Naše vítěze pozval a ocenil hejtman

Novopečený hejtman Jihočeského kraje pozval vítěze krajského kola Logické olympiády a předal jim jceny.  Z našich studentů získali ocenění za kategorii  B za 1. místo v kraji Jan Souček a za 2. místo převzal cenu Šimon Borovka. V kategorii C byl v kraji na 5. místě z Jírovcovky Jan Franěk. Ocenění soutěžící obdrželi grafické tablety a deskové hry. Od Nadace Jihočeské naděje obdrželi všichni školní potřeby. Všichni tři naši ocenění kluci by se měli zúčastnit celostátního kola, jehož termín je kvůli koronaviru přesunut na 14. prosince letošního roku a konkrétní formu jeho konání určí až příslušná epidemiologická situace- Gratulujeme k vynikající reprezentaci školy a držíme palce, aby se celorepublikové kolo uskutečnilo a naši zástupci v něm mohli uspět. 

Jak dopadl matematický klokan ?

Ti žáci, kteří rádi řeší matematické rébusy, hádanky a tajenky, mohli alespoň online poměřit své síly v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN.

V kategorii Benjamín ve školním kole získali nejvyšší počet bodů v tomto pořadí Vojtěch Dřevikovský  ze 2E, Karel Šustr ze 3E, Karolína Marková ze 2E, Karolína Kučerová ze 3E, Helena Fojtíková ze 3E, Petr Starý ze 3E, Kryštof Podhrázský ze 3E.

V kategorii Kadet se mezi nejlepší zařadili  Hubert Štěpánek ze 4E, Monika Králová ze 5E, Lenka Křížková ze 4E, Jan Koška z 5E, Josef Vít Volný z 5E a Miroslav Kolouch z 5E

V kategorii Junior jsou na prvních šesti místech Ladislav Nagy ze 7E, Václav Bauer ze 6E, Šimon Kubeš ze 6E, Martin Červený ze 3A, Nela Preisová ze 6E a Tomáš Alexa   ze 3A.

V kategorii Student získali nejvíce bodů Petr Augustin z 8E, Tomáš Mašek z 8E, Michaela Kašparová také z 8E, Vojtěch Bauer z 8E, Jan Franěk ze 4A, Štěpán Skalka z 8E a Matyáš Zeman z 8E.

Gratulujeme těm nejlepším řešitelům a děkujeme všem za účast!           

Jak oslavit letos 17. listopad ?

Vzpomínáte, jak jsme loni slavili kulaté 30. výročí 17. listopadu?

Jako jediné českobudějovické gymnázium jsme se připojili k výzvě Festivalu svobody, který byl hlavním organizátorem oslav jak v Praze tak i v regionech. Naše škola využila v průběhu podzimních měsíců 2019 nabídky Festivalu svobody k pořádání besed, promítání filmů, setkání s účastníky listopadových událostí roku 1989, workshopů…V pátek 15. 11. přišli studenti v oblečení z 80. let a uspořádali v tělocvičně školy #sametovyhappening, na kterém přečetly studentky Bára Hanišová a Klára Pešlová studentské prohlášení, paní učitelka Hniličková a pan učitel Kočer připojili pohled a vzpomínku těch, kteří rok 1989 zažili. Studenti i učitelé si společně zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Na závěr happeningu se školou rozeznělo symbolické cinkání klíči. V pondělí 18. listopadu pak měla každá třída svůj „sametový program“. Promítaly se filmy o důležitých událostech, po filmech následovaly besedy a přednášky s pamětníky....

A jak to bude letos? Mohli by nám být vzorem naši bývalí studenti, o kterých se píše, že " Naučili Čechy slavit revoluci"

Martin Pikous je jedním z organizátorů akce Korzo Národní, při které si formou pouličních slavností, diskusemi i koncerty studenti připomínají v Praze výročí 17. listopadu. (citováno z iDnes ze 14. 11. 2018)

Lukáš Černý je předsedou spolku Díky, že můžem, který už sedmým rokem pořádá největší oslavy 17. listopadu  Korzo Národní. Ještě jako student stál několik let v čele oblíbeného Budějovického Majálesu, píše o Lukášovi Forbes

Přejeme všem našim studentům k jejich svátku svobodnou a demokratickou Českou republiku.

 Připojte se k našim bývalým studentům a slavte alespoň z domova. Vydejte se na virtuální KORZO NÁRODNÍ.

 

 

Olympiáda, která předběhla dobu

Startovací základní kolo logické olympiády probíhá od samotného začátku existence této soutěže on-line. Letos moc předmětových soutěží probíhat nebude, proto jsme moc rádi, že se poměrně hodně našich studentů pustilo do řešení logických úloh. A ještě větší radost máme z toho, že logický úsudek našim žákům nechybí. Projevilo se to na výsledcích a počtu postupujících do krajských kol. Gratulujeme všem soutěžícím jak k odvaze poměřit své schopnosti s ostatními, tak k postupu do dalšího kola. V příloze najdete shrnutí výsledků. 

Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 910. V kategorii B se z Jírovcovky nejvýše umístil Vít Předota z kvarty (2.-3. místo v kraji) a hned za ním Petr Starý z tercie (4.-5. místo v kraji). Celkem se v kategorii Kategorie C (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 12244 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 683. Za Jírovcovku nejúspěšněji zabodoval Jan Franěk ze 4.A ( v kraji na 9. místě) a Šimon Kubeš ze sexty (na 10.-11. místě v kraji). Děkujeme za reprezentaci školy a všem postupujícím přejeme logické myšlení i v krajském kole!

  

Jaký bude náš parlament ?

Ve čtvrtek 8.10. 2020  se poprvé sešel  Žákovský parlament Jírovcovky v počtu 28 "poslanců". Každá třída (až na 4.B),  má v parlamentu své dva zástupce. Budou se scházet pravidelně, zpočátku každý týden a budou řešit studentské záležitosti a problémy. Věříme, že se své parlamentní práce ujmou aktivně a budou vše projednávat a řešit transparentně a demokraticky. Pomáhat jim  v tom budou čtyři učitelé: pan učitel Kostka, pan učitel  Klučka a paní učitelky Mylerová a Hniličková.

Bohužel hned vzápětí po prvním setkání parlamentu jsme se dozvěděli o přechodu vyššího gymnázia na distanční výuku. To znamená, že "rozjezd" parlamentu budou mít jeho členové docela obtížný. Budeme jim držet palce a věřit, že i tak se chopí naléhavých témat a práce pro spolužáky. Za ochotu a chuť pracovat pro ostatní, zvoleným členům parlamentu děkujeme!

Bojovaly o přežití

Terka Maxerová a Julča Vrtková ve středu 7.10. odpoledne uspořádaly v učebně biologie setkání zájemců o jejich cestovatelsko-biologické dobrodružství v Bulharsku. Zúčastnily se totiž výpravy s biology - vysokoškoláky do odlehlých bulharských míst, aby tam pozorovaly tamní faunu a flóru. Dozvěděli  jsme se o tom, jak Julča a Terka přežily setkání se zmijí růžkatou, o jejich nocování v mrazu v nadmořské výšce  2450 m, kde už si je z výšky vyhlíželi supi, a také jak se koupaly v termálním jezírku... Naštěstí se všem nástrahám bulharské divočiny ubránily a ještě si přivezly biologické suvenýry, které při přednášce popisovaly. Své vyprávění  doplňovaly zajímavými fotkami. Děkujeme Terce a Julče za hezké a zajímavé odpoledne.

Náš absolvent Jonáš v mazinárodním týmu

Ve dnech 12.-14. července 2020 ( v době, kdy měla probíhat mezinárodní MO)se konal 1. ročník soutěže CMC (The Cyberspace Mathematical Competition). Zúčastnil se ho i Jonáš Havelka, letošní maturant. To, jak významně přispěl k úspěchu českého týmu v silné mezinárodní konkurenci najdete o Jonášovi zde. Gratulujeme a přejeme úspěšné studium na univerzitě!

Z Německa učila naše studenty online, dnes se potkali "naživo"

V době vyhlášení karantény jsme dostali od našeho bývalého studenta  kontakt do Německa na studentku VŠ Helenu Bögl, která studuje obor učitelství jazyků N a Šp pro cizince. Měla zájem o spolupráci s učiteli a žáky v ČR. Naše paní učitelka Miloslava Rosenfelderová využila její nabídky a domluvily se, že spolu budou on-line připravovat maturanty G Jírovcova na maturitu z němčiny. Od konce března až do konce minulého školního roku se 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek od 19 do 20:30 hodin, konaly s Helenou on-line  videohodiny německé konverzace. Účastnili se jich naši studenti němčiny, kteří o ně měli zájem. Naše paní učitelka se vždy předem s Helenou domluvila na tématu, o kterém se bude debatovat. Helena si hodiny pečlivě připravovala, k maturantům se přidali i další mladší studenti….

Paní učitelka Rosenfelderová pozvala Helenu k nám do školy. Chceme jí osobně poděkovat za čas, který našim studentům zdarma věnovala. Přijela v pondělí  7.9., prohlédla si školu, navštívila hodinu německého jazyka ve 2:B a hlavně, sešla se se „svými on line studenty“! 

Zatím má Helena i paní učitelka Rosenfelderová chuť pokračovat v zavedeném konverzačním modelu, protože zájem ostatních studentů Jírovcovky trvá.

Společná on line výuka s rodilou mluvčí Helenou dokazuje, že ne vždy jsou nutné složité projekty, ale důležitá je ochota lidí spolu komunikovat.

