Souhrnné informace k situaci kolem COVID-19

1) Výuka a maturitní zkouška

Výuka probíhá distanční formou přes Moodle: http://www.gymji.cz/moodle
- zde nalezne veškeré pokyny k přihlášení a návod, jak s Moodlem pracovat
- pokud byste měli s přihlášením problémy, kontaktujte nás na emailech kocer@jirovcovka.net, iveta.nagyova@jirovcovka.net nebo kavrik@jirovcovka.net

Maturitní zkouška
rozhodujícím datem pro konání nebo nekonání maturitní zkoušky je 1. 6. 2020
- pokud budou školy otevřeny do 1. 6. 2020, proběhnou maturity nejdříve za 21 dní od otevření
- budou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka
- didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky proběhnou
- pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6. 2020, budou se známky z maturit udělovat dle předchozích známek na vysvědčení

2) Přijímací řízení 
- přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní od obnovení výuky ve školách, termín stanoví MŠMT
- pozvánku, ve které se dozvíte veškeré potřebné informace dostanete nejpozději 5 dní před konáním přijímací zkoušky
- přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu
- žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
- v letošní roce nebude možné odvolání proti nepřijetí - školy budou automaticky oslovovat všechny uchazeče "pod čarou" podle toho, jak se bude pořadí posouvat. Technicky tak nepřijde uchazeč o možnost "se odvolat", pouze bude méně administrativních kroků
- bude zkácena doba na odevzdání zápisového lístku na 5 dní
- podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

3) Ošetřovné pro rodiče našich žáků
- aktuální informace naleznete na webových stránkách české správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu)
- pokud chcete požádat o ošetřovné, kontaktujte nás na telefonním čísle 774 206 246

 

 

JAK NAŠI STUDENTI A ABSOLVENTI POMÁHAJÍ

Dobrý den, odpovídám Vám na Váš poslední příspěvek ve skupině Gymji. Věnuji se charitě delší dobu a těším se na fotky/příspěvky ostatních jak šijí a pomáhají. Poslala bych Vám fotku jak pomáhám ale teď jenom volám seniorům co si potřebují popovídat- tak nevím jak bych to udělala. Teď je nejdůležitější řídit se heslem ,,pomáhat je normální". Snad se vrátíme brzy do školy. S pozdravem, Studentka Jírovcovky, která si nepřeje být jmenována

Klárka Pešlová šije s maminkou roušky a už jich vyexpedovaly na různá potřebná místa šedesát (19.3.)

Náš absolvent Fanda Nuc napsal: moje mamka Ivana už od pondělí prakticky nespí, bráchové Václav a Kryštof a naši kamarádi David Mulica, Tereza Kučerová, Sirja Biswakarma,  Valerya Grechko a Barbora Dobřemyslová  ale i další už zvládli vydat přes 700 roušek, přičemž mají na zítra (21.3.)  připraveno 200 polotovarů čekajících na poslední krok výroby

Děkujeme! 

Přidejte se, dejte o sobě taky vědět

Mimořádná výuka

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel školy o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání. Prezenční výuka nebude probíhat.

Jelikož je během platnosti nařízení žákům zakázaný vstup do budovy školy bude výuka probíhat on-line v e-learningovém prostředí Moodle. (www.gymji.cz/moodle). 
Podrobnější informace o přihlášení do systému studenti a učitelé školy naleznou na přihlašovací stránce e-learningového prostředí. 

Prosíme studenty, aby svůj přistup do systému otestovali tak, aby v týdnu od 16.března mohla výuka probíhat v maximálním možném rozsahu. V případě jakýchkoli problémů s on-line výukou se, prosím, obracejte na správce systému p.uč.Michala Kočera či p.uč. Ivetu Nagyovou. 

 

Perfektně konverzujeme ve španělštině

Ve čtvrtek 5. března 2020 se žáci našeho gymnázia opět zúčastnili krajského kola konverzační soutěže ve španělském jazyce. Výborně nás reprezentovala Zdeňka Berkovcová z oktávy, která obsadila 2. místo. Ve stejné kategorii obsadil Kryštof Konečný 4. místo.

Soutěže se také poprvé zúčastnily naše studentky třetího ročníku, Kateřina Macasová (4. místo) a Kristýna Rossmüllerová (11. místo). Všem zúčastněným gratulujeme!

Úspěch v recitační soutěži

V úterý 10. března 2020 se uskutečnila recitační soutěž Vrbenský rohlík, kterou pro českobudějovická gymnázia tradičně pořádá ČAG.

Naši školu reprezentovalo 11 soutěžících, kteří získali šest vrbenských rohlíků za 1. až 3. místa a dvě další čestná uznání. V kategorii tercie, kvarta obsadil 3. místo Michal Kalina z tercie Patricie Horová z kvarty získala čestné uznání. V kategorii vyšší gymnázium získala 2. místo Kačka Malá ze septimy a o 3. místo se podělili Zuzka Čermáková z 2. A a Kuba Macura ze 3. A. V kategorii recitace vlastní tvorby zvítězila Kačka Malá ze septimy a na 3. místě skončila Katka Macasová ze 3. B. Čestné uznání v této kategorii získala Klára Anna Keclíková z 1. A. Se ctí se soutěže ještě zúčastnily Rozálie Junková z kvarty, Bára Pártlová z 2. A, Sára Čadová a Terka Pixová ze 3. A.

Vůbec nejúspěšnější účastnicí celé soutěže se stala Kačka Malá, která jako jediná získala ocenění ve dvou kategoriích.

Soutěže se zúčastnilo 36 soutěžících z pěti gymnázií. Celá soutěž probíhala v příjemné atmosféře a byla pro nás velmi inspirativní. 

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali přípravě na soutěž. Všichni jste dali do svého výkonu kus srdce - a to je nejdůležitější. Marie Valtrová

Lyžařský kurz 2020

Ve dnech 2. 3. - 6. 3. 2020 se žáci 2. E a 1. A zúčastnili lyžařského kurzu v rakouské oblasti Ski Amadé. Sněhové podmínky byly k lyžování jako stvořené, počasí proměnlivé, od slunečného přes oblačné až po deštivé. Všichni účastníci se zdokonalili ve svých lyžařských dovednostech a vyzkoušeli si lyžování na různě obtížných sjezdovkách. Těší nás, že se kurz líbil, obešel se bez zranění a proběhl ke všeobecné spokojenosti

Ocenění za Juvenes Translatores naší studentce

Dne 3.3. 2020 proběhla na našem gymnáziu malá slavnost spojená s oceněním naší studentky Kateřiny Malé za skvělý překlad v soutěži Juvenes Translatores. Poté, co jsme v předchozích 2 ročnících zvítězili, letos Kačka Malá ze 7.E získala čestné uznání za jeden z 5 nejlepších překladů. Katka obdržela odměnu od vedoucí informačního střediska Europe Direct ČB z rukou paní Hocke a malý dárek od ředitele školy pana Kavříka. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme příjemné chvíle u hrátek se slovy.

