Krajské kolo FO 2020 online

Na konci května proběhlo online krajské kolo Fyzikální olympiády pro kategorie B, C, D. Úlohy byly společné pro všechny kategorie B, C i D. Témata některých úloh nemusela být pro mladší řešitele známá. Výsledkové listiny jsou pro každou kategorii zvlášť a úspěšní řešitelé se tentokrát nevyhlašovali.

Mezi studenty kategorie C jsme měli dva zástupce. Martin Červený z 2. A se umístil na výborném 2. místě a Ladislav Nagy ze 6. E na 4. místě.

Náš zástupce v kategorii D, Tadeáš Grabic z 1. A, obsadil 5. místo.

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.

Celostátní výsledky 17. ročníku Astronomické olympiády

21. 6. byly vyhlášeny celostátní výsledky letošního netradičního ročníku Astronomické olympiády. Naši studenti si vedli velice dobře.

Na základě výsledků krajského kola bylo v kategorii GH vyhlášeno 25 nejlepších účastníků z 6. a 7. ročníku ZŠ a odpovídajícím ročníkům gymnázia. I když se mezi 25 nejlepších probojovali jen Petr Starý na skvělém 10. místě a Vojtěch Schreib na 23. místě (oba 2. E), jejich spolužáci Dan Trnka, Ema Porkristlová, Karolína Kučerová a Šárka Litvínová byli všichni úspěšnými řešiteli krajského kola a obsadili prvních sedm míst kromě třetího místa.

Po vyhodnocení mezinárodní online soutěže, která proběhla na serverech v Estonsku, bylo stanoveno celostátní pořadí nejlepších 25 soutěžících v kategorii EF a CD podle těchto pravidel - na základě výsledků krajského kola (váha 2/3) a mezinárodní online soutěže (váha 1/3).

V kategorii EF na 4. místě zazářil Hubert Štěpánek ze 3. E a v kategorii CD se na 25. místě umístil Ladislav Nagy ze 6. E, oba se tak poprvé mohli zúčastnit mezinárodního astronomického klání.

 

Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Šachové úspěchy našich studentů

Ve dnech 7.-12.3. proběhlo v Koutech nad Desnou Mistrovství ČR mládeže do 16 let.

Z naší školy se zúčastnily 4 dívky.

Nejlépe si vedla nejmladší z nich Vicky Cinková, která získala bronzovou medaily.

Umístění:

Vicky Cinková (1.E) - 3. místo v kategorii dívek do 12 let
Daniela Nagyová (3.E) - 12. místo v kategorii dívek do 14 let
Beáta Havelková (2.E) - 13. místo v kategorii dívek do 14 let
Martina Šťastná (4.E) - 5. místo v kategorii dívek do 16 let

Výsledkové listiny:
http://chess-results.com/tnr519685.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES
Zajímavostí bylo, že turnaj probíhal na počátku koronavirové krize. V průběhu turnaje se postupně stupňovala opatření. Nakonec byl turnaj v souladu s epidemiologickými rozhodnutími o dvě kola zkrácen. Místo plánovaných 9 kol bylo odehráno kol 7.

Blahopřejeme Vicky i ostatním děvčatům k pěkným umístěním.

 

Ve dnech 11.-22. února 2020 se v Praze konal 2. ročník Prague International Chess Festival. Na místě probíhalo několik uzavřených turnajů pro pozvané hráče (mezi nimi i česká jednička David Navara) a vedle toho Open turnaj, do kterého se mohl přihlásit každý hráč. Open turnaj se hrál devítikolově, v každý den jedno kolo. Zúčastnilo se ho 248 hráčů. Přidat další střípek do mozaiky zkušeností vyrazila hned čtveřice hráčů z naší školy.

  42. místo - Matyáš Zeman (7.E) - 6,0 bodu
  96. místo - Ladislav Nagy (6.E) - 5,0 bodu
207. místo - Jan Bauer (3.E) - 3,0 bodu
216. místo - Jakub Šimon Šimůnek (2.E) - 3,0 bodu

Tabulka s výsledky: http://chess-results.com/tnr515719.aspx?lan=5&art=4&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&zeilen=99999

Stránka organizátora: https://praguechessfestival.com/
Videa z turnaje: https://www.youtube.com/channel/UC4tfdneg0iBpfGHw99in4cA

Informace pro uchazeče o studium

 

CO MÁM DĚLAT PO PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ - návod jak postupovat

Kancelář školy je otevřená každý den od 7:15 do 16 hodin. Pokud chcete poradit s postupem v přijímacím řízení, volejte na telefonní číslo 774206246.

Výsledky přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium):

Výsledky přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium):

- termín pro odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) a do 24. června pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) 

P O U Č E N Í

Podle § 18 zákona není odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí přípustné.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí.

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:
- termín přijímací zkoušky bude pouze jeden, žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první
- termín přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/41 Gymnázium je pondělí 8. června 2020 (čtyřleté studium)
- termín přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/81 Gymnázium je úterý 9. června 2020 (osmileté studium)
- náhradní termín pro oba obory je stanoven na úterý 23. června 2020
- čestné prohlášení o neexisteci příznaků virového infekčního onemocnění
- hygienické pokyny pro vykonání přijímací zkoušky

- předpokládané zveřejnění výsledků je v úterý 16. června 2020 v 8:00 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a ve středu 17. června 2020 v 8:00 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

- termín pro odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) a do 24. června pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní)

"Odvolání proti nepřijetí"
- v letošním roce není možné podat klasické odvolání proti nepřijetí, "technicky" ale o možnost se odvolat nepřicházíte
- odvolání proti nepřijetí je nahrazeno "Žádostí o vydání nového rozhodnutí", vzor žádosti o nové rozhodnutí
- na podání žádosti o nové rozhodnutí máte 3 dny od převzetí rozhodnutí o nepřijetí
- postup je u žádosti o vydání nového rozhodnutí stejný jako v přechozích letech u odvolání. V případě, že se některý z uchazečů rozhodne nenastoupit, ředitel postupuje podle výsledkové listiny a osloví dalšího v pořadí. 

- pozvánky k přijímací zkoušce, ve které se dozvíte veškeré informace, budeme rozesílat během tohoto týdne (11. - 15. 5. 2020)

- podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

 

Souhrnné informace k situaci kolem COVID-19

1) Výuka a maturitní zkouška

Výuka probíhá distanční formou přes Moodle: http://www.gymji.cz/moodle
- zde nalezne veškeré pokyny k přihlášení a návod, jak s Moodlem pracovat
- pokud byste měli s přihlášením problémy, kontaktujte nás na emailech kocer@jirovcovka.net, iveta.nagyova@jirovcovka.net nebo kavrik@jirovcovka.net

Maturitní zkouška

AKTUALIZACE 11.5 - maturitní zkoušky proběhnou od 10. 6. 2020 (10. 6. - obhajoby maturitních prací, 11. - 16. 6. ústní zkoušky)
AKTUALIZACE 15.4. - maturity pravděpodobně proběhnou klasickou formou včetně obhajob maturitních prací v červnu (čeká se na vydání manuálu MŠMT)
rozhodujícím datem pro konání nebo nekonání maturitní zkoušky je 1. 6. 2020
- pokud budou školy otevřeny do 1. 6. 2020, proběhnou maturity nejdříve za 21 dní od otevření
- budou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka
- didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky proběhnou
- pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6. 2020, budou se známky z maturit udělovat dle předchozích známek na vysvědčení

2) Přijímací řízení 

Podrobné aktualizované informace k přijímacímu řízení

AKTUALIZACE 11.5 - přijímací zkoušky proběhnou 8. 6. 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium a 9. 6. 2020 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium
- pozvánky k přijímací zkoušce, ve které se dozvíte veškeré informace, budeme rozesílat během tohoto týdne (11. - 15. 5. 2020)

AKTUALIZACE 15.4. - pokud to situace dovolí, přijímací zkouška proběhne v červnu
- přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní od obnovení výuky ve školách, termín stanoví MŠMT
- pozvánku, ve které se dozvíte veškeré potřebné informace dostanete nejpozději 5 dní před konáním přijímací zkoušky
- přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu
- žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
- v letošní roce nebude možné odvolání proti nepřijetí - školy budou automaticky oslovovat všechny uchazeče "pod čarou" podle toho, jak se bude pořadí posouvat. Technicky tak nepřijde uchazeč o možnost "se odvolat", pouze bude méně administrativních kroků
- bude zkácena doba na odevzdání zápisového lístku na 5 dní
- podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

3) Ošetřovné pro rodiče našich žáků
- aktuální informace naleznete na webových stránkách české správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu)
- pokud chcete požádat o ošetřovné, kontaktujte nás na telefonním čísle 774 206 246

 

 

JAK NAŠI STUDENTI A ABSOLVENTI POMÁHAJÍ

Dobrý den, odpovídám Vám na Váš poslední příspěvek ve skupině Gymji. Věnuji se charitě delší dobu a těším se na fotky/příspěvky ostatních jak šijí a pomáhají. Poslala bych Vám fotku jak pomáhám ale teď jenom volám seniorům co si potřebují popovídat- tak nevím jak bych to udělala. Teď je nejdůležitější řídit se heslem ,,pomáhat je normální". Snad se vrátíme brzy do školy. S pozdravem, Studentka Jírovcovky, která si nepřeje být jmenována

Klárka Pešlová šije s maminkou roušky a už jich vyexpedovaly na různá potřebná místa šedesát (19.3.)

