Olympiáda, která předběhla dobu

Startovací základní kolo logické olympiády probíhá od samotného začátku existence této soutěže on-line. Letos moc předmětových soutěží probíhat nebude, proto jsme moc rádi, že se poměrně hodně našich studentů pustilo do řešení logických úloh. A ještě větší radost máme z toho, že logický úsudek našim žákům nechybí. Projevilo se to na výsledcích a počtu postupujících do krajských kol. Gratulujeme všem soutěžícím jak k odvaze poměřit své schopnosti s ostatními, tak k postupu do dalšího kola. V příloze najdete shrnutí výsledků. 

Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 910. V kategorii B se z Jírovcovky nejvýše umístil Vít Předota z kvarty (2.-3. místo v kraji) a hned za ním Petr Starý z tercie (4.-5. místo v kraji). Celkem se v kategorii Kategorie C (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 12244 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 683. Za Jírovcovku nejúspěšněji zabodoval Jan Franěk ze 4.A ( v kraji na 9. místě) a Šimon Kubeš ze sexty (na 10.-11. místě v kraji). Děkujeme za reprezentaci školy a všem postupujícím přejeme logické myšlení i v krajském kole!

  

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

zasílám Vám informace k výuce v příštích týdnech.

Výuka na nižším i vyšším gymnáziu by měla do 23. 10. 2020 probíhat distančně. Na týden od 26. do 30. 10. vyhlásil ministr školství prázdniny. Žáci by tedy měli jít prezenčně do školy v pondělí 2. 11. 2020.

Pro potřeby distanční výuky jsme připravili speciální rozvrh, ve kterém zůstaly pouze hodiny, které se budou vyučovat online (videovýuka). Tyto rozvrhy Vám zasílám v příloze. Zbytek hodin bude vyučován distančně. Podle doporučení MŠMT by většina hodin měla probíhat online, proto jsme pro 1-2 hodinové předměty nechali v rozvrhu 1 hodinu online týdně, pro předmět s 3 více hodinovou dotací 2 online hodiny. Dále rozvrh zohledňuje výuku více stejných seminářů. Všechny skupiny stejného semináře jsme dali v rozvrhu na jeden čas. Pro potřeby distanční výuky budeme využívat Google Classroom a pro online výuku Google Meet.

Distanční výuka je podle nového školského zákona povinná, proto budeme během online hodin sledovat účast žáků a případné absence zapisovat do třídní knihy.

V případě potřeby jsme připraveni podpořit žáky i školními notebooky.  Máme jich k dispozici cca 30, proto Vás prosím, abyste této nabídky využili pouze v případě, že není možné jiné řešení, aby se dostalo na všechny žáky, kteří tuto pomoc opravdu potřebují.

Všichni žáci se mohou i nadále stravovat ve školní jídelně. Obědy byly odhlášeny. Pokud tedy chtějí žáci během online výuky chodit na obědy do školní jídelny, musí si je znovu přihlásit. Stravování ve školní jídelně je možné od 11 do 13 hodin.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Pavel Kavřík

Z Německa učila naše studenty online, dnes se potkali "naživo"

V době vyhlášení karantény jsme dostali od našeho bývalého studenta  kontakt do Německa na studentku VŠ Helenu Bögl, která studuje obor učitelství jazyků N a Šp pro cizince. Měla zájem o spolupráci s učiteli a žáky v ČR. Naše paní učitelka Miloslava Rosenfelderová využila její nabídky a domluvily se, že spolu budou on-line připravovat maturanty G Jírovcova na maturitu z němčiny. Od konce března až do konce minulého školního roku se 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek od 19 do 20:30 hodin, konaly s Helenou on-line  videohodiny německé konverzace. Účastnili se jich naši studenti němčiny, kteří o ně měli zájem. Naše paní učitelka se vždy předem s Helenou domluvila na tématu, o kterém se bude debatovat. Helena si hodiny pečlivě připravovala, k maturantům se přidali i další mladší studenti….

Paní učitelka Rosenfelderová pozvala Helenu k nám do školy. Chceme jí osobně poděkovat za čas, který našim studentům zdarma věnovala. Přijela v pondělí  7.9., prohlédla si školu, navštívila hodinu německého jazyka ve 2:B a hlavně, sešla se se „svými on line studenty“! 

Zatím má Helena i paní učitelka Rosenfelderová chuť pokračovat v zavedeném konverzačním modelu, protože zájem ostatních studentů Jírovcovky trvá.