Síň slávy Jírovcovky rozšířila svoje řady

Dnes si někteří učitelé s údivem i nadšením přečetli na webu "Seznam zprávy" poutavý článek o české vědkyni, která "svým objevem možná posune hranice fyziky."  "Je to naše Lucka nebo ne?" dohadovali se na WhatsUpu. Ale nakonec se shodli, že Lucie Augustovičová, podle které  se nyní vědci na Harvardu  pokouší o něco, co zatím nikdo nedokázal - ochladit molekuly velmi blízko k absolutní nule, je opravdu naše absolventka. Tak tedy Lucko, vítej v Síni slávy Jírovcovky! Jsme na tebe hrdí!

Ale když jsme pátrali na webu dál, zjistili jsme, že do Síně slávy naší školy můžeme uvést nejen Lucku, ale ještě Zuzku. Dvě ze tří oceněných vědkyň, které zvítězily ve 14. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika – talentový program jsou naše absolventky!! Vedle Lucie Augustovičové je to také absolventka Jírovcovky Zuzana Musilová. 

Co jsme se o nich ještě dozvěděli v článku webu "21.století"

Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. – zkoumá, jak ochladit látku na teploty miliardkrát nižší než v mezihvězdném prostoru a vytvořit podmínky pro výzkum nové fyziky a jeho využití pro konstrukci a fungování budoucích kvantových počítačů

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. – studuje genetiku zraku ryb s vizí využít tyto poznatky pro léčbu nemocí lidského zraku.

Moc oběma našim absolventkám gratulujeme a těšíme se, že je budeme moci pozvat na Jírovcovku na besedu.

Místo do Nagasaki sedni si k počítači

IBO Challange 2020

Koronavirová epidemie zasahuje bohužel i do soutěží mladých přírodovědných talentů.

Mezinárodní biologická olympiáda (International Biology Olympiad, IBO), která měla původně probíhat v japonském Nagasaki, probíhala po celém světě online distanční formou. Tzv. IBO Challenge (název pro letošní alternativní ročník) proběhla v ČR 10.-13. 8. 2020 v Krkonoších. Mladí biologové museli vyřešit dva  tříhodinové teoretické testy a dvě praktické úlohy (Bioinformatika a Fyziologie živočichů) s využitím počitačů. Česká republika vybojovala v tomto klání 1 zlatou , 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Jednu z nich nám na Jírovcovku přivezla studentka naší budoucí septimy Tereza Maxerová.

https://ibo2020.org/en/home/

Gratulujeme!!!

Volba krále majálesu 2020

Dnes rozhodnuto! Za účasti davů  "poddaných" předal loňský král majálesu Tomáš Fišer královskou korunu Ondrovi Lipoldovi - kandidátovi Jírovcovky na titul "král majálesu 2020"  a popřál mu za nás všechny hodně štěstí v májovém finále. Všichni mu budeme držet palce. Zároveň ale vyzýváme současné spoluorganizátory Českobudějovického majálesu z naší školy, aby aktivně dohlíželi na to, aby byla volba ve stylu fair play a discipliny, které o vítězi budou rozhodovat, měly dostatečně měřitelnou hodnotu! Děkujeme všem organizátorům "februálesu" za zorganizování soutěže a s ní spojené příjemné zábavy a všem odvážným třídním králům a královnám za účast! A také všem, kteří se zúčastnili konečného hlasování. Ať žije král Jírovcovky Ondra L!

Best in English - patříme k nejlepším - umístění naší školy ve světě!

Minulý týden byly konečně zvěřejněny všechny detailní výsledky škol, které se zúčastnily anglické online soutěže Best in English 29.11.2019. Naši žáci podali skvělý výkon a kromě úžasného umístění Pavla Šindeláře, který je 4.nejlepší student v republice, získala naše škola 1.místo v Jihočeském kraji, 14.místo v České republice a 39.místo na světě! Jsme pyšní na naše šikovné angličtináře! Děkujeme! 

Kateřina Mylerová

Bronz na Evropské fyzikální olympiádě

Žák septimy Jonáš Havelka se výborným výsledkem v celostátním kole 
fyzikální olympiády kvalifikoval na Evropskou fyzikální olympiádu, která 
se konala letos od 31. května do 4. června v lotyšské Rize. Tam nám udělal 
radost ziskem bronzové medaile.

Stříbrná medaile z EUSA

Skvěle si vedli čeští středoškoláci na přírodovědné soutěži EUSO. Oba týmy vybojovaly pro Českou republiku stříbrné medailové pásmo. Máme velkou radost, že mezi reprezentanty měla díky Terezce Maxerové své zastoupení i Jírovcovka.

https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1856-euso-cesti-stredoskolaci-dvakrat-stribrni

Gratulujeme k výbornému výsledku  a děkujeme nejen za reprezentaci školy!