Náš absolvent Fanda Nuc napsal: moje mamka Ivana už od pondělí prakticky nespí, bráchové Václav a Kryštof a naši kamarádi David Mulica, Tereza Kučerová, Sirja Biswakarma,  Valerya Grechko a Barbora Dobřemyslová  ale i další už zvládli vydat přes 700 roušek, přičemž mají na zítra (21.3.)  připraveno 200 polotovarů čekajících na poslední krok výroby.

Další obdivuhodnou pomoc poskytuje své tetě lékařce, aby mohla ordinovat, Radim Guichen ze sekundy. Vlastnoručně šije na šicím stroji roušky. Tak to zaslouží opravdu obdiv!

Děkujeme! 

Přidejte se, dejte o sobě taky vědět

Mimořádná výuka

Na základě vyhlášení Vlády České republiky rozhodl ředitel školy o uzavření budovy školy od 10. března, 18 hodin, do odvolání. Prezenční výuka nebude probíhat.

Jelikož je během platnosti nařízení žákům zakázaný vstup do budovy školy bude výuka probíhat on-line v e-learningovém prostředí Moodle. (www.gymji.cz/moodle). 
Podrobnější informace o přihlášení do systému studenti a učitelé školy naleznou na přihlašovací stránce e-learningového prostředí. 

Prosíme studenty, aby svůj přistup do systému otestovali tak, aby v týdnu od 16.března mohla výuka probíhat v maximálním možném rozsahu. V případě jakýchkoli problémů s on-line výukou se, prosím, obracejte na správce systému p.uč.Michala Kočera či p.uč. Ivetu Nagyovou. 

 

Perfektně konverzujeme ve španělštině

Ve čtvrtek 5. března 2020 se žáci našeho gymnázia opět zúčastnili krajského kola konverzační soutěže ve španělském jazyce. Výborně nás reprezentovala Zdeňka Berkovcová z oktávy, která obsadila 2. místo. Ve stejné kategorii obsadil Kryštof Konečný 4. místo.

Soutěže se také poprvé zúčastnily naše studentky třetího ročníku, Kateřina Macasová (4. místo) a Kristýna Rossmüllerová (11. místo). Všem zúčastněným gratulujeme!

Úspěch v recitační soutěži

V úterý 10. března 2020 se uskutečnila recitační soutěž Vrbenský rohlík, kterou pro českobudějovická gymnázia tradičně pořádá ČAG.

Naši školu reprezentovalo 11 soutěžících, kteří získali šest vrbenských rohlíků za 1. až 3. místa a dvě další čestná uznání. V kategorii tercie, kvarta obsadil 3. místo Michal Kalina z tercie Patricie Horová z kvarty získala čestné uznání. V kategorii vyšší gymnázium získala 2. místo Kačka Malá ze septimy a o 3. místo se podělili Zuzka Čermáková z 2. A a Kuba Macura ze 3. A. V kategorii recitace vlastní tvorby zvítězila Kačka Malá ze septimy a na 3. místě skončila Katka Macasová ze 3. B. Čestné uznání v této kategorii získala Klára Anna Keclíková z 1. A. Se ctí se soutěže ještě zúčastnily Rozálie Junková z kvarty, Bára Pártlová z 2. A, Sára Čadová a Terka Pixová ze 3. A.

Vůbec nejúspěšnější účastnicí celé soutěže se stala Kačka Malá, která jako jediná získala ocenění ve dvou kategoriích.

Soutěže se zúčastnilo 36 soutěžících z pěti gymnázií. Celá soutěž probíhala v příjemné atmosféře a byla pro nás velmi inspirativní. 

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali přípravě na soutěž. Všichni jste dali do svého výkonu kus srdce - a to je nejdůležitější. Marie Valtrová

Lyžařský kurz 2020

Ve dnech 2. 3. - 6. 3. 2020 se žáci 2. E a 1. A zúčastnili lyžařského kurzu v rakouské oblasti Ski Amadé. Sněhové podmínky byly k lyžování jako stvořené, počasí proměnlivé, od slunečného přes oblačné až po deštivé. Všichni účastníci se zdokonalili ve svých lyžařských dovednostech a vyzkoušeli si lyžování na různě obtížných sjezdovkách. Těší nás, že se kurz líbil, obešel se bez zranění a proběhl ke všeobecné spokojenosti

Ocenění za Juvenes Translatores naší studentce

Dne 3.3. 2020 proběhla na našem gymnáziu malá slavnost spojená s oceněním naší studentky Kateřiny Malé za skvělý překlad v soutěži Juvenes Translatores. Poté, co jsme v předchozích 2 ročnících zvítězili, letos Kačka Malá ze 7.E získala čestné uznání za jeden z 5 nejlepších překladů. Katka obdržela odměnu od vedoucí informačního střediska Europe Direct ČB z rukou paní Hocke a malý dárek od ředitele školy pana Kavříka. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme příjemné chvíle u hrátek se slovy.

Tisknu, tiskneš, tiskneme ?

Vypadá to jako trouba nebo mikrovlnka, ale není to ani jedno. Ve středu se na Jírovcovce v každém poschodí objevily podivné skříňky s okýnkem. Jsou to 3D tiskárny. Nějaké už ve škole v laboratoři 3D tisku máme, ale tyto čtyři nové jsou modernější 3D tiskárny "be3D eDee" a budou studentům i učitelům k dispozici volně na chodbách. Poskytla nám je firma Ysoft (www.ysoft.com). Zatím pracují v testovacím režimu pod dohledem učitelů a studentů informatiky. Ti je v rámci hodin informatiky učí tvorbu 3D objektů vhodných pro tisk. Ke zvládnutí 3D tisku pomocí "eDee" není zapotřebí žádných speciálních dovedností. Stačí znalost běžné práce s osobním počítačem. Inteligentní software tiskárny eDee poskytuje podrobné instrukce, upozornění a náhledy. Tak jsme moc zvědaví, jaké umělecké i praktické předměty na nich naši žáci vyrobí.

Úspěch studentů v ZEMĚPISNÉ olympiádě.

V okresním kole ZO reprezentovalo naši školu 5 studentů. Všichni zaslouží za svá umístění velikou pochvalu. V kategorii A obsadil 2. místo Jáchym Řehounek, v kategorii B zvítězila Šárka Litvínová, v kategorii C se umístil na 5. místě Ondřej Suchan a v kategorii D zvítězil Martin Liďák a 3. místo vybojoval Daniel Gribbin. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím do krajského kola budeme držet palce. 

Každý má na něco talent...

Jen je třeba zjistit co nás baví a v čem vynikáme a pak své nadání rozvíjet a uplatnit. To se podařilo v roce 2019 mnoha našim studentům. Někteří z nich za to byli nominováni do soutěže Talent Jihočeského kraje 2019 a v úterý 25. 2. za své výsledky byli oceněni drobnými upomínkovými předměty v českobudějovické koncertní síni Otakara Jeremiáše. Za rok 2019 bylo oceněno přes 60 jednotlivců. Za Jírovcovku obdrželi ocenění:

Kategorie přírodovědná, podkategorie mladší žáci:1. místo: Hubert Štěpánek a 2. místo: Monika Králová 

Kategorie přírodovědná, podkategorie starší studenti:1. místo: Jonáš Havelka  a 3. místo: Tereza Maxerová 

Kategorie humanitní, podkategorie starší studenti: 2. místo: Markéta Sahanová  a 3. místo: Pavel Šindelář 

Kategorie všestranná, podkategorie mladší žáci:2. místo: Kateřina Kozáková 

Mezi našimi studenty je také mnoho hudebně nadaných, kteří svůj talent rozvíjejí v ZUŠ. Oceněni byli v kategorii hudební za mladší žáky Barbora Duníková a za starší studenty Lukáš Hart, oba získali 2. místo. Do soutěže je nominovaly jejich ZUŠ.