Tisknu, tiskneš, tiskneme ?

Vypadá to jako trouba nebo mikrovlnka, ale není to ani jedno. Ve středu se na Jírovcovce v každém poschodí objevily podivné skříňky s okýnkem. Jsou to 3D tiskárny. Nějaké už ve škole v laboratoři 3D tisku máme, ale tyto čtyři nové jsou modernější 3D tiskárny "be3D eDee" a budou studentům i učitelům k dispozici volně na chodbách. Poskytla nám je firma Ysoft (www.ysoft.com). Zatím pracují v testovacím režimu pod dohledem učitelů a studentů informatiky. Ti je v rámci hodin informatiky učí tvorbu 3D objektů vhodných pro tisk. Ke zvládnutí 3D tisku pomocí "eDee" není zapotřebí žádných speciálních dovedností. Stačí znalost běžné práce s osobním počítačem. Inteligentní software tiskárny eDee poskytuje podrobné instrukce, upozornění a náhledy. Tak jsme moc zvědaví, jaké umělecké i praktické předměty na nich naši žáci vyrobí.

Úspěch studentů v ZEMĚPISNÉ olympiádě.

V okresním kole ZO reprezentovalo naši školu 5 studentů. Všichni zaslouží za svá umístění velikou pochvalu. V kategorii A obsadil 2. místo Jáchym Řehounek, v kategorii B zvítězila Šárka Litvínová, v kategorii C se umístil na 5. místě Ondřej Suchan a v kategorii D zvítězil Martin Liďák a 3. místo vybojoval Daniel Gribbin. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím do krajského kola budeme držet palce. 

Každý má na něco talent...

Jen je třeba zjistit co nás baví a v čem vynikáme a pak své nadání rozvíjet a uplatnit. To se podařilo v roce 2019 mnoha našim studentům. Někteří z nich za to byli nominováni do soutěže Talent Jihočeského kraje 2019 a v úterý 25. 2. za své výsledky byli oceněni drobnými upomínkovými předměty v českobudějovické koncertní síni Otakara Jeremiáše. Za rok 2019 bylo oceněno přes 60 jednotlivců. Za Jírovcovku obdrželi ocenění:

Kategorie přírodovědná, podkategorie mladší žáci:1. místo: Hubert Štěpánek a 2. místo: Monika Králová 

Kategorie přírodovědná, podkategorie starší studenti:1. místo: Jonáš Havelka  a 3. místo: Tereza Maxerová 

Kategorie humanitní, podkategorie starší studenti: 2. místo: Markéta Sahanová  a 3. místo: Pavel Šindelář 

Kategorie všestranná, podkategorie mladší žáci:2. místo: Kateřina Kozáková 

Mezi našimi studenty je také mnoho hudebně nadaných, kteří svůj talent rozvíjejí v ZUŠ. Oceněni byli v kategorii hudební za mladší žáky Barbora Duníková a za starší studenty Lukáš Hart, oba získali 2. místo. Do soutěže je nominovaly jejich ZUŠ.

U všech oceněných si na Jírovcovce vážíme toho, že nenechávají svůj talent "ležet ladem" a zdokonalují se v tom, co je baví a v čem jsou dobří. Děkujeme jim, že zároveň reprezentují i naši školu. Víme, že bez píle a vytrvalosti se to neobejde.

Přejeme všem našim žákům, aby v sobě objevili to, v čem jsou lepší než ostatní, a aby se jim ten jejich talent dařilo uplatnit.

Více informací o předávání ocenění najdete na :https://www.ddmcb.cz/new/18690/

Skvělé výsledky v anglických soutěžích!

Letos máme opravdu velkou radost z několika úžasných úspěchů našich žáků v anglických soutěžích!

Karolína KUČEROVÁ vyhrála okresní kolo konverzační soutěže ve své kategorii, Daniel SÝKORA se umístil na skvělém 3.místě ve své kategorii a v nejvyšší kategorii naše 2 studentky zazářily - Kateřina MALÁ obsadila 2.místo, to znamená postup do krajského kola, a Kateřina MACASOVÁ obsadila krásné 5. místo

Navíc již výše zmíněná Kateřina MALÁ bude oceněna čestným uznáním za svůj výborný překlad v jazykové soutěži Juvenes Translatores, neboť její práce byla vyhodnocena jako jedna z 5 nejlepších. 

Všem vám moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů i dále! 

Programováním k úspěchu

V lednové matematické krasojízdě našich studentů (výsledky jsou však zveřejněné až v únoru) pokračují v kategorii P krajského kola matematické olympiády maturanti Jonáš Havelka 1. místem a Jakub Ambroz 2. místem.
Blahopřejeme a oběma přejeme úspěšné algoritmy v celostátním kole!!!

Volba krále majálesu 2020

Dnes rozhodnuto! Za účasti davů  "poddaných" předal loňský král majálesu Tomáš Fišer královskou korunu Ondrovi Lipoldovi - kandidátovi Jírovcovky na titul "král majálesu 2020"  a popřál mu za nás všechny hodně štěstí v májovém finále. Všichni mu budeme držet palce. Zároveň ale vyzýváme současné spoluorganizátory Českobudějovického majálesu z naší školy, aby aktivně dohlíželi na to, aby byla volba ve stylu fair play a discipliny, které o vítězi budou rozhodovat, měly dostatečně měřitelnou hodnotu! Děkujeme všem organizátorům "februálesu" za zorganizování soutěže a s ní spojené příjemné zábavy a všem odvážným třídním králům a královnám za účast! A také všem, kteří se zúčastnili konečného hlasování. Ať žije král Jírovcovky Ondra L!

Jak rozbít jádro?

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 navštívili studenti 4. E Jadernou elektrárnu Temelín. Jejich prohlídka začala v infocentru, kde v kinosále zhlédli video ukazující jednotlivé části elektrárny, štěpení atomů, či postupné objevování atomu a jeho vlastností. Měli možnost prohlédnout si mlžnou komoru (zviditelnit tak neviditelné kosmické záření). Poté se přesunuli do simulátoru blokové dozorny, kde sledovali zaměstnance při tréninku různých situací, které by je mohly potkat v běžném provozu. 
Na konci exkurze dostali rozchod na infocentru, kde si mohli přečíst další informace o elektrárně, nastavit výkon reaktoru. Někteří návštěvu pojali zodpovědně a přišli v barvách obleků do reálného provozu.

