Základy ekologie ve Vodňanech

Přírodovědný kroužek Základy ekologie zahájil nový školní rok první  vícedenní exkurzí. Probíhala 12. - 14. 9. 2019 v MEVPIS Vodňany. Lovili a určovali jsme bentos i plankton, prohlédli si živé ryby i jesetery a seznámili se s našimi i invazními druhy raků. Přednášky i exkurze vedli odborníci z FROV JU, kterým velmi děkujeme za skvěle vyladěný program.

Geofrafická exkurze do Banátu

Ke konci školního roku ve dnech 22. – 27. 6. se zúčastnili žáci kvarty a vybraní studenti vyššího gymnázia geografické exkurze do rumunského a srbského Banátu. Během dobrodružné expedice mohli studenti poznat nejen krásnou přírodu, ale především navštívit místní vesnice Čechů, kteří zde geograficky izolováni od vlasti, žijí již od první poloviny 19. století, kam je zavlekl příslib „lepšího“ života zdejších podnikatelů s dřevoprůmyslem. Celá exkurze proběhla ve spolupráci s CK Kojan a studenti během 4 dní navštívili české obce Svatá Helena, Rovensko a Gernik v Rumunsku a srbské obce Bela Crkva a Kruštice, kde byli vřele přivítání místním starostou s doprovodem studentů. Žáci gymnázia Jírovcova tak měli jedinečný zážitek v turisticky nepříliš navštěvované krajině a budoucí spolupráce s místními krajany není vyloučena. 

Cenné kovy ze Soutěže mladých zdravotníků

Dne 30. 5. 2019 se v Táboře pod záštitou ČČK konalo krajské kolo Soutěže mladých zdravotníků. Náš soutěžní tým složený z pěti žáků kvarty (Michaela Janutková, Nela Preisová, Barbora Anna Šimůnková, Kristián Petr Šulista a Maia Verboon) si odsud přivezl stříbrnou medaili. Tento obrovský úspěch byl velmi zasloužený. Žáci se na soutěž připravovali dva roky. Měli velké štěstí, protože paní Radka Šulistová jim zajistila výborné lektory z řad studentů ZSF JU – Radima Baxu a Šimona Trněného.

Svoje skvělé vědomosti a dovednosti v poskytování první pomoci museli naši žáci prokázat nejdříve v okresním kole (15.5.2019), protože do vyššího kola soutěže postupuje vždy jen nejlepší tým. Takže v současnosti jsou držiteli dvou medailí, stříbrné a zlaté.

Naši mladí záchranáři jsou přesvědčeni, že znalost poskytování první pomoci je nezbytná, a protože si v učení laické první pomoci dokázali najít i zábavu, rozhodli se, že budou své zkušenosti předávat mladším spolužákům. Založili zdravotnický kroužek složený ze žáků primy a sekundy. A to je asi nejkrásnější výsledek jejich dvouleté práce.

Úspěšní biologové

Před koncem školního roku biologové bilancují úspěchy v soutěžích. V krajském kole Biologické olympiády uspěli všichni nominovaní z okresního kola. Jejich výsledky nám udělaly obrovskou radost. Těší nás, že všichni byli úspěšnými řešiteli.

V kategorii C obsadila 1. místo Monika Králová, 2. místo Lota Mihulková, 3. místo Ondřej Švéda, 5. místo Julie Vrtková a 8. místo Žaneta Znachorová.

V kategorii D se zadařilo obdobně. 1. místo Kateřina Kozáková, 2. místo Zuzana Dostálová, 3. místo Šárka Litvínová, 9. místo Alena Koutecká, 10. místo Žofie Jedličková, 14.-15. místo Pavel Tušek.

Přejeme všem soutěžícím radost z poznávání a hodně sil do dalších soutěží.

Krajské kolo Zlatého listu

V soutěži mladých ochránců přírody Zlatý list postoupily z krajského do celostátního kola naše týmy z kategorie mladší i starší. Celostátní kolo bude probíhat 17. – 23. 6. 2019 ve Vanově u Telče. Podaří se nám obhájit loňská prvenství?

Celostátní Zlatá včela 2019

Na celostátním kole soutěže Zlatá včela, které probíhalo 7.- 9. 6. 2019 v Nasavrkách u Chrudimi, výborně reprezentovali náš včelařský kroužek Václav Bauer a Ludmila Šnejdová. Oba se nominovali do nejužšího výběru a po prozkoušení svých schopností na včelnici obsadili 2. a 4. místo z celkem 35 soutěžících.

Lída z 2. místa postupuje na mezinárodní včelařskou soutěž IMYB. Budeme jí držet palce, aby zabodovala stejně jako v celostátním kole.