U všech oceněných si na Jírovcovce vážíme toho, že nenechávají svůj talent "ležet ladem" a zdokonalují se v tom, co je baví a v čem jsou dobří. Děkujeme jim, že zároveň reprezentují i naši školu. Víme, že bez píle a vytrvalosti se to neobejde.

Přejeme všem našim žákům, aby v sobě objevili to, v čem jsou lepší než ostatní, a aby se jim ten jejich talent dařilo uplatnit.

Více informací o předávání ocenění najdete na :https://www.ddmcb.cz/new/18690/

Skvělé výsledky v anglických soutěžích!

Letos máme opravdu velkou radost z několika úžasných úspěchů našich žáků v anglických soutěžích!

Karolína KUČEROVÁ vyhrála okresní kolo konverzační soutěže ve své kategorii, Daniel SÝKORA se umístil na skvělém 3.místě ve své kategorii a v nejvyšší kategorii naše 2 studentky zazářily - Kateřina MALÁ obsadila 2.místo, to znamená postup do krajského kola, a Kateřina MACASOVÁ obsadila krásné 5. místo

Navíc již výše zmíněná Kateřina MALÁ bude oceněna čestným uznáním za svůj výborný překlad v jazykové soutěži Juvenes Translatores, neboť její práce byla vyhodnocena jako jedna z 5 nejlepších. 

Všem vám moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů i dále! 

Programováním k úspěchu

V lednové matematické krasojízdě našich studentů (výsledky jsou však zveřejněné až v únoru) pokračují v kategorii P krajského kola matematické olympiády maturanti Jonáš Havelka 1. místem a Jakub Ambroz 2. místem.
Blahopřejeme a oběma přejeme úspěšné algoritmy v celostátním kole!!!

Volba krále majálesu 2020

Dnes rozhodnuto! Za účasti davů  "poddaných" předal loňský král majálesu Tomáš Fišer královskou korunu Ondrovi Lipoldovi - kandidátovi Jírovcovky na titul "král majálesu 2020"  a popřál mu za nás všechny hodně štěstí v májovém finále. Všichni mu budeme držet palce. Zároveň ale vyzýváme současné spoluorganizátory Českobudějovického majálesu z naší školy, aby aktivně dohlíželi na to, aby byla volba ve stylu fair play a discipliny, které o vítězi budou rozhodovat, měly dostatečně měřitelnou hodnotu! Děkujeme všem organizátorům "februálesu" za zorganizování soutěže a s ní spojené příjemné zábavy a všem odvážným třídním králům a královnám za účast! A také všem, kteří se zúčastnili konečného hlasování. Ať žije král Jírovcovky Ondra L!

Jak rozbít jádro?

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 navštívili studenti 4. E Jadernou elektrárnu Temelín. Jejich prohlídka začala v infocentru, kde v kinosále zhlédli video ukazující jednotlivé části elektrárny, štěpení atomů, či postupné objevování atomu a jeho vlastností. Měli možnost prohlédnout si mlžnou komoru (zviditelnit tak neviditelné kosmické záření). Poté se přesunuli do simulátoru blokové dozorny, kde sledovali zaměstnance při tréninku různých situací, které by je mohly potkat v běžném provozu. 
Na konci exkurze dostali rozchod na infocentru, kde si mohli přečíst další informace o elektrárně, nastavit výkon reaktoru. Někteří návštěvu pojali zodpovědně a přišli v barvách obleků do reálného provozu.

Úspěchy v FO kategorie A

Od 25. do 28. 2. proběhne ve Slaném celostátní kolo Fyzikální olympiády, jako už tradičně s naší účastí. Postoupili do něho Jaroslav Scheinpflug ze 4.A, druhý z krajského kola a Jonáš Havelka z oktávy, který v krajském kole obsadil třetí místo.
Gratulujeme jim k úspěchu v krajském kole a přejeme hodně úspěchů do kola celostátního.

Sedm úspěšných v MO kategorie A

V nejvyšší kategorii matematické olympiády po celostátní koordinaci máme další skvělé výsledky. Hned 7 našich studentů se zařadilo mezi 13 úspěšných krajských řešitelů. Konkrétně Jonáš Havelka obsadil 1. místo, Matouš Vondrášek 3. místo, druháci Ladislav Nagy čtvrté a Martin Červený páté místo, Jakub Ambroz, pak losované osmé a septimáni Petr Augustin a Vojtěch Bauer po řadě desáté a jedenácté místo.

Děkujeme, blahopřejeme a Jonášovi držíme palce do celostátního kola!!!

Přírodovědná exkurze

Studenti třetích ročníků navštívili dva ústavy Univerzity Karlovy. Na Matematicko - fyzikální fakultě jsme viděli neviditelné elektromagnetické záření a naučili se vypalovat cédéčka. V budově Přírodovědecké fakulty ve Viničné ulici se nachází Hrdličkovo muzeum člověka. Přehled vývoje člověka mezi kostrami a lebkami zaujal. Hitparádu exponátů ovšem vyhrála mumie, a že jich tam je!

http://muzeumcloveka.cz/cs/  

 

Chemiklání 2020

V pátek 7. 2. 2020 se dva týmy našich chemiků vypravily do Pardubic, kde probíhal již 5. ročník týmové soutěže Chemiklání. Celkem se na Univerzitě Pardubice sešlo více jak 70 středoškolských týmů, aby poměřilo své chemické znalosti. Naši žáci byli vybaveni dobrou náladou a spoustou moudrých knih, a tak se odhodlaně pustili do luštění rovnic, výpočtů a dalších chemických tajemství.

Máme velkou radost, že náš mladší tým ve složení Terezka Kučerová, Terezka Maxerová, Petr Kalina (všichni 6.E), Tadeáš Grabic a Tomáš Dvořák (1.A) obsadil v silné konkurenci skvělé 3. místo. Neztratili se ani starší (Dan Šlemar, Tomáš Mašek, Jan Čada, Jakub Macura a Ondřej Šimeček), kteří si domů přivážejí 7.-8. místo.

Našim chemikům moc gratulujeme! Jsme na vás pyšní!

https://cs-cz.facebook.com/soutezupce/

Společenské vědy interaktivně ve spolupráci s Teologickou fakultou JČU

V rámci výuky světových náboženství v sekundě k nám do školy zavítali Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. a Václav Peltan z teologické fakulty JČU, kteří studentům velice zajímavou a interaktivní formou přiblížili hlavní myšlenky islámu. Studenti si mohli prohloubit své znalosti z dějepisu, zeměpisu a výchovy k občanství a prohlédnout si věci, které každý muslim ke svému vyznání víry denně potřebuje.

Předání ocenění za překladatelskou soutěž

Dne 3.3.2020 proběhla na našem gymnáziu malá slavnost v souvisloti s překladatelskou soutěží Juvenes Translatores. Poté, co jsme v předchozích 2 ročnících této soutěže zvítězili, letos získala Kateřina Malá ze 7.E čestné uznání za jeden z 5 nejlepších překladů. Malou odměnu obdržela Katka z rukou vedoucí informačního centra Europe Direct Č.B. paní Ing.Hocke a malý dárek za školu obdržela od pana ředitele Mgr.Kavříka. Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další příjemné chvíle u hrátek se slovy! 

Beseda s absolventy - 3.2.2020

Dnes 3.2.2020 jsme opět po roce uspořádali besedu s bývalými absoltventy pro současné maturitní ročníky. Byli jsme nadšeni z velké účasti, sešlo se nám rekordních 50 absolventů! Moc děkujeme, že si na nás udělali čas a přišli s námi strávit dopoledne, podělit se o své zkušenosti spojené s životem vysokoškoláka. Je skvělé vidět, že se k nám naši studenti rádi vracejí, i když již třeba několik let studují na VŠ. Všechny cenné informace, o něž se s námi podělili, jistě mohou velmi pomoci studentům, kteří se snaží udělat nyní tu správnou volbu a rozhodují se, kam budou po gymnáziu dále směřovat. Ještě jednou všem moc díky a hodně štěstí do života přeje K. Mylerová!

Naši úspěšní v FO

Koncem ledna se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E a F. Naši studenti z tercie a kvarty zkřížili  své školní zbraně - tužky a pravítka - se svými vrstevníky. V obou kategoriích dosáhli výborných výsledků, stali se úspěšnými řešiteli.  

