soutěžit v Mezinárodní  olympiádě věd o Zemi, kterou letos hostí Thajsko.

Všem našim geologům gratulujeme ke skvělým výsledkům a děkujeme za reprezentaci gymnázia. 

Jaderná maturita 2018

Ve dnech 16.-18.5.2018 se naši studenti Ondřej Petrouš a Jan Dolejší zůčastnili Jaderné maturity, akce pro studenty třetích ročníků středních škol pořádané společností ČEZ.

Středa byla věnována přednáškám, které se týkaly jaderné fyziky a provozu jaderné elektrárny. Z prezentací temelínských školitelů vyzařovalo nadšení a zapálení pro věc. Byli skutečně nabití pozitivní energií.

Druhý den připravili organizátoři studentům prohlídku areálu a provozu.

Ráno třetího dne byly nabyté znalosti studentů prověřeny testem, ve kterém se Jan Dolejší umístil na třetím místě. 

To co v našich studentech zůstane po celý život nebo alespoň po nějaký čas, jsou nejen obědy ze skvělé temelínské jídelny, ale i spousta vědomostí o jaderné energetice a elektrárně.

-op-  -jd- 

Krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B, C, D

Dne 25. dubna se tradičně na naší škole konalo krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B, C, D.

Na medailových pozicích se z našich žáků umístili v kategorii C Matouš Vondrášek na 2. místě a v kategorii D Tomáš Mašek na 3. místě. Dalšími úspěšnými řešiteli byli a pěkných výsledků dosáhli v kategorii C Jakub Ambroz na 4. místě a v kategorii D Vojtěch Bauer na 5. místě, Štěpán Skalka na 7. místě a Pavel Kálal na 8. místě.

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Chemici na stupních vítězů

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se konalo krajské kole Chemické olympiády kategorie B pro 2. a 3. ročníky (sexta, septima). Naše gymnázium v něm reprezentovala hned čtveřice soutěžících. Nejvyrovnanější výkon předvedl a tím nejúspěšnějším se stal student septimy Martin Augustin, který obsadil krásné 3. místo s pouhou půlbodovou ztrátou na místo druhé.

Anička Kovárnová (7. E) a Ríša Zahradníček (3. A) předvedli skvělé výkony v organické části a jen chybně určený neznámý kation a úlohy z toho vycházející, je připravily o body v části anorganické. I tak jsou oba, stejně jako Miroslav Průcha (3. A) úspěšnými řešiteli.

Letošní ročník patřil jednoznačně k těm náročnějším, všem našim studentům gratulujeme a děkujeme za chuť, nadšení a energii, kterou přípravě na chemické soutěže věnují.

OK Biologické olympiády C - další skvělý výsledek

I v posledním okresním klání Biologické olympiády (kategorie C)  potvrdili naši žáci své nadšení a talent  pro biologii.

Své síly v ní poměřovalo 32 žáků základních škol (8. a 9. třída) a víceletých gymnázií (tercie, kvarta). Jírovcovka zabojovala a naši žáci obsadili všechna první tři místa.

Tou nejlepší ze všech byla a 1. místo získala Terezka Kučerová (4.E), hned za ní skončila na 2. místě její spolužačka Nikča Junková a 3. místo vybojovala Julka Vrtková z tercie.

Úspěšnými řešiteli se stali i Štěpán Kříž (8. místo) a Ondřej Švéda (9. místo).

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí i do krajského kola!

http://www.ddmcb.cz/php/souteze/1235.pdf

Nepřehlédněte

Vážení přátelé našeho gymnázia, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční předvánoční bazar, který proběhne ve čtvrtek 20. 12. 2018. Přijďte si s námi užít trochu předvánočního klidu, těšíme se na Vás.

Aktuality

Novinky

 • V pátek 7. 12. se na katedře chemie ZF JČU konala první letošní chemická olympiáda. Soutěžilo se v kategorii A, určené studentům 3. a 4. ročníků vyššího gymnázia (septimě, oktávě). Jírovcovku v této náročné soutěži reprezentovala čtveřice soutěžících a vedla si skvěle.