Úspěchy v FO kategorie A

Od 25. do 28. 2. proběhne ve Slaném celostátní kolo Fyzikální olympiády, jako už tradičně s naší účastí. Postoupili do něho Jaroslav Scheinpflug ze 4.A, druhý z krajského kola a Jonáš Havelka z oktávy, který v krajském kole obsadil třetí místo.
Gratulujeme jim k úspěchu v krajském kole a přejeme hodně úspěchů do kola celostátního.

Sedm úspěšných v MO kategorie A

V nejvyšší kategorii matematické olympiády po celostátní koordinaci máme další skvělé výsledky. Hned 7 našich studentů se zařadilo mezi 13 úspěšných krajských řešitelů. Konkrétně Jonáš Havelka obsadil 1. místo, Matouš Vondrášek 3. místo, druháci Ladislav Nagy čtvrté a Martin Červený páté místo, Jakub Ambroz, pak losované osmé a septimáni Petr Augustin a Vojtěch Bauer po řadě desáté a jedenácté místo.

Děkujeme, blahopřejeme a Jonášovi držíme palce do celostátního kola!!!

Přírodovědná exkurze

Studenti třetích ročníků navštívili dva ústavy Univerzity Karlovy. Na Matematicko - fyzikální fakultě jsme viděli neviditelné elektromagnetické záření a naučili se vypalovat cédéčka. V budově Přírodovědecké fakulty ve Viničné ulici se nachází Hrdličkovo muzeum člověka. Přehled vývoje člověka mezi kostrami a lebkami zaujal. Hitparádu exponátů ovšem vyhrála mumie, a že jich tam je!

http://muzeumcloveka.cz/cs/  

 

Chemiklání 2020

V pátek 7. 2. 2020 se dva týmy našich chemiků vypravily do Pardubic, kde probíhal již 5. ročník týmové soutěže Chemiklání. Celkem se na Univerzitě Pardubice sešlo více jak 70 středoškolských týmů, aby poměřilo své chemické znalosti. Naši žáci byli vybaveni dobrou náladou a spoustou moudrých knih, a tak se odhodlaně pustili do luštění rovnic, výpočtů a dalších chemických tajemství.

Máme velkou radost, že náš mladší tým ve složení Terezka Kučerová, Terezka Maxerová, Petr Kalina (všichni 6.E), Tadeáš Grabic a Tomáš Dvořák (1.A) obsadil v silné konkurenci skvělé 3. místo. Neztratili se ani starší (Dan Šlemar, Tomáš Mašek, Jan Čada, Jakub Macura a Ondřej Šimeček), kteří si domů přivážejí 7.-8. místo.

Našim chemikům moc gratulujeme! Jsme na vás pyšní!

https://cs-cz.facebook.com/soutezupce/

Společenské vědy interaktivně ve spolupráci s Teologickou fakultou JČU

V rámci výuky světových náboženství v sekundě k nám do školy zavítali Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. a Václav Peltan z teologické fakulty JČU, kteří studentům velice zajímavou a interaktivní formou přiblížili hlavní myšlenky islámu. Studenti si mohli prohloubit své znalosti z dějepisu, zeměpisu a výchovy k občanství a prohlédnout si věci, které každý muslim ke svému vyznání víry denně potřebuje.

Předání ocenění za překladatelskou soutěž

Dne 3.3.2020 proběhla na našem gymnáziu malá slavnost v souvisloti s překladatelskou soutěží Juvenes Translatores. Poté, co jsme v předchozích 2 ročnících této soutěže zvítězili, letos získala Kateřina Malá ze 7.E čestné uznání za jeden z 5 nejlepších překladů. Malou odměnu obdržela Katka z rukou vedoucí informačního centra Europe Direct Č.B. paní Ing.Hocke a malý dárek za školu obdržela od pana ředitele Mgr.Kavříka. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další příjemné chvíle u hrátek se slovy! 

Beseda s absolventy - 3.2.2020

Dnes 3.2.2020 jsme opět po roce uspořádali besedu s bývalými absoltventy pro současné maturitní ročníky. Byli jsme nadšeni z velké účasti, sešlo se nám rekordních 50 absolventů! Moc děkujeme, že si na nás udělali čas a přišli s námi strávit dopoledne, podělit se o své zkušenosti spojené s životem vysokoškoláka. Je skvělé vidět, že se k nám naši studenti rádi vracejí, i když již třeba několik let studují na VŠ. Všechny cenné informace, o něž se s námi podělili, jistě mohou velmi pomoci studentům, kteří se snaží udělat nyní tu správnou volbu a rozhodují se, kam budou po gymnáziu dále směřovat. Ještě jednou všem moc díky a hodně štěstí do života přeje K. Mylerová!

Naši úspěšní v FO

Koncem ledna se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E a F. Naši studenti z tercie a kvarty zkřížili  své školní zbraně - tužky a pravítka - se svými vrstevníky. V obou kategoriích dosáhli výborných výsledků, stali se úspěšnými řešiteli.  

V kategorii F se na 1. místě umístil Jan Bauer, jen o půl bodu a pomocné kritérium skončil třetí Hubert Štěpánek, podobně na 5. místě Jáchym Předota

V kategorii E se na 2. místě s plným počtem bodů umístil  Jan Koška, na 3 místě Monika Králová a na 5. místě  Zuzana Mašková. Úspěšné kvartány čeká postup do krajského kola.

 Všem soutěžícím gratulujeme.

Zahájení sezóny MO 2020

Studenti naší kvarty zahájili úspěšně matematickou sezónu. Po domácím kole polovina třídy tj. 15 postoupilo do okresního kola a 6 z nich se stalo úspěšnými řešiteli  – Jan Koška a Monika Králová obsadili dělené 2. - 5. místo, Sebastián Holek 6. místo, poté opět dělené 12. - 14. místo získali Terezie Norková a David Smažík a těsně za nimi Zuzana Mašková 15. místo.

K úspěchu a vzorné reprezentaci  školy blahopřejeme a budeme držet palce postupujícím do krajského kola!

Workshop na LF1 UK

Jaké je to být medikem si na jeden den mohli vyzkoušet studenti biologického semináře 3. ročníků. V úterý 28. 1. se vypravili na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (LF1 UK), aby si v rámci praktických cvičení z biomedicíny ověřili, jak funguje dialýza či odhadili, kterým jedem se mohl pacient otrávit. V laboratoři strávili pod odborným vedením skoro 3 hodiny, experimentovali, zkoušeli, pátrali a seznámili se s různými technikami chromatografie a dalších analytických metod.

Na chvíli se tak stali vědci a detektivy a celý den na medicíně si užili na 100%.

Best in English - patříme k nejlepším - umístění naší školy ve světě!