Společná on line výuka s rodilou mluvčí Helenou dokazuje, že ne vždy jsou nutné složité projekty, ale důležitá je ochota lidí spolu komunikovat.

Síň slávy Jírovcovky rozšířila svoje řady

Dnes si někteří učitelé s údivem i nadšením přečetli na webu "Seznam zprávy" poutavý článek o české vědkyni, která "svým objevem možná posune hranice fyziky."  "Je to naše Lucka nebo ne?" dohadovali se na WhatsUpu. Ale nakonec se shodli, že Lucie Augustovičová, podle které  se nyní vědci na Harvardu  pokouší o něco, co zatím nikdo nedokázal - ochladit molekuly velmi blízko k absolutní nule, je opravdu naše absolventka. Tak tedy Lucko, vítej v Síni slávy Jírovcovky! Jsme na tebe hrdí!

Ale když jsme pátrali na webu dál, zjistili jsme, že do Síně slávy naší školy můžeme uvést nejen Lucku, ale ještě Zuzku. Dvě ze tří oceněných vědkyň, které zvítězily ve 14. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika – talentový program jsou naše absolventky!! Vedle Lucie Augustovičové je to také absolventka Jírovcovky Zuzana Musilová. 

Co jsme se o nich ještě dozvěděli v článku webu "21.století"

Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. – zkoumá, jak ochladit látku na teploty miliardkrát nižší než v mezihvězdném prostoru a vytvořit podmínky pro výzkum nové fyziky a jeho využití pro konstrukci a fungování budoucích kvantových počítačů

Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. – studuje genetiku zraku ryb s vizí využít tyto poznatky pro léčbu nemocí lidského zraku.

Moc oběma našim absolventkám gratulujeme a těšíme se, že je budeme moci pozvat na Jírovcovku na besedu.

Místo do Nagasaki sedni si k počítači

IBO Challange 2020

Koronavirová epidemie zasahuje bohužel i do soutěží mladých přírodovědných talentů.

Mezinárodní biologická olympiáda (International Biology Olympiad, IBO), která měla původně probíhat v japonském Nagasaki, probíhala po celém světě online distanční formou. Tzv. IBO Challenge (název pro letošní alternativní ročník) proběhla v ČR 10.-13. 8. 2020 v Krkonoších. Mladí biologové museli vyřešit dva  tříhodinové teoretické testy a dvě praktické úlohy (Bioinformatika a Fyziologie živočichů) s využitím počitačů. Česká republika vybojovala v tomto klání 1 zlatou , 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Jednu z nich nám na Jírovcovku přivezla studentka naší budoucí septimy Tereza Maxerová.

https://ibo2020.org/en/home/

Gratulujeme!!!

Jaký bude náš parlament ?

Ve čtvrtek 8.10. 2020  se poprvé sešel  Žákovský parlament Jírovcovky v počtu 28 "poslanců". Každá třída (až na 4.B),  má v parlamentu své dva zástupce. Budou se scházet pravidelně, zpočátku každý týden a budou řešit studentské záležitosti a problémy. Věříme, že se své parlamentní práce ujmou aktivně a budou vše projednávat a řešit transparentně a demokraticky. Pomáhat jim  v tom budou čtyři učitelé: pan učitel Kostka, pan učitel  Klučka a paní učitelky Mylerová a Hniličková.

Bohužel hned vzápětí po prvním setkání parlamentu jsme se dozvěděli o přechodu vyššího gymnázia na distanční výuku. To znamená, že "rozjezd" parlamentu budou mít jeho členové docela obtížný. Budeme jim držet palce a věřit, že i tak se chopí naléhavých témat a práce pro spolužáky. Za ochotu a chuť pracovat pro ostatní, zvoleným členům parlamentu děkujeme!

Bojovaly o přežití

Terka Maxerová a Julča Vrtková ve středu 7.10. odpoledne uspořádaly v učebně biologie setkání zájemců o jejich cestovatelsko-biologické dobrodružství v Bulharsku. Zúčastnily se totiž výpravy s biology - vysokoškoláky do odlehlých bulharských míst, aby tam pozorovaly tamní faunu a flóru. Dozvěděli  jsme se o tom, jak Julča a Terka přežily setkání se zmijí růžkatou, o jejich nocování v mrazu v nadmořské výšce  2450 m, kde už si je z výšky vyhlíželi supi, a také jak se koupaly v termálním jezírku... Naštěstí se všem nástrahám bulharské divočiny ubránily a ještě si přivezly biologické suvenýry, které při přednášce popisovaly. Své vyprávění  doplňovaly zajímavými fotkami. Děkujeme Terce a Julče za hezké a zajímavé odpoledne.