V kategorii F se na 1. místě umístil Jan Bauer, jen o půl bodu a pomocné kritérium skončil třetí Hubert Štěpánek, podobně na 5. místě Jáchym Předota

V kategorii E se na 2. místě s plným počtem bodů umístil  Jan Koška, na 3 místě Monika Králová a na 5. místě  Zuzana Mašková. Úspěšné kvartány čeká postup do krajského kola.

 Všem soutěžícím gratulujeme.

Zahájení sezóny MO 2020

Studenti naší kvarty zahájili úspěšně matematickou sezónu. Po domácím kole polovina třídy tj. 15 postoupilo do okresního kola a 6 z nich se stalo úspěšnými řešiteli  – Jan Koška a Monika Králová obsadili dělené 2. - 5. místo, Sebastián Holek 6. místo, poté opět dělené 12. - 14. místo získali Terezie Norková a David Smažík a těsně za nimi Zuzana Mašková 15. místo.

K úspěchu a vzorné reprezentaci  školy blahopřejeme a budeme držet palce postupujícím do krajského kola!

Workshop na LF1 UK

Jaké je to být medikem si na jeden den mohli vyzkoušet studenti biologického semináře 3. ročníků. V úterý 28. 1. se vypravili na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (LF1 UK), aby si v rámci praktických cvičení z biomedicíny ověřili, jak funguje dialýza či odhadili, kterým jedem se mohl pacient otrávit. V laboratoři strávili pod odborným vedením skoro 3 hodiny, experimentovali, zkoušeli, pátrali a seznámili se s různými technikami chromatografie a dalších analytických metod.

Na chvíli se tak stali vědci a detektivy a celý den na medicíně si užili na 100%.

Best in English - patříme k nejlepším - umístění naší školy ve světě!

Minulý týden byly konečně zvěřejněny všechny detailní výsledky škol, které se zúčastnily anglické online soutěže Best in English 29.11.2019. Naši žáci podali skvělý výkon a kromě úžasného umístění Pavla Šindeláře, který je 4.nejlepší student v republice, získala naše škola 1.místo v Jihočeském kraji, 14.místo v České republice a 39.místo na světě! Jsme pyšní na naše šikovné angličtináře! Děkujeme! 

Kateřina Mylerová

17 maturantů složilo certifikát z AJ!

Skládání certtifikátů FCE a CAE se pro naše studenty stalo již běžným standardem. Možnost uplatnit jeden z těchto dvou certifikátů jako náhradu školní maturity z angličtiny ještě více studentů motivuje k přípravě a složení této mezinárodně uznávané zkoušky. Mezi další výhody získání těchto diplomů patří např.získání bodů při přijímacím řízení na některé VŠ, nebo možnost vycestovat za studiem do ciziny v rámci projektu Erasmus. Již mnoho let mají žáci na naší škole možnost navštěvovat nepovinný seminář, kde se připravují na tyto certifikáty, docházet může kdokoli, i ten, kdo má zájem na sobě pracovat, rozšiřovat si znalosti angličtiny, nevyžadujeme po všech studentech, kteří se na tuto přípravu nahlásí, aby některou ze zkoušek absolvovali, jako to mají jiné střední školy. Máme to nastavené tak, že nikoho nenutíme, pokud se rozhodnou zkoušku dělat, dostanou informace, kde je to možné, a sami si zvolí, kde zkoušku absolvují, a nahlásí se individuálně.

Současný stav z řad maturantů (2 tříd) je 13 úspěšně absolvovaných FCE a 4 úspěšně absolvované CAE certifikáty!

Všem velice blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Kateřina Mylerová

Naživo v ČT u Václava Moravce

V úterý 14. ledna se několik studentů našeho gymnázia zúčastnilo přímého přenosu diskusního pořadu Fokus Václava Moravce, na který byla naše škola pozvána. Nejprve jsme v odpoledních hodinách dostali příležitost podívat se do budovy zpravodajství České televize na Kavčích horách a nahlédli jsme tak do vysílacích studií, newsroomu i režie veřejnoprávního zpravodajského kanálu. Následně jsme se přesunuli na místo přenosu, do Zbraslavského zámečku, a po komentované prohlídce kostela sv. Jakuba jsme již zamířili do sálu na debatu Chudá bohatá planeta. Hosty večera byli ekonomové, polární ekoložka, genetik, evangelický kněz či lékařka, která působila v několika misích na Blízkém východě. V závěru pořadu jsme též dostali možnost zaskočit některého z nich zaskočit složitou otázkou. Děkujeme panu Moravcovi za pozvání a paní učitelce Opekarové za zprostředkování tohoto zážitku a příjemný doprovod. Zapsal Tomáš Brabec. Pro všechny, kteří neměli možnost pořad vidět v přímém přenosu je tu jeho záznam: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11054978064-fokus-vaclava-moravce

 

 

 

Vánoční bazar 2019

Zveme rodiče i prarodiče na náš vánoční bazar, který velmi pečlivě připravuje naše 3.B! Přijďte se podívat na naše stánky, nakoupit poslední dárečky a ochutnat punč. Začínáme ve čtvrtek 19.12. ráno okolo 9.hodiny, cca ve 12 končíme. Tentokrát půjde výtěžek na pomoc starouškům v domově důchodců, hned zítra odpoledne je navštívíme. Těšíme se na viděnou a děkujeme za Vaše příspěvky. K.Mylerová, H.Vítová

Ptačí hodinka

Výtvarnou prací žáků druhých ročníků si připomínáme, že v Česku proběhne v pořadí druhé  sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Ačkoli se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně každý, tedy i naši žáci .

Podobně sčítají ptáky určitě nejen dospělí, ale i děti v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v dalších zemích.

Best in English - patříme k nejlepším!

Soutěž Best in English o nejlepší angličtináře v Evropě se konala 29.11.2019. Zúčastnilo se asi 40 našich nejlepších angličtinářů a opět se jim podařilo dostat se mezi nejlepší v Evropě! Náš maturant Pavel Šindelář získal 4.místo ze všech zúčastněných studentů z ČR a 13. místo z přibližně 16 tisíc studentů z 25 zemí Evropy! Z takového úspěchu jsme nadšeni, Pavlovi velice gratulujeme a děkujeme za tak skvělou reprezentaci naší školy! 

K.Mylerová

Exkurze do Drážďan

13. prosince jsme se již v tradičním složení tříd 3.A a 7.E společně vydali za vánočními trhy. Po předchozích zážitcích z Vídně a Mnichova nás cesta zavedla do adventně naladěných Drážďan.

Nejprve jsme ale navštívili zámek Moritzburg, který je známý především díky filmu Tři oříšky pro Popelku. I my jsme nalezli pověstný nezbedný střevíček na schodech zámku. Pak už jsme zamířili přímo do centra Drážďan, kde nám paní průvodkyně Uhlig ukázala krásy malého, ale útulného centra saské metropole, mezi které patří Zwinger, Semperoper či Frauenkirche. Zajímavým poznatkem byl i rychlý průlet historií města, kdy jsme se dozvěděli o následcích bombardování za 2. světové války. Naší další zastávkou bylo Muzeum hygieny, které se věnuje tématům, jakými je např. lidské tělo, sexualita, viry, ale i vliv stravy. V podvečerních hodinách jsme se věnovali nákupům, prohlídce dalších z celkových 13 drážďanských vánočních trhů nebo jiným zajímavostem. 

Děkujeme učitelskému sboru za skvělou exkurzi a doufáme, že příští rok opět vyrazíme za předvánoční atmosférou.

Autor textu: Tomáš Brabec

Překladatelská soutěž Juvenes Translatores opět u nás

Ve čtvrtek 21.11.2019 se díky šťastnému losu mohla opět uskutečnit překladatelská soutěž JUVENES TRANSLATORES, pořádaná EU. Za školu smělo soutěžit bohužel jen 5 studentů narozených v roce 2002, dva si to zkusili mimo soutěž. Novinkou letos bylo překládání na počítači. Držíme palce. Třeba se někomu ze soutěžících podaří navázat na předloňské a loňské vítězství.
Studentům a studentkám děkujeme a doufáme, že vás tato zkušenost příjemně obohatila.
 

ACHIEVE+ Erasmus+ Řecko

Od neděle 3. listopadu do soboty 9. listopadu absolvoval tým studentů z kvarty studijní pobyt na severu Řecka v rámci projektu Erasmus, aby poznal místní historické a kulturní památky. Za naši školu se exkurze zúčastnily Monika Králová, Ludmila Šnejdová, Martina Šťastná a Žaneta Znachorová, spolu s vyučujícími dějepisu a zeměpisu Kamilem Dřevikovským a Štěpánem Klučkou. Na programu byla prohlídka města Komotini nedaleko tureckých hranic, asi 250 km východně od Soluně, kde tým bydlel, a další dny pak výlety po památkách celého regionu. Mezi ty nejzajímavější patřilo zrenovované původní antické divadlo u Maroneie, archeologický areál starověkého města Filippoi nebo jádro starobylého přístavu Kavala s původní citadelou a římským akvaduktem.