Minulý týden byly konečně zvěřejněny všechny detailní výsledky škol, které se zúčastnily anglické online soutěže Best in English 29.11.2019. Naši žáci podali skvělý výkon a kromě úžasného umístění Pavla Šindeláře, který je 4.nejlepší student v republice, získala naše škola 1.místo v Jihočeském kraji, 14.místo v České republice a 39.místo na světě! Jsme pyšní na naše šikovné angličtináře! Děkujeme! 

Kateřina Mylerová

17 maturantů složilo certifikát z AJ!

Skládání certtifikátů FCE a CAE se pro naše studenty stalo již běžným standardem. Možnost uplatnit jeden z těchto dvou certifikátů jako náhradu školní maturity z angličtiny ještě více studentů motivuje k přípravě a složení této mezinárodně uznávané zkoušky. Mezi další výhody získání těchto diplomů patří např.získání bodů při přijímacím řízení na některé VŠ, nebo možnost vycestovat za studiem do ciziny v rámci projektu Erasmus. Již mnoho let mají žáci na naší škole možnost navštěvovat nepovinný seminář, kde se připravují na tyto certifikáty, docházet může kdokoli, i ten, kdo má zájem na sobě pracovat, rozšiřovat si znalosti angličtiny, nevyžadujeme po všech studentech, kteří se na tuto přípravu nahlásí, aby některou ze zkoušek absolvovali, jako to mají jiné střední školy. Máme to nastavené tak, že nikoho nenutíme, pokud se rozhodnou zkoušku dělat, dostanou informace, kde je to možné, a sami si zvolí, kde zkoušku absolvují, a nahlásí se individuálně.

Současný stav z řad maturantů (2 tříd) je 13 úspěšně absolvovaných FCE a 4 úspěšně absolvované CAE certifikáty!

Všem velice blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Kateřina Mylerová

Naživo v ČT u Václava Moravce

V úterý 14. ledna se několik studentů našeho gymnázia zúčastnilo přímého přenosu diskusního pořadu Fokus Václava Moravce, na který byla naše škola pozvána. Nejprve jsme v odpoledních hodinách dostali příležitost podívat se do budovy zpravodajství České televize na Kavčích horách a nahlédli jsme tak do vysílacích studií, newsroomu i režie veřejnoprávního zpravodajského kanálu. Následně jsme se přesunuli na místo přenosu, do Zbraslavského zámečku, a po komentované prohlídce kostela sv. Jakuba jsme již zamířili do sálu na debatu Chudá bohatá planeta. Hosty večera byli ekonomové, polární ekoložka, genetik, evangelický kněz či lékařka, která působila v několika misích na Blízkém východě. V závěru pořadu jsme též dostali možnost zaskočit některého z nich zaskočit složitou otázkou. Děkujeme panu Moravcovi za pozvání a paní učitelce Opekarové za zprostředkování tohoto zážitku a příjemný doprovod. Zapsal Tomáš Brabec. Pro všechny, kteří neměli možnost pořad vidět v přímém přenosu je tu jeho záznam: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11054978064-fokus-vaclava-moravce

 

 

 

Vánoční bazar 2019

Zveme rodiče i prarodiče na náš vánoční bazar, který velmi pečlivě připravuje naše 3.B! Přijďte se podívat na naše stánky, nakoupit poslední dárečky a ochutnat punč. Začínáme ve čtvrtek 19.12. ráno okolo 9.hodiny, cca ve 12 končíme. Tentokrát půjde výtěžek na pomoc starouškům v domově důchodců, hned zítra odpoledne je navštívíme. Těšíme se na viděnou a děkujeme za Vaše příspěvky. K.Mylerová, H.Vítová

Ptačí hodinka

Výtvarnou prací žáků druhých ročníků si připomínáme, že v Česku proběhne v pořadí druhé  sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý, tedy i naši žáci .

Podobně sčítají ptáky určitě nejen dospělí, ale i děti v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích.

Best in English - patříme k nejlepším!

Soutěž Best in English o nejlepší angličtináře v Evropě se konala 29.11.2019. Zúčastnilo se asi 40 našich nejlepších angličtinářů a opět se jim podařilo dostat se mezi nejlepší v Evropě! Náš maturant Pavel Šindelář získal 4.místo ze všech zúčastněných studentů z ČR a 13. místo z přibližně 16 tisíc studentů z 25 zemí Evropy! Z takového úspěchu jsme nadšeni, Pavlovi velice gratulujeme a děkujeme za tak skvělou reprezentaci naší školy! 

K.Mylerová

Exkurze do Drážďan

13. prosince jsme se již v tradičním složení tříd 3.A a 7.E společně vydali za vánočními trhy. Po předchozích zážitcích z Vídně a Mnichova nás cesta zavedla do adventně naladěných Drážďan.

Nejprve jsme ale navštívili zámek Moritzburg, který je známý především díky filmu Tři oříšky pro Popelku. I my jsme nalezli pověstný nezbedný střevíček na schodech zámku. Pak už jsme zamířili přímo do centra Drážďan, kde nám paní průvodkyně Uhlig ukázala krásy malého, ale útulného centra saské metropole, mezi které patří Zwinger, Semperoper či Frauenkirche. Zajímavým poznatkem byl i rychlý průlet historií města, kdy jsme se dozvěděli o následcích bombardování za 2. světové války. Naší další zastávkou bylo Muzeum hygieny, které se věnuje tématům, jakými je např. lidské tělo, sexualita, viry, ale i vliv stravy. V podvečerních hodinách jsme se věnovali nákupům, prohlídce dalších z celkových 13 drážďanských vánočních trhů nebo jiným zajímavostem. 

Děkujeme učitelskému sboru za skvělou exkurzi a doufáme, že příští rok opět vyrazíme za předvánoční atmosférou.

Autor textu: Tomáš Brabec

Překladatelská soutěž Juvenes Translatores opět u nás

Ve čtvrtek 21.11.2019 se díky šťastnému losu mohla opět uskutečnit překladatelská soutěž JUVENES TRANSLATORES, pořádaná EU. Za školu smělo soutěžit bohužel jen 5 studentů narozených v roce 2002, dva si to zkusili mimo soutěž. Novinkou letos bylo překládání na počítači. Držíme palce. Třeba se někomu ze soutěžících podaří navázat na předloňské a loňské vítězství.
Studentům a studentkám děkujeme a doufáme, že vás tato zkušenost příjemně obohatila.
 

