Lingvistická olympiáda

Po loňské premiéře se na Jírovcovce uskutečnilo opět školní kolo Lingvistické olympiády, soutěže pořádané Filozofickou fakultou a Matematicko-fyzikální fakultou UK Praha.

Jedná se o soutěž, kde nejsou testovány znalosti jednotlivých jazyků, ale je potřeba se pořádně zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jevy ve více či méně exotických jazycích, a objevovat logické souvislosti mezi nimi.

Letos se školního kola zúčastnilo 27 žáků ze všech ročníků vyššího gymnázia a do regionálního kola, které se  uskuteční 21. 1. 2019 v Praze, postupují čtyři nejlepší:

Vojta Bauer ze 6.E (ten se dokonce mezi všemi účastníky školních kol umístil na skvělém 3. místě), Martin Doležal (8.E), Jonáš Havelka (7.E) a Jakub Zemčík (6.E).

Gratulujeme postupujícím a se všemi nadšenými lingvisty se těšíme na setkání i v příštím roce.

Veletrh fyzikálních pokusů

V předvánočním týdnu proběhl tradiční Veletrh fyzikálních pokusů pořádaný žáky sekundy. Připravili pro své spolužáky pokusy „na vlastní kůži“. Nechali jste si na sobě roztloukat ořechy, proměřovali sílu svalů pomocí páky, zjišťovali reakční dobu a zkoumali život za zrcadlem. Všem sekundánům, kteří se na přípravě podíleli, děkujeme!

Project Achieve+

Žáci tercie jsou zapojeni do projektu "Around Cultural Heritage Investigate European Values With Erasmus+". Stejně jako účastníci z ostatních zemí - Portugalska, Itálie, Bulharska, Rumunska, Řecka  - připravili do soutěže logo projektu, vánoční pohledy a nyní se chystají na maskota projektu. Kromě toho každý měsíc zpracovávají historii několika kulturních památek Českých Budějovic a okolí. Cílem jejich snažení bude powerpointová encyklopedie a popisy jednotlivých staveb v angličtině. 

Do března 2019 terciáni připraví ještě společný slovníček vybraných slov a kviz pro děti a rodiče o památkách. 

V  březnu 2019 se setkají všichni účastníci projektu Achieve+ u nás,  v Českých Budějovicích a bude se hodnotit práce první etapy projektu. Pak budou následovat další aktivity v dalších etapách a návštěvy v ostatních partnerských zemích.

Výsledky práce a aktuality najdou všichni na nástěnce v 1. patře školy.

Předvánoční Mnichov

Ve středu 19. prosince jsme se za brzkého chladného rána vydali směrem do Německa a po několika hodinách jízdy jsme dorazili do našeho cíle. Mnichov je překrásným německým městem ležícím na řece Isar plným historie a muzeí. Právě Technické muzeum bylo naší první zastávkou, kde jsme se mohli dozvědět mnohé zajímavosti ze sfér jako astronomie, hornictví, farmacie či letectví. Příjemným zpestřením byla vyhlídková plošina na střeše muzea, ideální k pozorování historické zástavby, zamrzající řeky Isar i vánočního stromečku na blízkém stavebním jeřábu. Po přesunu na hlavní náměstí Marienplatz nastal čas pro naše osobní aktivity, někteří vyrazili do obchodů, jiní naopak do muzea umění Alte Pinakothek a k budově, kde byla podepsána Mnichovská dohoda, nebo fotografovat vánoční uličky. Odpoledne jsme se metrem přesunuli na místo konání letních olympijských her v roce 1972 a prohlédli si zajímavou architekturu olympijských sportovišť. Náš výlet jsme zakončili krátkou návštěvou budovy BMW Welt, čas se již nachýlil do podvečerních hodin a čekal nás návrat domů.

Děkujeme všem zúčastněným členům učitelského sboru za uskutečnění výletu a příjemnou atmosféru.

TB

Vánoční bazar 2018 je již minulostí!

