Krajské kolo chemické olympiády kategorie C - dvě medaile pro naše chemiky

Velmi vyrovnané bylo letos krajské kolo Chemické olympiády kategorie C (1. a 2. ročník SŠ, kvinta, sexta). Naše gymnázium v něm reprezentovalo hned 6 soutěžících. Na pomyslné stupně vítězů se probojovala na 2. místě Anna Kovárnová (6.E) a Richard Zahradníček (2.A), který obsadil 3. místo.  

O pouhý půl bod za medailí skončila na krásném 4. místě Veronika Tvrzová (6.E). I další naši účastníci byli úspěšnými řešiteli : na 10. místě Tomáš Mašek (soutěžil v o třídu vyšší kategorii), na 14. místě Adéla Dobiášová (6.E) a na 18.místě Miroslav Průcha (2.A).

Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Jírovcovky !

2.B v AJG


19. dubna obdivovala 2.B v  zámecké jízdárně AJG v  Hluboké nad Vltavou výstavu "Impresionismus- nálady a imprese ve francouzském a českém umění ".

Díla Antonína Slavíčka nebo Václava Radimského jsou na výstavě představena v kontextu francouzských autorů - Alfred Sisley, Edgar Degas... Studenti mohli na jejich originálech pozorovat, jak jsou obrazy malované děleným rukopisem, který  působil na tehdejší publikum nedokončeně.

KK Astronomické olympiády

Naši studenti se i letos zúčastnili Astronomické olympiády. Z podzimního školního kola postoupili do krajského všichni zúčastnění. Pouze malá část z nich pokračovala domácí částí v krajském kole, která je časově hodně náročná a vyžaduje samostudiem si doplnit mnoho znalostí nejenom z astronomie. Doma studenti řešili online test, teoretické úlohy a museli se alespoň pokusit o praktickou nebo pozorovací úlohu. Tentokrát krajské kolo obsahovalo i školní část, ve které studenti řešili početní úlohy.

V kategorii EF se na 1. místě umístil Ladislav Nagy (3. E), který jako jediný postupuje z Jihočeského kraje do republikového kola. V kategorii GH se na 2. místě umístil Daniel Gribbin (2. E) a na 3. místě Vojtěch Palkoska (2. E), bohužel získané body na postup nestačily. Mezi řešiteli se ještě umístili Ondřej Suchan, Monika Králová a Daniel Sýkora, všichni z 1. E.

Všem studentům gratulujeme a přejeme, aby je astronomie nadále bavila.

Biologové opět ve výborné formě – krajské kolo biologické olympiády kategorie B

V pátek 7. 4. 2017 se na Pedagogické fakultě JČU sešli nejlepší biologové jihočeských středních škol, aby poměřili své síly ve znalostech přírody. Soutěžilo ve v krajském kole Biologické olympiády kategorie B (1.a 2. ročník, kvinta, sexta) a Jírovcovka zde měla početné zastoupení.  Máme velkou radost, že všem našim žákům se v soutěži dařilo.

Vítězem se stal Michal Dvořák z 2.A, 2. místo obsadil Kryštof Nuc (6.E) a třetí skončil Martin Houška (2.A). Obrovským úspěchem je mimosoutěžní 4. místo Terezky Maxerové, která studuje teprve tercii víceletého gymnázia a patří k našim velkým biologickým nadějím.

Radost nám udělaly i Dobruše Lukášová (8.místo) a Adéla Dobiášová (10.místo).

Všem našim žákům k dosaženým výsledkům blahopřejeme a věříme, že vám biologie  bude přinášet úspěchy a radost i nadále!

Náboj 2017 - úspěch našich JUNIORŮ

I v letošním roce se naši studenti zúčastnili matematické soutěže Náboj. Jde se o mezinárodní matematickou soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, podle věku rozdělených na kategorie Juniorů a Seniorů. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce příkladů. Letos se soutěžilo ve městech Bratislava, Budapest, Edinburgh, Gdańsk, Košice, Kraków, Linz, Opava, Passau, Praha, Veszprém, Warszawa a Wrocław.

Výborného výsledku dosáhli naši Junioři ve složení Jan Baron, Anna Kovárnová, Jonáš Havelka, Petr Čapek a Matouš Vondrášek, kteří se v rámci České republiky umístili na 5. místě ze 138 zúčastněných družstev. Senioři ve složení Michal Čermák, Robert Vaňo, Jakub Kuchař, David Kraus a Miroslav Kulovaný skončili na 59. místě ze 138 soutěžících týmů.