Po stopách chemických prvků

V letošním roce tomu bylo přesně 150 let, kdy geniální ruský chemik D. I. Mendělejev uspořádal tehdy známé prvky do periodické tabulky. Při této příležitosti připravila Přírodovědecká fakulta UK celodenní program pro přírodovědně nadané studenty gymnázií. Patnáct našich mladých chemiků se tak 4. 6. vypravilo do Prahy seznámit se s příběhy prvků, zhlédnout výstavu o historii jejich objevování a v laboratoři pátrat po stopách prvků v neznámých vzorcích. Celý den s chemií jsme si užili, dozvěděli se spoustu nového o zvláštnostech některých prvků a budeme se těšit na setkání zase příští rok.

Bronz na Evropské fyzikální olympiádě

Žák septimy Jonáš Havelka se výborným výsledkem v celostátním kole 
fyzikální olympiády kvalifikoval na Evropskou fyzikální olympiádu, která 
se konala letos od 31. května do 4. června v lotyšské Rize. Tam nám udělal 
radost ziskem bronzové medaile.

Aktivuj sa na vidieku

Se spolužačkou Lucií Smetanovou (2. A) jsme strávily týden (12.-18. 5) na Slovensku ve Velké Fatre společně se studenty slovenských škol. Bylo to v rámci výměnného pobytu Erasmus+ s hlavním tématem ,,Život na vidieku”. Během tohoto týdne jsme se pomocí množství úkolů a projektů měly možnost obeznámit se a zamyslet nad životem na vesnicích, jak jej můžeme obohatit, co se nám na něm líbí a co naopak ne. Dozvěděly jsme se něco více o slovenské kultuře a jazyku. Získaly jsme nové přátele, zážitky a odnesly si cenné zkušenosti do života.

Sára Čadová (2.A)

Archimediáda 2019

Archimediáda je předstupeň fyzikální olympiády a je určena žákům sedmých, případně šestých tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. Účastníci z budějovicka a písecka se sjeli 23.5.2019 v DDM ČB, aby řešili tři teoretické a jednu praktickou úlohu. Skvělé výkony předvedli Vítek Předota, Tomáš Dokulil, Jáchym Předota, Pavel Tušek z 2. E, všichni jsou úspěšnými řešiteli.

Na stupních vítězů stanul Hubert Štěpánek z 2. E o pouhého půlbodu za vítězem.

Blahopřejeme!

 

Fyzika na Lanovce

V pátek 31.5. několik tříd navštívilo akci Pedagogické fakulty JU. Budoucí učitelé měli pro žáky i kolemjdoucí připravenu řadu zajímavých pokusů. Zasaženi bleskem, zmrazeni dusíkem, trefeni šípem a zejména zapáleni pro fyziku. To byl výsledek naší netradiční hodiny fyziky.

 Více na http://www.pf.jcu.cz/misc/fyzika_na_lanovce_2019_foto.php

Den s lékařským fyzikem na FJFI

Ve středu 5. června se několik studentů sexty zúčastnilo akce Den lékařským fyzikem pořádané FJFI ČVUT v Praze. Akce byla pořádána za účelem uvést v povědomí studijní obor radiologického fyzika a seznámit studenty s jeho prací. Účastníci si vyslechli přednášky o radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Dále si v praktických úlohách vyzkoušeli práci s rentgenem, mamografem a radionuklidovým ozařovačem na skutečných pracovištích, (samozřejmě bez toho, aby byli vystaveni nebezpečnému záření), a také se pokusili ve specializovaném softwaru vytvořit léčebný ozařovací plán pro imaginárního pacienta. Poté byl celý den zakončen exkurzí ve Fakultní nemocnici Motol.

Akci určitě doporučujeme i ostatním studentům se zájmem o tento obor, kteří mají možnost se znovu zúčastnit 15.1.2020. Proto neváhejte se registrovat na tomto odkazu (http://dlf.fjfi.cvut.cz/index.php/registrace/), kapacita akce je jen 70 míst.

Tomáš Mašek 6.E

Biologická exkurze primy

V úterý 4. června se vydali primáni do Novohradských hor do krásné přírody v okolí Pohoří na Šumavě. Slunečný a teplý den začali zkoumáním vodních živočichů, pokračovali na nejvyšší horu české strany Kamenec. Po bojové hře a odpočinku na vrcholových skalách sestoupili zpět, aby se před zpáteční cestou osvěžili v Pohořském potoce. Celou cestu fotografovali členitou krajinu, nádherně rozkvetlé louky kolem a povídali si o správném managementu luk.

Pythagoriáda - další skvělé výsledky

28. 5. 2019 proběhlo okresní kolo Pythagoriády pro ZŠ a víceletá gymnázia. V kategorii 7. ročníků zvítězil Hubert Štěpánek s plným počtem patnácti bodů, v kategorii 8. ročníků Jan Koška s dvanácti body. Hezký kousek se povedl naší tercii. Z devíti úspěšných řešitelů v této kategorii bylo šest z našeho gymnázia :).

Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům.

Výsledková listina

Kyberprostor a bezpečnost v něm

V pátek 24. 5. se třída 1. A zúčastnila přednášky, týkající se problémů kyberkriminality.

Sociální sítě a aplikace v mobilních telefonech dokáží spojovat díky své dostupnosti lidi různého věku, avšak představují také nebezpečí. Je důležité vnímat rozdíl mezi virtuálním a reálným světem. Setkáváme se zde s riziky, které tyto nové technologie vytvářejí a které nikdy nelze zcela vyloučit. Je pouze otázkou času, kdy se uživatel technologií s problémem v kyberprostoru setká. O tom všem se na této akci, které proběhla také v rámci projektu Erasmus+  Digi Schools, hovořilo.

Prima maluje "útulkáče"

Jako každý rok, i letos u příležitosti Majálesu malují žáci primy psy z místního útulku.
Jejich obrázky poslouží k propagaci pejsků, kteří tam čekají na adopci. 
V červnu se autoři obrázků půjdou do útulku podívat a některé pejsky vezmou na procházku po Stromovce."

V krajském kole FO máme 1. místa ve třech kategoriích

Dne 29.4. se konalo na naší škole krajské kolo fyzikální olympiády kategorií B,C,D. Jako už tradičně dosáhli naši žáci velmi pěkných úspěchů.

V kategorii B zvítězil Jonáš Havelka (7. E), v kategorii C Vojtěch Bauer (6. E) a na 3. místě byl Štěpán Skalka (6. E) a také v kategorii D máme 1. místo zásluhou Martina Červeného (1. A). Dalšími úspěšnými řešiteli byli Matouš Vondrášek (7. E), Jaroslav Scheinpflug (3. A) a Milan Mašek (1. A).

Gratulujeme!

Na AO dvakrát do desátého místa

V pátek 17. 5. 2019 proběhlo v Planetáriu Praha finále Astronomické olympiády kategorie GH. Do finále se letos probojovali hned dva naši studenti a oba se stali úspěšnými řešiteli náročné soutěže.

Hubert Štěpánek ze 2.E vybojoval v několika dílčích disciplínách 6. místo a Vojtěch Jan Schreib 9. místo. 

Kromě přehledového testu, řešili úlohy o sondě Juno, která startovala 5. srpna 2011 ze Země, aktuálně obíhá kolem Jupiteru. Součástí kola je také obrazový test a úkoly, které plnili přímo v budově planetária mezi exponáty. Část úkolů si můžete zkusit vyřešit zde.

 

Stříbrná medaile z EUSA

Skvěle si vedli čeští středoškoláci na přírodovědné soutěži EUSO. Oba týmy vybojovaly pro Českou republiku stříbrné medailové pásmo. Máme velkou radost, že mezi reprezentanty měla díky Terezce Maxerové své zastoupení i Jírovcovka.

https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1856-euso-cesti-stredoskolaci-dvakrat-stribrni

Gratulujeme k výbornému výsledku  a děkujeme nejen za reprezentaci školy!

Geologická olympiáda

Bronzová medaile z celostátního kola Geologické olympiády

V úterý 7. května proběhlo v Brně celostátní kolo Geologické olympiády. Naši školu na soutěži zastupovala žákyně sekundy Kateřina Kozáková. V konkurenci patnáctiletých zabojovala a získala třetí místo. Máme obrovskou radost, že se její talent mohl projevit na celostátní úrovni. Kačence gratulujeme a přejeme takové úspěchy i v dalších letech.

 Vítězové ze starší kategorie postupují  letos na Mezinárodní olympiádu o vědách o Zemi v Korejské republice.  

Celostátní kolo Astronomické olympiády

Ve dnech 8. - 10. 5. 2019 proběhlo finále Astronomické olympiády kategorie CD (pro studenty 1. a 2. ročníků a odpovídajích ročníků víceletých gymnázií) na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Jako jediný postupující soutěžící z Jihočeského kraje se celorepublikového kola zúčastnil student 5. E -  Ladislav Nagy. Celá soutěž je sestavena z několika dílčích částí. Ve středu večer se za polojasného počasí začalo pozorovacím kolem, ve čtvrtek proběhlo teoretické a praktické kolo a v pátek řešení datové analýzy. Po sečtení bodů za jednotlivé části se Láďa umístil na pěkném 14. místě. Nasbíral cenné zkušenosti, které může příští rok v této kategorii zúročit.

Gratulujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

KP mládeže v rapid šachu 2019

Dne 8. 5. 2019 proběhl v Českých Budějovicích Krajský přebor mládeže v rapid šachu 2019.
V přeboru se bojovalo o titul přeborníka jihočeského kraje a o postup na Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu, které se bude konat 7. - 8.  září 2019.
Přímý postup na Mistrovství ČR 2019 měla jistý stávající mistryně ČR v rapid šachu v kategorii dívek do 14 let, Martina Šťastná. A tak krajský přebor vynechala.
Postupový klíč z krajského přeboru byl velmi přísný. V každé kategorii se počítá počet postupových míst pro kraj individuálně podle relativní šíře členské základny.