Děkujeme všem studentům, kteří nám dnes pomohli udělat si vánoční "atmošku", připravili kromě výborného punče něco dobrého k zakousnutí, různé stánky s marmeládami či fotokoutek, děkujeme všem pekařům, pekařkám i malířkám portrétů, vůně mýdel se doteď line školou! Zejména třídě 2.B patří velký dík, užijte si prázdniny a krásné Vánoce všem přejí K.Mylerová a H.Vítová

Pěšky na Jírovcovku za studenty a učiteli

...přišel 19. prosince 2018 český cestovatel, spisovatel, novinář a  copywriter, absolvent Jírovcovky Ladislav Zibura. V zaplněné tělocvičně poutavě přiblížil mnoho svých cestovatelských zážitků a inspirativním a vtipným vystoupením motivoval studenty k odvaze plnit si své sny a nebát se jít houževnatě za svým cílem. Cestování mu rozšířilo obzory a obohatilo život o cenné zkušenosti. Z jeho vyprávění nezněla slova jako bída, solidarita, odvaha, pohostinnost...jako prázné pojmy. Někteří studenti si přinesli i knihy, které Láďa o svém cestování napsal. Uskutečnila se i malá autogramiáda. Děkujeme za příjemnou návštěvu!

Překladatelská soutěž Juvenes Translatores 2018

V letošním roce jsme byli opět vylosováni, a tak mělo 5 studentů naší školy možnost zkusit si překládat náročný text v soutěži EU, která nese název Juvenes Translatores. Zvolili si překlady z angličtiny a španělštiny do češtiny. Nyní probíhá složité vyhodnocování a výsledky bychom se měli dozvědět nejdříve v únoru 2019. Mco našim žákům děkujeme za účast a držíme palce! Helena Vítová

Krajské soutěže chemici zahájili vítězstvím

V pátek 7. 12. se na katedře chemie ZF JČU konala první letošní chemická olympiáda. Soutěžilo se v kategorii A, určené studentům 3. a 4. ročníků vyššího gymnázia (septimě, oktávě). Jírovcovku v této náročné soutěži reprezentovala čtveřice soutěžících a vedla si skvěle.

První místo obsadila studentka oktávy  Anna Kovárnová, hned za ní na 2. místě skončil Martin Houška (4.A) a skvělou reprezentaci našeho gymnázia doplnil 5. místem Martin Augustin (8.E).

Všem našim chemikům gratulujeme, děkujeme za skvělou přípravu a držíme palce i do národního kola.

Passengers on the same bus

V týdnu od 26. do 30. 11. 2018 se 5 žáků tercie zúčastnilo výjezdu do kyperské Larnaky v rámci projektu „Passengers on the same bus!! No place for Discrimination, Segregation and Inequality.“, který je součástí Erasmus+.

Cílem projektu je upozornit na nerovné příležitosti, které děti mají v přístupu ke vzdělání, a poukázat na problém šikany. Zároveň se žáci učí spolupracovat ve skupinách, řešit zadané problémy a zlepšují svoje jazykové dovednosti.

Projekt bude pokračovat až do 2020 a během něj se další žáci tercie zúčastní výjezdů do Finska a Itálie.

Začátkem dubna 2019 budeme účastníky projektu hostit v Českých Budějovicích.

Náboj junior 2018

Stalo se již tradicí, že jeden z listopadových pátků se na našem gymnáziu koná Náboj Junior, soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh.

Nejlépe se to podařilo týmu ve složení Kristián Petr Šulista (4. E), Šimon Kubeš (4. E), Jan Koška (3. E) a Hubert Štěpánek (2. E), který obsadil 2. místo.  Šťastnou sedmičku obsadili Daniel Gribbin (4. E), Štěpán Kříž (4. E), Nela Preisová (4. E) a Julie Vrtková (4. E) a na devítce se umístili Václav Bauer (4. E), Lukáš Kotek (4. E), David Smažík (3. E) a Jáchym Předota (2. E).

Všem soutěžím blahopřejeme!

Nejen hvězdy tančí

Tancem žijí nejen televizní a sportovní hvězdy, ale své taneční lekce ukončili minulý týden i  studenti kvinty a druhých ročníků. Po několikatýdenním trénování předvedli v sobotu své taneční dovednosti na závěrečném večeru tzv. věnečku žáci naší 2. A. Všichni se shodli na tom, že to bylo pár měsíců plných zážitků, které by jinde nezískali a mnozí se rozhodli  pokračovat v tanečních kurzech pro pokročilé. 

Své taneční umění mohou předvést i na blížících se maturitních plesech. Ten první nás čeká již 15. prosince, kdy se v DK Metropol bude konat slavnostní večer budoucích maturantů naší 4.B

Okresní finále volejbalu dívek

V pondělí 12.11.2018 se dívky vyššího gymnázia zúčastnily volejbalového turnaje. Po urputném boji obsadily krásné 4 místo. Hrály ve složení Dilingerová Eliška, Brichtová Michaela, Sahanová Markéta, Kršková Barbora, Naidoo Tasi, Nováková Alice, Šimková Kristina a Buchalová Linda.