ACHIEVE+ Erasmus+ Řecko

Od neděle 3. listopadu do soboty 9. listopadu absolvoval tým studentů z kvarty studijní pobyt na severu Řecka v rámci projektu Erasmus, aby poznal místní historické a kulturní památky. Za naši školu se exkurze zúčastnily Monika Králová, Ludmila Šnejdová, Martina Šťastná a Žaneta Znachorová, spolu s vyučujícími dějepisu a zeměpisu Kamilem Dřevikovským a Štěpánem Klučkou. Na programu byla prohlídka města Komotini nedaleko tureckých hranic, asi 250 km východně od Soluně, kde tým bydlel, a další dny pak výlety po památkách celého regionu. Mezi ty nejzajímavější patřilo zrenovované původní antické divadlo u Maroneie, archeologický areál starověkého města Filippoi nebo jádro starobylého přístavu Kavala s původní citadelou a římským akvaduktem.

ZÍTRA CELÁ ZEMĚ...

V pátek 15.listopadu se 8.E zúčastnila workshopu pořádaného organizací Post Bellum nazvaného ZÍTRA CELÁ ZEMĚ... aneb učení prožitkem. Třída se v rámci různých aktivit přenesla do listopadu 1989 a představovala žáky střední školy, kteří museli nejprve vyzdobit svou třídu tématickými nástěnkami odpovídajícími duchu té doby a vcítit se do identity konkrétního žáka i s jeho postoji často danými rodinnými poměry. Poté se setkali se studentkou z vysoké školy, která je přišla přesvědčit, aby se přidali ke stávkujícím vysokoškolákům a podpořili zhroucení komunistického režimu. Každý student se rozhodoval sám za sebe a vysvětloval proč ano, proč ne... a měnil nástěnky, názory a dobu jako takovou.

Besedy o událostech z roku 1989


V těchto dnech si připomínáme blížící se 30.výročí Sametové revoluce. Proto jsme v rámci dějepisu studentům zprostředkovali besedy s historiky spolupracujícími s Pamětí národa a Ústavem pro studium totalitních režimů. Mgr.Vladimír Hanáček povyprávěl o událostech vedoucích k pádu totalitního režimu a Mgr.Libor Svoboda, PhD. o totalitě jako takové, o praktikách Státní bezpečnosti i kuriózních útěcích přes hranice.

Z pohledu studentů: "Přednášky byly velmi poučné, líbilo se nám  zpracování, kdy jsme mezi výkladem mohli sledovat i záběry z rozhovorů s lidmi, kteří byli s režimem úzce spjati. Ať už to byl člen komunistické policie či lidé, kteří se režim snažili svrhnout. Bylo zajímavé pozorovat pamětníky s různými pohledy na určité události. Prohloubili jsme si obzory, ačkoliv jsme základní informace již  znali.  Program však obsahoval i řadu nových informací, o kterých se běžně nemluví, což bylo velmi přínosné."

Od mechaniky po temnou hmotu

Ve středu 2. 10. 2019 jsme se skupinou studentů z 2. A, 1. A a 1. B vyjeli vlakem na exkurzi do Prahy. Začali jsme na MFF UK, kde nás  doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. a RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. zábavnou formou seznámili s pokusy z mechaniky. Předvedli, jak nosit horké kafe na nosiči, aniž bychom ho vylili, otestovali náš smysl pro rytmus, pokud bychom jako Galilei neměli stopky. Ukázali nám, jak se dá krájet okurka bez prkýnka, nebo jak kvalitní plenkou zastavíme střelu ze vzduchovky a jak oklamat naše smysly.

Odpoledne exkurze pokračovala v Planetáriu hlavního města v nedaleké Stromovce. Počasí bohužel nevybízelo k procházce tímto parkem, foukal velký vítr a hustě pršelo. Pár nadšenců si vyzkoušelo repliku modulu Apolla 11, ve kterém  Aldrin a Armstrong přistáli před 50 lety na Měsíci. Těmto letům je věnována výstava před Planetáriem. V digitálním planetáriu zde promítají na největší plochu v ČR. Kromě živě komentované projekce noční oblohy jsme viděli pořad Záhada temné hmoty.

https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/ss_pokusy/ss_pokusy_foto.php#mechanika

https://www.planetum.cz/porad/zahada-temne-hmoty/

Kamil Lhoták a jeho svět

Žáci druhých ročníků navštívili v polovině září v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou výstavu Kamil Lhoták a jeho svět.

Zaujal je ale i Pasta Oner-jeden z nejvýraznějších současných umělců.

Sportovní kurz ve Slovinsku

Druhý týden školy žáci 3. A, 3. B a 7. E absolvovali sportovně turistický kurz po Slovinsku, Chorvatsku a Itálii.

V pondělí v brzkých ranních hodinách vyrazilo 67 studentů s pedagogickým doprovodem z Českých Budějovic směrem do Julských Alp. Po náročné jízdě autobusem, kterou většina výpravy strávila dospáváním po nezvykle brzkém vstávání, jsme se krátce po poledni ocitli na začátku první túry. Cesta začínala v údolí Planica, kterému dominují obrovské skokanské můstky a končila v sedle Vršič. Už při tomto výstupu během překonávání 700 výškových metrů někteří z nás začali chápat, že sportovní kurz rozhodně nebude snadný. Z Vršiče nás autobus odvezl do místa našeho ubytování v obci Bovec. V úterý byl v plánu náročný celodenní výstup do nadmořské výšky 2 244 m na horu Krn. Velice mile nás překvapilo, ve srovnání s předchozími kurzy, že téměř všichni studenti dosáhli cíle. Za toto vypětí se jim dostalo odměny v podobě krásného výhledu na okolní alpské vrcholy. Ve středu nás čekal největší zážitek zájezdu a to raftování na divoké řece Soča. Na vlastní pěst jsme si také vyzkoušeli krizové situace, které mohou při raftování v ledové Soči nastat. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na odpočinkový pobyt k moři do chorvatské Lanterny. Abychom zde jen tak nezaháleli, zahájili jsme čtvrteční den ranním výklusem okolo ubytovacího areálu. Počasí bylo slunné, moře teplé a spokojenost byla na místě. Po klidném čtvrtku u moře nastal poslední den výpravy a před návratem do naší milované vlasti jsme se ještě zastavili v Itálii na túru v oblasti Tarvisia, okolo neuvěřitelně čirých jezer Laghi di Fusine. Pak už jsme se těšili na návrat domů.

 

Celostátní Zlatá včela 2019

Na celostátním kole soutěže Zlatá včela, které probíhalo 7.- 9. 6. 2019 v Nasavrkách u Chrudimi, výborně reprezentovali náš včelařský kroužek Václav Bauer a Ludmila Šnejdová. Oba se nominovali do nejužšího výběru a po prozkoušení svých schopností na včelnici obsadili 2. a 4. místo z celkem 35 soutěžících.

Lída z 2. místa postupuje na mezinárodní včelařskou soutěž IMYB. Budeme jí držet palce, aby zabodovala stejně jako v celostátním kole.