  První místo obsadila studentka oktávy  Anna Kovárnová, hned za ní na 2. místě skončil Martin Houška (4.A) a skvělou reprezentaci našeho gymnázia doplnil 5. místem Martin Augustin (8.E).

  Všem našim chemikům gratulujeme, děkujeme za skvělou přípravu a držíme palce i do národního kola.

  Více
 • Dne 23. listopadu 2018 proběhl v budově Obchodní Akademie v Českých Budějovicích oblastní turnaj v pIšQworkách. Celkem se přihlásilo 16 týmů z 6 škol a hrálo se o 3 postupová místa do krajského kola. Jírovcovku zastupovaly 2 týmy složené ze samých kluků. Všichni asi pilně trénovali, možná i pod školními lavicemi, což se ale vyplatilo: 1. místo obsadili "Proutníci " ve složení: Jan Baron, Martin Augustin, Jan Michalec, Vojtěch Rozhoň, Martin Vodák (všichni z oktávy), 2. místo vybojovala skupina "Panzerfaust", kterou tvořili Jonáš Havelka, Adam Jirák, Štěpán Masák, Tomáš Sekyrka ze septimy a  Matyáš Zeman ze sexty. Zajistili si postup do krajského kola, které se bude konat 29. listopadu. Děkujeme za krásnou reprezentaci školy a ať to vyjde i v dalším kole soutěže!

   

   

  Více
 • SPOLEK V ROCE 2018

  SPOLEK PRO VĚDU, KULTURU A SPORT

  IČO 625 38 195

  ČÍSLO ÚČTU: 312055123/0300

  Děkujeme Vám všem, kteří podpoříte činnost Spolku a tím i plno studentských akcí, účast našich žáků v soutěžích, konání maturitních plesů, připojení školy k internetu a mnoho dalšího. Co jsme financovali v roce 2017 najdete v přiloženém souboru.

  Podporujeme a doporučujeme:

  Studium on-line kurzů CTM pro talentované a motivované studenty  (informace u p. učitelky Kudrličkové)

  DOFE - prestižní vzdělávací program pro mladé lidi, který podpoří studenty v osobním rozvoji a v získávání dovedností uplatnitelných v budoucím životě a práci ( informace u p. učitelky Mylerové, Šimkové a u pana učitele Kostky)

  Děkujeme za vyplnění dotazníku "Mapa školy".

   

  Více
 • V ÚTERÝ 20. 11. 2018 proběhne od 17h do 18:30 h informační dopoledne pro rodiče žáků.

  Zástupci rodičů za jednotlivé třídy mají schůzku od 16:30 v přízemí v učebně informatiky, č.dv. 103

  Zahájení infromačního odpoledne bude ve třídách. Po skončení úvodu budou podávány informace o prospěchu a chování žáků. Učitelé budou v místnostech školy podle rozpisu zveřejněného ve vstupních prostorách školy a zde. 

   

  Více
 • Žáci ze tříd nižšího gymnázia se zapojili psaním vánočních přáníček pro osamělé lidi do projektu Ježíškova vnoučata. Za dědečky a babičky, kterým jsou přáníčka určená především, moc děkujeme.  A je úplně jedno, zda jsou v domově, v nemocnici, nebo se o ně stará pečovatelská služba. A co vyšší gymnázium? Přidáte se?

   https://www.jeziskovavnoucata.cz/p/o-projektu

  Více
 • Od 10.12. do 17.12. proběhne na naší škole Maraton psaní dopisů pod záštitou Amnesty International, která tuto akci pořádá v rámci dne lidských práv. Jírovcovka bude psát pod záštitou paní učitelky Hniličkové. Děkujeme za všechny, kterým dopisy mohou pomoci.