Za vědou do Prahy

Celý tento týden probíhá v České republice největší vědecký festivalkterý zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Jde o již 18. ročník Týdne vědy, festivalu určeného studentům středních škol i široké veřejnosti.

V rámci něj se studenti našeho biologického semináře vypravili do Prahy. Dopoledne jsme navštívili Ústav organické chemie a biochemie, kde jsme si vyslechli přednášky o tuberkulóze, o tom, jak se pracuje s nebezpečnými viry, a viděli řadu netradičních chemických experimentů.

Odpoledne jsme si v Ústavu makromolekulární chemie povídali o tom, jak lze syntetické polymery použít pro cílenou dopravu do nemocné tkáně a v ní léčivo z polymerního nosiče vhodnou rychlostí uvolňovat.

Důkazy evoluce aneb Nejen o pandině palci

V pátek 26. října zavítal mezi studenty maturitního semináře z biologie RNDr. Stanislav Mihulka PhD. z Jihočeské univerzity.

V přednášce Důkazy evoluce jsme si s ním povídali o naivních i zajímavých dokladech evoluce, o tom, že ptáci jsou dinosauři, o bystrozrakých hlavonožcích či zmínili příběh vitamínu C. 

Těm, kteří by toužili dozvědět se ještě více, doporučujeme knížku Jak se dělá evoluce, jejímž je Stanislav Mihulka spoluautorem.

Děkujeme za zajímavě strávené odpoledne a těšíme se na další přednášku. 

Již 7. listopadu mezi nás zavítá Mgr. Lenka Bittová PhD. s povídáním o epigenetice.

Přírodovědný klokan

Ve středu 10. 10. 2018 se opět po roce naši studenti sešli v dalším ročníku soutěže Přírodovědný klokan, aby poměřili své znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích : Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii byl zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahoval 24 úloh, přičemž studenti  vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Nejvíce mohli získal 120 bodů.

Těmi nejlepšími v mladší kategorii byli : Jan Koška,  Monika Králová (oba 3.E) a Ondřej Švéda (4.E). V té vyšší kategorii pak nejvíce bodů získal Tomáš Mašek  ze 6. E. a jeho spolužáci Jakub Zemčík a Jiří Janků.

Znovuzrození zeměpisného badatelského klubu

Ve středu 26. 9. se poprvé po třech letech sešel zeměpisný badatelský klub. 

Tématem setkání byly, kromě organizačních informací, také zajímavé internetové portály s geografickou tématikou. Klub zatím čítá přes 13 členů, je tudíž stále možné se přihlásit. Na pořadu dne budou během roku terenní pokusy, práce s moderními technologiemi, různé workshopy, spolupráce s katedrou geografie na PF JČU a bádání nad aktuálními společenskými a přírodními problémy. Žádáno bude aktivní zapojení a vzájemné obohacování :)

Více informací v kabinetě 310. 

Bude se na vás těšit Štěpán Klučka a další nadějní geografové 

Moderní hodina chemie 2018

Ve čtvrtek 20. září byla učebna chemie na Jírovcovce plná dýmu a barev. S programem Moderní hodina chemie k nám zavítali studenti VŠCHT Praha. Pro primu a sekundu si připravili motivační ukázky zajímavých experimentů, studenti sexty a druhých ročníků si zase vyzkoušeli práci detektiva. V programu Forenzní analýza se seznámili s technikou daktyloskopie a dalšími metodami, které se používají v kriminalistice při odhalení pachatele.

Věříme, že naše studenty netradiční hodina chemie pobavila a viděli, že chemie není nudnou vědou schovanou za nepochopitelnými složitými vzorci. 

Sportovní kurz v Julských Alpách

Druhý týden školy žáci 3. A a 7. E absolvovali sportovně turistický kurz po Slovinsku, Chorvatsku a Itálii.