Bronz na Evropské fyzikální olympiádě

Žák septimy Jonáš Havelka se výborným výsledkem v celostátním kole 
fyzikální olympiády kvalifikoval na Evropskou fyzikální olympiádu, která 
se konala letos od 31. května do 4. června v lotyšské Rize. Tam nám udělal 
radost ziskem bronzové medaile.

Stříbrná medaile z EUSA

Skvěle si vedli čeští středoškoláci na přírodovědné soutěži EUSO. Oba týmy vybojovaly pro Českou republiku stříbrné medailové pásmo. Máme velkou radost, že mezi reprezentanty měla díky Terezce Maxerové své zastoupení i Jírovcovka.

https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1856-euso-cesti-stredoskolaci-dvakrat-stribrni

Gratulujeme k výbornému výsledku  a děkujeme nejen za reprezentaci školy!

Nepřehlédněte

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel školy o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání. Prezenční výuka nebude probíhat.

Náhradní výuka probíhá on-line v e-learningovém prostředí Moodle, do kterého se studenti školy přihlašují stejnými jmény a hesly, která používají pro přihlášení do školní sítě. 

Během platnosti nařízení je žákům zakázaný vstup do budovy školy. 

Bližší informace je možné získat na telefonním čísle 774206246 nebo emailu kavrik@jirovcovka.net.

 

 

 

Aktuality

Novinky

 • 1) Výuka a maturitní zkouška

  Výuka probíhá distanční formou přes Moodle: http://www.gymji.cz/moodle
  - zde nalezne veškeré pokyny k přihlášení a návod, jak s Moodlem pracovat
  - pokud byste měli s přihlášením problémy, kontaktujte nás na emailech kocer@jirovcovka.net, iveta.nagyova@jirovcovka.net nebo kavrik@jirovcovka.net

  Maturitní zkouška
  rozhodujícím datem pro konání nebo nekonání maturitní zkoušky je 1. 6. 2020
  - pokud budou školy otevřeny do 1. 6. 2020, proběhnou maturity nejdříve za 21 dní od otevření
  - budou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka
  - didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky proběhnou
  - pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6. 2020, budou se známky z maturit udělovat dle předchozích známek na vysvědčení

  2) Přijímací řízení 
  - přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní od obnovení výuky ve školách, termín stanoví MŠMT
  - pozvánku, ve které se dozvíte veškeré potřebné informace dostanete nejpozději 5 dní před konáním přijímací zkoušky
  - přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu
  - žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
  - v letošní roce nebude možné odvolání proti nepřijetí - školy budou automaticky oslovovat všechny uchazeče "pod čarou" podle toho, jak se bude pořadí posouvat. Technicky tak nepřijde uchazeč o možnost "se odvolat", pouze bude méně administrativních kroků
  - bude zkácena doba na odevzdání zápisového lístku na 5 dní
  - podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

  3) Ošetřovné pro rodiče našich žáků
  - aktuální informace naleznete na webových stránkách české správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu)
  - pokud chcete požádat o ošetřovné, kontaktujte nás na telefonním čísle 774 206 246

   

   

  Více
 • Chodíte na nižší gymnázium nebo máte sourozence ve věku 6-14 let? S CTM-ACADEMY mají žáci základních škol a odpovídajících tříd nižšího gymnázia nyní možnost zdarma se účastnit akcí, které se dříve , když se mohlo ven, konaly v Praze a jen v sobotu. Teď nemusíte nikam jezdit. a čekat až na sobotu. Tak se zde přihlaste a pak nám dejte vědět, jak se vám to líbilo.

  Více
 • Informace k situaci kolem onemocnění COVID-19

  - přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní od obnovení výuky ve školách, termín stanoví MŠMT
  - pozvánku, ve které se dozvíte veškeré potřebné informace dostane nejpozději 5 dní před konáním přijímací zkoušky
  - přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu
  - žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
  - v letošní roce nebude možné odvolání proti nepřijetí - školy budou automaticky oslovovat všechny uchazeče "pod čarou" podle toho, jak se bude pořadí posouvat. Technicky tak nepřijde o možnost "se odvolat", pouze bude méně administravních kroků
  - bude zkácena doba na odevzdání zápisového lístku na 5 dní
  - podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

   

   

   

  Více
 • Vážení uchazeči o studium,

  na základě dnešního vyjádření ministra školství si Vás dovoluji informovat, že jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve za 14 dnů od opětovného obnovení osobní přitomnosti žáků ve školách. Termín zkoušky bude pouze jeden a bude stanoven MŠMT. Kritéria přijímacího řízení se nemění. O dalším postupu Vás budeme informovat. 

  Vyjádření MŠMT k přijímacímu řízení: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

  S pozdravem a přáním pevného zdraví

  Pavel Kavřík
  ředitel školy

  Více
 • Milí maturanti, pokusím se shrnout závěry z tiskové konference MŠMT:

  rozhodujícím datem je 1. 6. 2020

  - pokud by byly školy otevřeny do 1. 6. 2020, proběhly by maturity za 21 dní od otevření

  - určitě budou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka

  - didaktické testy proběhnou, ale budou se opravovat na škole

  - pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6. 2020, budou se známky z maturit udělovat dle známek na vysvědčení (posledních 3 pololetí)

  Více
 • Dobrý den, odpovídám Vám na Váš poslední příspěvek ve skupině Gymji. Věnuji se charitě delší dobu a těším se na fotky/příspěvky ostatních jak šijí a pomáhají. Poslala bych Vám fotku jak pomáhám ale teď jenom volám seniorům co si potřebují popovídat- tak nevím jak bych to udělala. Teď je nejdůležitější řídit se heslem ,,pomáhat je normální". Snad se vrátíme brzy do školy. S pozdravem, Studentka Jírovcovky, která si nepřeje být jmenována

  Klárka Pešlová šije s maminkou roušky a už jich vyexpedovaly na různá potřebná místa šedesát (19.3.)

  Náš absolvent Fanda Nuc napsal: moje mamka Ivana už od pondělí prakticky nespí, bráchové Václav a Kryštof a naši kamarádi David Mulica, Tereza Kučerová, Sirja Biswakarma,  Valerya Grechko a Barbora Dobřemyslová  ale i další už zvládli vydat přes 700 roušek, přičemž mají na zítra (21.3.)  připraveno 200 polotovarů čekajících na poslední krok výroby

  Děkujeme! 

  Přidejte se, dejte o sobě taky vědět

  Více
 • Děkujeme všem našim současným i bývalým studentům, kteří se v mimořádné "koronavirové době" zapojili do dobrovolnické činnosti a pomáhají šít roušky, pomáhají seniorům, rodičům s hlídáním dětí, s doučováním... Moc si všech dobrovolníků vážíme. Ozvěte se nám, ať víme, co kdo konkrétně děláte. Pošlete fotky. Rádi vše zveřejníme.