Blahopřejeme.

Naši žáci uspěli v Geologické olympiádě

V pondělí 3. dubna se v Jihočeském muzeu konalo krajské kolo Geologické olympiády, soutěže pro všechny, kteří mají rádi  kameny a v neživé přírodě vidí ukryté nejedno dobrodružství.

Soutěžilo se ve 2 kategoriích : A (starší žáci) a B (středoškoláci). Soutěžící absolvovali teoretický test a poznávání minerálů, hornin a zkamenělin. Celkem mohli získat 100 bodů.

V kategorii starších žáků se utkalo 20 mladých geologů a my máme radost, že ti naši obsadili všechny medailové pozice. První místo vybojoval v těsném souboji Jiří Janků (4.E), druhý byl jeho spolužák Tomáš Mašek (oba 80,5 bodu) a třetí Tereza Maxerová ze 3.E (70 bodů).

V kategorii středoškoláků zvítězil septimán Petr Vaněk, který v celé soutěži ztratil pouhé 2 body.

Vítězové nás budou reprezentovat v celostátním kole, které hostí v květnu  Diamond Prague Museum.

Všichni účastníci obdrželi jako cenu malý diamant. Na vítěze celostátního kola pak čeká zájezd do Amsterdamu, kde je největší muzeum diamantů v Evropě.

Gratulujeme !

http://www.geologicka-olympiada.cz/#top

Okresní kolo FO kategorie E a F

Ve čtvrtek 23. března proběhlo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E a F. Soutěže se zúčastnili také studenti našeho gymnázia.

Nejlépe se dařilo našim studentům v kategorii E (kvarta). Na 1. místě se umístil Tomáš Mašek a na 5. místě Štěpán Skalka, další úspěšní řešitelé jsou Gabriela Tvrzová, Pavel Trnka, Petr Augustin a Vojtěch Bauer.
Děkujeme také ostatním studentům, kteří se této soutěže zúčastnili a nedosáhli na hranici úspěšných řešitelů.

kategorii F (tercie) se nejlépe umístil na 4. místě Ladislav Nagy, na 9. místě Jakub Kružberský, další soutěžící jsou úspěšní řešitelé - Antonín Nádvorník, Tereza Maxerová, Petr Kalina a Tereza Kučerová.

Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům. Všem děkujeme za reprezentaci školy.

Výborný výsledek v KK MO Z9

Výborného výsledku dosáhli naši studenti v krajském kole Matematické olympiády kategorie Z9. Tři nejlepší soutěžící dosáhli plného počtu bodů, a proto o jejich pořadí musel rozhodnout větší počet bodů získaných v okresním kole. V případě druhého a třetí soutěžícího nerozhodlo ani toto druhé kritérium a proto o jejich pořadí musel rozhodnout los.

1. místo obsadil Ladislav Nagy ze 3. E, losem 3. místo Petr Augustin ze 4. E, 7. místo Štěpán Skalka ze 4. E, 9. místo Pavel Kálal ze 4. E, 10. místo Zuzana Černá ze 4. E. Bodové rozdíly byly velmi malé.

Další soutěžící patřili k úspěšným řešitelům – Tomáš Mašek, Vojtěch Bauer, Gabriela Tvrzová, všichni ze 4. E – a úspěšný řešitel byl i Václav Bauer, který je studentem 2. E a umístil se na 19. místě.

Všem blahopřejeme!

Krajské kolo biologické olympiády kat. A je úspěšně za námi – máme zlato i stříbro

Opět skvěle si vedli naši nejstarší biologové v krajském kole nejvyšší kategorie této olympiády.

Iva Čurnová z oktávy v něm zvítězila a Lukáš Fiedler (7.E) obsadil 2. místo. Dařilo se i dalšímu našemu zástupci Petru Vaňkovi (7.E), který skončil celkově čtvrtý.

Iva i Lukáš postupují do celostátního kola, které bude hostit Masarykova univerzita v Brně  v termínu od 24.-28. 4. 2017. I u Petra existuje velká naděje se tam na základě výborných výsledků v krajském kole probojovat.

Moc vám všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Jsme na vás pyšní!