Nepřehlédněte

Dobrý den,

v týdnu od 7. 12. 2020 bude výuka probíhat takto:

- od 7.12. 2020 se vrací formou rotační výuky do školy žáci všech tříd.
- v týdnu od 7. 12. (a následně i 21. a 22. 12.) budou ve škole prezenčně tyto třídy: 3.E, 4.E, 1.A, 3.A, 3.B, 7.E
- v týdnu od 14. 12. budou ve škole prezenčně tyto třídy: 1.E, 2.E, 5.E, 2.A, 2.B, 6.E
- maturitní ročníky chodí stále prezenčně
- třídy, které nejsou prezenčně ve škole mají distanční (online) výuku
- od 7. 12. 2020 se ruší povinnost homogenních skupin, takže výuka seminářů bude probíhat normálně se všemi třídami pohromadě
- rozvrhy budou vycházet z mírně upravených stálých rozvrhů pro prezenční výuku. Třídy na distanční výuce budou mít rovrhy upravené více, ale pravděpodobně vzniknou mezery. Rozvrhy by měly být hotové ve středu 2. 12. 2020.
- výuka výchov na distanční výuce zůstává pro žáky i nadále dobrovolná

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Pavel Kavřík

Aktuality

Novinky

 • Možná by nám tato zpráva unikla, ale díky našemu hlavnímu členovi Síně slávy Jírovcovky, Danovi Stachovi, který  uváděl předávání cen  pro České hlavy, jsme zachytili i dalšího slavného absolventa. Je jím Dr. Jiří Kratochvíl. Mimo to, že studoval u nás na Jírovcovce, tak působí jako pedagog a vědec na Přírodovědecké fakultě JU, kde také prováděl multidisciplinární výzkum v rámci spolupráce Ústavu fyziky, Ústavu chemie a Ústavu medicínské biologie s Katedrou makromolekulární fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Kromě České hlavy získal řadu ocenění za svůj výzkum na prestižních mezinárodních konferencích, a byl vybrán jako vynikající mladý vědec na setkání s nositeli Nobelovy ceny v Lindau, které popsal v rozhovoru pro časopis Journal JU: https://www.yumpu.com/xx/document/read/62864921/journal-04-2019/23. Mezi jeho vášně patří vedle vědy také programování. Může se pyšnit oceněním Mobilní aplikace roku v kategorii Hry.

  Sledujte předávání cen zde a hlavně od 24:35 minuty, kde nám Dan Stach udělal reklamu. Posíláme gratulace Jířímu Kratochvílovi a díky za PR pro Jírovcovku od Dana Stacha:)

  Více
 • Dobrý den,

  v týdnu od 7. 12. 2020 bude výuka probíhat takto:

  - od 7.12. 2020 se vrací formou rotační výuky do školy žáci všech tříd.
  - v týdnu od 7. 12. (a následně i 21. a 22. 12.) budou ve škole prezenčně tyto třídy: 3.E, 4.E, 1.A, 3.A, 3.B, 7.E
  - v týdnu od 14. 12. budou ve škole prezenčně tyto třídy: 1.E, 2.E, 5.E, 2.A, 2.B, 6.E
  - maturitní ročníky chodí stále prezenčně
  - třídy, které nejsou prezenčně ve škole mají distanční (online) výuku
  - od 7. 12. 2020 se ruší povinnost homogenních skupin, takže výuka seminářů bude probíhat normálně se všemi třídami pohromadě
  - rozvrhy budou vycházet z mírně upravených stálých rozvrhů pro prezenční výuku. Třídy na distanční výuce budou mít rovrhy upravené více, ale pravděpodobně vzniknou mezery. Rozvrhy by měly být hotové ve středu 2. 12. 2020.
  - výuka výchov na distanční výuce zůstává pro žáky i nadále dobrovolná

  S pozdravem a přáním pevného zdraví

  Pavel Kavřík

  Více
 • Vážení rodiče, milí žáci, od 30.11. se  mění režim výuky a tedy i rozvrhy podle nařízení vlády ČR takto:

  V týdnu od 30.11. do 4.12.  je pro třídy 1E a 2E  povinná prezenční výuka (přítomnost ve škole). Tyto třídy tímto datem zahajují tzv. rotační režim (tzn., že v následujícím týdnu by měly být opět na výuce distanční, pokud nedojde k novým změnám)

  Maturitní ročník- 4.A, 4.B a 8E pokračuji prezenční výukou i v týdnu od 30.11., ale zachovává se homogenita tříd (tzn., že semináře budou vyučovány v oddělených skupinách podle tříd)

  Zbylé třídy  od 30.11. do 4.12.2020 - pokračují v povinné distanční výuce (zůstávají doma), ale online hodiny budou probíhat podle změněného rozvrhu!!

  Předpoklad: v týdnu od 7.12. by měly zahájit prezenční výuku třídy 3E a 4E.

  Prosíme, sledujte i pokyny vyučujících v Classroomu. Ti, kteří půjdou do školy, sledujte také nástěnky s informacemi v přízemí školy.

  Těšíme se na vás a věříme, že to platí i obráceně.

  ? Nové rozrhy na nadcházející týden naleznete zde (PDF).

  Více
 • Dobrý den,

  děkujeme všem, kteří dotazník k distanční výuce vyplnili. Myslím, že podle vašich odpovědí jsme zvládli nastavit náročnost distanční výuky téměř optimálně.