Náš absolvent Jonáš v mazinárodním týmu

Ve dnech 12.-14. července 2020 ( v době, kdy měla probíhat mezinárodní MO)se konal 1. ročník soutěže CMC (The Cyberspace Mathematical Competition). Zúčastnil se ho i Jonáš Havelka, letošní maturant. To, jak významně přispěl k úspěchu českého týmu v silné mezinárodní konkurenci najdete o Jonášovi zde. Gratulujeme a přejeme úspěšné studium na univerzitě!

Volba krále majálesu 2020

Dnes rozhodnuto! Za účasti davů  "poddaných" předal loňský král majálesu Tomáš Fišer královskou korunu Ondrovi Lipoldovi - kandidátovi Jírovcovky na titul "král majálesu 2020"  a popřál mu za nás všechny hodně štěstí v májovém finále. Všichni mu budeme držet palce. Zároveň ale vyzýváme současné spoluorganizátory Českobudějovického majálesu z naší školy, aby aktivně dohlíželi na to, aby byla volba ve stylu fair play a discipliny, které o vítězi budou rozhodovat, měly dostatečně měřitelnou hodnotu! Děkujeme všem organizátorům "februálesu" za zorganizování soutěže a s ní spojené příjemné zábavy a všem odvážným třídním králům a královnám za účast! A také všem, kteří se zúčastnili konečného hlasování. Ať žije král Jírovcovky Ondra L!

Best in English - patříme k nejlepším - umístění naší školy ve světě!

Minulý týden byly konečně zvěřejněny všechny detailní výsledky škol, které se zúčastnily anglické online soutěže Best in English 29.11.2019. Naši žáci podali skvělý výkon a kromě úžasného umístění Pavla Šindeláře, který je 4.nejlepší student v republice, získala naše škola 1.místo v Jihočeském kraji, 14.místo v České republice a 39.místo na světě! Jsme pyšní na naše šikovné angličtináře! Děkujeme! 

Kateřina Mylerová

Bronz na Evropské fyzikální olympiádě

Žák septimy Jonáš Havelka se výborným výsledkem v celostátním kole 
fyzikální olympiády kvalifikoval na Evropskou fyzikální olympiádu, která 
se konala letos od 31. května do 4. června v lotyšské Rize. Tam nám udělal 
radost ziskem bronzové medaile.

Stříbrná medaile z EUSA

Skvěle si vedli čeští středoškoláci na přírodovědné soutěži EUSO. Oba týmy vybojovaly pro Českou republiku stříbrné medailové pásmo. Máme velkou radost, že mezi reprezentanty měla díky Terezce Maxerové své zastoupení i Jírovcovka.

https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1856-euso-cesti-stredoskolaci-dvakrat-stribrni

Gratulujeme k výbornému výsledku  a děkujeme nejen za reprezentaci školy!

Nepřehlédněte

Od 14. 10. 2020 probíhá distanční výuka na celém gymnáziu. Více informací najdete na: https://www.gymji.cz/clanky/distancni-vyuka-od-14-10-2020

Absence

Veškeré absence v letošním školním roce budeme řešit individuálně. Prosíme žáky, aby v případě jakýchkoliv příznaků nemoci nechodili do školy. V případě nemoci se nemusíte obávat dodatečných zkoušek.

Školní jídelna

V případě přechodu na distanční výuku by mělo být možné i nadále chodit do školní jídelny. Jídelna ale všem obědy odhlásí a kdo bude chtít chodit, tak si je musí znovu sám přihlásit.

S pozdravem a přáním lepších dní

Pavel Kavřík

Aktuality

Novinky

 • Startovací základní kolo logické olympiády probíhá od samotného začátku existence této soutěže on-line. Letos moc předmětových soutěží probíhat nebude, proto jsme moc rádi, že se poměrně hodně našich studentů pustilo do řešení logických úloh. A ještě větší radost máme z toho, že logický úsudek našim žákům nechybí. Projevilo se to na výsledcích a počtu postupujících do krajských kol. Gratulujeme všem soutěžícím jak k odvaze poměřit své schopnosti s ostatními, tak k postupu do dalšího kola. V příloze najdete shrnutí výsledků. 

  Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 16876 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 910. V kategorii B se z Jírovcovky nejvýše umístil Vít Předota z kvarty (2.-3. místo v kraji) a hned za ním Petr Starý z tercie (4.-5. místo v kraji). Celkem se v kategorii Kategorie C (studenti středních škol) do soutěže zapojilo 12244 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 683. Za Jírovcovku nejúspěšněji zabodoval Jan Franěk ze 4.A ( v kraji na 9. místě) a Šimon Kubeš ze sexty (na 10.-11. místě v kraji). Děkujeme za reprezentaci školy a všem postupujícím přejeme logické myšlení i v krajském kole!

      

  Více
 • Po 14 dnech on - line výuky, kdy seděli žáci i učitelé dlouhé hodiny u počítačů, přicházejí podzimní prázdniny. Letos delší o 2 dny. Téměř všichni vnímáme, že nám tento způsob "školní docházky" nevyhovuje. Žáci vydávají hodně energie na koncentraci, učitelé se naopak usilovně snaží o získání pozornosti žáků. A nejistota, co se bude dít v příštích dnech a týdnech, nás také vyčerpává.

  Proto vám všem přejeme odpočinkové podzimní prázdniny! Zkuste být několik dnů off - line, věnujte se kreativním činnostem a udělejte radost někomu z vašeho okolí.

  Ať jsme 2. listopadu všichni zdraví a připraveni na pokračování učení na dálku, které nás bohužel čeká zřejmě i po prázdninách.

  Více
 • Vážení rodiče, milí žáci,

  zasílám Vám informace k výuce v příštích týdnech.

  Výuka na nižším i vyšším gymnáziu by měla do 23. 10. 2020 probíhat distančně. Na týden od 26. do 30. 10. vyhlásil ministr školství prázdniny. Žáci by tedy měli jít prezenčně do školy v pondělí 2. 11. 2020.

  Pro potřeby distanční výuky jsme připravili speciální rozvrh, ve kterém zůstaly pouze hodiny, které se budou vyučovat online (videovýuka). Tyto rozvrhy Vám zasílám v příloze. Zbytek hodin bude vyučován distančně. Podle doporučení MŠMT by většina hodin měla probíhat online, proto jsme pro 1-2 hodinové předměty nechali v rozvrhu 1 hodinu online týdně, pro předmět s 3 více hodinovou dotací 2 online hodiny. Dále rozvrh zohledňuje výuku více stejných seminářů. Všechny skupiny stejného semináře jsme dali v rozvrhu na jeden čas. Pro potřeby distanční výuky budeme využívat Google Classroom a pro online výuku Google Meet.

  Distanční výuka je podle nového školského zákona povinná, proto budeme během online hodin sledovat účast žáků a případné absence zapisovat do třídní knihy.

  V případě potřeby jsme připraveni podpořit žáky i školními notebooky.  Máme jich k dispozici cca 30, proto Vás prosím, abyste této nabídky využili pouze v případě, že není možné jiné řešení, aby se dostalo na všechny žáky, kteří tuto pomoc opravdu potřebují.

  Všichni žáci se mohou i nadále stravovat ve školní jídelně. Obědy byly odhlášeny. Pokud tedy chtějí žáci během online výuky chodit na obědy do školní jídelny, musí si je znovu přihlásit. Stravování ve školní jídelně je možné od 11 do 13 hodin.

  S pozdravem a přáním pevného zdraví

  Pavel Kavřík

  Více
 • Pozvánka nejen pro přátele biologie!

  Ve středu 16. 9. od 15:00 proběhne v učebně biologie hodinové povídání našeho absolventa Lukáše Fiedlera, vynikajícího mladého biologa studujícího nyní v zahraničí na univerzitě v Cambridge. Přednáška bude na téma CRISPR, což je složka bakteriální imunity a především je to neuvěřitelně efektivní a mocný nástroj pro genové manipulace, modifikace DNA organismů, genovou terapii, výzkum... Přijďte, bude to stát za to! Klidně přiveďte kohokoli, kdo by to rád slyšel.  

  A co dělal Lukáš o prázdninách? 