Pojďte s námi darovat krev aneb Studentské krvebraní 2017

V pondělí 27.3. se pět odvážných studentů oktávy vydalo na Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice, aby zde darovalo krev v rámci akce letošního Majálesu -  Studentské krvebraní. Po vyplnění vstupního dotazníku nás čekalo klinické i laboratorní vyšetření, jehož součástí bylo i určení krevní skupiny. V naší pětici se vyskytl jeden univerzální dárce krevní skupiny 0. Jemu i ostatním z nás se podařilo úspěšně odebrat půl litru krve. Odměnou nám byly zářivé úsměvy sestřiček, dobrý pocit a v neposlední řadě také čokoláda, pitíčko a sušenky. 

Za všechny můžeme říct - není se čeho bát, pojďte do toho taky! 

http://krvebrani.budejovickymajales.cz/?gclid=COfY0v6F-tICFZIbGAod82UHLA

Vítězové krajských kol německé olympiády

V minulém týdnu se uskutečnila krajská kola německé olympiády. Žáci našeho gymnázia Vojtěch Dolejšek (vyšší kategorie) a Tomáš Brabec (nižší kategorie) se stali ve velké konkurenci vítězi v obou kategoriích. V dubnu se oba zúčastní celostátních kol v Goethe Institutu v Praze.

Oběma gratulujeme za skvělou reprezentaci naší školy a zároveň přejeme hodně dalších úspěchů.

Nepřehlédněte

Předpokládané zvěřejnění výsledků přijímacího řízení je 3. 5. 2017 v 8:00.

 

Aktuality

Novinky


 • Vážení rodiče, zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci,

              podle § 167 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se s účinností od školního roku 2005/2006 zřizuje na základních, středních a vyšších odborných školách školská rada.

              Školská rada umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

  1. Školská rada Gymnázia, České Budějovice, Jírovcova 8 bude mít 6 členů; třetinu zvolí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu pedagogičtí pracovníci školy a třetinu jmenuje zřizovatel.
  2. Návrhy kandidátů na členy školské rady musí být doručeny ředitelství školy poštou nebo osobně nejpozději do pátku 28. 4. 2017  do 15 hodin (u návrhů zaslaných poštou rozhoduje datum poštovního razítka).
  3. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení (příp. tituly) navrženého kandidáta a jeho bydliště (příp. kontaktní adresu) a dále jméno, příjmení (příp. tituly), bydliště a podpis navrhovatele (příp. jeho kontaktní adresu).
   Formulář na návrh člena školské rady 
  4. Kandidátní listiny budou zveřejněny od úterý 2. 5. 2017 na panelu před sborovnou gymnázia a na webu školy
  5. Volby proběhnou ve čtvrtek 11. 5.  2017 od 9.00 do 15.00 hodin ve sborovně školy.
  6. Oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci obdrží hlasovací lístky zvlášť pro hlasování dle návrhu oprávněných osob a pedagogičtí pracovníci školy dle návrhu pedagogů v den voleb ve sborovně školy.
  7. Členové školské rady budou voleni tajným hlasováním. Voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci školy) zatrhnou na příslušném hlasovacím lístku nejvýše 2 kandidátyBude-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.
  8. Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátů, při rovnosti hlasů bude pořadí stanoveno losem. Za zvolené členy školské rady jsou považováni kandidáti  na 1. - 2. místě jak v hlasování podle návrhu oprávněných osob, tak v hlasování podle návrhu pedagogických pracovníků školy.
  9. Výsledky voleb budou oznámeny v pátek 12. 5. 2017 (od 9 hodin) na panelu před sborovnou gymnázia a na stránkách školy www.gymji.cz.

   

   

  V Českých Budějovicích, 21. 4. 2017

   

                                                                                                                                        Mgr. Pavel Kavřík

                                                                                                                                             ředitel školy

  Více
 • Další skvělé úspěchy si připsali naši mladí biologové. V kategorii D (6. a 7. třída ZŠ, prima a sekunda) byla v okresním kole Biologické olympiády nejlepší naše Julie Vrtková (2.E). Na krásném druhém místě skončil Štěpán Kříž (2.E) a 4. místo obsadila Lota Mikulková (1.E).

  I další naši reprezentanti (Nela Preisová, Kristián Šulista, Samuel Starčevský) byli mezi úspěšnými řešiteli a všichni skončili do 10 .místa.