  Děkujeme Vám za velké množství pochvalných a povzbudivých vzkazů, vážíme si toho ♥

  A co se týká odpovědí na nejčastější dotazy:

  • zkusíme ještě více diferenciovat výuku pro maturanty tak, aby se mohli více věnovat maturitním předmětům
  • pokusíme se na Vás nevrhnout, až se vrátíte do školy na prezenční výuku s nesmyslným množstvím testů, písemek a zkoušení (ano, tohle všechno bude, ale pokusíme se to ukočírovat v přijatelném množství) – prosím, mluvte s námi, dejte nám vědět, pokud toho na Vás bude moc!
  • skupinovou práci ve výchovách jsme zařadili záměrně. Abyste spolu museli mluvit i mimo vyučovací hodiny :-) 

  S pozdravem

  Pavel Kavřík

  P. S. – ano, i nás bolí od počítačů oči a krční páteř :-)

  Více
 • Novopečený hejtman Jihočeského kraje pozval vítěze krajského kola Logické olympiády a předal jim jceny.  Z našich studentů získali ocenění za kategorii  B za 1. místo v kraji Jan Souček a za 2. místo převzal cenu Šimon Borovka. V kategorii C byl v kraji na 5. místě z Jírovcovky Jan Franěk. Ocenění soutěžící obdrželi grafické tablety a deskové hry. Od Nadace Jihočeské naděje obdrželi všichni školní potřeby. Všichni tři naši ocenění kluci by se měli zúčastnit celostátního kola, jehož termín je kvůli koronaviru přesunut na 14. prosince letošního roku a konkrétní formu jeho konání určí až příslušná epidemiologická situace- Gratulujeme k vynikající reprezentaci školy a držíme palce, aby se celorepublikové kolo uskutečnilo a naši zástupci v něm mohli uspět. 

  Více
 • Ti žáci, kteří rádi řeší matematické rébusy, hádanky a tajenky, mohli alespoň online poměřit své síly v soutěži MATEMATICKÝ KLOKAN.

  V kategorii Benjamín ve školním kole získali nejvyšší počet bodů v tomto pořadí Vojtěch Dřevikovský  ze 2E, Karel Šustr ze 3E, Karolína Marková ze 2E, Karolína Kučerová ze 3E, Helena Fojtíková ze 3E, Petr Starý ze 3E, Kryštof Podhrázský ze 3E.

  V kategorii Kadet se mezi nejlepší zařadili  Hubert Štěpánek ze 4E, Monika Králová ze 5E, Lenka Křížková ze 4E, Jan Koška z 5E, Josef Vít Volný z 5E a Miroslav Kolouch z 5E

  V kategorii Junior jsou na prvních šesti místech Ladislav Nagy ze 7E, Václav Bauer ze 6E, Šimon Kubeš ze 6E, Martin Červený ze 3A, Nela Preisová ze 6E a Tomáš Alexa   ze 3A.

  V kategorii Student získali nejvíce bodů Petr Augustin z 8E, Tomáš Mašek z 8E, Michaela Kašparová také z 8E, Vojtěch Bauer z 8E, Jan Franěk ze 4A, Štěpán Skalka z 8E a Matyáš Zeman z 8E.

  Gratulujeme těm nejlepším řešitelům a děkujeme všem za účast!           

  Více
 • Narazit na jméno bývalého studenta Jírovcovky, o kterém se zmiňují média, to není tak neobvyklé. Složitější je to s absolventkami. Pokud se totiž provdají, tak jsou hůře „odhalitelné“. A tak jsme rádi, že se nám podařilo odhalit naši bývalou studentku Kláru Burianovou, nyní Vlasákovou. Klára je spisovatelka, scénáristka, politická komentátorka, dramaturgyně, publicistka spolupracující s Českou televizí a s Českým rozhlasem. Nedávno debutovala románem Praskliny, knihu dopsala před koronou a pak se některé scény z knihy staly realitou...Více se o další úspěšné absolventce Jírovcovky dozvíte třeba zde: Klára Vlasáková nebo i tady, kde aktuálně reaguje na současné dění a události ve společnosti. Máme z našich absolventů a absolventek a jejich úspěchů radost!

  Více
 • Letošní ročník soutěže tvůrčího psaní „ Jihočeský úsměv “ byl završen vyhlášením výsledků.To se vzhledem k současné situaci nekonalo veřejně v budově knihovny, ale informaci jsme získali prostřednictvím webových stránek. Pro zástupce našeho gymnázia byla pouze forma sdělení novinkou, protože jinak jsme se opět zařadili mezi vítěze soutěže. Jírovcovku  svými  vítěznými pracemi reprezentují Alena Koutecká 3.E a  Anna Borovanská 1.E  B l a h o p ř e j e m e !

   

                 

  Více
 • Vzpomínáte, jak jsme loni slavili kulaté 30. výročí 17. listopadu?