V pondělí v brzkých ranních hodinách vyrazilo 46 studentů s pedagogickým doprovodem z Českých Budějovic směrem do Julských Alp. Po náročné jízdě autobusem, kterou většina výpravy strávila dospáváním po nezvykle brzkém vstávání, jsme se krátce po poledni ocitli na začátku první túry. Cesta začínala v údolí Planica, kterému dominují obrovské skokanské můstky a končila v sedle Vršič. Už při tomto výstupu během překonávání 700 výškových metrů někteří z nás začali chápat, že sportovní kurz rozhodně nebude snadný. Z Vršiče nás autobus odvezl do místa našeho ubytování v obci Bovec. V úterý byl v plánu náročný celodenní výstup do nadmořské výšky 2 244 m na horu Krn. Už v necelé polovině výstupu si mnozí uvědomili, že tentokrát je výstup nad jejich síly a túru ukončili u Krnského jezera. Ti  fyzicky nejzdatnější studenti však přece jenom cíle dosáhli. Za toto vypětí se jim dostalo odměny v podobě krásného výhledu na okolní alpské vrcholy. Ve středu nás čekal největší zážitek zájezdu a to raftování na divoké řece Soča. Na vlastní pěst jsme si také vyzkoušeli krizové situace, které mohou při raftování v ledové Soči nastat. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na odpočinkový pobyt k moři do chorvatské Lanterny. Abychom zde jen tak nezaháleli, zahájili jsme čtvrteční den ranním výklusem okolo ubytovacího areálu. Moře bylo teplé a spokojenost byla na místě. Po klidném čtvrtku u moře nastal poslední den výpravy a před návratem do naší milované vlasti jsme se ještě zastavili v Itálii na túru v oblasti Tarvisia, okolo neuvěřitelně čirých jezer Laghi di Fusine. Pak už jsme se těšili na návrat domů.

Sportovní kurz se nám velice líbil a děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci.

Dva bronzy z Mezinárodní olympiády věd o Zemi (IESO 2018)

Dva bronzy z Mezinárodní olympiády věd o Zemi (IESO 2018)

Od 8. do 17. srpna se v thajské provincii Kanchanaburi konal na půdě Mahidol University dvanáctý ročník Mezinárodní olympiády věd o Zemi (IESO – International Earth Science Olympiad). Účast na této soutěži si vybojoval i náš bývalý student Petr Vaněk a spolu s dalšími třemi studenty se vydal reprezentovat Českou republiku. Letošní ročník byl co do počtu soutěžících rekordní – soutěžilo 154 studentů z celkem 39 zemí světa.

Olympiáda zahrnuje tři dílčí části hodnocené samostatně – individuální část, ITFI (International Team Field Investigation) a ESP (Earth System Project). Zatímco v individuální části soutěží každý účastník sám za sebe v teoretických i praktických znalostech, ve dvou zbývajících případech je prováděn výzkum v mezinárodních týmech. V rámci ITFI musí tým následně před porotou obhájit svou powerpointovou prezentaci, v případě ESP tým obhajuje svůj poster. Olympiáda zahrnuje několik disciplín – geologii, terestrickou astronomii, meteorologii a environmentální vědy. Mimo to je pro účastníky připraveno i několik zajímavých exkurzí a bohatý doprovodný program – v letošním roce např. do Mallika City, na Železnici smrti nebo na most přes řeku Kwai.

Petrovi se podařilo vybojovat hned dvě bronzové medaile – jednu v individuální soutěži a druhou v mezinárodním týmu za Earth System Project na téma „Land subsidence in Bangkok“ (Pokles zemské kůry pod městem Bangkok).

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Odkazy:

https://ieso2018.posn.or.th/

https://www.facebook.com/ieso2018/

https://www.novinky.cz/veda-skoly/481257-cesti-zaci-uspeli-na-geografickych-soutezich.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/medaile-ceskych-tymu-na-mezinarodnich-geografickych-soutezich

Stříbrná medaile z Mezinárodní biologické olympiády putuje i na jih Čech

Ve dnech 15. - 22. 7. 2018 proběhla v Teheránu hlavním městě Íránu 29.Mezinárodní biologická olympiáda. Mezi 280 soutěžícími ze 70 zemí světa se mladí čeští biologové opět neztratili. Tentokrát čistě mužský tým získal 4 stříbrné medaile.

Máme velkou radost, že jeho součástí byl i náš letošní maturant Lukáš Fiedler (8. E), který byl třetím nejlepším Čechem a obsadil celkovou 59. příčku.

Moc gratulujeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci a Lukášovi přejeme spoustu dalších úspěchů nejen v biologickém bádání. 