  V kategorii C (8. a 9 třída ZŠ, tercie a kvarta) navázala na své loňské prvenství Tereza Maxerová (3.E), která v soutěži ztratila jen minimum bodů a s náskokem zvítězila. Na 2. místě skončil Jiří Janků a 3. místo obsadila Kateřina Malá (oba 4. E). Dařilo i ostatním biologům : Tomáš Mašek – 4. místo, Tereza Kučerová – 6.místo a Tereza Nedbalová – 7. místo.

  http://www.ddmcb.cz/php/souteze/1168.pdf

  Úspěch našich biologů je důsledkem jejich talentu, náročné přípravy a skvěle vedeného kroužku Základy ekologie paní učitelky Jarmily Ichové.

  Všem moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci gymnázia.

  Postupujícím držíme palce do krajského kola !

  Více
 • Velmi vyrovnané bylo letos krajské kolo Chemické olympiády kategorie C (1. a 2. ročník SŠ, kvinta, sexta). Naše gymnázium v něm reprezentovalo hned 6 soutěžících. Na pomyslné stupně vítězů se probojovala na 2. místě Anna Kovárnová (6.E) a Richard Zahradníček (2.A), který obsadil 3. místo.  

  O pouhý půl bod za medailí skončila na krásném 4. místě Veronika Tvrzová (6.E). I další naši účastníci byli úspěšnými řešiteli : na 10. místě Tomáš Mašek (soutěžil v o třídu vyšší kategorii), na 14. místě Adéla Dobiášová (6.E) a na 18.místě Miroslav Průcha (2.A).

  Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Jírovcovky !

  Více

 • 19. dubna obdivovala 2.B v  zámecké jízdárně AJG v  Hluboké nad Vltavou výstavu "Impresionismus- nálady a imprese ve francouzském a českém umění ".

  Díla Antonína Slavíčka nebo Václava Radimského jsou na výstavě představena v kontextu francouzských autorů - Alfred Sisley, Edgar Degas... Studenti mohli na jejich originálech pozorovat, jak jsou obrazy malované děleným rukopisem, který  působil na tehdejší publikum nedokončeně.

  Více
 • Naši studenti se i letos zúčastnili Astronomické olympiády. Z podzimního školního kola postoupili do krajského všichni zúčastnění. Pouze malá část z nich pokračovala domácí částí v krajském kole, která je časově hodně náročná a vyžaduje samostudiem si doplnit mnoho znalostí nejenom z astronomie. Doma studenti řešili online test, teoretické úlohy a museli se alespoň pokusit o praktickou nebo pozorovací úlohu. Tentokrát krajské kolo obsahovalo i školní část, ve které studenti řešili početní úlohy.

  V kategorii EF se na 1. místě umístil Ladislav Nagy (3. E), který jako jediný postupuje z Jihočeského kraje do republikového kola. V kategorii GH se na 2. místě umístil Daniel Gribbin (2. E) a na 3. místě Vojtěch Palkoska (2. E), bohužel získané body na postup nestačily. Mezi řešiteli se ještě umístili Ondřej Suchan, Monika Králová a Daniel Sýkora, všichni z 1. E.

  Všem studentům gratulujeme a přejeme, aby je astronomie nadále bavila.

  Více
 • V pátek 7. 4. 2017 se na Pedagogické fakultě JČU sešli nejlepší biologové jihočeských středních škol, aby poměřili své síly ve znalostech přírody. Soutěžilo ve v krajském kole Biologické olympiády kategorie B (1.a 2. ročník, kvinta, sexta) a Jírovcovka zde měla početné zastoupení.  Máme velkou radost, že všem našim žákům se v soutěži dařilo.

  Vítězem se stal Michal Dvořák z 2.A, 2. místo obsadil Kryštof Nuc (6.E) a třetí skončil Martin Houška (2.A). Obrovským úspěchem je mimosoutěžní 4. místo Terezky Maxerové, která studuje teprve tercii víceletého gymnázia a patří k našim velkým biologickým nadějím.

  Radost nám udělaly i Dobruše Lukášová (8.místo) a Adéla Dobiášová (10.místo).

  Všem našim žákům k dosaženým výsledkům blahopřejeme a věříme, že vám biologie  bude přinášet úspěchy a radost i nadále!