  Jako jediné českobudějovické gymnázium jsme se připojili k výzvě Festivalu svobody, který byl hlavním organizátorem oslav jak v Praze tak i v regionech. Naše škola využila v průběhu podzimních měsíců 2019 nabídky Festivalu svobody k pořádání besed, promítání filmů, setkání s účastníky listopadových událostí roku 1989, workshopů…V pátek 15. 11. přišli studenti v oblečení z 80. let a uspořádali v tělocvičně školy #sametovyhappening, na kterém přečetly studentky Bára Hanišová a Klára Pešlová studentské prohlášení, paní učitelka Hniličková a pan učitel Kočer připojili pohled a vzpomínku těch, kteří rok 1989 zažili. Studenti i učitelé si společně zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur. Na závěr happeningu se školou rozeznělo symbolické cinkání klíči. V pondělí 18. listopadu pak měla každá třída svůj „sametový program“. Promítaly se filmy o důležitých událostech, po filmech následovaly besedy a přednášky s pamětníky....

  A jak to bude letos? Mohli by nám být vzorem naši bývalí studenti, o kterých se píše, že " Naučili Čechy slavit revoluci"

  Martin Pikous je jedním z organizátorů akce Korzo Národní, při které si formou pouličních slavností, diskusemi i koncerty studenti připomínají v Praze výročí 17. listopadu. (citováno z iDnes ze 14. 11. 2018)

  Lukáš Černý je předsedou spolku Díky, že můžem, který už sedmým rokem pořádá největší oslavy 17. listopadu  Korzo Národní. Ještě jako student stál několik let v čele oblíbeného Budějovického Majálesu, píše o Lukášovi Forbes

  Přejeme všem našim studentům k jejich svátku svobodnou a demokratickou Českou republiku.

   Připojte se k našim bývalým studentům a slavte alespoň z domova. Vydejte se na virtuální KORZO NÁRODNÍ.

   

   

  Více
 • V současnosti se cítíme víc než kdy jindy osamělí, smutky nám přerůstají přes hlavu, valí se na nás všechny problémy osobní, školní, rodinné, environmentální, světové...Milé studentky, milí studenti, nezůstávejte v tom hlavně sami! Pomoc vám všem nabízí školní výchovná poradkyně Katka Mylerová, na kterou se můžete obrátit na telefonní číslo 724 271 236 nebo na mail mylerova@jirovcovka.net. Dále je tu školní psycholožka Nikola Brandová, které klidně a bez obav pište na brandova@gymji.cz. Samozřejmě jsou ochotni vám pomoci i vaši učitelé, nebojte se oslovit ty, ke kterým máte důvěru.

  A pak je tady projekt  NEVYPUSŤ DUŠI, který je zaměřený na duševní zdraví. Tam se taky dozvíte, kde vám mohou poskytnout odbornou pomoc.

  Kdybyste se potřebovali jen ujistit, že v tom nejste sami, můžete se na věřejnoprávním rádiu ČRo na stanici pro mladé zaposlouchat do pořadů, ve kterých se řeší psychické problémy, nemoci, životní postoje a další ožehavá témata, o kterých se často i stydíme mluvit:

  https://wave.rozhlas.cz/balanc-7595065

  https://wave.rozhlas.cz/diagnoza-f-5183697

  https://wave.rozhlas.cz/moje-terapie-8094228

  Držíme všem žákům z Jírovcovky palce a přejeme co možná nejvíc duševní pohody.

  Vaši učitelé a učitelky

   

  Více
 • Startovací základní kolo logické olympiády probíhá od samotného začátku existence této soutěže on-line. Letos moc předmětových soutěží probíhat nebude, proto jsme moc rádi, že se poměrně hodně našich studentů pustilo do řešení logických úloh. A ještě větší radost máme z toho, že logický úsudek našim žákům nechybí. Projevilo se to na výsledcích a počtu postupujících do krajských kol. Gratulujeme všem soutěžícím jak k odvaze poměřit své schopnosti s ostatními, tak k postupu do dalšího kola. V příloze najdete shrnutí výsledků. 

  Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 910. V kategorii B se z Jírovcovky nejvýše umístil Vít Předota z kvarty (2.-3. místo v kraji) a hned za ním Petr Starý z tercie (4.-5. místo v kraji). Celkem se v kategorii Kategorie C (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 12244 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 683. Za Jírovcovku nejúspěšněji zabodoval Jan Franěk ze 4.A ( v kraji na 9. místě) a Šimon Kubeš ze sexty (na 10.-11. místě v kraji). Děkujeme za reprezentaci školy a všem postupujícím přejeme logické myšlení i v krajském kole!

      

  Více
 • Po 14 dnech on - line výuky, kdy seděli žáci i učitelé dlouhé hodiny u počítačů, přicházejí podzimní prázdniny. Letos delší o 2 dny. Téměř všichni vnímáme, že nám tento způsob "školní docházky" nevyhovuje. Žáci vydávají hodně energie na koncentraci, učitelé se naopak usilovně snaží o získání pozornosti žáků. A nejistota, co se bude dít v příštích dnech a týdnech, nás také vyčerpává.