Kompletní výsledky jsou k dispozici  na : http://www.ibo2018.org/

Aktuality

Novinky

 • Přijímací zkoušky nanečisto

  • přijímací zkoušky nanečisto proběhnou na naší škole v úterý 29.1.2019 od 14:45
  • při těchto zkouškách jsou použity testy z náhradních termínů v loňském roce (na všech školách budou použity pro přijímací zkoušky nanečisto stejné testy)
  • přihláška na přijímací zkoušky nanečisto

  Opakovací kurz matematiky

  • tento kurz je určen pouze pro žáky, kteří se hlásí na čtyřleté studium
  • nejedná se o cílenou přípravu na přijímací zkoušky, ale o zopakování základoškolské matematiky
  • přihláška na kurz

   

   

  Více
 • Po loňské premiéře se na Jírovcovce uskutečnilo opět školní kolo Lingvistické olympiády, soutěže pořádané Filozofickou fakultou a Matematicko-fyzikální fakultou UK Praha.

  Jedná se o soutěž, kde nejsou testovány znalosti jednotlivých jazyků, ale je potřeba se pořádně zamyslet a pochopit, jak fungují nejrůznější jevy ve více či méně exotických jazycích, a objevovat logické souvislosti mezi nimi.

  Letos se školního kola zúčastnilo 27 žáků ze všech ročníků vyššího gymnázia a do regionálního kola, které se  uskuteční 21. 1. 2019 v Praze, postupují čtyři nejlepší:

  Vojta Bauer ze 6.E (ten se dokonce mezi všemi účastníky školních kol umístil na skvělém 3. místě), Martin Doležal (8.E), Jonáš Havelka (7.E) a Jakub Zemčík (6.E).

  Gratulujeme postupujícím a se všemi nadšenými lingvisty se těšíme na setkání i v příštím roce.

  Více
 • V předvánočním týdnu proběhl tradiční Veletrh fyzikálních pokusů pořádaný žáky sekundy. Připravili pro své spolužáky pokusy „na vlastní kůži“. Nechali jste si na sobě roztloukat ořechy, proměřovali sílu svalů pomocí páky, zjišťovali reakční dobu a zkoumali život za zrcadlem. Všem sekundánům, kteří se na přípravě podíleli, děkujeme!

  Více
 • Žáci tercie jsou zapojeni do projektu "Around Cultural Heritage Investigate European Values With Erasmus+". Stejně jako účastníci z ostatních zemí - Portugalska, Itálie, Bulharska, Rumunska, Řecka  - připravili do soutěže logo projektu, vánoční pohledy a nyní se chystají na maskota projektu. Kromě toho každý měsíc zpracovávají historii několika kulturních památek Českých Budějovic a okolí. Cílem jejich snažení bude powerpointová encyklopedie a popisy jednotlivých staveb v angličtině. 

  Do března 2019 terciáni připraví ještě společný slovníček vybraných slov a kviz pro děti a rodiče o památkách. 

  V  březnu 2019 se setkají všichni účastníci projektu Achieve+ u nás,  v Českých Budějovicích a bude se hodnotit práce první etapy projektu. Pak budou následovat další aktivity v dalších etapách a návštěvy v ostatních partnerských zemích.

  Výsledky práce a aktuality najdou všichni na nástěnce v 1. patře školy.

  Více
 • Na akci "Vánoční schody" se již tradičně celá škola těší, jen pro sextu je to zkouška "ohněm". Každoročně leží tíha organizace na sextánech, ostatní třídy "dodají" na vyhlášené téma několik minut zábavy. Po jakési školní krizi humoru se poslední ročníky "Schodů" zase dají nazvat přehlídkou milé a inteligentní zábavy. Některé třídy vystoupily s hudebními čísly, jiné se skeči a scénkami, které parodovaly televizní pořady, učitele a různé události. I do vzdálené budoucnosti jsme měli možnost prostřednicvím některých hraných scének nahlédnout. Sextě děkujeme za výbornou organizaci, moderátorům za pohotovost a vtipné glosy a obecenstvu za fajn atmosféru. Užijte si vánoční prázdniny a s humorem vykročte do roku 2019. 

  Více
 • Ve středu 19. prosince jsme se za brzkého chladného rána vydali směrem do Německa a po několika hodinách jízdy jsme dorazili do našeho cíle. Mnichov je překrásným německým městem ležícím na řece Isar plným historie a muzeí. Právě Technické muzeum bylo naší první zastávkou, kde jsme se mohli dozvědět mnohé zajímavosti ze sfér jako astronomie, hornictví, farmacie či letectví. Příjemným zpestřením byla vyhlídková plošina na střeše muzea, ideální k pozorování historické zástavby, zamrzající řeky Isar i vánočního stromečku na blízkém stavebním jeřábu. Po přesunu na hlavní náměstí Marienplatz nastal čas pro naše osobní aktivity, někteří vyrazili do obchodů, jiní naopak do muzea umění Alte Pinakothek a k budově, kde byla podepsána Mnichovská dohoda, nebo fotografovat vánoční uličky. Odpoledne jsme se metrem přesunuli na místo konání letních olympijských her v roce 1972 a prohlédli si zajímavou architekturu olympijských sportovišť. Náš výlet jsme zakončili krátkou návštěvou budovy BMW Welt, čas se již nachýlil do podvečerních hodin a čekal nás návrat domů.