  Více
 • Počátkem dubna se v Jindřichově Hradci konalo vyhlášení výsledků Vll. ročníku soutěže tvůrčího psaní a knižních ilustrací. Naši studenti se tradičně této soutěže zúčastnili a z devíti prací, které do soutěže poslali, jich bylo oceněno hned pět.Tereza Maxerová 3.E – poezie - kat. do 14 let.  Patricie Horová 1.E – próza – kat. do 14 let, Daniel Sýkora 1.E – próza – kat. do 14 let, Daniela Ryplová 5.E – próza - kat. dospělí, Laura Pokorná 5.E – próza – kat. dospělí. Práce těchto studentů byly zařazeny do knižní publikace soutěže.

  Laura Pokorná zároveň získala ocenění Jihočeského klubu Obce spisovatelů za douhodobou literární činnost.

  V soutěži knižních ilustrací v kategorii 10 – 14 let získala 1. místo Lucie Procházková z 1.E. Tato ilustrace je rovněž uveřejněna ve sborníku soutěže. Všem oceněným studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

  Více
 • Dne 5. 4. 2017 se v českobudějovickém kulturním domě Slávie konalo krajské kolo Přeboru školních družstev v šachu.

  První místo v kategorii 6. - 9. tříd vybojovalo naše družstvo A ve složení Matyáš Zeman (4. E), Ladislav Nagy (3. E), Martina Šťastná (1. E) a Lukáš Zeman (4. E). Postupují do celostátního kola stejně jako loni s družstvem Gymnázia J. V. Jirsíka, které porazili o 1,5 bodu. Naše družstvo B ve složení Václav a Vojtěch Bauerovi (2. E a 4. E), Jan Kolář (3. E) a Petr Augustin (4. E) skončilo na pěkném 6. místě z 18 družstev.

  V kategorii středních škol nás reprezentovali Jonáš Havelka (5. E), Kryštof Nuc (6. E), Martin Augustin (6. E), Robert Vaňo (7. E) a Jan Baron (6. E) a skončili na 8. místě.

  Oficiální výsledky

  Všem šachistům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

  Více
 • V rámci výuky občanského a společenskovědního základu navštívili studenti našeho gymnázia každoroční akci Jeden svět. Jeden z filmů, který zde zhlédli, nesl název Zemřít pro design. Studenti se v něm seznámili například s temnou stranou výroby mobilních telefonů a jejich příslušenství, následnými dopady na čínské životní prostředí, či pracovními podmínkami zaměstnanců. Dozvěděli se však také o možných ekologičtějších řešeních pro výrobu těchto elektronických spotřebičů na čínské půdě. Po skončení filmu dostali prostor na dané téma diskutovat. 

  Více
 • Do krajského kola Zeměpisné olympiády postoupili z naší školy 4 studenti. Ve velké konkurenci se neztratili a vybojovali krásná umístění. V kategorii A obsadila Monika Králová 2. místo, v kategorii B Daniel Gribbin 2. místo, v kategorii C Tomáš Brabec 9. místo a v kategorii D   Martin Houška 2. místo. Velkým úspěchem je postup Martina Houšky do celostátního kola, kde bude bojovat o postup na mezinárodní olympiádu. Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a Martinovi budeme držet palce v dalším kole.

  Více
 • Ve středu 5.4.2017 obsadili mladí běžci českobudějovické náměstí. Konal se 21. ročník největšího štafetového závodu na maratonské trati pro 10členná družstva studentů středních škol. Závodu se účastní vždy družstvo o počtu 10 členů, přičemž minimálně 3 úseky musí běžet dívka. Každý z běžců zdolává shodně 4200 metrů, tedy 8 kol.

  Ani letos, nemohla chybět naše štafeta. Za účasti 12 škol z celého kraje se umístili naši žáci na krásném  3. místě. Děkujeme všem našim běžcům za reprezentaci školy, za jejich sportovní nasazení a odvedené výkony v nepříznivém počasí. Doufáme, že příští rok, po odmaturování většiny členů štafety, dokážou jejich následníci také obhájit medailovou pozici.

  Fotogalerie

  Více
 • I v letošním roce se naši studenti zúčastnili matematické soutěže Náboj. Jde se o mezinárodní matematickou soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, podle věku rozdělených na kategorie Juniorů a Seniorů. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce příkladů. Letos se soutěžilo ve městech Bratislava, Budapest, Edinburgh, Gdańsk, Košice, Kraków, Linz, Opava, Passau, Praha, Veszprém, Warszawa a Wrocław.