  Máme radost i z toho, jak naši současní studenti zodpovědně přistupují k online studiu. Tento způsob výuky je ale nový i pro učitele, proto je důležitá oboustranná zpětná vazba. Jste-li jako žáci zavaleni učivem, máte pocit, že jste se v množství učení ztratili nebo že jste na to sami, nebojte se dát to nám, učitelům včas vědět. (Např. do komentářů na školním moodlu, mailem, na školní facebookovou skupinu, telefonicky.) Všichni se učíme, jak se s mimořádnou situací vyrovnat.  Hodně sil a přes závažnost situace pozitivní mysl přejeme všem žákům, pracovníkům i přátelům Jírovcovky.

   

  Více
 • Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel školy o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání. Prezenční výuka nebude probíhat.

  Jelikož je během platnosti nařízení žákům zakázaný vstup do budovy školy bude výuka probíhat on-line v e-learningovém prostředí Moodle. (www.gymji.cz/moodle). 
  Podrobnější informace o přihlášení do systému studenti a učitelé školy naleznou na přihlašovací stránce e-learningového prostředí. 

  Prosíme studenty, aby svůj přistup do systému otestovali tak, aby v týdnu od 16.března mohla výuka probíhat v maximálním možném rozsahu. V případě jakýchkoli problémů s on-line výukou se, prosím, obracejte na správce systému p.uč.Michala Kočera či p.uč. Ivetu Nagyovou. 

   

  Více
 • Ve čtvrtek 5. března 2020 se žáci našeho gymnázia opět zúčastnili krajského kola konverzační soutěže ve španělském jazyce. Výborně nás reprezentovala Zdeňka Berkovcová z oktávy, která obsadila 2. místo. Ve stejné kategorii obsadil Kryštof Konečný 4. místo.

  Soutěže se také poprvé zúčastnily naše studentky třetího ročníku, Kateřina Macasová (4. místo) a Kristýna Rossmüllerová (11. místo). Všem zúčastněným gratulujeme!

  Více
 • V úterý 10. března 2020 se uskutečnila recitační soutěž Vrbenský rohlík, kterou pro českobudějovická gymnázia tradičně pořádá ČAG.

  Naši školu reprezentovalo 11 soutěžících, kteří získali šest vrbenských rohlíků za 1. až 3. místa a dvě další čestná uznání. V kategorii tercie, kvarta obsadil 3. místo Michal Kalina z tercie Patricie Horová z kvarty získala čestné uznání. V kategorii vyšší gymnázium získala 2. místo Kačka Malá ze septimy a o 3. místo se podělili Zuzka Čermáková z 2. A a Kuba Macura ze 3. A. V kategorii recitace vlastní tvorby zvítězila Kačka Malá ze septimy a na 3. místě skončila Katka Macasová ze 3. B. Čestné uznání v této kategorii získala Klára Anna Keclíková z 1. A. Se ctí se soutěže ještě zúčastnily Rozálie Junková z kvarty, Bára Pártlová z 2. A, Sára Čadová a Terka Pixová ze 3. A.

  Vůbec nejúspěšnější účastnicí celé soutěže se stala Kačka Malá, která jako jediná získala ocenění ve dvou kategoriích.

  Soutěže se zúčastnilo 36 soutěžících z pěti gymnázií. Celá soutěž probíhala v příjemné atmosféře a byla pro nás velmi inspirativní. 

  Děkuji Vám za čas, který jste věnovali přípravě na soutěž. Všichni jste dali do svého výkonu kus srdce - a to je nejdůležitější. Marie Valtrová

  Více
 • Ve dnech 2. 3. - 6. 3. 2020 se žáci 2. E a 1. A zúčastnili lyžařského kurzu v rakouské oblasti Ski Amadé. Sněhové podmínky byly k lyžování jako stvořené, počasí proměnlivé, od slunečného přes oblačné až po deštivé. Všichni účastníci se zdokonalili ve svých lyžařských dovednostech a vyzkoušeli si lyžování na různě obtížných sjezdovkách. Těší nás, že se kurz líbil, obešel se bez zranění a proběhl ke všeobecné spokojenosti

  Více
 • Dne 3.3. 2020 proběhla na našem gymnáziu malá slavnost spojená s oceněním naší studentky Kateřiny Malé za skvělý překlad v soutěži Juvenes Translatores. Poté, co jsme v předchozích 2 ročnících zvítězili, letos Kačka Malá ze 7.E získala čestné uznání za jeden z 5 nejlepších překladů. Katka obdržela odměnu od vedoucí informačního střediska Europe Direct ČB z rukou paní Hocke a malý dárek od ředitele školy pana Kavříka. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme příjemné chvíle u hrátek se slovy.

  Více
 • Poslední únorový pátek proběhlo okresní kolo chemické olympiády kategorie D, kterého se zúčastnili naši žáci z tercie a kvarty Zuzana Mašková, Monika Králová, Jan Koška, Kateřina Kozáková, Kateřina Láníková, Jáchym Předota a Alena Siegelbauerová. Všichni byli šikovní a nejšikovnější z nich obsadili první tři místa: Zuzana Mašková- 1. místo, Monika Králová 2. místo, Jan Koška-3. místo. Gratulujeme a děkujeme žákům za reprezentaci školy, paní učitelce Sekyrkové za jejich skvělou přípravu!

  Výsledková listina

  Více
 • V rámci výuky angličtiny žáci tercie zpracovávali téma Remake obrazu. Z domácího úkolu se vyklubala díla tak kvalitní a nápaditá, že si zaslouží širší pozornost. Oceňujeme pečlivé zpracování, kreativitu i humor, s jakým žáci k úkolu přistoupili. Součástí tohoto příspěvku je i galerie žákovských prací, které jsou zveřejněné v původní autorské podobě.

  Více
 • V přiložených souborech najdete rozdělení žáků do dnů na profilové části a ústní části společné MZ.

   4.A maturuje v týdnu od 18. 5. 2020, 8E v týdnu od 25.5. 2020. Obě třídy zahajují maturitní týden obhajobami maturitních prací.

  Časový rozpis bude zveřejněn až po odevzdání jazykových certifikátů.

  Více
 • Vypadá to jako trouba nebo mikrovlnka, ale není to ani jedno. Ve středu se na Jírovcovce v každém poschodí objevily podivné skříňky s okýnkem. Jsou to 3D tiskárny. Nějaké už ve škole v laboratoři 3D tisku máme, ale tyto čtyři nové jsou modernější 3D tiskárny "be3D eDee" a budou studentům i učitelům k dispozici volně na chodbách. Poskytla nám je firma Ysoft (www.ysoft.com). Zatím pracují v testovacím režimu pod dohledem učitelů a studentů informatiky. Ti je v rámci hodin informatiky učí tvorbu 3D objektů vhodných pro tisk. Ke zvládnutí 3D tisku pomocí "eDee" není zapotřebí žádných speciálních dovedností. Stačí znalost běžné práce s osobním počítačem. Inteligentní software tiskárny eDee poskytuje podrobné instrukce, upozornění a náhledy. Tak jsme moc zvědaví, jaké umělecké i praktické předměty na nich naši žáci vyrobí.