  Děkujeme všem zúčastněným členům učitelského sboru za uskutečnění výletu a příjemnou atmosféru.

  TB

  Více
 • V pondělí 17.12. naši školu navštívila bývalá studentka Hana Křížková, která se rozhodla se současnými studenty podělit o svoje zkušenosti z Mezinárodního parlamentního stipendia v Německu -  Internationales Parlaments-Stipendium (IPS), které absolvovala při svých vysokoškolských studiích. Díky této zkušenosti dnes pracuje jako asistentka poslance v německém sněmu. Byli jsme moc rádi, že jsme ji u nás mohli zase přivítat a dozvědět se něco ze zákulisí německého politického systému. ...Je moc milé, když si naši bývalí studenti udělají čas a podělí se s námi o své úspěchy.

  Více
 • V rámci projektu "Experti do škol" k nám na gymnázium zavítal pověřený rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D, který studenty společenskovědního semináře seznámil s tématem ČR a přijetí eura. Velice zajímavou přednášku o výhodách a nevýhodách přijetí měny Evropské unie obohatil o své znalosti z praxe a o historii přijímání eura v jiných státech eurozóny.

  Více
 • Jak slaví Vánoce naše partnerské školy, to se žáci na Jírovcovce mohli v předvánočním čase dozvědět z plakátů, které připravili primáni v rámci projektu "Vánoce v zemích EU". I po vánočních prázdninách můžete porovnat, jak slavili Vánoce lidé v jiných zemích Evropy. Plakáty jsou k vidění před kabinetem 112. 

  Více
 • Děkujeme všem studentům, kteří nám dnes pomohli udělat si vánoční "atmošku", připravili kromě výborného punče něco dobrého k zakousnutí, různé stánky s marmeládami či fotokoutek, děkujeme všem pekařům, pekařkám i malířkám portrétů, vůně mýdel se doteď line školou! Zejména třídě 2.B patří velký dík, užijte si prázdniny a krásné Vánoce všem přejí K.Mylerová a H.Vítová

  Více
 • Ve středu odpoledne se sešlo kolem třiceti studentů v učebně hudební výchovy, aby založili novou tradici: Autorské čtení vlastní literární tvorby. Přestože Jírovcovka žije v povědomí veřejnosti jako škola zaměřená na přírodovědné předměty, je mezi jejími žáky plno literárních talentů i příznivců literatury. Literární odpoledne nám to potvrdilo. S povídkami, básněmi, písňovými texty, legendami, pohádkami,epigramy, baladami i úryvky z knihy vystoupili buď autoři sami nebo jejich texty umělecky přednesli jejich spolužáci.  Přehlídku literární tvorby zahájila loňská absolventka Jírovcovky Anička Nováková. Dalšími autory byli Alena Koutecká z primy, Kateřina Kozáková ze sekundy, Lucie Procházková a Patricie Horová z tercie, Michaela Janutková a Nela Vítů z kvarty, Lukáš Stropnický a Kateřina Malá ze sexty, Kateřina Eiblová a Kateřina Macasová ze 2.B, Alžběta Kalná, Lucie Myslivečková a Tomáš Štrobl ze 4.B, Kateřina Vedralová ze 3.A, Laura Pokorná, Daniela Ryplová a Dobruše Lukášová ze septimy. Některé texty četli Helena Fojtíková, David Novotný, Dobruše Lukášová, Tereza Maxerová. Příjemnou předvánoční atmosféru vytvořili nejen studenti, ale i virtuální plápolající ohýnek a vánočně ozdobená třída. Poděkování za krásné odpoledne patří jak autorům literárních děl, tak i našim učitelkám českého jazyka, které literární snažení u žáků podporují.