  Výborného výsledku dosáhli naši Junioři ve složení Jan Baron, Anna Kovárnová, Jonáš Havelka, Petr Čapek a Matouš Vondrášek, kteří se v rámci České republiky umístili na 5. místě ze 138 zúčastněných družstev. Senioři ve složení Michal Čermák, Robert Vaňo, Jakub Kuchař, David Kraus a Miroslav Kulovaný skončili na 59. místě ze 138 soutěžících týmů.

  Blahopřejeme.

  Více
 • V pondělí 3. dubna se v Jihočeském muzeu konalo krajské kolo Geologické olympiády, soutěže pro všechny, kteří mají rádi  kameny a v neživé přírodě vidí ukryté nejedno dobrodružství.

  Soutěžilo se ve 2 kategoriích : A (starší žáci) a B (středoškoláci). Soutěžící absolvovali teoretický test a poznávání minerálů, hornin a zkamenělin. Celkem mohli získat 100 bodů.

  V kategorii starších žáků se utkalo 20 mladých geologů a my máme radost, že ti naši obsadili všechny medailové pozice. První místo vybojoval v těsném souboji Jiří Janků (4.E), druhý byl jeho spolužák Tomáš Mašek (oba 80,5 bodu) a třetí Tereza Maxerová ze 3.E (70 bodů).

  V kategorii středoškoláků zvítězil septimán Petr Vaněk, který v celé soutěži ztratil pouhé 2 body.

  Vítězové nás budou reprezentovat v celostátním kole, které hostí v květnu  Diamond Prague Museum.

  Všichni účastníci obdrželi jako cenu malý diamant. Na vítěze celostátního kola pak čeká zájezd do Amsterdamu, kde je největší muzeum diamantů v Evropě.

  Gratulujeme !

  http://www.geologicka-olympiada.cz/#top

  Více
 • V rámci výuky počítačové grafiky navštívili studenti druhých ročníků  tiskárnu Karmášek

  Studenti se seznámili s realizací grafických návrhů v praxi. Prošli grafickým studiem, kde zakázky dostávají finální podobu. Viděli fotografický ateliér, kde se zhotovují nejen reklamní fotografie, ale též portréty a reportážní fotografie. Na závěr si prohlédli čtyřbarevný tiskařský ofsetový stroj a seznámili se s různými variantami tiskových vazeb.

  Více
 • Naše polyglotka Anička Nováková vyhrála krajské kolo anglické olympiády kategorie IIIa, a tedy postupuje do celostátního kola, které se koná v květnu v Praze.

  Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí i nadále!

  Více
 • Dne 22.3. proběhl na naší škole turnaj v počítačové hře Hearthstone. Turnaj se neobešel bez emocí - byla slyšet slova radosti i zklamání, ale celkově vše probíhalo v přátelské a uvolněné atmosféře. Všichni účastníci bojovali statečně, avšak od samého začátku dominoval turnaji favorizovaný Stanislav Jirák, který bez větších problémů zaslouženě získal první místo a titul šampiona naší školy. Standovi gratulujeme k vítezství a Honzovi Šulcovi děkujeme za organizaci.

  Sláva vítězům, čest poraženým!

  Více
 • Ve čtvrtek 23. března proběhlo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E a F. Soutěže se zúčastnili také studenti našeho gymnázia.

  Nejlépe se dařilo našim studentům v kategorii E (kvarta). Na 1. místě se umístil Tomáš Mašek a na 5. místě Štěpán Skalka, další úspěšní řešitelé jsou Gabriela Tvrzová, Pavel Trnka, Petr Augustin a Vojtěch Bauer.
  Děkujeme také ostatním studentům, kteří se této soutěže zúčastnili a nedosáhli na hranici úspěšných řešitelů.

  kategorii F (tercie) se nejlépe umístil na 4. místě Ladislav Nagy, na 9. místě Jakub Kružberský, další soutěžící jsou úspěšní řešitelé - Antonín Nádvorník, Tereza Maxerová, Petr Kalina a Tereza Kučerová.

  Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům. Všem děkujeme za reprezentaci školy.

  Více
 • Výborného výsledku dosáhli naši studenti v krajském kole Matematické olympiády kategorie Z9. Tři nejlepší soutěžící dosáhli plného počtu bodů, a proto o jejich pořadí musel rozhodnout větší počet bodů získaných v okresním kole. V případě druhého a třetí soutěžícího nerozhodlo ani toto druhé kritérium a proto o jejich pořadí musel rozhodnout los.