A jak si vedli naši studenti?
Kategorii dívek do 14 let vyhrála Daniela Nagyová (2. E) a získala jediné postupové místo.
Kategorii dívek do 12 let vyhrála Beáta Havelková (1. E) a také získala jediné postupové místo.
V kategorii hochů do 14 let skončil Jan Bauer (2. E) na 4. místě a Vít Předota (2. E) na 10. místě.
V kategorii hochů do 12 let skončil Jakub Šimon Šimůnek (1. E) na 2. místě a vybojoval jedno ze dvou postupových míst.

Blahopřejeme našim studentům k výborným výsledkům a v září budeme Martině, Daniele, Beátě a Jakubovi držet pěsti, aby se jim dařilo i na Mistrovství ČR.

Výsledkové listiny: http://chess-results.com/tnr438780.aspx?lan=5&art=4

Příroda ve městě

V pondělí 6. května 2019 se uskutečnila pro primu, sekundu, 2.B  a ZEK beseda s Jiřím Řehounkem z Cally - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s -na téma "Příroda ve městě". Mluvilo se o  zelených plochách ve městě, které se mohou stát i květnatými loukami plnými motýlů, o tůňkách, stromech, broukovištích i umělé písečné duně, protože čím různorodější prostředí ve městech vytvoříme, tím více zajímavých rostlin a živočichů do nich přilákáme.

Exkurze do Prahy

V úterý se tři naše třídy (4. E, 2. A a 7. E) vypravily na exkurzi do Prahy. Hned po příjezdu na pražské hlavní  nádraží jsme měli štěstí a mohli potkat hokejové reprezentanty, kteří v tu dobu právě odjížděli na mistrovství světa.

Rychlými kroky jsme se přesunuli do Rudolfina na koncert Dvořákovy Novosvětské symfonie. V podání České studentské filharmonie zazněly všechny části skladby. Do Prahy za hudbou jezdíme pravidelně každý rok. V cyklu Čtyři kroky do nového světa Petr Kadlec a dirigent Marko Ivanovič uvádějí stěžejní díla klasické hudby. Vedou přitom dialog mezi sebou, s hráči v orchestru i s publikem a předvádějí charakteristické ukázky skladby.

Po nádherném hudebním zážitku následovala chvilka volna na oběd a poté jsme společně navštívili krásně zrekonstruované Národní muzeum. Žáci si oživili znalosti dějepisné či výtvarné a mohli obdivovat dvě expozice. První mapuje historii Čechů a Slováků od založení jejich společného státu roku 1918 a druhá vystavuje 200 nejvýznamnějších exponátů, které Národní muzeum získalo za 200 let své existence.

 

Domů jsme se vrátili navečer plni zážitků a inspirace.

 

Další chemická radost

V posledním klání letošní Chemické olympiády (kategorie B, 2. a 3. ročník, sexta a septima) si naši chemici vedli opět skvěle.

Vítězem se stal student sexty Tomáš Mašek, který nejlépe zvládl teoretickou část soutěže a výrazně neztratil  ani v laboratorní části. Na 2. místě se umístila jeho spolužačka Gabriela Tvrzová, která předvedla v praktických dovednostech nejlepší výkon ze všech soutěžících . 

Úspěch pak završil skvělým 4.místem Dan Šlemar (3.A).

http://ddmcb.cz/php/souteze/1285.pdf

Gratulujeme k vynikajícím výsledkům a všem chemikům děkujeme za reprezentaci naší školy!   

Máme velkou radost, že naše žáky chemie baví, jsou ochotni pracovat navíc a své úsilí korunují skvělými výsledky.

V letošním roce se nám díky nim podařilo zvítězit ve všech kategoriích této tradiční soutěže.

Spanilá jízda našich mladých biologů

V minulých dnech proběhla okresní kola Biologické olympiády kategorie C a D určené žákům ZŠ a nižšího stupně gymnázia.

Naše gymnázium reprezentovalo v každé kategorii vždy šest soutěžících a lepší výsledky jsme si nemohli přát.

Jírovcovka získala všechny pomyslné medaile :

v kategorie D

1. místo Zuzana Dostálová, 2. místo Kateřina Kozáková a 3. místo Adéla Koutecká (všechny 2.E)

v kategorii C

1. místo Monika Králová (3.E), 2. místo Julie Vrtková (4.E) a 3. místo Lota Mihulková (3.E)

Gratulujeme všem účastníkům, bez jejich dlouhodobé práce a nadšení by tyto výborné výsledky nebyly možné. Děkujeme paní učitelce Ichové za čas, který přípravě dětí a podpoře jejich biologického talentu věnuje nejen v rámci kroužku Základy ekologie.