   

  Více
 • Naše gymnázium má díky soutěži Jihočeský úsměv důvod k úsměvu: Rok se sešel s rokem a vyhodnocení soutěže opět zaklepalo na dveře. Soutěž mladých literátů, kterou organizuje Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce spisovatelů, ukončila letos již 9. ročník. Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se v českobudějovické knihovně opět sešli nejlepší pisatelé, kteří byli veřejně oceněni a odměněni za svou literární činnost. Jsou to žáci základních škol a víceletých gymnázií z celého kraje, kterým práce se slovy není cizí, kteří se chtějí  podělit o své zážitky, představy a dovednosti z oboru tvůrčího psaní. Vítězná desítka prací obsahuje prózu i poezii, příběhy z obyčejného života i světa fantazie. Sborník je jakousi přehlídkou literárního umu mladých autorů, kromě vítězných prací jsou do sborníku vždy zařazeny ještě texty pěti autorů, které sice nevyhrály, ale přesto stojí za přečtení. Každým rokem se úroveň soutěžních prací zvyšuje, účastníci, kteří se vracejí do soutěže opakovaně, prokazují obrovský vzestupný posun v obsahu i zpracování textů. Kdo neměří své síly v soutěžích tvůrčího psaní, těžko může poznat, jaké jsou  jeho spisovatelské kvality. A kdo tedy patřil z Jírovcovky mezi oceněné? Za prózu získali 1. místo Sebastián Holek a 3. místo Alena Koutecká, za poezii pak 1. místo Kateřina Kozáková. O soutěži napsala a do tvůrčího psaní naše žáky motivuje paní učitelka Eva Brabcová. Děkujeme.

  oceněné práce.docx

                                                                                                                                            

  Více
 • 29. 11. 2018 se vydaly naše dva týmy na Obchodní akademii v Českých Budějovicích na krajský turnaj v pIšQworkách.  "Proutníci " tentokrát ve složení: Jan Baron, Ondřej Petrouš, Jan Michalec, Vojtěch Rozhoň, Martin Vodák (všichni z oktávy) vyřadili naši druhou postupující skupinu "Panzerfaust", kterou tvořili Jonáš Havelka, Adam Jirák, Štěpán Masák, Tomáš Sekyrka ze septimy a  Matyáš Zeman ze sexty. Skupina Panzerfaust nebyla jediná, která Proutníkům podlehla. Podařilo se jim pobít i další týmy a dostat se až do finále, kde ale bohužel podlehli nejlepšímu týmu v jihočeském kraji Heavy Cargos. I tak stačilo jejich úsilí na 2. místo a postup do celostátního kola. Tam se vydají v pátek 7. prosince. Přejeme jim hodně výher ve všech vyřazovacích kolech. A s vyřazenými pIšQworkáři počítáme do dalšího roku!

  Další informace o průběhu KK.

  Více
 • V týdnu od 26. do 30. 11. 2018 se 5 žáků tercie zúčastnilo výjezdu do kyperské Larnaky v rámci projektu „Passengers on the same bus!! No place for Discrimination, Segregation and Inequality.“, který je součástí Erasmus+.

  Cílem projektu je upozornit na nerovné příležitosti, které děti mají v přístupu ke vzdělání, a poukázat na problém šikany. Zároveň se žáci učí spolupracovat ve skupinách, řešit zadané problémy a zlepšují svoje jazykové dovednosti.

  Projekt bude pokračovat až do 2020 a během něj se další žáci tercie zúčastní výjezdů do Finska a Itálie.

  Začátkem dubna 2019 budeme účastníky projektu hostit v Českých Budějovicích.

  Více
 • Studenti kvarty se dnes v rámci hodin informatiky zapojili do Hodiny kódu s Czechitas. Na zajímavých úlohách postavených na příběhu ze hry Minecraft si procvičili  své dosavadní dovednosti v programování, dozvěděli se co je to funkce a znovu si ověřili, že programování může být i zábava. 