  Lukáš Fiedler má za sebou první rok studia Natural Sciences na University of Cambridge. V létě si chtěl vyzkoušet výzkumnou práci a stal se jedním z 6 stážistů v MRC London Institute of Medical Sciences. 8 týdnů zde pracoval v rámci „Reprogramming and Chromatin Group“ Petry Hájkové.

  Více
 • V letošním roce proběhnou volby do školské rady. Volby měly původně proběhnout v červnu 2020, ale vzhledem k uzavření škol se přesunuly na podzim 2020, kdy proběhnou ve zkrácených termínech.

  Volby do školské rady proběhnout v pondělí 21. 9. 2020 od 9:00 do 15:00 hodin. Volit se bude ve sborovně školy.

  Kandidáti do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků (v abecedním pořadí) :

  • Bauer Roman
  • Píchová Marta
  • Štěpánková Hana

  Kandidáti do školské rady za pedagogický sbor (v abecedním pořadí):

  • Dřevikovský Kamil
  • Kočer Michal
  • Mylerová Kateřina 
  • Sekyrková Miroslava

  Harmonogram voleb:

  • pondělí 7. 9. 2020 - shromážnění k volbám do školské rady pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky (v budově školy, učebna 115, od 16:00)
  • pátek 11. 9. 2020 - mezní termín pro dodání lístků s návrhy kandidátů do školské rady, zveřejnění seznamů kandidátů
  • pondělí 21. 9. 2020 - volby do školské rady gymnázia

  Složení školské rady:

  Školská rada Gymnázia Jírovcova má celkem 6 členů: 2 zástupce pedagogického sboru, 2 zástupce zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků a 2 zástupce zřizovatele.

  Činnosti školské rady:

  a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

  b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

  c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

  d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

  e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

  f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

  g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

  h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

  Více
 • V době vyhlášení karantény jsme dostali od našeho bývalého studenta  kontakt do Německa na studentku VŠ Helenu Bögl, která studuje obor učitelství jazyků N a Šp pro cizince. Měla zájem o spolupráci s učiteli a žáky v ČR. Naše paní učitelka Miloslava Rosenfelderová využila její nabídky a domluvily se, že spolu budou on-line připravovat maturanty G Jírovcova na maturitu z němčiny. Od konce března až do konce minulého školního roku se 2x týdně, v úterý a ve čtvrtek od 19 do 20:30 hodin, konaly s Helenou on-line  videohodiny německé konverzace. Účastnili se jich naši studenti němčiny, kteří o ně měli zájem. Naše paní učitelka se vždy předem s Helenou domluvila na tématu, o kterém se bude debatovat. Helena si hodiny pečlivě připravovala, k maturantům se přidali i další mladší studenti….

  Paní učitelka Rosenfelderová pozvala Helenu k nám do školy. Chceme jí osobně poděkovat za čas, který našim studentům zdarma věnovala. Přijela v pondělí  7.9., prohlédla si školu, navštívila hodinu německého jazyka ve 2:B a hlavně, sešla se se „svými on line studenty“! 

  Zatím má Helena i paní učitelka Rosenfelderová chuť pokračovat v zavedeném konverzačním modelu, protože zájem ostatních studentů Jírovcovky trvá.

  Společná on line výuka s rodilou mluvčí Helenou dokazuje, že ne vždy jsou nutné složité projekty, ale důležitá je ochota lidí spolu komunikovat.

  Více
 • Dnes si někteří učitelé s údivem i nadšením přečetli na webu "Seznam zprávy" poutavý článek o české vědkyni, která "svým objevem možná posune hranice fyziky."  "Je to naše Lucka nebo ne?" dohadovali se na WhatsUpu. Ale nakonec se shodli, že Lucie Augustovičová, podle které  se nyní vědci na Harvardu  pokouší o něco, co zatím nikdo nedokázal - ochladit molekuly velmi blízko k absolutní nule, je opravdu naše absolventka. Tak tedy Lucko, vítej v Síni slávy Jírovcovky! Jsme na tebe hrdí!

  Ale když jsme pátrali na webu dál, zjistili jsme, že do Síně slávy naší školy můžeme uvést nejen Lucku, ale ještě Zuzku. Dvě ze tří oceněných vědkyň, které zvítězily ve 14. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika – talentový program jsou naše absolventky!! Vedle Lucie Augustovičové je to také absolventka Jírovcovky Zuzana Musilová. 