Všem postupujícím držíme palce do krajského kola ! Jsme na vás pyšní.

Trojnásobný postup do finále AO

Po vyhodnocení náročného krajského kola Astronomické olympiády už je jasné, že Ladislav Nagy z 5.E vybojoval 1. místo a postup do celorepublikového finále v kategorii CD.

V kategorii GH pro nejmladší soutěžící máme hned dva postupující do finále,  2. místo získal Hubert Štěpánek z 2. E a 3. místo Vojtěch Jan Schreib z 1. E.  5. místo  má Dan Trnka a 23. místo  Petr Starý (oba 1. E).

V kategorii EF obsadil pěkné 4. místo Daniel Sebastian Gribbin ze 4. E.

Všem studentům gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.

 

Nepřehlédněte

 

Termíny adaptačních kurzů pro první ročníky jsou:
1.A: 8. - 10. 9. 2019
1.B: 10. - 12. 9. 2019
1.E: 26. - 28. 9. 2019

 

Aktuality

Novinky

 • Výchovná poradkyně Mgr.Kateřina Mylerová - email  mylerova@gymji.cz

  Konzultační hodiny pro žáky, kolegy a rodiče: 

  středa 10.15 - 11.15

  středa 15.30 - 16.15

  čtvrtek 14.45 - 15.30

  V těchto hodinách jsem vám pravidelně k dispozici, pokud se vám uvedené časy nehodí, jsem připravena se s vámi domluvit na setkání v jakýkoli jiný čas.  Vždy se pokusím udělat pro vás, co je v mých silách. 

  Veškeré materiály - nabídka vysokých škol, přehled VŠ a Učitelské noviny - jsou k nahlédnutí či k zapůjčení v kabinetu výcovného poradce (půdní vestavba).

  Veškeré aktuální nabídky pravidelně vyvěšuji na nástěnku výchovné poradkyně v přízemí školy.

   

   

  Více
 •  Jedno místo v oboru je rezervováno na náhradní termín, protože se jeden z uchazečů řádně omluvil.

   Jedno místo v oboru je rezervováno na náhradní termín, protože se jeden z uchazečů řádně omluvil.

  • odvolání můžete donést do školy osobně každý den od 7:30 do 15:00
  • pokud poštete odvolání poštou, raději si telefonicky na čísle 387 319 358 ověřte, že k nám dorazilo

   

   

   

  Více
 • CTM Online pro studenty a stipendia MŠMT

  Pro budoucí školní rok 2019/20 nabízíme studentům kvarty možnost zapsat se do kurzu od CTM a studovat kurz v rámci povinně volitelného jednohodinového předmětu. Zapsaní žáci by získali podporu jak od lektora kurzu při studiu on line, tak od učitele našeho gymnázia. Studium v kurzu by zapsaným žákům umožnilo prohloubit si znalosti ve vybrané oblasti, osvojit si odbornou angličtinu, získat sebedůvěru, motivaci k další práci a studiu, porovnání svých schopností s vrstevníky jiných zemí, studovat novým a zábavným způsobem, který má  budoucnost a rozvíjí individuální talent. Kurz se stane odrazovým můstkem ke studiu v zahraničí a k získávání smysluplného vzdělání.

  Studenti ostatních tříd a ročníků mají možnost se přihlásit do kurzů CTM Online také. Jejich studium by probíhalo individuálně. Nabízené kurzy jsou vhodné pro studenty již od 1. ročníku osmiletých gymnázií a studenty všech ročníků šestiletých či čtyřletých gymnázií až do maturitního ročníku. V nabídce CTM najdete kurzy nejrůznějších oborů, výuka probíhá v angličtině, on-line, každému studentovi se po celou dobu trvání kurzu věnuje jeden konkrétní instruktor, který studenta interaktivně provádí celým kurzem. Kurzy pro nadané studenty prohlubují znalosti v konkrétních oborech a připravují studenty na složení mezinárodních AP zkoušek, které uznávají univerzity u nás i ve světě.

  Letos CTM získalo díky dotačnímu programu MŠMT stipendia ve výši 4 000 Kč pro prvních 250 registrovaných studentů. 

  Studenti se mohou registrovat k podzimnímu semestru už od 13. května 2019. K registraci musí studenti zaslat písemné doporučení školy. Studium v kurzech CTM Online bude zahájeno v prvním říjnovém týdnu. Další informace získáte od současných i bývalých absolventů kurzů, od vedení školy a od RNDr. Ing. Jany Kalové, Ph.D., která je jednou z lektorek CTM kurzů.