  Více
 • Zveme všechny na Vánoční bazar dne 20.12. cca od 8.30 do 12 hodin! Přijímáme vaše příspěvky do prodeje a vaše nápady na stánky! Kdo chce mít zase svůj stánek, prosím hlašte se u holek z 2.B - nejlépe u Karolíny Mertlové. (Fast food nechceme...) Podrobnější info u K.Mylerové

  Více
 • Stalo se již tradicí, že jeden z listopadových pátků se na našem gymnáziu koná Náboj Junior, soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh.

  Nejlépe se to podařilo týmu ve složení Kristián Petr Šulista (4. E), Šimon Kubeš (4. E), Jan Koška (3. E) a Hubert Štěpánek (2. E), který obsadil 2. místo.  Šťastnou sedmičku obsadili Daniel Gribbin (4. E), Štěpán Kříž (4. E), Nela Preisová (4. E) a Julie Vrtková (4. E) a na devítce se umístili Václav Bauer (4. E), Lukáš Kotek (4. E), David Smažík (3. E) a Jáchym Předota (2. E).

  Všem soutěžím blahopřejeme!

  Více
 • Tancem žijí nejen televizní a sportovní hvězdy, ale své taneční lekce ukončili minulý týden i  studenti kvinty a druhých ročníků. Po několikatýdenním trénování předvedli v sobotu své taneční dovednosti na závěrečném večeru tzv. věnečku žáci naší 2. A. Všichni se shodli na tom, že to bylo pár měsíců plných zážitků, které by jinde nezískali a mnozí se rozhodli  pokračovat v tanečních kurzech pro pokročilé. 

  Své taneční umění mohou předvést i na blížících se maturitních plesech. Ten první nás čeká již 15. prosince, kdy se v DK Metropol bude konat slavnostní večer budoucích maturantů naší 4.B

  Více
 • V pondělí 12.11.2018 se dívky vyššího gymnázia zúčastnily volejbalového turnaje. Po urputném boji obsadily krásné 4 místo. Hrály ve složení Dilingerová Eliška, Brichtová Michaela, Sahanová Markéta, Kršková Barbora, Naidoo Tasi, Nováková Alice, Šimková Kristina a Buchalová Linda.

  Více
 • Dne 2. 11. 2018 se v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici Boženy Němcové v Českých Budějovicích uskutečnilo krajské kolo 11. ročníku Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Ve třech kategoriích se utkalo 120 soutěžících, kteří v nominačním kole obstáli v konkurenci 3001 dětí z celého Jihočeského kraje. A naši žáci si jako tradičně vedli výborně. Nejenom že se jich plno dobrovolně zúčastnilo nominačního kola. Ti nejlepší, kteří postoupili do krajského kola, obsadili přední místa v obou kategoriích: Kategorie C – ze septimy obsadili 1. místo Jonáš Havelka, 3. místo Matouš Vondrášek, z oktávy Vojta Rozhoň 4. místo. Kategorie B – z kvarty 3. místo obsadil Jan Stejskal. Tito soutěžící postupují do celostátního kola.

  Pochvalu si zaslouží všichni, kteří se soutěže zúčastnili. Těm, kteří vybojovali postup do KK děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím soutěžícím přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.

  Celkové výsledky krajských kol.

  Více
 • Ve středu 14. 11. 2018 proběhlo okresní finále středních škol ve florbale, v němž naše družstvo (Tomáš Sekyrka, Jakub Kadlec, Štěpán Masák, Dan Sklenář, Matěj Krajánek, Lukáš Zeman, Vojtěch Bauer, Václav Bauer, Filip Vondra, Jindřich Jirsa, Matyáš Kašák, Tomáš Brzobohatý, Antonín Nádvorník, Vítek Blažek) obsadilo krásné 2. místo, když ve finále nestačilo na SŠ Polytechnickou.

  Více
  • den otevřených dveří na gymnáziu proběhne ve čtvrtek 3. 1. 2019

  Časový harmonogram:

  15:30 - 19:00 volná prohlídka školy

  16:00 - 17:00 beseda s žáky a rodiči pro obor obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

  17:30 - 18:30 beseda s žáky a rodiči pro obor obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

   

   

  Více
 • Celý tento týden probíhá v České republice největší vědecký festivalkterý zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Jde o již 18. ročník Týdne vědy, festivalu určeného studentům středních škol i široké veřejnosti.