  Co jsme se o nich ještě dozvěděli v článku webu "21.století"

  Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. – zkoumá, jak ochladit látku na teploty miliardkrát nižší než v mezihvězdném prostoru a vytvořit podmínky pro výzkum nové fyziky a jeho využití pro konstrukci a fungování budoucích kvantových počítačů

  Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D. – studuje genetiku zraku ryb s vizí využít tyto poznatky pro léčbu nemocí lidského zraku.

  Moc oběma našim absolventkám gratulujeme a těšíme se, že je budeme moci pozvat na Jírovcovku na besedu.

  Více
 • IBO Challange 2020

  Koronavirová epidemie zasahuje bohužel i do soutěží mladých přírodovědných talentů.

  Mezinárodní biologická olympiáda (International Biology Olympiad, IBO), která měla původně probíhat v japonském Nagasaki, probíhala po celém světě online distanční formou. Tzv. IBO Challenge (název pro letošní alternativní ročník) proběhla v ČR 10.-13. 8. 2020 v Krkonoších. Mladí biologové museli vyřešit dva  tříhodinové teoretické testy a dvě praktické úlohy (Bioinformatika a Fyziologie živočichů) s využitím počitačů. Česká republika vybojovala v tomto klání 1 zlatou , 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. Jednu z nich nám na Jírovcovku přivezla studentka naší budoucí septimy Tereza Maxerová.

  https://ibo2020.org/en/home/

  Gratulujeme!!!

  Více
 • Vážení uchazeči o studium,

  pro přístí školní rok (2021/2022) budeme otevírat 1 třídu v oboru 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté stuium) a 2 třídy v oboru 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium). Jedna ze čtyřletých tříd bude s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd, druhá bude všeobecná.

  Zatím předpokládáme, že Den otevřených dveří na našem gymnáziu proběhne ve čtvrtek 7. 1. 2021 od 15:00 hodin. Pokud by prezenční podoba dne otevřených dveří nebyla možná, připravíme variantu online.

  I v letoším roce bychom rádi realizovali přijímací zkoušky na nečisto. 

   

  Více
 • Ve čtvrtek 8.10. 2020  se poprvé sešel  Žákovský parlament Jírovcovky v počtu 28 "poslanců". Každá třída (až na 4.B),  má v parlamentu své dva zástupce. Budou se scházet pravidelně, zpočátku každý týden a budou řešit studentské záležitosti a problémy. Věříme, že se své parlamentní práce ujmou aktivně a budou vše projednávat a řešit transparentně a demokraticky. Pomáhat jim  v tom budou čtyři učitelé: pan učitel Kostka, pan učitel  Klučka a paní učitelky Mylerová a Hniličková.

  Bohužel hned vzápětí po prvním setkání parlamentu jsme se dozvěděli o přechodu vyššího gymnázia na distanční výuku. To znamená, že "rozjezd" parlamentu budou mít jeho členové docela obtížný. Budeme jim držet palce a věřit, že i tak se chopí naléhavých témat a práce pro spolužáky. Za ochotu a chuť pracovat pro ostatní, zvoleným členům parlamentu děkujeme!

  Více
 • Terka Maxerová a Julča Vrtková ve středu 7.10. odpoledne uspořádaly v učebně biologie setkání zájemců o jejich cestovatelsko-biologické dobrodružství v Bulharsku. Zúčastnily se totiž výpravy s biology - vysokoškoláky do odlehlých bulharských míst, aby tam pozorovaly tamní faunu a flóru. Dozvěděli  jsme se o tom, jak Julča a Terka přežily setkání se zmijí růžkatou, o jejich nocování v mrazu v nadmořské výšce  2450 m, kde už si je z výšky vyhlíželi supi, a také jak se koupaly v termálním jezírku... Naštěstí se všem nástrahám bulharské divočiny ubránily a ještě si přivezly biologické suvenýry, které při přednášce popisovaly. Své vyprávění  doplňovaly zajímavými fotkami. Děkujeme Terce a Julče za hezké a zajímavé odpoledne.

  Více
 • Podle platných opatření musí ve školní jídelně omezit počet stolů zhruba na polovinu a do budovy pustí pouze přesný počet lidí na počet židlí. To znamená, že zbytek strávníků bude muset čekat venku a dovnitř budou další osoby vždy vpuštěni až poté, co někdo budovu opustí. Z toho důvodu jsme museli provést úpravu rozvrhu tak, aby se strávníci v danou dobu před jídelnou neshromažďovali ve velkém počtu a stihli se v přestávce na oběd do jídelny dostat během 4., 5., 6. nebo 7. hodiny. Tím ovšem dosud platný rozvrh zaznamenává na příštích 14 dní hodně změn k horšímu!  Prosíme, věnujte změnám pozornost. Jídelna i vedení školy se omlouvají za způsobené komplikace, které toto opatření vyvolává.