  CTM je na FB

  Nabídka kurzů

  Více
 • Přírodovědný kroužek Základy ekologie zahájil nový školní rok první  vícedenní exkurzí. Probíhala 12. - 14. 9. 2019 v MEVPIS Vodňany. Lovili a určovali jsme bentos i plankton, prohlédli si živé ryby i jesetery a seznámili se s našimi i invazními druhy raků. Přednášky i exkurze vedli odborníci z FROV JU, kterým velmi děkujeme za skvěle vyladěný program.

  Více
 • Registrace do CTM Online v plném proudu

  I letos se do CTM Online programu mohou zapisovat studenti, a to nejen ti, kteří míří studovat do zahraničí, ale i ti, kteří si chtějí prohloubit znalosti určitého oboru a angličtiny. Vybírat si mohou standardně z katalogu stovky kurzů všech témat.

  Registrace se přijímají do 20. září. Veškeré informace najdete na webu CTM popř. u p. Kudrličkové nebo p. Kalové.

  CTM oceňuje absolventy

  https://www.ctm-academy.cz/absolventi

  Na webu CTM se můžete podívat na interaktivní mapu absolventů a jejich cestu na univerzity po celém světě. Vidíte tak na jednom místě, kde studují a jaké kurzy a mezinárodní zkoušky absolvovali u CTM.

  Absolventi CTM obdrží na slavnostním předávání certifikáty. Jsou oceněni absolventi AP zkoušek a nejúspěšnější studenti kurzů CTM Online, a to celé pod záštitou Akademie věd České republiky. 

  Seznam absolventů CTM z naší školy najdete na nástěnce věnované CTM ve vstupním vestibulu školy.

  Více
 • Pracovní list 2019

  Více
 • Studenti 4.A dnes na Jírovcovce vítali své mladší spolužáky do nového školního roku jmenovitě megafonem a přípitkem čisté kohoutkové vody.  Přes celé prázdniny se ve škole pracovalo a více než stoletá školní budova je zase trochu omlazená: Staré a již omšelé toalety byly zrekonstruovány a nyní už v přízemí a v 1. poschodí září novotou a moderním designem. Také v tělocvičně je nové socální zařízení. S opravami souvisela i složitá výměna odpadního potrubí a průjezdu do školního dvora. Během několika týdnů bude celá rekonstrukce ukončena. Těm, kteří si už stihli novinky prohlédnout, se nové toalety moc líbily.  Přejme si, aby se nám všem na Jírovcovce líbilo a aby byl nový školní rok pro všechny příjemný a úspěšný!

  Více
 • Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili Letní školy chemie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Tam si pro nás profesoři a doktorandi připravili řadu přednášek na zajímavá témata z různých oblastí chemie. 

  Řešili jsme například problematiku falšování potravin, množství emisních zplodin při provozu motorových vozidel, ale dozvěděli jsme se i něco o nově syntetizovaných drogách. V rámci praktických cvičení jsme se podívali i do laboratoří, kde jsme si mohli vyzkoušet některé z  úloh studentů vysoké školy, mezi nimiž byla gelová chromatografie, zjištování molární hmotnosti neznáme látky dle metody Victora Mayera, nebo ověření obsahu cukru v Coca-Cole.

  I letos nám ty tři dny na VŠCHT utekly jako voda a závěr prázdnin s chemií jsme si užili. Zapsali Daniel Šlemar (4.A), Petr Kalina (6.E)

  Více
 • Prázdniny ještě nekončí, ale kdo už potřebuje plánovat nový školní rok, pro toho je zde nultá verze rozvrhu (chybí umístění tříd v učebnách):

  Hezký zbytek prázdnin!

  Více
 • Všem žákům, učitelům,  zaměstnancům a přátelům Jírovcovky přejeme příjemné a dlouhé prázdniny. 

  Školní rok 2019/2020 bude zahájen 2. září 2019 v 8:30 hodin. Těšíme se na vás !

  Více
 • I letošní ročník Zlatého listu jsme zvládli na jedničku s hvězdičkou. Po vítězství v krajském kole zabojovali členové Základů ekologie i v kole celostátním. Ve starší kategorii vybojovalo čistě dívčí družstvo Kaštani, ve složení: Julie Vrtková, Monika Králová, Lota Mihulková, Žaneta Znachorová, Kateřina Kozáková, Zuzana Dostálová, první místo s náskokem 26 bodů nad soupeři z Olomouckého kraje.

  V mladší kategorii naši primánci ( Šárka Litvínová, Alena Koutecká, Helena Fojtíková, Marie Slapničková, Klára Norková a Dan Trnka) z družstva Salamandři také tvrdě zabojovali a přivezli také zlatou medaili.

  Tímto hrdinským výkonem získala obě družstva výhodu pro Jihočeský kraj, protože v roce 2020 budou moci do celostátního kola jet z každé kategorie dva týmy.

  Všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme dlouhé zasloužené prázdniny!