ZÍTRA CELÁ ZEMĚ...

V pátek 15.listopadu se 8.E zúčastnila workshopu pořádaného organizací Post Bellum nazvaného ZÍTRA CELÁ ZEMĚ... aneb učení prožitkem. Třída se v rámci různých aktivit přenesla do listopadu 1989 a představovala žáky střední školy, kteří museli nejprve vyzdobit svou třídu tématickými nástěnkami odpovídajícími duchu té doby a vcítit se do identity konkrétního žáka i s jeho postoji často danými rodinnými poměry. Poté se setkali se studentkou z vysoké školy, která je přišla přesvědčit, aby se přidali ke stávkujícím vysokoškolákům a podpořili zhroucení komunistického režimu. Každý student se rozhodoval sám za sebe a vysvětloval proč ano, proč ne... a měnil nástěnky, názory a dobu jako takovou.

Besedy o událostech z roku 1989


V těchto dnech si připomínáme blížící se 30.výročí Sametové revoluce. Proto jsme v rámci dějepisu studentům zprostředkovali besedy s historiky spolupracujícími s Pamětí národa a Ústavem pro studium totalitních režimů. Mgr.Vladimír Hanáček povyprávěl o událostech vedoucích k pádu totalitního režimu a Mgr.Libor Svoboda, PhD. o totalitě jako takové, o praktikách Státní bezpečnosti i kuriózních útěcích přes hranice.

Z pohledu studentů: "Přednášky byly velmi poučné, líbilo se nám  zpracování, kdy jsme mezi výkladem mohli sledovat i záběry z rozhovorů s lidmi, kteří byli s režimem úzce spjati. Ať už to byl člen komunistické policie či lidé, kteří se režim snažili svrhnout. Bylo zajímavé pozorovat pamětníky s různými pohledy na určité události. Prohloubili jsme si obzory, ačkoliv jsme základní informace již  znali.  Program však obsahoval i řadu nových informací, o kterých se běžně nemluví, což bylo velmi přínosné."

Od mechaniky po temnou hmotu

Ve středu 2. 10. 2019 jsme se skupinou studentů z 2. A, 1. A a 1. B vyjeli vlakem na exkurzi do Prahy. Začali jsme na MFF UK, kde nás  doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. a RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. zábavnou formou seznámili s pokusy z mechaniky. Předvedli, jak nosit horké kafe na nosiči, aniž bychom ho vylili, otestovali náš smysl pro rytmus, pokud bychom jako Galilei neměli stopky. Ukázali nám, jak se dá krájet okurka bez prkýnka, nebo jak kvalitní plenkou zastavíme střelu ze vzduchovky a jak oklamat naše smysly.

Odpoledne exkurze pokračovala v Planetáriu hlavního města v nedaleké Stromovce. Počasí bohužel nevybízelo k procházce tímto parkem, foukal velký vítr a hustě pršelo. Pár nadšenců si vyzkoušelo repliku modulu Apolla 11, ve kterém  Aldrin a Armstrong přistáli před 50 lety na Měsíci. Těmto letům je věnována výstava před Planetáriem. V digitálním planetáriu zde promítají na největší plochu v ČR. Kromě živě komentované projekce noční oblohy jsme viděli pořad Záhada temné hmoty.

https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/ss_pokusy/ss_pokusy_foto.php#mechanika

https://www.planetum.cz/porad/zahada-temne-hmoty/

Kamil Lhoták a jeho svět

Žáci druhých ročníků navštívili v polovině září v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou výstavu Kamil Lhoták a jeho svět.

Zaujal je ale i Pasta Oner-jeden z nejvýraznějších současných umělců.

Sportovní kurz ve Slovinsku

Druhý týden školy žáci 3. A, 3. B a 7. E absolvovali sportovně turistický kurz po Slovinsku, Chorvatsku a Itálii.

V pondělí v brzkých ranních hodinách vyrazilo 67 studentů s pedagogickým doprovodem z Českých Budějovic směrem do Julských Alp. Po náročné jízdě autobusem, kterou většina výpravy strávila dospáváním po nezvykle brzkém vstávání, jsme se krátce po poledni ocitli na začátku první túry. Cesta začínala v údolí Planica, kterému dominují obrovské skokanské můstky a končila v sedle Vršič. Už při tomto výstupu během překonávání 700 výškových metrů někteří z nás začali chápat, že sportovní kurz rozhodně nebude snadný. Z Vršiče nás autobus odvezl do místa našeho ubytování v obci Bovec. V úterý byl v plánu náročný celodenní výstup do nadmořské výšky 2 244 m na horu Krn. Velice mile nás překvapilo, ve srovnání s předchozími kurzy, že téměř všichni studenti dosáhli cíle. Za toto vypětí se jim dostalo odměny v podobě krásného výhledu na okolní alpské vrcholy. Ve středu nás čekal největší zážitek zájezdu a to raftování na divoké řece Soča. Na vlastní pěst jsme si také vyzkoušeli krizové situace, které mohou při raftování v ledové Soči nastat. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli na odpočinkový pobyt k moři do chorvatské Lanterny. Abychom zde jen tak nezaháleli, zahájili jsme čtvrteční den ranním výklusem okolo ubytovacího areálu. Počasí bylo slunné, moře teplé a spokojenost byla na místě. Po klidném čtvrtku u moře nastal poslední den výpravy a před návratem do naší milované vlasti jsme se ještě zastavili v Itálii na túru v oblasti Tarvisia, okolo neuvěřitelně čirých jezer Laghi di Fusine. Pak už jsme se těšili na návrat domů.

 

Celostátní Zlatá včela 2019

Na celostátním kole soutěže Zlatá včela, které probíhalo 7.- 9. 6. 2019 v Nasavrkách u Chrudimi, výborně reprezentovali náš včelařský kroužek Václav Bauer a Ludmila Šnejdová. Oba se nominovali do nejužšího výběru a po prozkoušení svých schopností na včelnici obsadili 2. a 4. místo z celkem 35 soutěžících.

Lída z 2. místa postupuje na mezinárodní včelařskou soutěž IMYB. Budeme jí držet palce, aby zabodovala stejně jako v celostátním kole.

Bronz na Evropské fyzikální olympiádě

Žák septimy Jonáš Havelka se výborným výsledkem v celostátním kole 
fyzikální olympiády kvalifikoval na Evropskou fyzikální olympiádu, která 
se konala letos od 31. května do 4. června v lotyšské Rize. Tam nám udělal 
radost ziskem bronzové medaile.

Stříbrná medaile z EUSA

Skvěle si vedli čeští středoškoláci na přírodovědné soutěži EUSO. Oba týmy vybojovaly pro Českou republiku stříbrné medailové pásmo. Máme velkou radost, že mezi reprezentanty měla díky Terezce Maxerové své zastoupení i Jírovcovka.

https://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1856-euso-cesti-stredoskolaci-dvakrat-stribrni

Gratulujeme k výbornému výsledku  a děkujeme nejen za reprezentaci školy!

Nepřehlédněte

Vážení uchazeči o studium,

v tuto chvíli máme zaplněna všechna místa na oba dva obory 79-41-K/41 Gymnázium i 79-41-K/81 Gymnázium a pořadí se nebude nadále posouvat. V příštím týdnu (od 7.7.) budeme uchazečům, kteří podali žádost o nové rozhodnutí a pořadí se k nim neposunulo, rozesílat usnesení o zastavení řízení.

Pavel Kavřík

Aktuality

Novinky

 • Milí žáci gymnázia, vážení rodiče,

  gratulujeme Vám k přijetí na gymnázium a zasíláme základní pokyny k příštímu školnímu roku:

  - začátek školního roku bude v úterý 1.září 2020
  - žáci přijdou do školy na 8:30, dostanou rozvrh a seznámí se s novou třídou a třídním učitelem (cca 1 hodina)
  - společná schůzka s žáky a rodiči proběhne:

  • v úterý 1. 9. 2020 od 16 hodin pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)
  • ve středu 2. 9. 2020 od 16 hodin pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

  - hlasováním mezi přijatými uchazeči ve čtyřletém studiu jste si vybrali třídu A (rozšířená výuka matematiky a přírodních věd) a skupinu německého a španělského jazyka

  - adaptační kurzy proběhnou v těchto termínech:

  • od 17. 9. 2020 do 19. 9. 2020 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)
  • od 6. 9. 2020 do 11. 9. 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
  • adaptační kurzy probíhají v ekologickém centru Dřípatka v Prachaticích a podrobné informace se dozvíte na schůzce na začátku školního roku

  - na konci srpna se můžete zaregistrovat ve školní jídelně v ulici Fráni Šrámka (dostane čip, který slouží i k přístupu do školy)

  - není nutné dopředu nakupovat sešity ani žádné učebnice, vše v klidu vyřešíme v září

  Přejeme Vám krásné prázdniny a těšíme se na Vás v novém školním roce!