  V rámci něj se studenti našeho biologického semináře vypravili do Prahy. Dopoledne jsme navštívili Ústav organické chemie a biochemie, kde jsme si vyslechli přednášky o tuberkulóze, o tom, jak se pracuje s nebezpečnými viry, a viděli řadu netradičních chemických experimentů.

  Odpoledne jsme si v Ústavu makromolekulární chemie povídali o tom, jak lze syntetické polymery použít pro cílenou dopravu do nemocné tkáně a v ní léčivo z polymerního nosiče vhodnou rychlostí uvolňovat.

  Více
 • V pátek 26. října zavítal mezi studenty maturitního semináře z biologie RNDr. Stanislav Mihulka PhD. z Jihočeské univerzity.

  V přednášce Důkazy evoluce jsme si s ním povídali o naivních i zajímavých dokladech evoluce, o tom, že ptáci jsou dinosauři, o bystrozrakých hlavonožcích či zmínili příběh vitamínu C. 

  Těm, kteří by toužili dozvědět se ještě více, doporučujeme knížku Jak se dělá evoluce, jejímž je Stanislav Mihulka spoluautorem.

  Děkujeme za zajímavě strávené odpoledne a těšíme se na další přednášku. 

  Již 7. listopadu mezi nás zavítá Mgr. Lenka Bittová PhD. s povídáním o epigenetice.

  Více
 • Ve středu 10. 10. 2018 se opět po roce naši studenti sešli v dalším ročníku soutěže Přírodovědný klokan, aby poměřili své znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích : Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii byl zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahoval 24 úloh, přičemž studenti  vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Nejvíce mohli získal 120 bodů.

  Těmi nejlepšími v mladší kategorii byli : Jan Koška,  Monika Králová (oba 3.E) a Ondřej Švéda (4.E). V té vyšší kategorii pak nejvíce bodů získal Tomáš Mašek  ze 6. E. a jeho spolužáci Jakub Zemčík a Jiří Janků.

  Více
 • V pondělí 8.října 2018 si někteří žáci vyššího gymnázia  stali součástí mnichovské divadelního souboru Galli  v pohádce bratří Grimmů Der Eisenhans. Svého úkolu se zhostili jak po herecké tak i po jazykové stránce na jedničku a svá herecká vystoupení si opravdu užili. 

  Více
 • Ve čtvrtek 11. října se kolano okresní kolo ve stolním tenise. Barvy naší školy hájili Lukáš Zeman, Vojtěch Bauer a Jiří Frána, kteří vybojovali v silné konkurenci deseti škol krásné 4. místo. Děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně úspěchů i v následujících letech.

  Více
 • Školní rok nám začíná už i ve sportovním duchu. Dne 1. října se naši studenti a studentky jako každoročně zúčastnili přespolního běhu konaného v parku Stromovka, jehož terén mají dobře zmapovaný. Ani letos naše týmy neodešly bez medailí. Chlapecký tým ve složení: Lukáč, Lipold, Trnka,  V. Bauer. Fišer, Brzobohatý získal druhé místo stejně jako tým dívčí ve složení: V. Tvrzová, Vaníková, Konířová, Sahanová, Hrubá.

  Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

  Více
 • Ve čtvrtek 20. září byla učebna chemie na Jírovcovce plná dýmu a barev. S programem Moderní hodina chemie k nám zavítali studenti VŠCHT Praha. Pro primu a sekundu si připravili motivační ukázky zajímavých experimentů, studenti sexty a druhých ročníků si zase vyzkoušeli práci detektiva. V programu Forenzní analýza se seznámili s technikou daktyloskopie a dalšími metodami, které se používají v kriminalistice při odhalení pachatele.

  Věříme, že naše studenty netradiční hodina chemie pobavila a viděli, že chemie není nudnou vědou schovanou za nepochopitelnými složitými vzorci. 

  Více