  Více
 • Ke konci školního roku ve dnech 22. – 27. 6. se zúčastnili žáci kvarty a vybraní studenti vyššího gymnázia geografické exkurze do rumunského a srbského Banátu. Během dobrodružné expedice mohli studenti poznat nejen krásnou přírodu, ale především navštívit místní vesnice Čechů, kteří zde geograficky izolováni od vlasti, žijí již od první poloviny 19. století, kam je zavlekl příslib „lepšího“ života zdejších podnikatelů s dřevoprůmyslem. Celá exkurze proběhla ve spolupráci s CK Kojan a studenti během 4 dní navštívili české obce Svatá Helena, Rovensko a Gernik v Rumunsku a srbské obce Bela Crkva a Kruštice, kde byli vřele přivítání místním starostou s doprovodem studentů. Žáci gymnázia Jírovcova tak měli jedinečný zážitek v turisticky nepříliš navštěvované krajině a budoucí spolupráce s místními krajany není vyloučena. 

  Více
 • V pátek 7. června k nám přijel přednášet novinář a režisér Janek Rubeš. Celému vyššímu gymplu přednášel o jeho práci, turismu v Praze, o řešení problémů v městech a o jeho osobních zážitcích a zkušenostech. Janek Rubeš natáčí na internetovou televizi SeznamTV (dříve Stream) pořady jako Praha vs. Prachy, Krvavá léta a další. Jeho nejznámnější pořad je Honest guide. Projekt Rubeše a kameramana Honzy Milulky. Snaží se pomoct cizincům, kteří se chtějí podívat do Prahy, vyhnout turistickým pastím jako směnárny, předražené restaurace a drahé vstupné. Pomohl už tisícům turistů. Snaží se upozorňovat na chyby vedení města a snaží se měnit Prahu v lepší místo. Ve svých videích postupně ukazuje další česká města a jejich plusy a mínusy.   Myslím si, že se přednáška líbila všem a motivovala k zájmu o veřejný prostor. 

  O akci napsala a Janka Rubeše pozvala Barbora Hanišová. Všem studentům, kteří se podíleli na přípravě poučné akce, děkujeme!

  Více
 • Dne 30. 5. 2019 se v Táboře pod záštitou ČČK konalo krajské kolo Soutěže mladých zdravotníků. Náš soutěžní tým složený z pěti žáků kvarty (Michaela Janutková, Nela Preisová, Barbora Anna Šimůnková, Kristián Petr Šulista a Maia Verboon) si odsud přivezl stříbrnou medaili. Tento obrovský úspěch byl velmi zasloužený. Žáci se na soutěž připravovali dva roky. Měli velké štěstí, protože paní Radka Šulistová jim zajistila výborné lektory z řad studentů ZSF JU – Radima Baxu a Šimona Trněného.

  Svoje skvělé vědomosti a dovednosti v poskytování první pomoci museli naši žáci prokázat nejdříve v okresním kole (15.5.2019), protože do vyššího kola soutěže postupuje vždy jen nejlepší tým. Takže v současnosti jsou držiteli dvou medailí, stříbrné a zlaté.

  Naši mladí záchranáři jsou přesvědčeni, že znalost poskytování první pomoci je nezbytná, a protože si v učení laické první pomoci dokázali najít i zábavu, rozhodli se, že budou své zkušenosti předávat mladším spolužákům. Založili zdravotnický kroužek složený ze žáků primy a sekundy. A to je asi nejkrásnější výsledek jejich dvouleté práce.

  Více
 • Před koncem školního roku biologové bilancují úspěchy v soutěžích. V krajském kole Biologické olympiády uspěli všichni nominovaní z okresního kola. Jejich výsledky nám udělaly obrovskou radost. Těší nás, že všichni byli úspěšnými řešiteli.

  V kategorii C obsadila 1. místo Monika Králová, 2. místo Lota Mihulková, 3. místo Ondřej Švéda, 5. místo Julie Vrtková a 8. místo Žaneta Znachorová.

  V kategorii D se zadařilo obdobně. 1. místo Kateřina Kozáková, 2. místo Zuzana Dostálová, 3. místo Šárka Litvínová, 9. místo Alena Koutecká, 10. místo Žofie Jedličková, 14.-15. místo Pavel Tušek.

  Přejeme všem soutěžícím radost z poznávání a hodně sil do dalších soutěží.

  Více
 • V soutěži mladých ochránců přírody Zlatý list postoupily z krajského do celostátního kola naše týmy z kategorie mladší i starší. Celostátní kolo bude probíhat 17. – 23. 6. 2019 ve Vanově u Telče. Podaří se nám obhájit loňská prvenství?

  Více
 • Na celostátním kole soutěže Zlatá včela, které probíhalo 7.- 9. 6. 2019 v Nasavrkách u Chrudimi, výborně reprezentovali náš včelařský kroužek Václav Bauer a Ludmila Šnejdová. Oba se nominovali do nejužšího výběru a po prozkoušení svých schopností na včelnici obsadili 2. a 4. místo z celkem 35 soutěžících.