  Více
 • Všem žákům, učitelům,  zaměstnancům a přátelům Jírovcovky přejeme příjemné a dlouhé prázdniny. 

  Provoz kanceláře v průběhu prázdnin je od 9-12 hodin. Doporučujeme sjednat si schůzku předem telefonicky (+420 387 319 358 ) !

  Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. září 2019 v 8:30 hodin. Těšíme se na vás !

  Více
 • PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ A UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO ROKU PROBĚHNE 26. června 2020 V KMENOVÝCH TŘÍDÁCH

  1E, 2E, 4E - od 9 hodin

  1.A, 1.B, 5E - od 10 hodin

  2.A, 2.B, 6E - od 11 hodin

  3.A, 3.B, 7E - od 12 hodin

  V tento den je možné objednat si oběd ve ŠJ. Výdej a konzumace obědů od 11,00 do 13,30 v prostorách školní jídelny za dodržení nařízených hygienických podmínek.
   

  Více
 • Vážení rodiče, milí žáci,

  zhruba 70% z žáků vyjádřilo přání, že se chtějí před prázdninami ještě sejít ve škole. Protože se velká část žáků výuky nezúčastní, rozhodli jsme se, že zvolíme pouze doporučovanou cestou třídnických hodin, během kterých už nebude probíhat klasická výuka. Rozběhnutou online výuku nadále zachováme.

  Před vstupem do budovy školy je nutné odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci: https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/

  Třídnické hodiny proběhnou podle tohoto harmonogramu:

  1.E: 17. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  2.E: 17. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  3.E: 18. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  4.E: 19. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  5.E: 24. 6. 2020, samostatná akce mimo budovu školy s třídním učitelem
  6.E: 19. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  1.A: 22. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  1.B: 22. 6. 2020, 10:15 až 12:05
  2.A: 23. 6. 2020, 8:30 až 10:05
  2.B: 23. 6. 2020, samostatná akce mimo budovu školy s třídním učitelem
  3.A: 24. 6. 2020, 8:30 až 11:00
  3.B: 18. 6. 2020, 10:15 až 12:05

  Všechni žáci, kteří půjdou do školy si vezmou i věci na tělocvik. Třídy budou rozděleny do skupin podle platných hygienických pokynů.

  Na den, kdy budou žáci ve škole, si mohou objednat oběd ve školní jídelně.

  Těšíme se na vás!

  Předávání vysvědčení a ukončení školního roku proběhne v pátek 26. 6. 2020 pro celé třídy najednou. Harmonogram zveřejníme do konce týdne.

  Z technických a provozních důvodů vyhlašuje ředitel školy, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), volné dny pro žáky na 29. a 30. 6. 2020.

  Více
 • Na konci května proběhlo online krajské kolo Fyzikální olympiády pro kategorie B, C, D. Úlohy byly společné pro všechny kategorie B, C i D. Témata některých úloh nemusela být pro mladší řešitele známá. Výsledkové listiny jsou pro každou kategorii zvlášť a úspěšní řešitelé se tentokrát nevyhlašovali.

  Mezi studenty kategorie C jsme měli dva zástupce. Martin Červený z 2. A se umístil na výborném 2. místě a Ladislav Nagy ze 6. E na 4. místě.

  Náš zástupce v kategorii D, Tadeáš Grabic z 1. A, obsadil 5. místo.

  Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci.

  Více
 • Letošní maturanti to neměli s přípravou na maturitu zrovna lehké. Od 11. března byli dlouho v nejistotě, jestli zkoušku vůbec budou skládat, a když MŠMT rozhodlo upravit průběh maturit, připravovali se na zkoušku za pomoci online výuky a pozdějších konzultací. Odložené maturity pak provázela přísná hygienická pravidla. Na ústních maturitách to u nás vypadalo trochu jako na poště. Abychom se vyhnuli zkoušení v rouškách a štítech, vyrobil pan školník přepážky z plexiskla. Komise a studenti na sebe dobře viděli, ale byli zároveň chráněni před případnou nákazou. V letošním školním roce jsme měli dvě maturitní třídy, které nakonec maturovaly souběžně. Z maturantů jsme měli velkou radost. Všichni jsme se shodli na tom, že letošní způsob přípravy paradoxně umožnil studentům soustředit se pouze na maturitní předměty a byl pro ty studenty, kteří si umějí zorganizovat čas, jsou zodpovědní a cílevědomí, přínosem. Ukázalo se, že naši maturanti byli opravdu velmi dobře připraveni a všichni „zkoušku z dospělosti“ složili. V úterý a ve středu si proto z rukou pana ředitele Pavla Kavříka a třídních učitelek paní Štěpánky Vickové a Jany Bodlákové převzali maturitní vysvědčení. Oktáva si pro ně přišla na střechu Metropolu a 4. A zase do nových školních prostor v půdní vestavbě. Děkujeme všem učitelům, kteří naše letošní absolventy provázeli od počátků studia na Jírovcovce až k jeho závěru a čerstvým maturantům přejeme v dalším studiu a životě hodně štěstí.

   

  Více
 • Zástupci našeho gymnázia se i v letošním roce účastnili republikové soutěže Jindřichohradecký Textík. Situace, která naši zemi v jarním období postihla, neumožnila slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Pořadatel náhradní termín vyhlášení vítězů neplánuje, a tak ocenění žáci přišli o slavnostní chvíli při zveřejnění autorů a ukázek z jejich prací.

  Kategorie do 14 let - poezie: Alena Koutecká 2.E, Kateřina Kozáková 3.E

  Kategorie do 14 let – próza: Sebastian Holek 4.E

  Kategorie 15 – 25 let – próza: Eliška Ježková 1.A

  Kategorie 11 – 14 let – ilustrace: Lucie Procházková 4.E

  Blahopřejeme studentům, kteří se v soutěži probojovali k prestižnímu ocenění

  Jejich práce jsou uvedeny v literárním sborníku soutěže a my je zveřejňujeme zde:

  Nepolapitelná

  Autoritu především

  Zahrada splněných přání

  Ztracený klíč

   

  Více
 • 21. 6. byly vyhlášeny celostátní výsledky letošního netradičního ročníku Astronomické olympiády. Naši studenti si vedli velice dobře.

  Na základě výsledků krajského kola bylo v kategorii GH vyhlášeno 25 nejlepších účastníků z 6. a 7. ročníku ZŠ a odpovídajícím ročníkům gymnázia. I když se mezi 25 nejlepších probojovali jen Petr Starý na skvělém 10. místě a Vojtěch Schreib na 23. místě (oba 2. E), jejich spolužáci Dan Trnka, Ema Porkristlová, Karolína Kučerová a Šárka Litvínová byli všichni úspěšnými řešiteli krajského kola a obsadili prvních sedm míst kromě třetího místa.

  Po vyhodnocení mezinárodní online soutěže, která proběhla na serverech v Estonsku, bylo stanoveno celostátní pořadí nejlepších 25 soutěžících v kategorii EF a CD podle těchto pravidel - na základě výsledků krajského kola (váha 2/3) a mezinárodní online soutěže (váha 1/3).

  V kategorii EF na 4. místě zazářil Hubert Štěpánek ze 3. E a v kategorii CD se na 25. místě umístil Ladislav Nagy ze 6. E, oba se tak poprvé mohli zúčastnit mezinárodního astronomického klání.

   

  Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

  Více
 • Ve dnech 7.-12.3. proběhlo v Koutech nad Desnou Mistrovství ČR mládeže do 16 let.

  Z naší školy se zúčastnily 4 dívky.

  Nejlépe si vedla nejmladší z nich Vicky Cinková, která získala bronzovou medaily.

  Umístění:

  Vicky Cinková (1.E) - 3. místo v kategorii dívek do 12 let
  Daniela Nagyová (3.E) - 12. místo v kategorii dívek do 14 let
  Beáta Havelková (2.E) - 13. místo v kategorii dívek do 14 let
  Martina Šťastná (4.E) - 5. místo v kategorii dívek do 16 let

  Výsledkové listiny:
  http://chess-results.com/tnr519685.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES
  Zajímavostí bylo, že turnaj probíhal na počátku koronavirové krize. V průběhu turnaje se postupně stupňovala opatření. Nakonec byl turnaj v souladu s epidemiologickými rozhodnutími o dvě kola zkrácen. Místo plánovaných 9 kol bylo odehráno kol 7.