  Proto vám všem přejeme odpočinkové podzimní prázdniny! Zkuste být několik dnů off - line, věnujte se kreativním činnostem a udělejte radost někomu z vašeho okolí.

  Ať jsme 2. listopadu všichni zdraví a připraveni na pokračování učení na dálku, které nás bohužel čeká zřejmě i po prázdninách.

  Více
 • Vážení uchazeči o studium,

  pro přístí školní rok (2021/2022) budeme otevírat 1 třídu v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté stuium) a 2 třídy v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium). Jedna ze čtyřletých tříd bude s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd, druhá bude všeobecná.

  Zatím předpokládáme, že Den otevřených dveří na našem gymnáziu proběhne ve čtvrtek 7. 1. 2021 od 15:00 hodin. Pokud by prezenční podoba dne otevřených dveří nebyla možná, připravíme variantu online.

  I v letoším roce bychom rádi realizovali přijímací zkoušky na nečisto. 

   

  Více
 • Ve čtvrtek 8.10. 2020  se poprvé sešel  Žákovský parlament Jírovcovky v počtu 28 "poslanců". Každá třída (až na 4.B),  má v parlamentu své dva zástupce. Budou se scházet pravidelně, zpočátku každý týden a budou řešit studentské záležitosti a problémy. Věříme, že se své parlamentní práce ujmou aktivně a budou vše projednávat a řešit transparentně a demokraticky. Pomáhat jim  v tom budou čtyři učitelé: pan učitel Kostka, pan učitel  Klučka a paní učitelky Mylerová a Hniličková.

  Bohužel hned vzápětí po prvním setkání parlamentu jsme se dozvěděli o přechodu vyššího gymnázia na distanční výuku. To znamená, že "rozjezd" parlamentu budou mít jeho členové docela obtížný. Budeme jim držet palce a věřit, že i tak se chopí naléhavých témat a práce pro spolužáky. Za ochotu a chuť pracovat pro ostatní, zvoleným členům parlamentu děkujeme!

  Více
 • Terka Maxerová a Julča Vrtková ve středu 7.10. odpoledne uspořádaly v učebně biologie setkání zájemců o jejich cestovatelsko-biologické dobrodružství v Bulharsku. Zúčastnily se totiž výpravy s biology - vysokoškoláky do odlehlých bulharských míst, aby tam pozorovaly tamní faunu a flóru. Dozvěděli  jsme se o tom, jak Julča a Terka přežily setkání se zmijí růžkatou, o jejich nocování v mrazu v nadmořské výšce  2450 m, kde už si je z výšky vyhlíželi supi, a také jak se koupaly v termálním jezírku... Naštěstí se všem nástrahám bulharské divočiny ubránily a ještě si přivezly biologické suvenýry, které při přednášce popisovaly. Své vyprávění  doplňovaly zajímavými fotkami. Děkujeme Terce a Julče za hezké a zajímavé odpoledne.

  Více
 • Podle platných opatření musí ve školní jídelně omezit počet stolů zhruba na polovinu a do budovy pustí pouze přesný počet lidí na počet židlí. To znamená, že zbytek strávníků bude muset čekat venku a dovnitř budou další osoby vždy vpuštěni až poté, co někdo budovu opustí. Z toho důvodu jsme museli provést úpravu rozvrhu tak, aby se strávníci v danou dobu před jídelnou neshromažďovali ve velkém počtu a stihli se v přestávce na oběd do jídelny dostat během 4., 5., 6. nebo 7. hodiny. Tím ovšem dosud platný rozvrh zaznamenává na příštích 14 dní hodně změn k horšímu!  Prosíme, věnujte změnám pozornost. Jídelna i vedení školy se omlouvají za způsobené komplikace, které toto opatření vyvolává.

  Upravený rozvh tříd naleznete zde.

  Více
 • V nakladatelství Knihy Dobrovský vyšla 25.9.2020 naší studentce Patricii Horové z kvinty povídka, ve které vystupuje Kamila Dřevikovská. Kdopak byl pro tuto postavu asi inspirací? Do povídky se vešla i chemická rovnice kyanidu draselného při kynutí těsta a plno historických postav. Přesvědčte se sami https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/kdo-ceka-na-obzoru-277388838

  Autorce povídky gratulujeme k úspěchu a obdivujeme její spisovatelské schopnosti!

  Více
 • Výsledky voleb do školské rady 2020:

  Za zástupce pedagogů byli zvoleni:

  • Mgr. Kamil Dřevikovský
  • Mgr. Miroslava Sekyrková

  - prvním náhradníkem je Dr.rer.nat. Michal Kočer

   

  Za zástupce zletilých žáků a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

  • Roman Bauer
  • Marta Píchová

  - prvním náhradníkem je Hana Štěpánková

  Více
 • V září 2020 byly do knihovny u kabinetu českého jazyka (1. patro) zakoupeny tyto knihy:

  E. Bass, Klapzubova jedenáctka (3 kusy)

  F. Halas, Torzo naděje (3 kusy)

  J. Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka (2 kusy)

  H. Mornštajnová, Tiché roky (2 kusy)

  G. Orwell, 1984 (3 kusy)

  W. Styron, Sophiina volba (1 kus)

  Knihy je možno si zapůjčit v kabinetu čj.