  Lída z 2. místa postupuje na mezinárodní včelařskou soutěž IMYB. Budeme jí držet palce, aby zabodovala stejně jako v celostátním kole.

  Více
 • V letošním roce tomu bylo přesně 150 let, kdy geniální ruský chemik D. I. Mendělejev uspořádal tehdy známé prvky do periodické tabulky. Při této příležitosti připravila Přírodovědecká fakulta UK celodenní program pro přírodovědně nadané studenty gymnázií. Patnáct našich mladých chemiků se tak 4. 6. vypravilo do Prahy seznámit se s příběhy prvků, zhlédnout výstavu o historii jejich objevování a v laboratoři pátrat po stopách prvků v neznámých vzorcích. Celý den s chemií jsme si užili, dozvěděli se spoustu nového o zvláštnostech některých prvků a budeme se těšit na setkání zase příští rok.

  Více
 • Žák septimy Jonáš Havelka se výborným výsledkem v celostátním kole 
  fyzikální olympiády kvalifikoval na Evropskou fyzikální olympiádu, která 
  se konala letos od 31. května do 4. června v lotyšské Rize. Tam nám udělal 
  radost ziskem bronzové medaile.

  Více
 • Se spolužačkou Lucií Smetanovou (2. A) jsme strávily týden (12.-18. 5) na Slovensku ve Velké Fatre společně se studenty slovenských škol. Bylo to v rámci výměnného pobytu Erasmus+ s hlavním tématem ,,Život na vidieku”. Během tohoto týdne jsme se pomocí množství úkolů a projektů měly možnost obeznámit se a zamyslet nad životem na vesnicích, jak jej můžeme obohatit, co se nám na něm líbí a co naopak ne. Dozvěděly jsme se něco více o slovenské kultuře a jazyku. Získaly jsme nové přátele, zážitky a odnesly si cenné zkušenosti do života.

  Sára Čadová (2.A)

  Více
 • Archimediáda je předstupeň fyzikální olympiády a je určena žákům sedmých, případně šestých tříd a odpovídajících ročníků gymnázií. Účastníci z budějovicka a písecka se sjeli 23.5.2019 v DDM ČB, aby řešili tři teoretické a jednu praktickou úlohu. Skvělé výkony předvedli Vítek Předota, Tomáš Dokulil, Jáchym Předota, Pavel Tušek z 2. E, všichni jsou úspěšnými řešiteli.

  Na stupních vítězů stanul Hubert Štěpánek z 2. E o pouhého půlbodu za vítězem.

  Blahopřejeme!

   

  Více
 • V pátek 31.5. několik tříd navštívilo akci Pedagogické fakulty JU. Budoucí učitelé měli pro žáky i kolemjdoucí připravenu řadu zajímavých pokusů. Zasaženi bleskem, zmrazeni dusíkem, trefeni šípem a zejména zapáleni pro fyziku. To byl výsledek naší netradiční hodiny fyziky.

   Více na http://www.pf.jcu.cz/misc/fyzika_na_lanovce_2019_foto.php

  Více
 • Ve středu 5. června se několik studentů sexty zúčastnilo akce Den lékařským fyzikem pořádané FJFI ČVUT v Praze. Akce byla pořádána za účelem uvést v povědomí studijní obor radiologického fyzika a seznámit studenty s jeho prací. Účastníci si vyslechli přednášky o radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Dále si v praktických úlohách vyzkoušeli práci s rentgenem, mamografem a radionuklidovým ozařovačem na skutečných pracovištích, (samozřejmě bez toho, aby byli vystaveni nebezpečnému záření), a také se pokusili ve specializovaném softwaru vytvořit léčebný ozařovací plán pro imaginárního pacienta. Poté byl celý den zakončen exkurzí ve Fakultní nemocnici Motol.

  Akci určitě doporučujeme i ostatním studentům se zájmem o tento obor, kteří mají možnost se znovu zúčastnit 15.1.2020. Proto neváhejte se registrovat na tomto odkazu (http://dlf.fjfi.cvut.cz/index.php/registrace/), kapacita akce je jen 70 míst.

  Tomáš Mašek 6.E

  Více
 • V úterý 4. června se vydali primáni do Novohradských hor do krásné přírody v okolí Pohoří na Šumavě. Slunečný a teplý den začali zkoumáním vodních živočichů, pokračovali na nejvyšší horu české strany Kamenec. Po bojové hře a odpočinku na vrcholových skalách sestoupili zpět, aby se před zpáteční cestou osvěžili v Pohořském potoce. Celou cestu fotografovali členitou krajinu, nádherně rozkvetlé louky kolem a povídali si o správném managementu luk.

  Více