  1. místo obsadil Ladislav Nagy ze 3. E, losem 3. místo Petr Augustin ze 4. E, 7. místo Štěpán Skalka ze 4. E, 9. místo Pavel Kálal ze 4. E, 10. místo Zuzana Černá ze 4. E. Bodové rozdíly byly velmi malé.

  Další soutěžící patřili k úspěšným řešitelům – Tomáš Mašek, Vojtěch Bauer, Gabriela Tvrzová, všichni ze 4. E – a úspěšný řešitel byl i Václav Bauer, který je studentem 2. E a umístil se na 19. místě.

  Všem blahopřejeme!

  Více
 • Opět skvěle si vedli naši nejstarší biologové v krajském kole nejvyšší kategorie této olympiády.

  Iva Čurnová z oktávy v něm zvítězila a Lukáš Fiedler (7.E) obsadil 2. místo. Dařilo se i dalšímu našemu zástupci Petru Vaňkovi (7.E), který skončil celkově čtvrtý.

  Iva i Lukáš postupují do celostátního kola, které bude hostit Masarykova univerzita v Brně  v termínu od 24.-28. 4. 2017. I u Petra existuje velká naděje se tam na základě výborných výsledků v krajském kole probojovat.

  Moc vám všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Jsme na vás pyšní!

  Více
 • V úterý proběhlo na našem gymnáziu krajské kolo Chemické olympiády kategorie D (8. a 9.třída ZŠ, tercie a kvarta). Naši školu v něm reprezentovali 4 žáci. Z nich se nejvíce dařilo Tomáši Maškovi z kvarty. Tomáš v průběhu celé soutěže ztratil jen 1,5 bodu a s celkovým skóre 98,5 bodu obsadil v krajském klání vynikající 2. místo.

  Mezi deset nejlepších mladých chemiků se v silné konkurenci probojovala ještě na 6. místě Gabriela Tvrzová (také 4.E) a Tereza Maxerová (3.E), která skončila devátá.


  Všem gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

  Více
 • V rámci projektu Alšova země – téma Když staré bylo nové... vystavujeme práce žáků sekundy (GOTIKA), tercie (GOTIKA) a kvinty (ANTIKA a BAROKO) v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou .

  Termín: 29. 3. – 17. 4. 2017

  Více
 • V pondělí 27.3. se pět odvážných studentů oktávy vydalo na Transfuzní oddělení Nemocnice České Budějovice, aby zde darovalo krev v rámci akce letošního Majálesu -  Studentské krvebraní. Po vyplnění vstupního dotazníku nás čekalo klinické i laboratorní vyšetření, jehož součástí bylo i určení krevní skupiny. V naší pětici se vyskytl jeden univerzální dárce krevní skupiny 0. Jemu i ostatním z nás se podařilo úspěšně odebrat půl litru krve. Odměnou nám byly zářivé úsměvy sestřiček, dobrý pocit a v neposlední řadě také čokoláda, pitíčko a sušenky. 

  Za všechny můžeme říct - není se čeho bát, pojďte do toho taky! 

  http://krvebrani.budejovickymajales.cz/?gclid=COfY0v6F-tICFZIbGAod82UHLA

  Více
 • V sobotu 11.3. odstartovalo 25. mistrovství ČR mládeže do 16 let 2017 v šachu. I v letošním roce se akce konala v Koutech nad Desnou (Jeseníky). V kategoriích chlapců H10, H12, H14 a H16 hraje 24 nejlepších šachistů z celé ČR. Dívky mohou startovat bez omezení. 

  Zúčastnili se ho i naši studenti a patřili ve svých kategoriích k těm nejlepším. Matyáš Zeman (4.E) se stal mistrem České republiky v kategorii H16 pro rok 2017. Na výborném druhém místě se umístila Martina Šťastná (1.E) v kategorii dívek do 12 let (celkem 25 hráček). Třetím účastníkem byl Láďa Nagy (3.E), který startoval v kategorii H14 a obsadil 12. místo.

   

  Děkujeme našim žákům za vynikající reprezentaci školy.

  Výsledky

  Více
 • U příležitosti 500. výročí reformace Martina Luthera (1517) se zúčastnili naši žáci workshopu v Goethe-centru , kde se podrobně seznámili se životem, dílem a myšlenkami tohoto významného německého reformátora- zakladatele protestantismu.

  Více