  Více
 • ...přišel 19. prosince 2018 český cestovatel, spisovatel, novinář a  copywriter, absolvent Jírovcovky Ladislav Zibura. V zaplněné tělocvičně poutavě přiblížil mnoho svých cestovatelských zážitků a inspirativním a vtipným vystoupením motivoval studenty k odvaze plnit si své sny a nebát se jít houževnatě za svým cílem. Cestování mu rozšířilo obzory a obohatilo život o cenné zkušenosti. Z jeho vyprávění nezněla slova jako bída, solidarita, odvaha, pohostinnost...jako prázné pojmy. Někteří studenti si přinesli i knihy, které Láďa o svém cestování napsal. Uskutečnila se i malá autogramiáda. Děkujeme za příjemnou návštěvu!

  Více
 • V úterý 18. prosince se třídy 1. A a 2. B zúčastnily exkurze do Vídně. Společně si prohlédly zoologickou zahradu, technické muzeum, císařskou rezidenci Schönbrunn a Hofburg, vídeďskou radnici, parlament, Stephansdom a samozřejmě adventní trhy.

  Více
 • V letošním roce jsme byli opět vylosováni, a tak mělo 5 studentů naší školy možnost zkusit si překládat náročný text v soutěži EU, která nese název Juvenes Translatores. Zvolili si překlady z angličtiny a španělštiny do češtiny. Nyní probíhá složité vyhodnocování a výsledky bychom se měli dozvědět nejdříve v únoru 2019. Mco našim žákům děkujeme za účast a držíme palce! Helena Vítová

  Více
 • V pátek 7. 12. se na katedře chemie ZF JČU konala první letošní chemická olympiáda. Soutěžilo se v kategorii A, určené studentům 3. a 4. ročníků vyššího gymnázia (septimě, oktávě). Jírovcovku v této náročné soutěži reprezentovala čtveřice soutěžících a vedla si skvěle.

  První místo obsadila studentka oktávy  Anna Kovárnová, hned za ní na 2. místě skončil Martin Houška (4.A) a skvělou reprezentaci našeho gymnázia doplnil 5. místem Martin Augustin (8.E).

  Všem našim chemikům gratulujeme, děkujeme za skvělou přípravu a držíme palce i do národního kola.

  Více
 • Žáci ze tříd nižšího gymnázia se zapojili psaním vánočních přáníček pro osamělé lidi do projektu Ježíškova vnoučata. Za dědečky a babičky, kterým jsou přáníčka určená především, moc děkujeme.  A je úplně jedno, zda jsou v domově, v nemocnici, nebo se o ně stará pečovatelská služba. A co vyšší gymnázium? Přidáte se?

   https://www.jeziskovavnoucata.cz/p/o-projektu

  Více
 • Od 10.12. do 17.12. proběhne na naší škole Maraton psaní dopisů pod záštitou Amnesty International, která tuto akci pořádá v rámci dne lidských práv. Jírovcovka bude psát pod záštitou paní učitelky Hniličkové. Děkujeme za všechny, kterým dopisy mohou pomoci.

   

  Více
 • Naše gymnázium má díky soutěži Jihočeský úsměv důvod k úsměvu: Rok se sešel s rokem a vyhodnocení soutěže opět zaklepalo na dveře. Soutěž mladých literátů, kterou organizuje Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích ve spolupráci s Jihočeským klubem Obce spisovatelů, ukončila letos již 9. ročník. Ve čtvrtek 29. 11. 2018 se v českobudějovické knihovně opět sešli nejlepší pisatelé, kteří byli veřejně oceněni a odměněni za svou literární činnost. Jsou to žáci základních škol a víceletých gymnázií z celého kraje, kterým práce se slovy není cizí, kteří se chtějí  podělit o své zážitky, představy a dovednosti z oboru tvůrčího psaní. Vítězná desítka prací obsahuje prózu i poezii, příběhy z obyčejného života i světa fantazie. Sborník je jakousi přehlídkou literárního umu mladých autorů, kromě vítězných prací jsou do sborníku vždy zařazeny ještě texty pěti autorů, které sice nevyhrály, ale přesto stojí za přečtení. Každým rokem se úroveň soutěžních prací zvyšuje, účastníci, kteří se vracejí do soutěže opakovaně, prokazují obrovský vzestupný posun v obsahu i zpracování textů. Kdo neměří své síly v soutěžích tvůrčího psaní, těžko může poznat, jaké jsou  jeho spisovatelské kvality. A kdo tedy patřil z Jírovcovky mezi oceněné? Za prózu získali 1. místo Sebastián Holek a 3. místo Alena Koutecká, za poezii pak 1. místo Kateřina Kozáková. O soutěži napsala a do tvůrčího psaní naše žáky motivuje paní učitelka Eva Brabcová. Děkujeme.

  oceněné práce.docx

                                                                                                                                            