  Blahopřejeme Vicky i ostatním děvčatům k pěkným umístěním.

   

  Ve dnech 11.-22. února 2020 se v Praze konal 2. ročník Prague International Chess Festival. Na místě probíhalo několik uzavřených turnajů pro pozvané hráče (mezi nimi i česká jednička David Navara) a vedle toho Open turnaj, do kterého se mohl přihlásit každý hráč. Open turnaj se hrál devítikolově, v každý den jedno kolo. Zúčastnilo se ho 248 hráčů. Přidat další střípek do mozaiky zkušeností vyrazila hned čtveřice hráčů z naší školy.

    42. místo - Matyáš Zeman (7.E) - 6,0 bodu
    96. místo - Ladislav Nagy (6.E) - 5,0 bodu
  207. místo - Jan Bauer (3.E) - 3,0 bodu
  216. místo - Jakub Šimon Šimůnek (2.E) - 3,0 bodu

  Tabulka s výsledky: http://chess-results.com/tnr515719.aspx?lan=5&art=4&fed=CZE&turdet=YES&flag=30&zeilen=99999

  Stránka organizátora: https://praguechessfestival.com/
  Videa z turnaje: https://www.youtube.com/channel/UC4tfdneg0iBpfGHw99in4cA

  Více
 •  

  CO MÁM DĚLAT PO PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ - návod jak postupovat

  Kancelář školy je otevřená každý den od 7:15 do 16 hodin. Pokud chcete poradit s postupem v přijímacím řízení, volejte na telefonní číslo 774206246.

  Výsledky přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium):

  Výsledky přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium):

  - termín pro odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) a do 24. června pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) 

  P O U Č E N Í

  Podle § 18 zákona není odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí přípustné.

  Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

  Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

  Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

  Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon stanovuje, že ustanovení školského zákona ohledně zápisového lístku se použijí obdobně s výjimkou lhůty pro první odevzdání zápisového lístku. Školský zákon pro případy odevzdání zápisového lístků na základě úspěšného odvolání stanovuje lhůtu 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (§ 60g odstavec 6 a 7 školského zákona). Uchazeč tedy po oznámení nového rozhodnutí o přijetí má lhůtu na odevzdání zápisového lístku na tuto školu 10 pracovních dní od oznámení rozhodnutí.

  AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:
  - termín přijímací zkoušky bude pouze jeden, žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou v přihlášce uvedl jako první
  - termín přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/41 Gymnázium je pondělí 8. června 2020 (čtyřleté studium)
  - termín přijímací zkoušky pro obor 79-41-K/81 Gymnázium je úterý 9. června 2020 (osmileté studium)
  - náhradní termín pro oba obory je stanoven na úterý 23. června 2020
  - čestné prohlášení o neexisteci příznaků virového infekčního onemocnění
  - hygienické pokyny pro vykonání přijímací zkoušky

  - předpokládané zveřejnění výsledků je v úterý 16. června 2020 v 8:00 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a ve středu 17. června 2020 v 8:00 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

  - termín pro odevzdání zápisového lístku je do 23. června 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní) a do 24. června pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (pouze 5 pracovních dní)

  "Odvolání proti nepřijetí"
  - v letošním roce není možné podat klasické odvolání proti nepřijetí, "technicky" ale o možnost se odvolat nepřicházíte
  - odvolání proti nepřijetí je nahrazeno "Žádostí o vydání nového rozhodnutí", vzor žádosti o nové rozhodnutí
  - na podání žádosti o nové rozhodnutí máte 3 dny od převzetí rozhodnutí o nepřijetí
  - postup je u žádosti o vydání nového rozhodnutí stejný jako v přechozích letech u odvolání. V případě, že se některý z uchazečů rozhodne nenastoupit, ředitel postupuje podle výsledkové listiny a osloví dalšího v pořadí. 

  - pozvánky k přijímací zkoušce, ve které se dozvíte veškeré informace, budeme rozesílat během tohoto týdne (11. - 15. 5. 2020)

  - podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

   

  Více
 • Milí maturanti, 

  zde naleznete souhrnné informace k průběhu maturitní zkoušky v roce 2020:

  • organizace didaktických testů i ústních zkoušek se bude řídit podle hygienického manuálu: https://www.msmt.cz/file/52771_1_1/
  • před vstupem do budovy musíte vyplnit čestné prohlášení, které při příchodu odevzdáte: https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/ (Pokud si nemůžete čestné prohlášení vytisknout doma, bude k dispozici ve škole)
  • Harmonogram obhajob maturitních prací a ústních zkoušek naleznete v přílohách tohoto článku
   • u ústních zkoušek letos nebude společné zahájení ani zakončení, dostavíte se přímo ke zkoušce (raději opět s časovým předstihem 15-20 minut)
   • vysvědčení za 2.pololetí dostanete vždy před obhajobou maturitní práce
   • pokud to bude možné, předávání maturitního vysvědčení zorganizujeme na školní zahradě v týdnu od 22. 6. (aby se mohla sejít celá třída najednou)

   

   

  Více
 • 1) Výuka a maturitní zkouška

  Výuka probíhá distanční formou přes Moodle: http://www.gymji.cz/moodle
  - zde nalezne veškeré pokyny k přihlášení a návod, jak s Moodlem pracovat
  - pokud byste měli s přihlášením problémy, kontaktujte nás na emailech kocer@jirovcovka.net, iveta.nagyova@jirovcovka.net nebo kavrik@jirovcovka.net

  Maturitní zkouška

  AKTUALIZACE 11.5 - maturitní zkoušky proběhnou od 10. 6. 2020 (10. 6. - obhajoby maturitních prací, 11. - 16. 6. ústní zkoušky)
  AKTUALIZACE 15.4. - maturity pravděpodobně proběhnou klasickou formou včetně obhajob maturitních prací v červnu (čeká se na vydání manuálu MŠMT)
  rozhodujícím datem pro konání nebo nekonání maturitní zkoušky je 1. 6. 2020
  - pokud budou školy otevřeny do 1. 6. 2020, proběhnou maturity nejdříve za 21 dní od otevření
  - budou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka
  - didaktické testy ve společné části maturitní zkoušky proběhnou
  - pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6. 2020, budou se známky z maturit udělovat dle předchozích známek na vysvědčení

  2) Přijímací řízení 

  Podrobné aktualizované informace k přijímacímu řízení

  AKTUALIZACE 11.5 - přijímací zkoušky proběhnou 8. 6. 2020 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium a 9. 6. 2020 pro obor 79-41-K/81 Gymnázium
  - pozvánky k přijímací zkoušce, ve které se dozvíte veškeré informace, budeme rozesílat během tohoto týdne (11. - 15. 5. 2020)

  AKTUALIZACE 15.4. - pokud to situace dovolí, přijímací zkouška proběhne v červnu
  - přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní od obnovení výuky ve školách, termín stanoví MŠMT
  - pozvánku, ve které se dozvíte veškeré potřebné informace dostanete nejpozději 5 dní před konáním přijímací zkoušky
  - přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu
  - žák vykoná přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první
  - v letošní roce nebude možné odvolání proti nepřijetí - školy budou automaticky oslovovat všechny uchazeče "pod čarou" podle toho, jak se bude pořadí posouvat. Technicky tak nepřijde uchazeč o možnost "se odvolat", pouze bude méně administrativních kroků
  - bude zkácena doba na odevzdání zápisového lístku na 5 dní
  - podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/

  3) Ošetřovné pro rodiče našich žáků
  - aktuální informace naleznete na webových stránkách české správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu)
  - pokud chcete požádat o ošetřovné, kontaktujte nás na telefonním čísle 774 206 246

   

   

  Více
 • V přiložených souborech najdete rozdělení žáků do dnů na profilové části a ústní části společné MZ.

  Studenti obou tříd 4.A i 8E maturují ve stejných termínech, od 10. června  Obě třídy zahajují obhajobami maturitních prací.

  V přiložených souborech najdete rozdělení do dnů.

  Více
 • Na základě povolení MŠMT je možné od 11. 5. 2020 obnovit osobní přítomnost žáků maturujících ročníků ve škole. V kompetenci ředitele školy je stanovení charakteru tohoto uvolnění. 

  Na G Jírovcova se budou konat pouze konzultace, které stanoví v případě nutnosti vyučující. Ten také bude informovat o termínu, počtu žáků a dalších podrobnostech žáky a vedení školy. Kromě konzultací probíhá stále výuka distanční formou na platformě Moodlu.