  Více
 • V okresním kole ZO reprezentovalo naši školu 5 studentů. Všichni zaslouží za svá umístění velikou pochvalu. V kategorii A obsadil 2. místo Jáchym Řehounek, v kategorii B zvítězila Šárka Litvínová, v kategorii C se umístil na 5. místě Ondřej Suchan a v kategorii D zvítězil Martin Liďák a 3. místo vybojoval Daniel Gribbin. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím do krajského kola budeme držet palce. 

  Více
 • Jen je třeba zjistit co nás baví a v čem vynikáme a pak své nadání rozvíjet a uplatnit. To se podařilo v roce 2019 mnoha našim studentům. Někteří z nich za to byli nominováni do soutěže Talent Jihočeského kraje 2019 a v úterý 25. 2. za své výsledky byli oceněni drobnými upomínkovými předměty v českobudějovické koncertní síni Otakara Jeremiáše. Za rok 2019 bylo oceněno přes 60 jednotlivců. Za Jírovcovku obdrželi ocenění:

  Kategorie přírodovědná, podkategorie mladší žáci:1. místo: Hubert Štěpánek a 2. místo: Monika Králová 

  Kategorie přírodovědná, podkategorie starší studenti:1. místo: Jonáš Havelka  a 3. místo: Tereza Maxerová 

  Kategorie humanitní, podkategorie starší studenti: 2. místo: Markéta Sahanová  a 3. místo: Pavel Šindelář 

  Kategorie všestranná, podkategorie mladší žáci:2. místo: Kateřina Kozáková 

  Mezi našimi studenty je také mnoho hudebně nadaných, kteří svůj talent rozvíjejí v ZUŠ. Oceněni byli v kategorii hudební za mladší žáky Barbora Duníková a za starší studenty Lukáš Hart, oba získali 2. místo. Do soutěže je nominovaly jejich ZUŠ.

  U všech oceněných si na Jírovcovce vážíme toho, že nenechávají svůj talent "ležet ladem" a zdokonalují se v tom, co je baví a v čem jsou dobří. Děkujeme jim, že zároveň reprezentují i naši školu. Víme, že bez píle a vytrvalosti se to neobejde.

  Přejeme všem našim žákům, aby v sobě objevili to, v čem jsou lepší než ostatní, a aby se jim ten jejich talent dařilo uplatnit.

  Více informací o předávání ocenění najdete na :https://www.ddmcb.cz/new/18690/

  Více
 • Letos máme opravdu velkou radost z několika úžasných úspěchů našich žáků v anglických soutěžích!

  Karolína KUČEROVÁ vyhrála okresní kolo konverzační soutěže ve své kategorii, Daniel SÝKORA se umístil na skvělém 3.místě ve své kategorii a v nejvyšší kategorii naše 2 studentky zazářily - Kateřina MALÁ obsadila 2.místo, to znamená postup do krajského kola, a Kateřina MACASOVÁ obsadila krásné 5. místo

  Navíc již výše zmíněná Kateřina MALÁ bude oceněna čestným uznáním za svůj výborný překlad v jazykové soutěži Juvenes Translatores, neboť její práce byla vyhodnocena jako jedna z 5 nejlepších. 

  Všem vám moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů i dále! 

  Více
 • V lednové matematické krasojízdě našich studentů (výsledky jsou však zveřejněné až v únoru) pokračují v kategorii P krajského kola matematické olympiády maturanti Jonáš Havelka 1. místem a Jakub Ambroz 2. místem.
  Blahopřejeme a oběma přejeme úspěšné algoritmy v celostátním kole!!!

  Více
 • Dnes rozhodnuto! Za účasti davů  "poddaných" předal loňský král majálesu Tomáš Fišer královskou korunu Ondrovi Lipoldovi - kandidátovi Jírovcovky na titul "král majálesu 2020"  a popřál mu za nás všechny hodně štěstí v májovém finále. Všichni mu budeme držet palce. Zároveň ale vyzýváme současné spoluorganizátory Českobudějovického majálesu z naší školy, aby aktivně dohlíželi na to, aby byla volba ve stylu fair play a discipliny, které o vítězi budou rozhodovat, měly dostatečně měřitelnou hodnotu! Děkujeme všem organizátorům "februálesu" za zorganizování soutěže a s ní spojené příjemné zábavy a všem odvážným třídním králům a královnám za účast! A také všem, kteří se zúčastnili konečného hlasování. Ať žije král Jírovcovky Ondra L!

  Více
 • Ve čtvrtek 20. 2. 2020 navštívili studenti 4. E Jadernou elektrárnu Temelín. Jejich prohlídka začala v infocentru, kde v kinosále zhlédli video ukazující jednotlivé části elektrárny, štěpení atomů, či postupné objevování atomu a jeho vlastností. Měli možnost prohlédnout si mlžnou komoru (zviditelnit tak neviditelné kosmické záření). Poté se přesunuli do simulátoru blokové dozorny, kde sledovali zaměstnance při tréninku různých situací, které by je mohly potkat v běžném provozu. 
  Na konci exkurze dostali rozchod na infocentru, kde si mohli přečíst další informace o elektrárně, nastavit výkon reaktoru. Někteří návštěvu pojali zodpovědně a přišli v barvách obleků do reálného provozu.

  Více
 • Od 25. do 28. 2. proběhne ve Slaném celostátní kolo Fyzikální olympiády, jako už tradičně s naší účastí. Postoupili do něho Jaroslav Scheinpflug ze 4.A, druhý z krajského kola a Jonáš Havelka z oktávy, který v krajském kole obsadil třetí místo.
  Gratulujeme jim k úspěchu v krajském kole a přejeme hodně úspěchů do kola celostátního.

  Více
 • V nejvyšší kategorii matematické olympiády po celostátní koordinaci máme další skvělé výsledky. Hned 7 našich studentů se zařadilo mezi 13 úspěšných krajských řešitelů. Konkrétně Jonáš Havelka obsadil 1. místo, Matouš Vondrášek 3. místo, druháci Ladislav Nagy čtvrté a Martin Červený páté místo, Jakub Ambroz, pak losované osmé a septimáni Petr Augustin a Vojtěch Bauer po řadě desáté a jedenácté místo.

  Děkujeme, blahopřejeme a Jonášovi držíme palce do celostátního kola!!!

  Více