  Upravený rozvh tříd naleznete zde.

  Více
 • V nakladatelství Knihy Dobrovský vyšla 25.9.2020 naší studentce Patricii Horové z kvinty povídka, ve které vystupuje Kamila Dřevikovská. Kdopak byl pro tuto postavu asi inspirací? Do povídky se vešla i chemická rovnice kyanidu draselného při kynutí těsta a plno historických postav. Přesvědčte se sami https://www.knihydobrovsky.cz/e-kniha/kdo-ceka-na-obzoru-277388838

  Autorce povídky gratulujeme k úspěchu a obdivujeme její spisovatelské schopnosti!

  Více
 • Výsledky voleb do školské rady 2020:

  Za zástupce pedagogů byli zvoleni:

  • Mgr. Kamil Dřevikovský
  • Mgr. Miroslava Sekyrková

  - prvním náhradníkem je Dr.rer.nat. Michal Kočer

   

  Za zástupce zletilých žáků a zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:

  • Roman Bauer
  • Marta Píchová

  - prvním náhradníkem je Hana Štěpánková

  Více
 • V září 2020 byly do knihovny u kabinetu českého jazyka (1. patro) zakoupeny tyto knihy:

  E. Bass, Klapzubova jedenáctka (3 kusy)

  F. Halas, Torzo naděje (3 kusy)

  J. Hašek, Osudy dobrého vojáka Švejka (2 kusy)

  H. Mornštajnová, Tiché roky (2 kusy)

  G. Orwell, 1984 (3 kusy)

  W. Styron, Sophiina volba (1 kus)

  Knihy je možno si zapůjčit v kabinetu čj.

  Více
 • Naše škola se zařadila do sítě škol, které pracují s žákovským parlamentem a vzájemně se inspirují v tom, jak rozvíjet spoluúčast žáků na dění ve škole i mimo ni. Aby u nás mohl žákovský parlament vzniknout, budou muset proběhnout volby. Předchází tomu debaty ve třídách o tom, jaký význam bude mít žákovský parlament pro Jírovcovku, kdo by v něm chtěl pracovat a zda si od ostatních získá důvěru, aby mohl svou třídu v parlamentu zastupovat. V příloze najdete podrobnosti o volbách, které budou probíhat v posledním zářijovém týdnu. Začátkem října žákovský parlament slavnostně vyhlásíme.

  Více
 • AKTUALIZACE 17.9.: 

  od pátku 18.9.2020 je dle vyjádření ministra zdravotnictví povinné nošení roušek i při výuce. Přehledné informace můžete najít např. zde: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prehledne-kam-musite-od-utery-s-rouskou/r~dcc71c48eb6011ea95caac1f6b220ee8/

   

  Vážení rodiče, milí žáci, 

  dle dnešního rozhodnutí bezpečnostní rady Jihočeského kraje je od pondělí 21. 9. 2020 povinné nošení roušek i během výuky. 

  Zatím nemáme více informací. Hned jak budeme vědět další podrobnosti, tak Vás budeme informovat. 

  EDIT: bližší informace budou dostupné až po mimořádném jednání bezpečnostní rady kraje ve čtvrtek 17. 9. 2020.

  Více
 • Ve dnech 12.-14. července 2020 ( v době, kdy měla probíhat mezinárodní MO)se konal 1. ročník soutěže CMC (The Cyberspace Mathematical Competition). Zúčastnil se ho i Jonáš Havelka, letošní maturant. To, jak významně přispěl k úspěchu českého týmu v silné mezinárodní konkurenci najdete o Jonášovi zde. Gratulujeme a přejeme úspěšné studium na univerzitě!

  Více
 • Jak vlastně skončil  69. ročník Matematické olympiády?

  V důsledku situace vyvolané epidemií COVID-19 byla zrušena bez náhrady okresní kola kategorií Z6, Z7, Z8 a krajské kolo kategorie Z9..Ale krajská  kola kategorií B a C proběhla nakonec formou náhradních internetových soutěží v sobotu 20. června 2020. A matematici z Jírovcovky zabodovali: 

  V kategorii B získali pro naši školu Martin Červený 2. místo a Ladislav Nagy 3. místo. V kategorii C byl Šimon Kubeš druhý a Václav Bauer třetí. Gratulujeme!!