  Další postup je uveden v přiloženém dokumentu.

  Více
 • SOČkaři zabodovali on-line perfektně a jedou do finále. V krajském kole Středoškolské odborné činnosti sevšichni  naši studenti umístili skvěle. Soutěžili v pěti kategoriích:

  Teorie kultury, umění a umělecké tvorby: 1. místo Lukáš Hart, Symfonická tvorba W. A. Mozarta se zaměřením na vlastní interpretaci Symfonie Jupiter (postup do celostátního kola)

   Matematika 2. místo  Martin Putzer, Fundamentální theorem algebry  

  Fyzika 1. místo  Jaroslav Scheinpflug,  Matematické modelování vybraných problémů z teoretické mechaniky  (postup do celostátního kola)

  Chemie 2. místo Kateřina Hořejšová, Stanovení vitaminů B v krvi metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí  (navržena k licitaci k postupu do celostátního kola)

  Informatika 2. místo Jonáš Havelka, Neuronové sítě  (navržen k licitaci k postupu do celostátního kola)  

  Gratulujeme všem účastníkům Krajského kola SOČ, kteří tentokrát vinou karantény k obhajobě zasílali video. Velký dík patří i učitelům paní Kalové,paní Ichové, panu Kostkovi a panu Kočerovi, kteří byli studentům velkými rádci a pomocníky. Postupujícím do celostátního kola přejeme hodně štěstí a úspěchů.

  Více
 • Od 11. března se učíme "na dálku" . Jiný způsob výuky přináší nové výzvy, a tak se z anglických písemných  prací v 1.B na libovolné téma vylouplo jedno naprosto vynikající dílo. Jeho autorem je Víktor Petrášek z 1.B. Obdivujte i s námi Viktorův talent a přečtěte si jeho básničku:

  Více
 • To, že ekonomické znalosti mají naši studenti na výborné úrovni. dokázaly výsledky krajského kola Ekonomické olympiády, kde pro Jírovcovku získal 1. místo Jakub Ambroz z oktávy. Díky nejlepšímu výsledku v krajském kole postupuje Jakub do celostátního finále. To bylo ale bohužel odloženo až na září, uskuteční v pátek 25. 9. 2020 v České národní bance v Praze. Ostatní naši studenti se do finále nedostali, ale i tak mají krásné výsledky. Páté místo obsadil Urban Jaromír, 6. místo získala Kropáčková Terezka, 9. místo obsadil Jonáš Havelka, Vondrášek Matouš byl 24. a Lukášová Dobruše 26.  z celkového počtu 63 hodnocených a zúčastněných studentů. Děkujeme za reprezentaci školy, jsme rádi, že jsounaši studenti tak šikovní! 

   

  Více
 • Ve středu 8.dubna proběhlo na naší škole online školní kolo SOČ (středoškolská odborná činnost). Školní komise ve složení učitelů Jarmila Ichová, Jana Kalová, Martin Kostka, Michal Kočer, Lenka Kudrličková se sešla ve virtuální místnosti a sledovala připravené prezentace studentů našeho gymnázia, které byly součástí obhajob prací. Studenti ve svých SOČkách studují a bádají nad neuvěřitelně složitými problémy v mnoha oblastech. Komise všechny prezentované práce doporučila do krajského kola, které se bude konat také online. Děkujeme všem účastníkům za jejich práci a členům komise za podnětné rady, které studentům do dalšího kola předávali. Kdo a s jakými pracemi nás bude reprezentovat:

  Fundamentální theorem algebry   - Martin Putzer

   Matematické modelování vybraných problémů z teoretické mechaniky -  Jára Scheinpflug

  Neuronové sítě  - Jonáš Havelka

  Stanovení vitaminů B v krvi metodou kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí  - Kateřina Hořejšová

   Mozartova symfonická tvorba se zaměřením na vlastní interpretaci symfonie Jupiter - Lukáš Hart

  Oceňujeme velké úsilí, které SOČkaři pracím věnovali a přejeme jim v krajském kole hodně úspěchů!

  Více
 • Chodíte na nižší gymnázium nebo máte sourozence ve věku 6-14 let? S CTM-ACADEMY mají žáci základních škol a odpovídajících tříd nižšího gymnázia nyní možnost zdarma se účastnit akcí, které se dříve , když se mohlo ven, konaly v Praze a jen v sobotu. Teď nemusíte nikam jezdit. a čekat až na sobotu. Tak se zde přihlaste a pak nám dejte vědět, jak se vám to líbilo.

  Více
 • Již jsme psali , jak naši současní i bývalí studenti pomáhají v době pandemie. Další obdivuhodnou pomoc poskytuje své tetě lékařce, aby mohla ordinovat, Radim Guichen ze sekundy. Vlastnoručně šije na šicím stroji roušky. Tak to zaslouží opravdu obdiv!

  Děkujeme! 

  Přidejte se, dejte o sobě taky vědět

  Více
 • Vážení uchazeči o studium,

  na základě dnešního vyjádření ministra školství si Vás dovoluji informovat, že jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve za 14 dnů od opětovného obnovení osobní přitomnosti žáků ve školách. Termín zkoušky bude pouze jeden a bude stanoven MŠMT. Kritéria přijímacího řízení se nemění. O dalším postupu Vás budeme informovat. 

  Vyjádření MŠMT k přijímacímu řízení: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

  S pozdravem a přáním pevného zdraví

  Pavel Kavřík
  ředitel školy

  Více
 • Milí maturanti, pokusím se shrnout závěry z tiskové konference MŠMT:

  rozhodujícím datem je 1. 6. 2020

  - pokud by byly školy otevřeny do 1. 6. 2020, proběhly by maturity za 21 dní od otevření

  - určitě budou zrušeny písemné práce z českého i cizího jazyka

  - didaktické testy proběhnou, ale budou se opravovat na škole

  - pokud školy nebudou otevřeny do 1. 6. 2020, budou se známky z maturit udělovat dle známek na vysvědčení (posledních 3 pololetí)

  Více
 • Dobrý den, odpovídám Vám na Váš poslední příspěvek ve skupině Gymji. Věnuji se charitě delší dobu a těším se na fotky/příspěvky ostatních jak šijí a pomáhají. Poslala bych Vám fotku jak pomáhám ale teď jenom volám seniorům co si potřebují popovídat- tak nevím jak bych to udělala. Teď je nejdůležitější řídit se heslem ,,pomáhat je normální". Snad se vrátíme brzy do školy. S pozdravem, Studentka Jírovcovky, která si nepřeje být jmenována

  Klárka Pešlová šije s maminkou roušky a už jich vyexpedovaly na různá potřebná místa šedesát (19.3.)

  Náš absolvent Fanda Nuc napsal: moje mamka Ivana už od pondělí prakticky nespí, bráchové Václav a Kryštof a naši kamarádi David Mulica, Tereza Kučerová, Sirja Biswakarma,  Valerya Grechko a Barbora Dobřemyslová  ale i další už zvládli vydat přes 700 roušek, přičemž mají na zítra (21.3.)  připraveno 200 polotovarů čekajících na poslední krok výroby.

  Další obdivuhodnou pomoc poskytuje své tetě lékařce, aby mohla ordinovat, Radim Guichen ze sekundy. Vlastnoručně šije na šicím stroji roušky. Tak to zaslouží opravdu obdiv!

  Děkujeme! 

  Přidejte se, dejte o sobě taky vědět

  Více
 • Děkujeme všem našim současným i bývalým studentům, kteří se v mimořádné "koronavirové době" zapojili do dobrovolnické činnosti a pomáhají šít roušky, pomáhají seniorům, rodičům s hlídáním dětí, s doučováním... Moc si všech dobrovolníků vážíme. Ozvěte se nám, ať víme, co kdo konkrétně děláte. Pošlete fotky. Rádi vše zveřejníme.

  Máme radost i z toho, jak naši současní studenti zodpovědně přistupují k online studiu. Tento způsob výuky je ale nový i pro učitele, proto je důležitá oboustranná zpětná vazba. Jste-li jako žáci zavaleni učivem, máte pocit, že jste se v množství učení ztratili nebo že jste na to sami, nebojte se dát to nám, učitelům včas vědět. (Např. do komentářů na školním moodlu, mailem, na školní facebookovou skupinu, telefonicky.) Všichni se učíme, jak se s mimořádnou situací vyrovnat.  Hodně sil a přes závažnost situace pozitivní mysl přejeme všem žákům, pracovníkům i přátelům Jírovcovky.

   

  Více