  Více
 • 29. 11. 2018 se vydaly naše dva týmy na Obchodní akademii v Českých Budějovicích na krajský turnaj v pIšQworkách.  "Proutníci " tentokrát ve složení: Jan Baron, Ondřej Petrouš, Jan Michalec, Vojtěch Rozhoň, Martin Vodák (všichni z oktávy) vyřadili naši druhou postupující skupinu "Panzerfaust", kterou tvořili Jonáš Havelka, Adam Jirák, Štěpán Masák, Tomáš Sekyrka ze septimy a  Matyáš Zeman ze sexty. Skupina Panzerfaust nebyla jediná, která Proutníkům podlehla. Podařilo se jim pobít i další týmy a dostat se až do finále, kde ale bohužel podlehli nejlepšímu týmu v jihočeském kraji Heavy Cargos. I tak stačilo jejich úsilí na 2. místo a postup do celostátního kola. Tam se vydají v pátek 7. prosince. Přejeme jim hodně výher ve všech vyřazovacích kolech. A s vyřazenými pIšQworkáři počítáme do dalšího roku!

  Další informace o průběhu KK.

  Více
 • V týdnu od 26. do 30. 11. 2018 se 5 žáků tercie zúčastnilo výjezdu do kyperské Larnaky v rámci projektu „Passengers on the same bus!! No place for Discrimination, Segregation and Inequality.“, který je součástí Erasmus+.

  Cílem projektu je upozornit na nerovné příležitosti, které děti mají v přístupu ke vzdělání, a poukázat na problém šikany. Zároveň se žáci učí spolupracovat ve skupinách, řešit zadané problémy a zlepšují svoje jazykové dovednosti.

  Projekt bude pokračovat až do 2020 a během něj se další žáci tercie zúčastní výjezdů do Finska a Itálie.

  Začátkem dubna 2019 budeme účastníky projektu hostit v Českých Budějovicích.

  Více
 • Studenti kvarty se dnes v rámci hodin informatiky zapojili do Hodiny kódu s Czechitas. Na zajímavých úlohách postavených na příběhu ze hry Minecraft si procvičili  své dosavadní dovednosti v programování, dozvěděli se co je to funkce a znovu si ověřili, že programování může být i zábava. 

  Více
 • Zveme všechny na Vánoční bazar dne 20.12. cca od 8.30 do 12 hodin! Přijímáme vaše příspěvky do prodeje a vaše nápady na stánky! Kdo chce mít zase svůj stánek, prosím hlašte se u holek z 2.B - nejlépe u Karolíny Mertlové. (Fast food nechceme...) Podrobnější info u K.Mylerové

  Více
 • Dne 23. listopadu 2018 proběhl v budově Obchodní Akademie v Českých Budějovicích oblastní turnaj v pIšQworkách. Celkem se přihlásilo 16 týmů z 6 škol a hrálo se o 3 postupová místa do krajského kola. Jírovcovku zastupovaly 2 týmy složené ze samých kluků. Všichni asi pilně trénovali, možná i pod školními lavicemi, což se ale vyplatilo: 1. místo obsadili "Proutníci " ve složení: Jan Baron, Martin Augustin, Jan Michalec, Vojtěch Rozhoň, Martin Vodák (všichni z oktávy), 2. místo vybojovala skupina "Panzerfaust", kterou tvořili Jonáš Havelka, Adam Jirák, Štěpán Masák, Tomáš Sekyrka ze septimy a  Matyáš Zeman ze sexty. Zajistili si postup do krajského kola, které se bude konat 29. listopadu. Děkujeme za krásnou reprezentaci školy a ať to vyjde i v dalším kole soutěže!

   

   

  Více
 • Stalo se již tradicí, že jeden z listopadových pátků se na našem gymnáziu koná Náboj Junior, soutěž pro čtyřčlenné týmy žáků druhého stupně základní školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se týmy snaží vyřešit co nejvíce úloh.

  Nejlépe se to podařilo týmu ve složení Kristián Petr Šulista (4. E), Šimon Kubeš (4. E), Jan Koška (3. E) a Hubert Štěpánek (2. E), který obsadil 2. místo.  Šťastnou sedmičku obsadili Daniel Gribbin (4. E), Štěpán Kříž (4. E), Nela Preisová (4. E) a Julie Vrtková (4. E) a na devítce se umístili Václav Bauer (4. E), Lukáš Kotek (4. E), David Smažík (3. E) a Jáchym Předota (2. E).

  Všem soutěžím blahopřejeme!

  Více