  Moc děkujeme také dalším studentům, kteří soutěžili a nevedli si vůbec špatně: Jakub Kružberský (6. místo), Tomáš Alexa (9. místo) v kategorii B. Za kategorii C online soutěžili kromě medailistů také Tadeáš Grabic (5.), Daniel Gribbin (6.), Jan Stejskal (9.), Nela Vítů (11.).

  Více
 • Pro zvídavé, nadané či jen pro žáky se zájmem o obor připravil program Talnet novou nabídku T-kurzů, které proběhnou online od října do května školního roku 2020 - 2021. Zájemci si mohou vybrat z oborů chemie, fyzika a astronomie, biologie, programování a elektrotechnika, matematika. Připraveny jsou i dva historické kurzy, úvod do filosofie, kurzy osobního rozvoje, vývoj vlastní hry a další. Mezi letošní novinky patří kurz o radioaktivitě nebo o rostlinných hormonech.

  Pro ty, kdo se z nějakého důvodu nemohou či nechtějí věnovat systematickému online studiu, či si chtějí spolu s experty vyzkoušet něco prakticky, jsou připraveny T-exkurze (odborné exkurze s online přípravou a závěrem). Letos se podíváme například největším dalekohledem v ČR na exoplanety, posvítíme si neinvazivním způsobem do útrob zvířat, nebo vypreparujeme užitečné látky z rostlin. Více na webu Talnetu.

   

  Více
 • Od čtvrtka 10. 9. 2020 je povinné nošení roušek ve všech budovách. Podle informací od MŠMT je roušky nutné nosit ve společných prostorech škol. Naopak je možné je sundat během výuky.

  "Platí pravidlo, že pod střechou se rouška nosí, venku nikoli,“ oznámil na středeční tiskové videokonferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ani po zpřísnění nařízení o nošení roušek nebudou povinné ve třídách škol, pouze ve společných prostorách.

  zdroj informací

  Více
 • Více
 • Na základě doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s covid-19

  -prosíme rodiče a hosty školy, aby pobyt v budově naší školy omezovali na nezbytně nutnou dobu

  -žádáme žáky Jírovcovky, aby dodržovali hygienická pravidla a dbali pokynů vyučujících i paní uklízeček a pana školníka (přezouvání, mytí rukou, používání dezinfekce, větrání, atp.)

  -podrobnější informace o hygienických a bezpečnostních opatřeních dostanou žáci od svých třídních učitelů

  - na naší škole se budeme řídit pokyny příslučných ministerstev a hygienických stanic

  -aktualizované informace MŠMT k této problematice k 31.8.2020

   

  Více
 • Takto uvedl  19.8. 2020 Deník N svůj článek o tom, že podle MŠMT:  „Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.“ Organizátoři soutěží však kvůli dlouhodobé nejistotě sepsali otevřený dopis. Žádají v něm, aby rozhodnutí nevyhlašovat celostátní soutěže ministerstvo přehodnotilo. „Uvědomujeme si, že současná situace je náročná, a uznáváme nutnost zvýšené opatrnosti. Soutěže ale prokazatelně hrají zásadní roli při vzdělávání. A my jsme přesvědčeni, že i za stávající situace lze najít bezpečný způsob, jak je pořádat,“ stojí v dopisu, pod nímž už jsou podepsáni také mnozí naši učitelé. Studenti Jírovcovky jsou dlouhodobě velmi úspěšnými řešiteli celé škály předmětových olympiád. Pro talentované studenty nejenom v přírodovědných předmětech je to příležitost zdokonalovat se, seznamovat se šířeji s oborem svého zájmu a nakonec se i setkat a porovnat v soutěži se svými vrstevníky. Jednoroční výpadek v jakémkoli oboru znamená ztrátu kontinuity. Věříme, že MŠMT své rozhodnutí změní. Pokud chcete i vy připojit svůj podpis, máte možnost zde:http://www.czechscience.cz/msmt/?fbclid=IwAR1s9XyUykJaXcmEJXkmtgGOhb5UmeuO0Mo2-WDAZCy8DCc3paONsKU3qHw

   

  Více