  Více
 • Naše škola se zařadila do sítě škol, které pracují s žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet spoluúčast žáků na dění ve škole i mimo ni. Aby u nás mohl žákovský parlament vzniknout, budou muset proběhnout volby. Předchází tomu debaty ve třídách o tom, jaký význam bude mít žákovský parlament pro Jírovcovku, kdo by v něm chtěl pracovat a zda si od ostatních získá důvěru, aby mohl svou třídu v parlamentu zastupovat. V příloze najdete podrobnosti o volbách, které budou probíhat v posledním zářijovém týdnu. Začátkem října žákovský parlament slavnostně vyhlásíme.

  Více
 • Pozvánka nejen pro přátele biologie!

  Ve středu 16. 9. od 15:00 proběhne v učebně biologie hodinové povídání našeho absolventa Lukáše Fiedlera, vynikajícího mladého biologa studujícího nyní v zahraničí na univerzitě v Cambridge. Přednáška bude na téma CRISPR, což je složka bakteriální imunity a především je to neuvěřitelně efektivní a mocný nástroj pro genové manipulace, modifikace DNA organismů, genovou terapii, výzkum... Přijďte, bude to stát za to! Klidně přiveďte kohokoli, kdo by to rád slyšel.  

  A co dělal Lukáš o prázdninách? 

  Lukáš Fiedler má za sebou první rok studia Natural Sciences na University of Cambridge. V létě si chtěl vyzkoušet výzkumnou práci a stal se jedním z 6 stážistů v MRC London Institute of Medical Sciences. 8 týdnů zde pracoval v rámci „Reprogramming and Chromatin Group“ Petry Hájkové.

  Více
 • V letošním roce proběhnou volby do školské rady. Volby měly původně proběhnout v červnu 2020, ale vzhledem k uzavření škol se přesunuly na podzim 2020, kdy proběhnou ve zkrácených termínech.

  Volby do školské rady proběhnout v pondělí 21. 9. 2020 od 9:00 do 15:00 hodin. Volit se bude ve sborovně školy.

  Kandidáti do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků (v abecedním pořadí) :

  • Bauer Roman
  • Píchová Marta
  • Štěpánková Hana

  Kandidáti do školské rady za pedagogický sbor (v abecedním pořadí):

  • Dřevikovský Kamil
  • Kočer Michal
  • Mylerová Kateřina 
  • Sekyrková Miroslava

  Harmonogram voleb:

  • pondělí 7. 9. 2020 - shromážnění k volbám do školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky (v budově školy, učebna 115, od 16:00)
  • pátek 11. 9. 2020 - mezní termín pro dodání lístků s návrhy kandidátů do školské rady, zveřejnění seznamů kandidátů
  • pondělí 21. 9. 2020 - volby do školské rady gymnázia

  Složení školské rady:

  Školská rada Gymnázia Jírovcova má celkem 6 členů: 2 zástupce pedagogického sboru, 2 zástupce zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků a 2 zástupce zřizovatele.

  Činnosti školské rady:

  a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

  d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

  Více
 • Ve dnech 12.-14. července 2020 ( v době, kdy měla probíhat mezinárodní MO)se konal 1. ročník soutěže CMC (The Cyberspace Mathematical Competition). Zúčastnil se ho i Jonáš Havelka, letošní maturant. To, jak významně přispěl k úspěchu českého týmu v silné mezinárodní konkurenci najdete o Jonášovi zde. Gratulujeme a přejeme úspěšné studium na univerzitě!

  Více
 • Jak vlastně skončil  69. ročník Matematické olympiády?

  V důsledku situace vyvolané epidemií COVID-19 byla zrušena bez náhrady okresní kola kategorií Z6, Z7, Z8 a krajské kolo kategorie Z9..Ale krajská  kola kategorií B a C proběhla nakonec formou náhradních internetových soutěží v sobotu 20. června 2020. A matematici z Jírovcovky zabodovali: 

  V kategorii B získali pro naši školu Martin Červený 2. místo a Ladislav Nagy 3. místo. V kategorii C byl Šimon Kubeš druhý a Václav Bauer třetí. Gratulujeme!!

  Moc děkujeme také dalším studentům, kteří soutěžili a nevedli si vůbec špatně: Jakub Kružberský (6. místo), Tomáš Alexa (9. místo) v kategorii B. Za kategorii C online soutěžili kromě medailistů také Tadeáš Grabic (5.), Daniel Gribbin (6.), Jan Stejskal (9.), Nela Vítů (11.).

  Více